İngiltere’de Trafik Niçin Soldan Akar?

soldan akan trafikAslında ilk başlarda, trafik her yerde İngiltere’de olduğu gibi soldan akıyordu. Bununda mantıklı bir sebebi vardı tabi ki. Trafik akışının soldan olmasının altında yatan gerçek, karşıdan gelen kişinin düşman olabilme olasılığıdır. Şöyle ki karşıdan gelen kişinin düşman olma olasılığı karşısında insanlar sol taraflarını koruma altına almak istemişlerdir; çünkü kılıç daha çok sağ elle kullanılmakta ve saldırılar sol taraftan gelmekteydi. Trafiğin soldan akmasıyla insanlar bir duvar dibinden yaya olarak veya atla giderlerken en çok saldırı gelme olasılığı bulunan sol taraflarını koruma altına almış olurlarken, kendi kılıçları da sağ ellerinin hemen altında bulunuyordu.

1300’lü yıllarda Papa’nın Roma’ya gelecek olan hacılara, karışıklığa sebep olmamaları için yolun solundan gitmelerini söylemesiyle trafiğin soldan akışı da resmileşmiş oluyordu. Böylece trafiğin akış yönü olarak yıllarca sol taraf kullanıldı.

Trafiğin Akışının Sağ Tarafta Olması Nasıl Yaygınlaştı?

Amerika’da birçok at arabasının sürücü koltuğu yoktu ve at arabasının sürücüsü en arkada bulunan sol taraftaki atın üzerinde bulunuyordu. Bu durum karşıdan geleni görmede ve yolun kontrolünü sağlamada sürücüye zorluk çıkarıyordu.  Çok geçmeden Amerika’da trafik sağdan akmaya başladı ve yaygınlaştı.Bu gelişmeye uygun olarak otomotiv teknolojisinin öncüsü olan Amerika’da otomobillerde de sürücü koltuğu sağ tarafa konuldu ve bu şekilde yaygınlaştı.

Trafiğin sağdan akmasına katkı koyanlardan biri de kendisi de solak olan Napolyon’dur. Ordularının ikmal arabalarına yolun sağından gitmeleri emrine veren Napolyon bu uygulamayı ele geçirdiği her ülkede yaygınlaştırdı. İngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafından ele geçirilemediğinden böyle bir uygulama İngiltere’de olmamıştır. Kaldı ki İngilizler ele geçirdikleri Hindistan, Avustralya gibi sömürgelerinde de trafiğin soldan akmasını yaygınlaştırmışlardır. İngiltere ve sömürgelerinde trafiğin akışını sağ tarafa almanın maliyeti günümüzde altından kalkılamayacak kadar pahalı olduğundan bu olasılık da mümkün görünmemektedir.

Trafik ister sağdan ister soldan aksın yapılacak en doğru davranış her iki taraf da bakmadan asla karşıya geçmemektir.