Keops Piramidi nedir nerdedir

Keops Piramidi nedir nerdedir

Keops piramidi başta olmak üzere dünyanın 7 harikası bu yazımızda. Dünyanın yedi harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa D edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönem’in Yedi Harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavram olup M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu Antipader tarafından Dünyanın Yedi Harikası Üzerine adlı eserle listelenmiştir. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz yedi harika listesi, M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Dünyanın yedi harikaları nedir? Hangi ülkelerdedir?

Günümüzde dünyanın yedi harikasından sadece Keops Piramidi ayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır.

Keops Piramidi nedir? Nerededir?

Günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçası olan Gize’yi (El Giza) çevreleyen antik Gize Mezar Kenti’nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. M.Ö. 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, dünyanın yedi harikasından biri olup bu yedi harika için’ de günümüze kadar ulaşan tek eserdir ve varlığını günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş olanıdır. Bu piramidin Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü sanılır. Yirminci yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük yapay (insan yapımı) yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır.

kefren piramidi

mikerinos piramidi

keops pyramid

Büyük piramidin orijinal hâlinde dış kısmı taş levhalarla kaplıydı, günümüzde bu kaplama tabakası mevcut değildir. Büyük piramitle ilgili, piramidin yapımı ve inşa tekniği hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar bulunur. İnşa tekniği hakkındaki varsayımlardan birine göre spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamurla kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu.

keops piramidi içi

Büyük piramidin içinde üç oda saptanabilmiştir. Bunlardan yapının en altındaki oda, muhtemelen bitirilmemiş hâldeki, piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş odadır. Sonradan “kral odası” ve “kraliçe odası” adları yakıştırılan odalar ise piramidal yapının üst kısmında yer alırlar. Büyük piramit aslında iki tapınaktan, bu iki tapınağı birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit çevresindeki mastaba adı verilen çeşitli küçük mezarlardan ve piramitlerden oluşan bir yapılar kompleksinin parçasıdır.

keops piramidi sırları

keops piramidi özellikleri

Mısır’ın Eski imparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş olup gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte, henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir.