Mukabele nedir?

Mukabele nedir?

Mukabele, bir başkasının Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuşunu takip etmek ve bu şekilde hatim indirme anlamına gelmektedir.

Sözlük anlamına bakıldığında ‘iki şeyi birbiri ile karşılaştırma’ anlamını taşıyan mukabele, özellikle Ramazan ayında cami, mescid ve evlerde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuştur.

Üç aylarda ve özellikle Ramazan ayında bir gelenek haline gelen mukabele, Cebrâil’in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanmaktadır.

İstanbul’da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Saâdet Dairesi’nde günün hemen her saatinde mukabele okuma geleneği günümüzde de sürdürülmektedir.