Avangart nedir?

Avangart nedir?

Fransızca (avant-garde) kökenli bir kelime olan Avangart, Fransızca askeri bir terim olan öncü birlik sözcüğünden gelmektedir.

Gerek Fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, “yenilikçi” kişiler veya “deneysel” işler anlamında kullanılmaktadır.

Avangard terimi, sanat ve siyaset alanında kullanılmaktadır. Ayrıca Rönasans’ın askeri teorisinden devşirilmiş bir metafordur.

Battaglia, retrogard, avangard, hareket halindeki bir ordunun üç bölümünü temsil eder.

Avangart terimini sanat alanında kullanan ilk kişi ise; Saint-Simon’dur. Bundan sonra devrimci siyasi hareketlerin, özellikle komünist hareketlerin jargonuna girmektedir.

Kültür, gerçeklik tanımları içindeki kabul edilmiş normları sarsıp sınırlarını değiştirmeyi amaç edinmektedir. Bu normlar sosyal reformdan estetik deneyimlerin değişimine kadar çeşitlilik gösterebilir.

Yenilikçi ve öncü anlamına gelen Avangart, günümüzde mobilyaya da uyarlanmıştır. Bir başka deyişle klasik mobilyada yenilikçi akım diye tanımlayabiliriz.