Diktatör Nedir?

Diktatör Nedir?

Diktatör Kökeni

Diktatör kelimesinin kökenine bakacak olursak; Latince “dictatura” kökünden gelmektedir ve “emir veren” anlamındadır. Diktatör, Roma’da siyası bir makamdır, bugünkü anlamından farklı olarak o dönem sınırlı bir zamanı kapsamaktadır.

Diktatör Kelimesinin Anlamı

Türk Dil Kurumu’nun sayfasına baktığımızda diktatör kelimesinin 2 anlamı olduğunu görüyoruz. Birinci anlamı; “Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse” isim anlamıdır. İkinci anlamı ise sıfat olarak kullanılan “zorba” sözcüğüdür. Bugün, yönetimin tek bir kişi tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir.

Tarihte Diktatörler

Adolf Hitler, diktatör yönetim biçiminin en iyi örneğidir. Roma Cumhuriyeti döneminden örnek verecek olursak Lucius Cornelius Sulla isimli general de buna örnek gösterilebilir.

Lucius Cornelius Sulla (Roma)
Lucius Cornelius Sulla (Roma)
Adolf Hitler (Almanya)
Adolf Hitler (Almanya)
Benito Mussolini (İtalya)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diktatörlükte yönetim tek bir kişi ya da birkaç kişiden oluşan küçük bir grup tarafından yönetilir. Bu yönetim genellikle babadan oğula geçen miras yoluyla ya da zorla edinilmiş olabilir. Diktatör bir yönetim biçiminin benimsendiği toplumlarda, insanların özgürlüklerinden bahsedilemez ve insanların hayatları her yönüyle kontrol edilmektedir. Bu toplumlarda ağır yasalar geçerli olur, ve ülkeyi sınırsız bir yetki ile yönetmesi için genellikle halk onları seçer.

Diktatörlerin en önemli özelliği halkın büyük bir bölümü tarafından destekleniyor olmalıdır. Roma dönemi ve eski dönemlerin aksine genellikle seçim ile başa gelirler. Bu toplumlarda halk yöneticisinden korkmaktadır. Hem yazılı hem de görsel basını kontrol eder, her şeye karışırlar. Diktatörlük; ideolojik sebepler,müşfik, askeri ve tek parti diktatörlüğü gibi şekillerde olabilir.  Diktatörler ile ilgili söylenen en dikkat çekici bilgilerden biri ise sonlarının her zaman kötü bittiğidir. Diktatör rejimi, bugün modern toplumlarda “sadistlik” olarak gösterilir ve bu rejim ile yönetilen ülkelerin modern olması mümkün değildir; çünkü bütün siyasi yetkiler yöneticinin elindedir ve halkın söz hakkı yoktur.

Francisco Franco (İspanya)
Francisco Franco (İspanya)
Muammer Kaddafi (Libya)
Muammer Kaddafi (Libya)
Saddam Hüseyin (Irak)