Hazımsızlık nedir Hazımsızlık ne iyi gelir

Hazımsızlık nedir Hazımsızlık ne iyi gelir

Hiçbir şekilde hazmedilemeyen sentetik besinlerden, karışık ve tıka basa yemekten, yemek üzerine yenen meyve veya tatlıdan ve saat 21’den (sindirim durduktan) sonra alınan herhangi bir besinden sonra midede ağırlık, bulantı, gaz, geğirme, yanma veya ekşime olur. Bunların her biri hazımsızlık belirtisidir.

Hazımsızlık nasıl giderilir

Midede başlayan hazımsızlık bağırsaklarda, sonra ikinci sindirimde yani karaciğerde, sonra üçüncü sindirimde yani kanda, daha sonra dördüncü sindirimde yani hücrelerde devam eder. Hazımsızlığın ulaştığı seviyeye göre farklı hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin mide reflüsü birinci sindirim, hepatit ikinci sindirim, diyabet üçüncü sindirim, kanser dördüncü sindirimin bozulmasıyla bağlantılıdır.

Hazımsızlığa ne iyi gelir

Göçüldüğü gibi hazımsızlık her hastalığın başı olduğu için bütün hastalıkların tedavisi sindirimi düzelterek başlamalıdır. Beslenme hataları düzeltilmeli, iyi çiğnemeye alışmalıdır. Yemekte ve sonrasında su içme alışkanlığı terk edilmelidir.

Hazımsızlık ilacı

Kırmızı eti ve suni yağları hazmedemeyen kan grubu A, midesi yağlara karşı hassas olan kan grubu AB, süt ve buğday ürünlerini hazmedemeyen kan grubu 0 hazımsızlığa çok yatkındır. Kan grubu B olanların sindirimi çok güçlüdür, tavuk eti hariç hemen bütün besinleri rahat hazmedebilir. Ancak onlardan çok iştahlı olan, kısa aralarla ve geç saatte yemek yiyen ve yemekten sonra meyve yiyenler de hazımsızlık çeker.

 Hazımsızlık bitkisel tedavi

Devamlı hazımsızlık H. Pylori enfeksiyonuna, midede iltihaplanma (gastrit), reflü, fıtık ve ülsere neden olur ve sindirim daha da zorlaşır,sindirim zorlaştıkça metabolizma atıkları çoğalır.

Mide hazımsızlığı için bitkisel çözüm

Karaciğer kronik hazımsızlık sonucu oluşan atık maddelerin bir kısmını parçalayarak kan yoluyla dışarı atar, bir kısmını kendi dokularında depolar, bir kısmını böbreklere, bir kısmını da çamur olarak safra kesesine gönderir. Safra kesesi, sürekli gelmekte olan çamurdan taş oluşturmaya mecbur kalır.

Mide hazımsızlığı belirtileri

Karaciğerde depolanan atık madde miktarı arttıkça, görevi karaciğerdeki atıkları temizlemek olan parazit, mikrop ve virüsler karaciğerde yuvalanmaya başlar. Bu süreç hepatit veya her tür ağır hastalığa kadar uzayabilir.