Paleolitik Nedir?

Paleolitik Nedir?

Okul sıralarında öğrendiğimiz paleolitik, bilinen adı ile yontma taş devri, tarih öncesi devirleri arasında en uzun süren ve buzul çağı olarak bilinen dönemdir. İnsanlığın tarih sahnesine çıkışında başlayan ve milattan önce 10.000 yıl öncesine kadar giden paleolitik çağ ile ilgili en çok bilinen şeylerden biri ilk aletlerin yapımının başladığıdır. Çevredeki doğal malzemeler ile elde edilen ilk aletleri yapan insanlık bu dönemde, mağara gibi sığınaklarda toplu gruplar halinde yaşamaktaydı. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi olarak kabul edilen bu çağda etrafta buzulların olduğu, havanın çok soğuk olduğu söylenmektedir.

Bu nedenle de bu dönemde insanlar soğuktan korunmak için kaya sığınakları ve mağaralarda birlikte, toplu gruplar haline yaşamayı tercih etmiştir. Doğal malzemeler ile yaptığı aletler ile avlanarak aç kalmaktan ve ateşi kullanarak da soğuktan ölmekten kurtulan insanoğlu, ateş sayesinde avladıkları hayvanları pişirerek yemeye başlamıştır. Yazının icadından çok öncesine denk gelen bu devirde insanlar, duygularını aktarmak ve iletişim kurmak için yaşadıkları mağaraların duvarlarına çizdikleri şekilleri kullanmışlardır. Mağaralara yaptıkları resim ve kabartmalar ile diyalog kuran paleolitik çağ insanlarının yaptıkları bu işaret ve resimler, sanatın ilk örneklerinden biridir.

Alt, orta ve uzun olmak üzere 3 döneme ayrılan bu devrin en belirgin özelliklerinden biri çizdikleri bu şekiller olmuştur. Bugünden yaklaşık 2.000.000 yıl önce başladığı kabul edilen paleolitik çağ, insanlık tarihinin %99’luk bir kısmını oluşturur ki bu da ne kadar uzun sürdüğünü ve insanlık tarihi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Göçebe bir hayat süren bu çağın insanlarını avcılık ve toplayıcılık temsil etmektedir. Paleolitik çağ döneminde besin üretimi henüz yoktur. Bu nedenle insanoğlu bu dönemde, avladığı hayvanları ateşi pişirerek ve etrafındaki yabani ot ve meyveleri yiyerek yaşamını sürdürmüştür.