Artemis Tapınağı nedir nerededir?

Artemis Tapınağı nedir nerededir?

Artemis tapınağı başta olmak üzere dünyanın yedi harikası ile ilgili bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Dünyanın yedi harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönem’in Yedi Harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavram olup M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu Antipader tarafından Dünyanın Yedi Harikası Üzerine adlı eserle listelenmiştir. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz yedi harika listesi, M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Artemis Tapınağı nedir nerededir?

Dünyanın yedi harikaları nedir? Hangi ülkelerdedir?

Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı bugün İzmir kentine 50 km. uzaklıkta bulunan Efes’te inşa edilmiştir. Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş olan Artemis Tapınağı (Diana Tapınağı olarak da bilinir) Efes’te M.Ö. 550 yıllarında tamamlanmıştır. Lydia Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir. Tamamen mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece bir-iki mermer parçası kalmıştır.

artemis tapınağı hakkında bilgi

Dünyanın yedi harikasını derleyen Sidonlu Antipader tapınağı şöyle tarif etmiştir:

Mağrur Babil’in üstünde savaş arabaları için yol olan duvarını ve Artemir’deki Zeus heykelini ve asma babçelerini gördüm ve güneşin kolasusunu ve yüksek piramitlerin devasa işçiliğini ne Mausoleus’un engin mezarını ama Artemis’in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklıklarını kaybetti ne dedim ki “İşte! Olimpus’un dışında, güneş biç bu kadar büyük bir şeye bakmadı. ”

Bizanslı Philon ise tapınak için şunları yazmıştır:

artemis tapınağı hangi ilimizdedir

Kadim Babillilerin kudretli işçiliğini ve Mausoleus’in mezarını gördüm ama bulutlara doğru yükselen Efes’teki tapınağı gördüğümde diğerlerinin tümü gölgede kalmıştı.

Artemis Tapınağı, dönemin en yetenekli heykeltıraşlarının yaptığı bronz ve mermer heykellerle dolu, 90 metre yükseklikte ve 45 metre genişlikte devasa bir yapıymış ve 100 kadar sütunu varmış. Bereket tanrıçası için yapıldığından içi tapınak, dışı çarşı olarak kullanılırmış. Gelen turistler, çarşıdan aldıkları altın ve fil dişi takıları tanrıçaya sunarlarmış. Milattan önce 21 Temmuz 356’da Herostratus adlı biri, sırf ünlü olmak için tapınağı yakmış ve bugün adı bu olayla anıldığına göre başarılı da olmuş.

hera tapınağı

Büyük İskender’in aynı gece doğmuş olması sonucu tarihçiler, “Tanrıça, İskender’le o kadar ilgiliydi ki kendi evini bile önemsememişti” demişler. İskender, tapınağı onarmayı başaramadan ölmüş, tanrıçanın sadık müritleri ise her hasardan sonra yılmadan restore etmeye devam etmişler. 262’de geçirdiği büyük yangın sonunda ise müritlerin büyük kısmı Hıristiyan olduğunda tamir edecek kimse kalmamış.