Magazin Nedir?

Magazin Nedir?

Magazin, genel olarak sanat, eğlence ve spor dünyasındaki bilinen kişiler ile ilgili haber ve yorumların yapılmasıdır. Bazı noktalarda halkı ilgilendirebilecek olmakla birlikte genellikle eğlence amacıyla veya merak edilen ünlü hayatları hakkında yapılan bir yayın sürecidir. Magazin, geçmişten günümüze eğlenceli sunumlar eşliğinde sunulmaktadır ve görünüşe göre uzun yıllar boyunca da devam edecektir. Merak edilebilen tanınmış kişilerin hayatları, yaşantıları, konserleri, imza günleri, filmleri ve röportajları takip etmemizi sağlar. Bazen, yayın yapmak amacıyla her görülen bir haberde yalan yanlış haberler de yapılabilmektedir.

Tanınmış olan kişiler bazen bu durumdan rahatsızlık duymaktadır. Herhangi bir yerde bulunurken aniden kameraların ve mikrofonların etrafında dolaşması, her zaman hoş karşılanmayabilir. Her görüşülen arkadaşın farklı gözlerle bakılıyor olması hoş karşılanmamaktadır ya da bu sebeplerle ilişki sorunu yaşanılabilir.

Magazin, aynı zamanda belirli periyotlarda çıkartılan dergi anlamına da gelmektedir. Her konu için yazılan ve hazırlanabilir. Öğretici amaçlarla yazılabilen dergiler, eğlence amacıyla da yazılabilmektedir. Dergilerde, çeşitli konular üzerine haberler, eleştiriler, makaleler, inceleme ve araştırmalar yaparak sayfalarında bulundurmaktadır. Renkli bir şekilde resim veya fotoğraflarla desteklenmektedir. Bazı dergilerin içerisinde karikatür, bulmaca, eğlenceli testler yer alabilmektedir. Dergilerin bir diğer adı süreli yayındır. Dergi, belirli boyutlara göre veya belirlenebilecek şartlar altında çıkartılmaktadır. İlk olarak Almanya’da yayınlanan ve adı ‘Örnek Aylık Düşünceler’ olan dergi, çok zaman geçmeden Avrupa ülkeleri tarafından benzer şekilde yayınlar çıkarılmaya başlanmıştır. 1731 yılında Londra’da basılmıştır ve ilk genel konulu dergi olarak bilinmektedir. Osmanlı’nın sahip olduğu ilk Türk dergisi, Vekayi-i Tıbbiye olmuştur. 1849 yılında çıkarılmıştır ve mesleki içerikli bir dergidir.