İlaç Alerjisi nedir kimlerde görülür

İlaç Alerjisi nedir kimlerde görülür

İlaç Alerjisi nedir kimlerde görülür? İlaç alerjisi nedir nasıl tedavi edilir? Kimler alerji olur? Hangi ilaçlar alerji yapar? Alerjiye duyarlı bünyeler neler yapmalı? Bu ve buna benzer soruların hepsi yazımızda.

İlaç Alerjisi nedir kimlerde görülür, nasıl tedavi edilir? İlaç alerjileri, ilaçlara bağlı olarak oluşan hastalıklardan sadece biridir. Her ilaç reaksiyonunu alerji olarak isimlendirmemek gerekir. Üstelik ilaç alerjileri tüm ilaç reaksiyonlarının küçük bir kısmını oluşturur. Ancak bazen ölümle sonuçlanabildiğinden halife de alınmamalıdır.

İlaç Alerjisi nedir kimlerde görülür

Hastalıklarda ilk olarak ilaçlara başvururuz. Ancak ilaçlar her zaman bizim yanımızda yer almayabilirler. İlaçların faydalı olabildikleri kadar zararlı olabileceklerini de bilmemiz gerekiyor. İlaçlar her türlü hastalığa yol açabilir dersek çok da yanlış yapmamış oluruz. Bir hekimin bir hastasında karşılaştığı şikâyetlerin veya hastalığın hastanın kullandığı bir ilaca bağlı olup olmadığını araştırması gerekir. Hasta da hekimine yardımcı olmak için kullandığı ilaçları bilmeli veya hekime gösterebilmelidir.

Ağrı kesici alerjisi

İlaç alerjileri en çok penisilinler ile oluşmakla birlikte, herhangi bir ilaç alerjiye neden olabilir. Bu nedenle her ilaç önemsenmelidir. İlaç alerjisinde sıklıkla hayatı tehdit etmeyen cilde ait belirtiler olmakla birlikte beklenmeyen bir anda, özellikle akıtma şeklinde ilaç kullanıldığında ölümle sonuçlanabilen analilaksi (alerjik şok) oluşabilir. Bu nedenle de her ilaç alımını önemsenmelidir.

İlaç alerjileri nasıl oluşur?

İlaç alerjileri de diğer alerjik hastalıklardan da sorumlu olan mekanizmalarla oluşur. Bu hastaların bağışıklık sistemi, diğer birçok normal insanın aksine ilaçlara karşı bir yanıt verir. Bu yanıt sırasında ilaca karşı oluşan irnmünoglobulin E (IgE) antikoru” bu kişileri ilaca karşı duyarlı hale getirir. Bundan sonra bu duyarlı kişiler ilaç ile tekrar karşılaşırsa ilaç alerjisine ait şikâyetler oluşur. Bir kişinin duyarlı hale gelmesi için belli bir süreye gereksinim vardır. Bu nedenle bir kişi bir ilaç ile hayatında ilk defa karşılaşıyorsa, ilaç alerjisine ait belirtiler en erken tedavinin sonlarına doğu ortaya çıkar. Ancak kişilerin duyarlı hale gelmesi için gerekli şartlar kişiler arasında çok farklıdır. Bu nedenle bazı insanlar bir ilacı defalarca kullandıkları sonra duyarlı hale gelip belirti verirken bazıları da çok daha erken belirti verir.

Hangi ilaçlar alerji oluşturur?

Tüm ilaçların alerji oluşturma olasılığı olduğu yukarıda belirtilmişti. Ancak bazıları daha sık alerjiye neden olmaktadır. Bunların başında penisilin grubu ilaçlar gelmektedir. Yaygın olarak kullanılan bu ilaçların anafilaksi sonucu ölüme yol açma olasılığı 100 000 hastada birdir. Ailesinde penisilin alerjisi olan hastalarda daha sık görüldüğünü belirten araştırmalar vardır. Antibiyotikler dışında ağrı kesici ve romatizma ilaçları olarak bilinen anti anflamatuvar ilaçlar da önemli bir gruptur. Röntgen çekimlerinde sık kullanılan radyoopak maddeler de yine lgE’nin rolü olmaksızın reaksiyonlara yol açmaktadır. Bunların dışında genel anestezi sırasında kullanılan nöromuskuler bloke ediciler, plasma genişleticileri (dekstran), streptokinaz. Tedavide kullanılan alerjen ekstratları ilaç alerjisinin önemli nedenleri arasında sayılabilir.

İlaç alerjilerinde oluşan belirtileri:

Bir ilacın alınmasından sonra oluşabilen herhangi bir belirti hastalar tarafından alerji olarak yorumlanmaktadır. İlaca bağlı oluşan ve ilacın prospektüsünde yazılı olan yan etkiler, yüksek dozda alınması ile oluşan toksik belirtiler alerjik belirtilerden ayırt edilmelidir. İlaç alerjisinde oluşan belirtiler kendisine özgüdür. İlaç alerjisinde en sık cilde ait belirtiler oluşur. Bu belirtiler daha çok kurdeşen şeklindeki döküntülerdir. İlacın alınmasından sonra dakikalar içinde oluşabileceği gibi saatler içinde de oluşabilir. Bunlar kaşıntılı, deriden hafif kabarık kırmızımtırak döküntülerdir. Bir diğer belirti anjio ödem dediğimiz şişliklerdir. Bunlar dudaklarda, göz kapaklarında sarkıkla oluşursa da vücudun diğer kısımlarında da gelişebilir. Yüzün şeklini değiştirebilecek kadar belirgin olabilir. Boğazda ve solunum yollarında oluşursa hayatı tehdit edebilir. Tansiyonda düşme, taşikardi (nabız sayısın çok yükselmesi), öksürük, astım şeklinde nefes darlığı, hırıltı olabilir. İlaç alerjisinin risk faktörleri Çocuklarda ilaç alerjileri daha azdır. Erişkinlerde ilaç alerjilerinin daha sık görülmesinin nedeni ilaç & ile karşılaşma sıklığının V artması olabilir. Bir kişi ne kadar sık ilaç ile Q karşılaşırsa, o kadar alerjik reaksiyon geliştirme riski taşır,

ilaç alerjisi nasıl geçer

 

Nasıl Korunmalı?

Alerjik hastalıklar sadece alerjen ile karşılaşma durumunda ortaya çıkar. Bu nedenle bir ilaç alerjisi olayı ile karşılaşıldıktan sonra o ilacın bir daha kullanılmaması gerekmektedir. Bu ilaç ile benzer kimyasal sahip ilaçların da kullanılmaması gereklidir. Bu ilaçların bilinmesi hastanın bu ilaçların listesini yanında taşıması gereklidir. İlaç alerjisi gelişmesi riskini azaltmak için gerekmedikçe ilaç kullanılmamalıdır. Kullanılacaksa ağız yoluyla ilaçların alınması tercih edilmelidir. Enjeksiyonlar daha fazla risk taşımaktadır. Tüm enjeksiyonların bir sağlık merkezinde yapılması, gerektiğinde sağlık merkezinde 30 dakika beklenmesi önemidir.