OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

osgb-nedir

Son günlerde 50 kişi ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin gündeminde olan OSGB nedir? OSGB hakkında bilinmeyenler ve merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda…

OSGB Nedir?

İşyerinde en az 50 kişi çalıştıran işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere kurdukları birimdir. Açılımı ise; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) yetki ve yükümlülükleri nelerdir?

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

İşçilerin sağlık gözetimi,
Çalışma ortamının gözetimi,
Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
İlkyardım ve acil müdahale
Kayıt ve istatistik, görevleri ile benzer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

  • Ayrıca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.
  • İşçilerin sağlık gözetimi için ortak  sağlık güvenlik birimi işçilerin  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile işçilere verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini verir.
  • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, ilk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
  • İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar.
  • Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder.
  • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.

İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.