Ebced Hesabı Nedir?

Ebced Hesabı Nedir?

Çok eski yıllardan günümüze kadar gelen ebced hesabı, kişinin kendi yıldıznamesini bulabileceği bir hesaplamadır. Arap harflerinin eski sıralanışı olan Elif, Ba, Cim ve Dal harflerinin bir araya gelmesinden oluşan ebced hesaplaması ile yıldızname burcunuzu bulabilirsiniz. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için kendi isminize ve annenizin ismine ihtiyacınız olacak. İki isminiz varsa, gündelik yaşantınızda kullandığınız isim ile bu hesaplamayı yapabilirsiniz. Aynı durum anneniz için de geçerlidir. Bu isimlerden yola çıkarak harflerin sayısal değeri alınır ve alınan bu değerler ile şifreli anlamlar çıkartıldığı öne sürülmektedir.

Fatih Sultan Mehmet döneminde de yapılan bu hesaplama, zaman içinde değişmiş ve daha da geliştirilmiştir. Bu hesaplamanın, kafelerde bakılan kahve falları ya da tarot falları ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü Kuran-ı Kerim’den bakılarak yapılmaktadır. Ebced hesaplamasında, isminizin harflerinin sayısal değeri, İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya göre yapılmaktadır. Arapçada kullanılmayan Osmanlıca’ya Farsçadan geçen harfler( pe, çim, je, gaf); be, cim, ze, kef harfleri ile eşit olarak hesaplanmaktadır.

Ebced Hesabı Nerelerde Kullanılır? 

Tarihte savaşları hesaplamak için kullanılan ebced hesabı, günlük hayatta ticari ilişkiler ya da özel hesaplamalarda, bazı şeyleri gizleyerek yazmak için kullanılmıştır. Eski dönemlerde çocuk isimleri, çocuğun doğduğu yılın ebced hesabına denk gelen isimler verilirmiş. Ayrıca eski dönemlerde kitap sayfaları yine ebced sayıları ile hesaplanmıştır. Din ilimleri ve tasavvufta da ebced hesabının kullanıldığını görüyoruz.

Ebced Değeri

Harflerin ebced değerine bakacak olursak;

 • Elif: 1
 • Be:2
 • Te: 400
 • Se: 500
 • Cim:3
 • Dal: 4
 • Ha:8
 • Hı: 600
 • Vav: 6
 • Ze: 7
 • Kef:20
 • Sin: 60
 • Ra: 200
 • Zel:700
 • Tı:9
 • Dad:800
 • Sad:90
 • Şın:300
 • Fe:80
 • Gayın: 1000
 • Ayın: 70
 • Zı:900
 • Mim:40
 • Lam:30
 • Kef:20
 • Kaf:100
 • Ye:10
 • He:5
 • Nun:50
 • Kaf-ı Farisi: 20
 • Je:7
 • Çe:3
 • Pe:2