rodos heykeli nedir hangi ülkedir nerededir

rodos heykeli nedir hangi ülkedir nerededir

Rodos Heykeli başta olmak üzere dünyanın yedi harikası ile ilgili bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Dünyanın yedi harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönem’in Yedi Harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavram olup M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu Antipader tarafından Dünyanın Yedi Harikası Üzerine adlı eserle listelenmiştir. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz yedi harika listesi, M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Dünyanın yedi harikaları nedir? Hangi ülkelerdedir?

Rodos Heykeli

Güneş Tanrısı Helios’un tunçtan yapılma dev heykeliydi ve Rodos Limanı’nın ağzında bulunuyordu ama sanıldığı gibi heykelin bacakları arasından gemiler geçmiyordu. Heykel yaklaşık 32 metre yüksekliğindeydi ve M.Ö. 304’teki başarısız Rodos kuşatmasından kalma tunç gereç ve silahların eritilmesiyle yapılmıştı. Rodos Heykeli, M.Ö. 280’den 255’e kadar gemicilere karayı gösteren bir işaret görevi gördü ve daha sonra adayı sarsan bir deprem sonucu yıkıldı.

rodos heykeli hakkında bilgi

Rodosluların Rodos Limanı’nın girişine diktikleri bu heykel, söylenenlere göre o kadar büyüktü ki ayaklarının biri limanın bir girişine, diğeriyse diğer girişine basıyordu. Böylece limana girmek isteyen gemiler bu ayakların altından geçiyordu. Tanrı Zeus’u temsil eden bu bronz heykelin boyu 30 metreyi buluyordu. 224 yılında bir depremle yıkıldığı sanılan heykelin elindeki meşaleyi yakmak için ayaklarının içinden başlayan bir merdivenle yukarı kadar çıkılabiliyordu.

Rodos’un ilk sakinleri olan Dorlar, Argos’tan gelen denizci bir kavimdi ve güneş ilahı olan Helios’a taparlardı. Dorlar Rodos’ta en parlak devrini M.Ö. 3. asırda yaşayan bir medeniyet kurdular. Mısır ve Fenike’nin ürünlerini alıp satarak zengin oldular. Adayı kültür-sanat merkezi, güzel konuşma ve felsefe okulu hâline getirdiler.

rodos heykeli tanıtımı

Dorlar, Makedonya Kralı Demetrios’la yaptıkları bir savaşı kazandıktan sonra zafer anıtı olarak ve ilahları Helios’a şükran borçlarını ödemek için Rodos Limanı’nın girişine büyük bir Helios heykeli yaptılar. M.Ö. 281-280 yılında yapılan 32 metre yüksekliğindeki bu tunç heykel, elinde bir meşale tutuyordu. Bu hâliyle Newyork Limanı’ndaki Hürriyet Heykeli’ni andırıyordu.

Rodoslular bu heykelin kendilerini ve adayı koruduğuna inanırlardı. Bu nedenle her yıl “Helicia” denilen şölenler düzenler, bu heykelin dibinde dört atlı bir arabayı denize atarlardı. İnanışlarına göre Helios böyle bir arabayla dünyayı dolaşarak insanları gözetlerdi.

zeus heykeli nerede

Rodos heykeli ancak 50 yıl ayakta kalabilmiş ve M.Ö. 223 yılında bir depremde yıkılmıştır. Rodoslular, Firavun Ptolemy III Eurgetes’den restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da bir kâhine başvuruldu ve yardım reddedildi. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel harabe hâlinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos’u fethettiler. Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi’ye sattılar.

rodos heykeli hangi ülkededir

Rodos Kolossosu da denilen bu anıtın heykeltıraşı Lindoslu Khares’ti. Lindos, Rodos Adası’nın üç büyük kasabasından biridir.

rodos heykeli nerede

İskenderiye Feneri İskenderiye Feneri; görkem, şöhret olsun diye yapılmamış, işlevselliği olan tek harikamızdır. Mısır’daki İskenderiye Limanı’nın karşısındaki Pharos Adası’na yapılan fener, denizciler için sağ salim eve dönmek, mimarlar için dünyanın en yüksek yapısı, bilim insanları içinse ışığı 70 kilometre öteye taşıyabilen gizemli bir ayna anlamlarını taşıyordu.

rodos heykeli kalıntıları

Büyük İskender öldükten sonra Mısır’ın hâkimiyeti İskender’in komutanı Ptolemy Batlamyus Soter’e geçmişti. Batlamyus olarak anılan devlet, Yunanlılarla yakın ilişki halindeydi ve deniz ticareti yapılıyordu, bu nedenle bir deniz feneri yapılması zorunluydu. Fener, M.Ö. 285-246 arasında yapılmış ve iki kral görmüştür. Şimdiye kadar yapılmış en yüksek deniz feneri olan 135 metrelik binanın tunç aynası geceleri 70, gündüzleri 35 kilometre uzaklıktan görülebilirmiş. Önce ayna kırılmış sonra 356’daki depremde üst kısmı yıkılmıştır. 1302’de ve 1323’de yaşanan iki depremde orta kısmı da yıkılmış, en sonunda 1480 yılında Memluk Sultanı Kait-bay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkılmıştır.

rodos heykeline ne oldu

Üstünde olduğu adadan dolayı Pharos olarak anılan fener sayesinde İspanyolca, Fransızca ve İtalyancada deniz fenerine pharos denir. Deniz fenerlerinin tasarımı o günden beri hâlâ değişmemiştir.