İklim Nedir?

İklim Nedir?

Bir şehirde, bir ülkede ya da bir bölgede uzun bir süre boyunca gözlemlenen hava olayları ve hava durumu neticesinde alınan ortalamaya iklim adı verilmektedir. Hava basıncı, nem, yağmur, sıcaklık, kar, yağış şekli gibi tüm meteorolojik olaylar, o bölgenin iklimini belirleyen etkenler arasındadır. Hava durumu kısa bir süreyi kapsarken, iklimde durum daha farklıdır. Bir bölgenin ikliminin belirlenebilmesi için, o bölgenin hava olayları ve yağışları hakkında uzun bir gözlem gerekmektedir. İklimin belirlenmesinde; o yerin denize olan uzaklığı, yer şekilleri, yükselti ve enlemi, sıcaklığı, yağış rejimi ve daha birçok faktör etkendir. İklimin incelenmesi ile klimatoloji bilim dalı ilgilenir. Çeşitli sınıflandırmaları bulunan iklimler için bugün, Köppen sınıflandırma sistemi en çok kullanılan sistemdir.

İklim Neye Göre Belirlenir? 

Bir yerin ikliminin belirlenmesinde rol alan faktörler şunlardır;

  • Hava akımı: İklim belirlenirken, o bölgenin hava akımı uzun bir zaman dilimi boyunca gözlemlenir; çünkü sıcak ve soğuk havaların yer değiştirmesi, bölgenin uzun vadede iklimi üzerinde etkilidir.
  • Nem: Yine nem de, o yerin ne kadar yağış aldığını ve dolayısıyla iklimi belirleyen faktörler arasında yer alır.
  • Rakım: Havanın yoğunluğu da iklimin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Örneğin yüksek noktalarda hava yoğunluğu azdır. Bu da sıcaklığın düşük olması anlamına gelir; işte iklim belirlenirken havanın yoğunluğunun da bir ölçüt olması bundan kaynaklanır.
  • Isı: Güneş ışınları o bölgeye hangi açıyla geliyor? Dik açıyla ya da başka bir açıyla gelmesi durumunda iklimde de değişiklik görülür.  Bölgedeki bulutlar da ısıyı, dolayısıyla iklimi etkilemektedir.
  • Denize Uzaklık: Denize yakın bölgelerde sıcaklık değişimi, denize uzak bölgelere oranla daha azdır. Çünkü karalar denize göre daha hızlı soğur ve daha hızlı ısınır, bu nedenle denize yakın bölgelerde daha sıcak iklimler hakimdir.