Karaciğer hastalıkları nedir?

Karaciğer hastalıkları nedir?

KARACİĞER HASTALIKLARI

Alınan herhangi bir besinin ağız, mide ve bağırsakları geçmesiyle birinci sindirim tamamlanır ve kan yoluyla ikinci sindirime, karaciğere gönderilir. Karaciğer, birinci sindirimin tamamlanmasıyla gelen protein, karbon hidrat, yağ gibi besin parçalarını daha da ince parçalara ayırarak yalnızca o bedene özgü temel maddeler üretir. Oluşan besin maddelerini kana gönderir, zararlı maddeleri nötralize eder. Böylece ikinci sindirim tamamlanmış olur.

Karaciğerin Fonksiyonlarından Bazıları

Karaciğer, sindirim sistemi ile kana geçen tüm maddeler için süzgeç görevi görür.

Enerji kaynağı olan glikoz ve vitaminleri, ihtiyaç olduğunda kullanmak üzene depolar.

Safra asitlerini sentezleyerek, yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini sağlar.

Kanın pıhtılaşması ve suyun damar içinde durmasını sağlayan proteinleri üretir. Bu proteinler kanamayı ve ödemi engeller.

Kronik Toksik Hepatit

Karaciğer sindirim yoluyla gelen pek çok zararlı maddeyi, metabolizma atıklarını ve tıbbi ilaç kalıntılarını nötrleştirerek vücuttan uzaklaştırır. Ancak, karaciğere gelen zararlı madde miktarı, karaciğerin nötralize etme ve dışarı atma kapasitesinin üzerindeyse, karaciğer dokularında depolanır. Atık ve toksik maddelerin biriktiği dokularda iltihaplanma yani çöplüklerdeki gibi içten içe yavaş yavaş yanma başlar, dokular bozulur. Kronik toksik hepatite bu şekilde zemin oluşur. Ancak birinci sindirimde kronik hazımsızlık olmadıkça karaciğer bütün problemlerin üstesinden gelir.

karaciğer hastalıkları belirtileri kaşıntı

Modern tıpta “belirtisiz hepatit” veya “asemptomatik hepatit” denilen bir terim vardır. Aslında belirtisiz hepatit yoktur. Dikkatli bakılırsa, karaciğerle bağlantısı düşünülemeyen safra kesesi taşları, alerji, cilt hastalıkları, kalp-beyin damarlarında veya herhangi bir damarda tıkanma, böbrek taşları ve böbrek hastalıkları gibi hastalıkların nedeninin kronik toksik hepatit olduğu görülür. Karaciğerde sindirim, yani ikinci sindirim bozulunca karaciğer nötralize edemediği atıkların bir kısmını safra kesesine çamur olarak, bir kısmını da böbreklere göndererek safra ve böbrek taşlarına sebep olur. Karaciğerdeki depolar dolunca atıklar kan vasıtasıyla bütün dokulara yayılıp birikmeye başlar. Dokularda birikinti arttıkça içten içe yavaş yavaş yanma başlar ve bulunduğu bölgeye göre adlandırılan farklı hastalıklar ortaya çıkar. Hiçbir şekilde sindirilmesi mümkün olmayan katkılı gıda, sentetik yağlar ve CM ürünlerin artmasıyla kronik toksik hepatit de yayılmakta ve özellikle gençlerde çok sık görülmektedir. Bugün 5 yaş altı çocukların çoğu, suni gıdalarla beslenenlerin hemen hepsi bu hastalığa yakalanmış durumdadır.

karaciğer hastalıkları isimleri

Kronik toksik hepatite zemin oluşturan maddeler: Antikonvülzanlar, antidepresanlar, sentetik hormonlar, antibiyotikler, anestezikler ve antiromatizmal ilaçlar gibi bütün tıbbi ilaçlar, kimyasal saç boyaları, gıda katkı maddeleri, tarım ilaçları, bütün deterjanlar, zehirli maddeler ve benzerleri.

Viral Hepatit Nedir?

