Boraks nedir?

Boraks nedir?

Bilinen adıyla sodyum borat yani boraks, borun oksi asidinin tuzudur.

Kimyasal formülü; Na2B4O7.10H2O olarak yazılmaktadır. Ancak Na2(OH)2.8H2O formülü tuzun yapısını daha iyi izah etmektedir.

Kökeni Arapça Burak kelimesinden gelen boraks, parlak anlamını taşımaktadır.

Boraks’ın yoğunluğu 1,73 gr/cm3tür. Sodyum borat suda ve gliserinde çözünür. Fakat alkolde çözünmez. Boraks 75°C’de erimeye başlar. Eridikçe kristal suyunu kaybeder. 200°C’de kaynar. Sodyum, borat, kızıl derecede, boraks cami olarak adlandırılan camımsı kütle şeklinde erir.

Birçok metalik bileşikler çözünmüş metalik iyonlara mahsus bir renkte boraks incisi vererek erimiş materyalde çözünebilir.

Renklenmiş boraks incisinin meydana gelmesi bakır, nikel, demir ve krom gibi gerçek metal iyonlarının mevcudiyetini anlamak için analitik tahlilde kullanılır.

Bulunuşu

Sodyum borat, bazı yabancı madde ile birlikte sodyum borat bulunduran tabii boraksta
bulunur.

Sodyum borat, kolomanit (CaB3O4(OH)3.H2O), kernit (Na2B4O7.4H2O), uleksit (Na2B4O7 Ca2B6O11.16 H2O) gibi çok sayıdaki diğer borat minerallerinden de elde edilir.

Nasıl elde edilir?

Sodyum borat, tuzlu göl sularının buharlaştırılıp kristallendirilmesinden elde edilir.

Boraks, laboratuvarda borik asit ile susuz sodyum karbonatı reaksiyona sokarak elde edilir.

Nasıl kullanılır?

Sodyum boratın çoğu, dayanıklı ve kırılmaz borsilikat camının imalatında kullanılır.

Boraks aynı zamanda porselen minelemekte, boyalarda, kola ve tutkallarda, deterjanlarda kullanılmaktadır.

Boraks suyun sertliğini gidermek için çamaşır ağartmasında, kaynakta eritici ve pas önleyici olarak da kullanılabilmektedir.

Bunun yanı sıra; tekstil boyacılığında, matbaacılıkta, donmayı geciktirmek için antifiriz olarak ve bitki öldürme ilacı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de bol miktarda olduğu bilinen Bor, az miktarda bazı bitki tiplerinin büyümesi için kullanılabilir. Topraktaki verimsizliği gidermek için toprağa boraks ilave edilir. Borakstan laboratuvarda analitik belirteç olarak da faydalanılabilir.

Sözlük anlamında boraks, yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzudur.