Evrim Teorisi Nedir?

Evrim Teorisi Nedir?

Türlerin zaman içinde değişerek yeni türler oluşturması ile geçen süre evrimleşmedir. Evrim teorisi, bu evrimleşmenin bulgu ve sonuçlarına bilimsel olarak dayanarak bundan yaklaşık 150 yıl önce Charles Dawin tarafından ortaya atılmıştır. Bu teori zaman içinde ünlü bilim adamının adını alarak Darwin teorisi olarak bilinmeye başlanmıştır. Charles Darwin 1859 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni isimli kitabında, bu konuyu zaman içinde yapılan bilimsel araştırmalar ve elde edilen verilerle açıklamaya çalışmıştır. Zaman içinde bilim dünyasında ve daha sonra halk arasında da oldukça yaygın bir görüş ve inanış haline gelen evrim teorisine göre bir “ortak ata” bulunmaktadır. Buna örnek olarak dil sınıflandırmalarını verebiliriz.

evrim teorisi

Aynı dil ailelerinden gelen dillerin bir proto dili olduğu yani en başta ortak bir dilden geldikleri, zaman içinde değişerek ayrıldıkları ve farklılaştıkları söylenir. Evrim teorisiini de tıpkı bu şekilde açıklayabiliriz. Bu kuram, insanın binlerce yıl öncesinden bugüne gelene kadar evrimleştiği ve canlılığın evrimleşme ile sürdüğünü savunmaktadır. Ancak tabi ki Darwin bu kuramı birden bire ortaya atmamıştır. Öncelikle dedesi Erasmus Darwin’in evrimleşme ile ilgili hazırladığı biyolojik tezler, bu kuramın ortaya çıkmasında Charles Darwin’e yardımcı olmuştur.

Önceleri teoloji ve yaratılış felsefesi altındaki yaratılış teorisine inanan ünlü bilim adamının hayatının dönüm noktası çıktığı bilimsel bir dünya seyahati olmuştur. Bu kurama göre evrimleşme kesintisiz bir süreçtir ve hiç durmadan ani sıçramalar ile türün değişimi gerçekleşmektedir. Sürekli bir farklılaşma ve yenilenme içinde olan canlılık, zaman içinde değişerek bugünkü hallerini almıştır ancak her birinin birer ortak ataları yani proto türleri bulunmaktadır. Şunu da belirtelim evrim teorisi,  150 yıl gibi bir sürede, üstelik de bilimin bu denli hızlı geliştiği bir süreçte bir teori olmaktan ileri gidememiştir.