Feriştah nedir?

Feriştah nedir?

Farsça asıllı bir kelime olan Feriştah, çok güzel olan gök varlıklarına denmektedir.

Halk dilinde argo tabiri ile kullanımında ise; bir işte usta, bir işi en iyi yapan kimse anlamında kullanılmaktadır.

Feriştah kelimesinin halk dilinde argo tabirde kullanımına bir örnek vermek gerekirse; “Sen git feriştah’ın gelsin” cümlesi verilebilir.