Fezleke nedir?

Fezleke nedir?

Günlük hayatımızda özellikle siyaset haberlerinde sıklıkla duyduğumuz Fezleke; herhangi bir kararın ya da sorunun kısa ve öz olarak anlatılması, kısaca bilgi verilmeye çalışılması anlamına gelmektedir.

Daha çok hukukçuların, hakimlerin ve müfettişlerin bilgi sahibi olduğu bir kavram olan Fezleke, idari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara denir.

Bir başka deyişle Fezleke, olayın önemli olan, kısa ve öz bir şekilde istenilenin en ayrıntılı biçimde anlatılmasıdır.

Fezleke örneği

fezleke-ornegi

Fezleke nasıl hazırlanır?

Olay ile ilgili kanıtlar toplandıktan, ifadeler alındıktan sonra fezleke hazırlanmaya başlanır.

Fezleke yazılırken ortada bir suç varsa, mutlaka suç unsuru, suçun yeri, tarih ve saati ve suçun delili eksiksiz bir şekilde en yalın şekilde kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde kapsamlı bir şekilde anlatılır. Şüphelinin kişisel bilgileri, aile bilgileri, ikamet adresi eksiksiz bir biçimde doldurulur. Olay özet bir şekilde, karşı tarafın aklında canlanacak şekilde anlatılır.

Hakkında fezleke düzenlenen bir kişi için soruşturulması gereken ve cezalandırılması gereken bir durum oluşuyorsa söz konusu kişi veya kişiler yargı önüne çıkarılarak cezalandırılır.