Viral hepatit, A, B, C, Delta, E, G virüsleri veya Herpes benzeri virüsler nedeniyle karaciğerde oluşan iltihaplanmadır. Viral hepatitin her türü bulaşıcıdır-. A ve E hepatitleri yiyecek-içeceklerle, B, C, Delta ve C hepatitleri kan ve vücut sıvıları vasıtasıyla veya yakın temasla geçebilir.

karaciğer hastalıklarına ne iyi gelir

Bazı hastalar, kanında hepatit virüsü ve karaciğer fonksiyonunda bozulma olduğu halde, hiçbir belirti vermeden ve sarılık olmadan hepatit geçirebilir. Bazı hastalarda ise halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın, sırt veya eklem ağrıları, kaşıntı, göz akı ve ciltte sararma, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerden biri veya birkaçı görülebilir. Kanında hepatit virüsü bulunduğu halde, karaciğer fonksiyonunda bozulma ve hastalık belirtisi görülmeyen kişiler taşıyıcı olarak tanımlanır.

Ancak, sağlıklı karaciğer, virüslerin yaşayabileceği bir ortam değildir. Yalnızca, kronik hazımsızlık çeken ve Kronik Toksik Hepatite zemin oluşturan madde kullananın karaciğerinde toksik madde ve atıkların birikmesiyle virüsler çoğalarak, karaciğeri temizleme görevini yerine getirmeye başlar. Virüsler karaciğerdeki toksinleri temizleyebildiği müddetçe hastalık belirti vermez. Ancak toksin miktarı virüslerin temizleme kapasitesini aşacak boyuta geldiğinde hepatit belirtileri görülmeye başlar.

Kanında hepatit virüsü bulunduğu halde, karaciğer fonksiyonunda hiçbir değişim göstermeyen taşıyıcıların durumu buna delildir.

Viral hepatitin tedavisi kolaydır. Hasta ne kadar genç ve hastalık ne kadar yeni ise iyileşme o kadar kısa sürede gerçekleşir.

Siroz Nedir?

Karaciğer sirozunun en önemli nedenleri, kronik viral hepatit veya toksik hepatit, alkol bağımlılığı veya kronik kalp veya böbrek yetmezliğidir. Fakat bazı siroz vakalarında, hastanın hikayesinde bunlardan herhangi birine rastlanmaz. Bu vakalarda sebep, sentetik besinler ve yemekten sonra meyve veya tatlı yiyerek oluşan kronik hazımsızlıktır.

karaciğer hastalıkları belirtileri nelerdir

Karaciğer sirozu hangi nedene bağlı olursa olsun ilerleme süreci değişmez. Karaciğer hücrelerine zarar veren herhangi bir etkenden dolayı hücrelerin yerini bağdokusu alır. Bağdokusu oluşumu kan dolaşımı bozukluğuna, kan dolaşımı bozukluğu devamlı zehirlenme ve iltihaplanmaya, devamlı zehirlenme ve iltihaplanma ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Aşırı çoğalan bağdokusunun, çevredeki hücre ve damarları sıkıştırmasıyla karaciğerde kan dolaşımı ve oksijen yetersizliği artar. Hastalığın gelişmesine bağlı olarak son evrede karaciğer büyüyebilir ya da küçülebilir.

Sirozun iyileşmesi çok zor olmakla beraber, sonuç, hastanın yaşına ve hastalığın evresine bağlıdır.

karaciğer hastalıkları tedavisi

DALAK BÜYÜMESİ

Anne karnındaki cenin) alyuvar hücreleri dalak tarafından üretilir. Doğumdan sonra bu görevi devralan kemik iliği herhangi bir sebeple çalışmadığı zaman dalak yeniden alyuvar üretmeye başlar.

‘ Bağışıklık sisteminin askerlerinden olan bir kısım lenfositler dalakta üretilir.

. Kırmızı kan hücrelerini depolayan dalak, kanamalarda kasılarak dolaşım sistemine yedek kan verir.

. Dalağa gelen zararlı maddeler ve mikroplar dalaktan dışarı çıkamaz,dalak hücreleri onları parçalar.

‘ Yaşlanarak görevini yapamaz hale gelen alyuvarlar, dalak hücreleri tarafından emilip parçalanır, böylece kanın kirlenmesi önlenir.

Dalak, fiziksel sağlık için olduğu kadar ruhsal sağlık için de çok önemlidir.

Dalak büyümesinde en sık rastlanan sebep siroz, kan hastalıkları, enfeksiyonlar ve bu hastalıkların tıbbi ilaçlarla tedavisidir.

Eski alimler dalağın hastalanmasına sebep olarak az çiğneme ve hazımsızlığı; varis, uyuz, kanser, sedef, fil hastalığı, kronik sıtma, karaciğer, kan, sinir ve ruh hastalıklarına sebep olarak dalağın hastalanmasını gösterirler.

karaciğer hastalıkları neden olur