Ayin Nedir? Ayin ne demek?

Ayin Nedir? Ayin ne demek?

ayin-nedir

26 haziran 2016 Pazar günü yani bugün gerçekleşen LYS sınavı ile birlikte gündeme gelen konular arasında Ayin’de yerini aldı. Pek, Ayin nedir? Ayin ne demek? Ne anlama gelmektedir? Ayin hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda…

Ayin Nedir?

Ayin, bir başka deyişle ritüel, genel olarak önceden belirlenmiş bazı kurallara göre gerçekleştirilen dini tören’dir.

Yapılan Ayinlerde genel olarak sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanılmaktadır.

Her inanışa göre farklılık gösteren ayinler genellikle tapınaklarda, özel giysilerle ve bazı dinlere göre ise özel makyajlarla yapılır.

Ayin, genellikle Hristiyanlık dinine atfedilmiştir. Ancak bu kanı yanlıştır. Zira Ayin’in Türk Tasavvuf istilahatında kullanım alanı mevcuttur.

Buna örnek vermek gerekirse; Mevlevî Âyin-i Şerîfi.

Ayin’in bir dğer ismi olan Ritüel ise; Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiştir.

Ritüel; Batılı dillerde belirli kurallara göre icra edilen, ancak dinî olmayan bâzı resmî törenler için de kullanılır.