Haham nedir?

Haham nedir?

İbranice “Bilge, rabbi, efendim” anlamını taşıyan Haham, Musevilik dininde din adamlarına verilen ünvandır.

Haham, kelime anlamı olarak Sami bir dil olan İbranicede “Bilge Adam” anlamına gelmektedir. Yahudi yasalarını bilen, Tevrat’ı iyice öğrenmiş kişileri tanımlamak için kullanılır.

Yahudi din adamı anlamına gelen “rabbi” (efendim) sözcüğü ise; Sami bir dil olan Arapçadaki “Rab” (efendi) sözcüğü ile kökdeş bir kelimedir.

Rab, Allah’ın adlarından biri olduğu için, rabbi kelimesi, şirk endişesi ile Müslüman devletlerde kullanılmamaktadır.

Osmanlı Devleti’ndeki Yahudi toplumunun başındaki din adamına hahambaşı denirdi.