Mason Nedir?

Mason Nedir?

Son dönemde adını daha sık duymaya başladığımız Masonlar hakkında neler biliyoruz? Bu bir tarikat mı, bir inanış
mı ya da bir düzen mi? Kökleri nereye ve kimlere dayanıyor? Bugün masonluk nereye gidiyor? Hakkında bilgi vermeden önce, masonluğun dünyanın en gizemli örgütü olduğunu söyleyebiliriz; öğrenmenizi istedikleri kadar öğrenirsiniz. 16. yüzyılın başladığı dönemlere kadar giden Masonluk, 1717 tarihinde Londra’da Büyük Loca’nın kurulması ile başlamış oldu. Masonluk, kuruluş amacıyla bilime ve insanlığa katkı sağlayan bir üst yapı kurumu olsa da, asıl amacının tek devlet düzeni kurmak olduğu söylenmektedir. Sadece Mason üyelere açık olan bu örgütün dünyanın her yerinde üyeleri bulunmaktadır.

Amerika’da 2 milyondan daha fazla üyesi bulunan Masonluğun İngiltere’de de 200.000’den daha fazla, ayrıca İrlanda, İskoçya ve hatta Türkiye gibi çeşitli ülkelerde de üyeleri olduğu bilinmektedir. Masonluğun belki de en önemli ortak felsefesi insanlıktır. Felsefeleri arasında bütün insanların eşitlik, sevgi, saygı ve hoşgörü ve kardeşliğin kurulması gibi ilkelerin olduğu söylense de, asıl amaçlarının daha farklı olduğu düşünülür. Masonlar ile ilgili verilen bilgiler ve yapılan yorumlar, büyük ölçüde tahminlere dayanmaktadır. Onlardan biri de kuruluş amacının Yahudilerin tüm dünyaya hakim olmasını sağlamak olduğudur.

Dünyanın dört bir yanında, yüksek mevkilerde üyeleri bulunan Masonluğun gizliliği üyeleri açısından da oldukça önemlidir. Gizli bir kimliğe sahip olan Masonlukta 3 sınıf bulunmaktadır. Bunlardan ilki örgüte yeni girenlerden oluşan Birinci Grup’tur. Bir üst grupta ise dininden, milletinden ve yaşadığı toplumdan kopmuş üyelerden oluşmaktadır. En üst grupta ise Masonluğun zirvesinde olan kişiler yer alır. Bu sınıfta yalnızca Yahudilerin bulunduğu söylenir. Bu grupta Siyonist liderler ve devlet adamları yer alır. Tüm bunların yanında Masonluk ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer detay da, tüm üyeleri arasında büyük bir dayanışma ve gizliliğin hakim olduğudur.