Yıldız Takımları Nedir?

Yıldız Takımları, gökyüzünün birbiri içerisinde bölünmüş olan 88 parçadan her bir kısmına verilen isimdir. Fakat yanlış kullanımı yüzünden, birbiriyle bağlı olarak görünmekte olan yıldız gruplarını tanımlamak adına kullanılmaktadır. Yıldız Takımlarından bazıları, bazı nesnelere benzetilerek isimlendirilmiştir. Parlak bir yıldız yapısına sahiptir.

Uzay bilimcilerin bazıları tarafından düşünülen fikre göre, bazı hayvanlara benzetilmekte olan bu Yıldız Takımlarının tanrılar tarafından gökyüzüne çıkarıldığı görüşü bulunmaktaydı. Takımyıldızlarına verilen isimlerin çoğu, Romalılar ve Yunanlar tarafından verilmiştir.

Gökyüzünde bulunan bazı daha parlak yıldızlar dikkat edilebilir. Tarihsel süreç itibariyle birçok çağdan beri yıldızlar, bazı hayvanlara ve şekillere benzetilmektedir. Belirli hayvanlara benzetilmiştir ve takımyıldızları hâlinde gruplara ayrılmıştır. Yapılan bu gruplandırma, gökyüzünün incelenmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Takımyıldızlarının Adlandırılması

Takımyıldızları, mitolojik hikâyelerde bulunan şekillere benzetilmektedir.

1603 yılında, J. Bayer, bilimsel olarak geçerlilik kazanmış ve evrensel olarak benimsenmiş basit bir isimlendirme sistemi oluşturmuştur. Her takımyıldızında, en parlak yıldıza α, parlaklık derecesi bundan hemen sonra olan β ve bu şekilde devam edecek bir şekilde γ ve devamı şeklinde belirtmiştir. Yunan alfabesinde bulunan harfler kullanılıp tükendikten sonra Latin alfabesi kullanılarak ardından da sayılara geçilmiştir. Belirlenen yıldızlara isimler verilmiştir. Yıldızların uluslararası olarak belirlenen adı, bunu ifade eden harf ya da sayının arkasına, ait olduğu takımyıldızının Latince isminin resmi olarak kısaltması konulmaktadır.

 

En Çok Bilinen Takımyıldızları

  • Andromeda
  • Orion (Avcı)
  • Aquila (Kartal)
  • Lyra (Çalgı)
  • Cygnus (Kuğu)
  • Ursa Major (Büyük Ayı)
  • Scorpius (Akrep)
  • Sagittarius (Yay)
  • Enlargyan (İnci)