Rosetta Taşı Nedir?

Rosetta Taşı, halk arasında Reşid Taşı olarak da bilinmektedir. 1798 yılında Mısır’da inşa edilecek kale için yapılan kazılarda tesadüf eseri olarak bulunmuştur. Bulunan bu taş, incelemesi yapılmak üzere Mısır’da Fransızlar tarafından kurulan bir enstitüye gönderilmiştir. Rosetta Taşı’nı Fransız asker Napolyon’un Mısır seferi sırasında orduların inşaat çalışmalarında bulmuştur. Mısır’da birçok yapı üzerinde hiyeroglif yazıları bulunmaktadır. Rosetta Taşı’nın bulunmasından önce bu yazıların ne olduğu çözülememişti. Hiyeroglif yazıları, Mısır’da yaşanmış olan tufandan önceki dönemi gösteren şekiller olduğu düşünülmekteydi. Bulunan bu taş adını, bulunduğu kasaba olan Rosetta (Reşid)’dan almıştır. Devasa bir taş niteliğinde olup 760 kilogramdan daha ağır bir taştır. Rosetta Taşı, Mısır tapınağına gönderilmek üzere üç farklı dil kullanılarak yazılmıştır.

Kullanılan diller:

  • Demotik (Mısır halkının yerel olarak kullandığı dil)
  • Hiyeroglif
  • Antik Yunanca

Bulunan bu taşın dili incelenmiş ve dil bilimciler tarafından hiyeroglif yazısı çözülmüştür. Mısır halkı ile Yunanlar arasında yapılmış olan bu antlaşma çözülmüştür. Rosetta Taşı, Büyük İskender’in Mısır’ı fethetmesinde sonra hükümdarlığı başlayan Ptolemaios Hanedanı’nın hükümdarları tarafından yazdırılmıştır. Bulunan bu taş sayesinde, Jean Francois Champollion tarafından hiyeroglif çözülmüştür. Bu sayede taşın üzerinde yazılanlar okunabilmiştir. Aynı zamanda Mısır’da birçok yapıların üzerinde bulunan hiyeroglifler de bu sayede anlam kazanmaya başlamıştır. Bir taş üzerinde üç farklı dilde yazılmış olması birçok araştırma grubunun dikkatini ve ilgisini çekmiştir.

Rosetta Taşı’nın dilinin çözülmesiyle yeni bir bilim doğmuştur. Hiyerogliflerin çözülmüş olması sayesinde Eski Mısır Bilimi (Egypyology) doğarak geçmişin ortaya çıkması kolaylaşmıştır.Şimdi ise, bulunan bu Rosetta Taşı İngiliz Müzesi’nde (British Museum) sergilenmektedir. Rosetta Taşı üzerinde yazan hükümler, Nil Nehri’nde bir adada bulunan Philae tapınağına oyulmuştur.

Rosetta Taşı’nda yazılanlar Menfis’de toplanan rahipler kurulu için alınan kararları içermektedir. Mısır Kralı Ptolemaios’un taç giydirme törenine aittir ve halın, kralı için şükranlarını ne şekilde göstermesi gerektiğinden bahsedilmektedir.