Tapuğ Nedir? Tapuğ ne demek?

Tapuğ Nedir? Tapuğ ne demek?

tapog-nedir

Tapuğ, Türk halk ve tasavvuf edebiyatında dini içerikli şiir, dinsel musiki ve ilahi anlamına gelmektedir.

Farklı Türk dillerinde Tapuğ, “Tapuk” veya “Tapzuk (Tapzuğ) olarak da söylenmektedir. İçeriği ise; dini konulara dair olan özel ezgilere sahip şiir ve müzik ürüdür.

Ayrıca “Gülşeni Tarikatı”na bağlı mutasavvıf şairlerin ayinler sırasında okudukları makamlı şiirlere de yine “Tapuğ” adı verilir.

Tapuğ, Türkçe “Tap” kökünden türetilmiştir. Aynı zamanda inanmak ve kulluk etmek anlamına gelmektedir. Tapmak yani iman etmek, Tapınmak yani ibadet etmek gibi sözcüklerle aynı kökeni paylaşmaktadır.

Bu kelimeyle aynı kökten gelen Tapu sözcüğü, güven ve belirli bir hakkı göstermesi bakımından kullanılmaktadır.