Biyogaz nedir Nasıl elde edilir

Biyogaz nedir Nasıl elde edilir

Biyogaz nedir? Nasıl elde edilir? Hayvansal atıklar başta olmak üzere hangi atıklardan biyogaz enerji elde edilir? Nerelerde kullanılır?

Dünyamızın Sınırsız Enerji Kaynaklarından Biyogaz (Yeşil Enerji) Nedir?

Enerji, hayatımızın en yaşamsal ihtiyaçlarından biridir. Tüm sistemin aksamadan işlemesi enerjinin varlığına bağlıdır; ancak enerjinin yanlış kaynaklardan edinilmesi veya yanlış kullanılması nedeniyle küresel ısınma ve enerji kaynaklarının tükenmesi sorunuyla karşı karşıyayız maalesef Bugüne kadar kullanılan petrol ve türevleri ile doğal gaz enerjisi sınırsız değiller.

Biyogaz nerelerde kullanılır

Aslında bu enerji kaynaklarının yerine kullanabileceğimiz güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, gelgit enerjisi ve biyogaz enerjisi gibi sınırsız enerji kaynaklarıyla kuşatılmış durumdayız. Üstelik sınırsız enerji kaynaklarının çevreye zararı, sınırlı enerji kaynaklarınkinden çok daha azdır. Peki, sınırsız enerji kaynaklarından yeşil enerji de denilen biyogaz enerjisi nedir, merak ettiniz mi?

Biyogaz oluşumu

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifadeyle oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit Ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilir.

Biyogaz nedir kısaca

Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yararlı hâle geçmesi nedeniyle dünyada temel materyal olarak kullanılır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemli değildir; çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa neden olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yararlı bir hâle dönüşür. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda tek bir evi ısıtmaktan ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılır.

Ev tipi biyogaz tesisi nasıl kurulur

Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller; hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir:

Hayvansal atıklar: Hayvancılıkla elde edilen atıklar ve hayvan gübreleri.

Organik –bitkisel atıklar: Bahçe atıkları, yemek atıkları.

Endüstriyel atıklar: Zirai atıklar; orman endüstrisinden elde edilen atıklar; deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar; kâğıt endüstrisinden elde edilen atıklar; gıda endüstrisi atıkları; sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar; şeker endüstrisi atıkları; evsel katı atıklar; atık su arıtma tesisi atıkları.

Biyogaz nedir Nasıl elde edilir

Görüldüğü gibi biyogaz üretimi tarımsal atıklardan yararlanarak yapılabileceği gibi endüstriyel atıklardan yararlanılarak da yapılabilir. Kentsel atıkların ayrı ayrı toplanılması ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretim imkânı vardır.

Biyogaz doğal gazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Biyogaz kullanım alanları

  1. Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma.
  2. Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım.

3 Türbin* yakıtı olarak kullanımıyla elektrik üretimi.

  1. Yakıt pillerinde kullanımı.
  2. Mevcut doğal gaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi.
  3. Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı.

Biyogaz tesisi maliyeti

Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt olarak bilinen organik madde kökenli biyogaz kullanımı daha önemlidir. Biyogaz üretimi için kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için tarımsal işletmelerde gerek seraların ve iskân yapılarının ısıtılmasında gerekse traktörlerin yakıtı olarak kullanılmasında önemli fayda sağlayabilir. Bu şekilde kullanılan biyogaz işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Biyogaz üretim aşamaları

Aslında pek bilinmese de ülkemizde işleyen biyogaz tesisleri vardır. Bunların bir kısmı özel teşebbüs, bir kısmı da belediyeler tarafından kurulmuştur. Solea Energy firması; Kayseri’de.

Konya’da ve Elazığ’da üretim tesisi açmıştır. Belediye olarak da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi (çöp gazından), Ankara Büyükşehir Belediyesi (çöp gazından), Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Isparta Belediyesi üretim yapıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Büyük Kanal Projesi çerçevesinde yaptığı bazı çalışmalar bulunuyor; fakat yine de ülkemiz biyogaz konusunda teorik ve uygulama açısından dünyada çok gerilerde çünkü dünyada biyogaz üretim ve kullanımı giderek gelişiyor.

Basit biyogaz üretimi

Hayvan gübresinden elde edilen biyogazın tesis oranları dikkate alınırsa dünyadaki tesislerin %80’i Çin’de, %10’u Hindistan, Nepal ve Tayland’da bulunur. Avrupa’nın hayvan gübresiyle elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2.200 tesisle en fazla üretim yapan ülke konumundadır. Bu ülkeyi 70 tesisle İtalya takip eder. Almanya’da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar 139 tesisten 2.200 tesise kadar çıkmıştır.