Rönesans Nedir? Tarihi, Ne Zaman Oldu? Rönesans Nedir? Tarihi, Ne Zaman Oldu?

Rönesans Nedir? Tarihi, Ne Zaman Oldu?

Rönesans Nedir? Tarihi, Ne Zaman Oldu? 15. yüzyıl- 16. yüzyıl dönemlerinde İtalya’dan başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. Fransızca kökenli olan bu kelime, Fransızca’da renaissance olarak yazılmaktadır. Edebiyat, sanat ve bilim alanında açılan çığırlar Rönesans adıyla anılmaktadır. Avrupa medeniyetinin bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu dönem; yalnızca edebiyat, sanat ya da bilimde değil, düşünce, inanış ve yaratışta da köklü bir inanç ve bilinç değişimine neden olmuştur. Avrupa’da aynı anda birçok alanda hızlı bir ilerleme sağlayan ve tüm Avrupa’nın o dönemde hızla kalkınmasını sağlayan Rönesans’ın başlangıcı matbaanın icadı ve yeni ülkelerin keşfedilmesi ile olmuştur.

  • Rönesans Nedir Tarih
  • Rönesans Nedir Nedenleri Ve Sonuçları
  • Rönesans Nedir Sanat Tarihi
  • Rönesans Tarihi
  • Rönesans Dönemi Hakkında Bilgi
  • Rönesans Nedir Sosyal Bilgiler

Yeni ülkelerin keşfedilmesi, hem Avrupa’da hem de tüm dünyada ticaretin gelişmesine, daha iyi yaşam şartlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bununla birlikte Rönesans’a gelene kadar uzun bir süre baskın olan düşünce ahiret hayatı iken, Rönesans ile Roma ve Yunan dönemindeki düşünce tarzına dönüş yaşanmış ve dünya hayatı yeniden önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle de Rönesans dönemindeki en çarpıcı düşünce eğlenmek ve dünya hayatını hakkıyla yaşamaktı. Ortaçağ döneminde Avrupa’da yeni ufuklara yönelimler sağlamış ve tüm Avrupa’ya yeni bir bakış açısı getirmiştir.

14. yüzyıl dönemlerinde sanatta ve bilimde başlayan yenilikler, 15. yüzyıla geldiğinde de devam etmiş ve Donatello, Giotta, Robia gibi sanatkarlar ile yenilenme ve ilerleme de hızlanmıştır. Artık hümanizm yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlamış, insan ve dünya daha önemli hale gelmişti. Gerek sanatta, gerek edebiyatta, gerekse bilimde yapılan çalışmalar ile insanlar artık hayata farklı bir pencereden bakmaya başlamıştı. Hümanizm felsefesini tam olarak geliştiren ise College de France’nin kurulması ile oldu. Rönesans ile birlikte hümanizm görüşü, kendini en çok Almanya’da gösterdi. Yine İngiltere’de de aynı dönemde hümanizm’in büyük etkileri oldu ve insanların daha geniş düşünce yapısına sahip olmalarını sağladı.

Rönesans Sanatçıları ve Eserleri Foto Galeri

Rönesans Nedir? Tarihi, Ne Zaman Oldu?
Rönesans Nedir? Tarihi, Ne Zaman Oldu?

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci