Kadir Gecesi Nedir?

Kadir Gecesi Nedir?

kadir-gecesi-nedir

Kadir Gecesi nedir? Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi’nin hikmeti nelerdir? Kadir Gecesi’nin önemi nedir? Kadir Gecesi hakkında bilinmeyenler ve çok daha fazlası yazımızda…

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir, kelime olarak “Azamet” ve “Şeref” anlamını taşımaktadır.

Kadir Gecesi, tüm islam aleminin inancına göre, Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Tüm İslam alemi tarafından kutsal sayılan bu gecede, tüm müslümanlar gerekli olan ibadetlerini yapar, Allah’tan af diler ve dileklerinin kabul olması için dua ederler.

Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an-ı Kerim’in 97. sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye “Kadir Suresi” denmiştir.

Kadir Suresi, Kur’an’ın Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu net olarak bilinmemektedir. Ancak halk arasında yaygın olarak bilinen anlayışla, Ramazan Ayı’nın 27. gecesi sayılmaktadır. Lakin kesin bir delil yoktur.

Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü’minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur.

Buna göre Kadir gecesi Ramazanın yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi veya yirmi dokuzuncu gecelerinden herhangi biri olabilir. Yani Kadir gecesi, zamanımızda Müslümanlarca ihya edilmeye çalışıldığı gibi herkesçe bilinen sabit bir gece olmayıp, aksine gizlenmiştir. Konuyla ilgili sahih rivayetlerden anlaşıldığına göre İslam nebisi dahi Kadir gecesinin Ramazanın kaçıncı gecesi olduğunu bilmiyordu!

Kadir gecesinin değerlendirilmesi – ihyası ile ilgili olarak Nebiden bir dua haricinde herhangi ibadet tavsiye edilmemiştir. Fakat Aişe radıyallâhu anhâ’nın bildirdiğine göre Allah’ın elçisi, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son on günde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı.

Bir gün Âişe, Resûlullâh’a: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Resûlullâh’da: “Şu duayı oku” buyurmuştur:

“Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbü’l-afve fa’fu annî”

“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”