Meme kanseri nedir

Meme kanseri nedir

Meme kanseri nedir? Göğüs kanseri kimlerde sık rastlanır? genetik olarak yatkınlık kanser riskinde etkili midir? Günümüzde erken tanı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar grubuna giren meme kanseri, tüm gelişmelere rağmen kadınlar tarafından yeterince tanınmadığından hala en çok korkulan hastalıkların başında gelmektedir.

Meme kanseri nedir

Dokunursam ve bir şey hissedersem” korkusu ile kadın çoğu kez kendi kendini muayene etmekten kaçınmakta, hissedilen herhangi bir sertlik aile bireylerine iyice düşünmeden söylenmemekte ve bazen de sorun başkalarıyla paylaşılsa bile “boş ver önemli bir şey değildir” deyip geçiştirilebilmektedir.

Meme definition

Oysa basit bazı detaylara dikkat edilerek yapılacak meme muayenesi ile hastalık çok erken dönemde hissedilebilmekte, zamanında doktora başvurarak tedavi olunabilmektedir.

Meme kanseri korkulduğu kadar tehlikeli değildir, eğer zamanında tespit edilmiş ve gerekli müdahaleler yapılmışsa bu hastalıkla başa çıkmak mümkündür.

Göğüs kanserin öldürür mü

Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserdir. Her 8 kadından biri bu hastalıktan etkilenmektedir. Meme kanseri sık rastlanan bir hastalık olmasına rağmen günümüzde gelişmiş tanı yöntemleri hastalığın erken teşhis edilmesini sağlamaktadır.

Göğüs kanserin belirtileri video

Erken yakalanan hastalarda tedavi, hızlı yayılımı engellemektedir. Bu sayede hastaların pek çoğu tedavi edilebilmektedir. Memede hissedilen her sertlik kanser değildir. Memesinde sertlik-kitle olan her 10-11 kadından sadece birinde meme kanseri saptanmaktadır. Toplumda yaklaşık 100 kadından 13’ünde meme kanseri görülmektedir. Meme kanserinin en sık saptandığı yaşlar 35-55 yaş grubudur. Bu grup özellikle yakın takip altında tutulmak, hastalar da kendi “kendine meme muayenesi” ile meme dokularını kontrol etmelidirler.

MEMEDE HİSSEDİLEN SERTLİKLER

Memede sertliği büyümeden hissedebilmenin ana şartı kadının kendi meme yapısını tanıması ve en ufak bir değişikliği erken dönemde fark etmesidir. Bu da ancak düzenli olarak yapılan kendi kendine meme muayenesi ile mümkündür.

Kanserli memenin dış görünüşü

Kendi kendine meme muayenesi yapma alışkanlığı olan bir kadının yaklaşık 1 cm çapta, kendini muayene etme alışkanlığı olmayan bir kadının 2,5 cm. çapta saptayabileceği memedeki sertlikler iyi huylu ve kötü huylu kitleler olmak üzere ikiye ayrılır.

Memede kanseri ağrı yapar mı

Hasta tarafından fark edildiğinde genellikle büyük panik duygusu yaşatan bu kitlelerin çoğu memenin iyi huylu hastalıkları tarafından oluşmaktadır. Küçük bir kısmı da meme kanseri bulgusu olabilmektedir.

Meme dokusu vücudumuzdaki hormonları kontrolü altındadır. Aşırı stres, süregelen hastalıklar, yorgunluk. düzensiz beslenme gibi faktörlerden kadının hormon dengesi çok etkilenir. Bu durumlarda hormonlar gereğinden fazla veya az üretilir ve birbirleri ile olan oranları bozulur. Bu da memede bazı iyi huylu hastalıkların oluşumuna neden olur.

Kanserli memenin görüntüsü

Memede hissedilen sertliklere tıpta kitle adı verilmektedir. Kitleler çeşitli karakterlerde olabilirler. Çok sert lastik kıvamında, yumuşak, hareketli, hareketsiz, sınırlan belirlenebilen, sınırlan belirsiz gibi. Memenin iyi huylu hastalıklarında genellikle hastalık bulunduğu doku dışına taşmadığından hissedilebilecek sertlik buna uygun olacaktır. Doku daha rahat sınırlanabilir, çevreye yapışıklık genellikle göstermez ve hareketlidir. Gergin kistlerde ve libro adenom’larda doku sert, lastik kıvamında olabilir. Cilt altında yağ dokularına ait kitleler daha Yumuşak alanlar olarak hissedilirler.

Bazı hastalıklarda ise doku daha sert hissedilebilir, sertliği kitlenin her yerinde aynı olmayabilir, sınırlar tam izlenemeyebilir, hareketsiz olabilir.

Memede kitle

Sertlikleri hissedildikleri dönemlerde önemlidir. Gebelikte veya süt emzirirken oluşabilecek bir senlik, süt kanallarının tıkanmasına ve enfeksiyona bağlı olabilir. Memede librokistik, iyi huylu değişiklikler nedeniyle hissedilebilecek şenlikler genellikle adet öncesi ortaya çıkar ve sonrasında hissedilemez olabilirler. Aniden ortaya çıkan aşın gerginlik ve ağrı oluşturan sertliklerin altındaki sebep enfeksiyon olabilir. Bu sertliklerin üzerine basıldığında meme başından çeşitli yapılarda akıntı gelebilir. Özellikle kanlı koyu ve kirli yapıdaki akıntılar için bir uzmana başvurulmalıdır.

Göğüs –meme kanserinin nedenleri

Meme kanseri riski olanlar

  • Ailede meme kanseri hormon değişiklikleri,
  • Adetin erken yaşta başlaması,
  • Geç menopoza girmek,
  • Ggeç doğum yapmak,
  • Hiç doğurmamak,
  • Aşırı yağlı beslenme ve kilolu olmak,
  • Çok iri meme dokusu
  • Ailede meme kanseri birey bulunması,
  • Alkol kullanımı 2 duble/gün ve üstü