Yer Çekimi Nedir?

Kütlelerin birbirini çekim kuvveti vardır. Dünya’nın sahip olduğu bu çekim kuvvetine Yerçekim kuvveti denilmektedir. Dünya’nın, üzerinde yer alan cisimlere uyguladığı bir çekim kuvvetidir. Uygulanan bu Yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü ağırlık olarak bilinir ve bu ağırlık G olarak gösterilir. Cisimlerin sahip olduğu bu ağırlık dinamometre ile ya da yaylı el kantarıyla ölçülmektedir.

Dünya’nın uyguladığı bu çekimsel kuvvet, Dünya’nın merkezine doğru gerçekleşir. Kuvvetin yönü Dünya’nın merkezine yönelik olmaktadır. Cismin ağırlığı, Dünya üzerinde bulunulan konuma göre değişir.

  • Eğer cisim, Dünya’nın merkezine doğru giderse ağırlığı artmaktadır.
  • Eğer cisim, Dünya’nın merkezinden uzaklaşırsa ağırlığı azalmaktadır.

Dünya, şekil itibariyle kutuplardan basık ve ekvatordan da şişkin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bir cismin kutuplar üzerindeki ağırlığı ekvatorda bulunduğundan daha ağırdır. Bunun nedeni, kutuplarda bulunan cisim, kutupları basık olan Dünya’nın merkezine daha yakın olur. Bölyece ağırlığı daha fazladır. Aynı mantık ile bakıldığında, deniz seviyesinin üzerine ne kadar çıkılırsa, cismin ağırlığı o ölçüde azalmaktadır.

Uzayda Yerçekimi bulunmadığı için uzaydaki bir cismin ağırlığı yoktur yani sıfırdır.

Dünya’nın çekim kuvveti, Ay’ın çekim kuvvetinden 6 kat fazladır. Ay’ın kütle çekimine Ay Çekimi Kuvveti denmektedir.

Yerçekimi sayesinde, Dünya üzerinde rahatça yürüyebilir veya hareket edebiliriz. Dünya’nın yüzeyine basabiliriz. Uzayda yerçekimi olmadığı için hareketlerimizi kontrol etmek zorlaşır.

Yerçekimini bulan ve bu konu üzerinde araştırmalar yapan kişi Isaac Newton olmuştur. Bir gün elma ağacının altında oturuyorken, başına düşen elmanın akıbetini sorgulamıştır. Bütün cisimler aşağı yönlü ve ivmeli hareket etmekteydi ve bu konuda onu sorgulamaya itmiş oldu.

 

Bir cismin kütlesi, klasik fiziğe göre değişmemektedir ve madde miktarının özelliğinin bir ölçütüdür.