Cemre Nedir? Havaya, Suya ve Toprağa Ne Zaman Düşecek?

Cemre Nedir? Havaya, Suya ve Toprağa Ne Zaman Düşecek?

Baharı müjdeleyen cemre ne zaman düşecek? Bu sene soğuk ve kar yağışları ile geçen kış mevsiminin son ayına girdik. Kış ayları diğer mevsimlere göre Türkiye’de hayat şartlarını zorlaştırıyor. Havaların ısınmasını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar ise cemrenin ne zaman havaya, suya ve toprağa düşeceğini merak etmeye başladı. Peki cemre nedir? İşte detaylar…

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası”, uygulamasını ifade eden “Cemle” sözcüğü de “Cemre” ile aynı kelimedir. Buradaki “Cemle” de köken olarak “İmir, İmere, Emire” sözcükleriyle bağlantılıdır.

İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi olarak bilinen cemre düştükten sonra havalar ısınmaya başlar. Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmektedir. İlk cemrenin havaya düşmesi ile sıcaklıklar artar. İkinci cemre suya düşer ve sular, göller, denizler ısınmaya başlar, son cemre ise toprağa düşer. Bu sırada toprak ısınır ve baharı müjdeleyen çiçekler açmaya, ağaçlar da yeşermeye başlar. Bir hafta arayla düşen cemrenin düşeceği tarihler ise şöyle;

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü cemre toprağa (5-6 Mart)