Kuantum Nedir?

Kuantum terimsel olarak kelime anlamı bir dalga boyunun olası tüm değerlerinin sahip olduğu alt değer kümesidir. Fizikte kullanılan bir terimdir. Atomun hatta atomdan daha küçük parçaların, fizik temellerine göre tanımlanmasıdır.

Sözlükte Kuantum; bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri. Kelime anlamı ise ‘miktar’ dır.

Kuantum Teorisi

 Kuantum teorisi, atomu ilgilendiren olaylarda açığa çıkan enerjinin açıklanmasında kullanılan bir teoridir.

Bu teori, birçok kişinin birlikteliği ile oluşmuştur. Bu değerli isimler:

 • Planck
 • Einstein
 • Bohr
 • De Broglie
 • Schroedinger
 • Paui ve Dirac
 • Heisenberg

Bu bilim insanlarına, verdikleri katkılardan dolayı Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir.

Dalga boyu; belirli bir zamanda, bir dalganın tepesinden en yakındaki dalga tepesine olan uzaklığıdır. Elektromanyetik Spektrumu oluşturmakta olan X ışınları, gama ışınları, morötesi ışınlar, görülebilir ışık ve kızılötesi ışınlar ile, mikro dalga fırınlar, radyo ve televizyonlar gibi birçok unsurun dalgalarının farklı nitelikler göstermesinin sebebi, aralarında bulunan dalga boyu farkından dolayıdır. Elektromanyetik dalgaların taşınmasını sağlayan ve foton olarak bilinen parçaçıkların taşığı enerji miktarına göre değişmektedir. Eğer fotonun enerjisi fazla ise, ters orantı olarak dalga boyu daha kısadır; frekansı daha fazladır. Frekans, dalga sayısının bir saniyelik zaman diliminde belli bir yerden geçmesidir.

Kuantum, Max Planck’in üzerinde çalışmış olduğu bir radyasyonda (Kara Cisim) ışığın ‘Kuantum’ diye nitelendirildiği parçacıklardan oluştuğunu bulmuştur. Bir formül yaratarak ışık enerjisinin, yaydığı dalga boyları hâlinde aktarıldığını ifade etmiştir. Fakat klasik fizikte enerjinin parçalar hâlinde değil de akıntı hâlinde olduğu düşünülmektedir.

Birçok çalışmalar ve deneyler yapılmıştır. Her bir bilim insanlarının sunduğu bilgiler ve kanıtlamaları, kendi yöntemlerine göre olmuştur ve bu süreç içerisinde kuantum, tam olarak açıklanabilir ve netlik kazanılabilir seviyelere getirilmeye çalışılmıştır.

Kuantum kurallarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Her oluşan parça aynı zamanda dalgadır
 • Belirsizlik: Kuantum seviyesinde ışık hızı yasağının olması nedeniyle sistemlerin durumunu belirleyememek belirsizliktir.
 • Üst üste gelme: Bir sisteme ait durumlar üst üste geldiği zaman, yeni olasılıklar oluşur.
 • Nesnel olasılık: Her şey rastlantıdır
 • Korelasyon
 • Gecikmeli seçim: Beş boyutlu uzay ve zaman kavramıdır.

Süper iletken özellikli halka: Kuantlar arasında bulunan bir tünel ucunu yani parçacığı belirtir.

Kuantum düşünce tekniği nedir?

Kuantum düşünce; Üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir.

Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar.

Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir.
Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir. Kuantum Düşünce, sağlıklı ve güçlü bir beden için de uygun bir zemin hazırlar. Bizim düşünce ve kabullenişlerimiz direkt olarak bedene etki yapar. Bedenimiz aslında bir enerji okyanusundan başka bir şey değildir. Korku, kaygı, öfke, suçluluk duyguları bütün hücrelerimizin beslendiği enerjide azalmalar yol açar.