Argo Nedir?

Argo Nedir?

Argo Ne Demek?

Argo sözcüğünün sözlükteki ilk anlamı, “kullanılan ortak dilden ayrı olarak, aynı meslek ya da topluluktaki insanların kullandığı özel dil”. İkinci anlamı “toplum dışı kişilerin kullandığı kaba söz ya da deyimler”. Üçüncü anlamı ise “genel kullanım dışı biçim ya da özellikleri olan”dır.

Argo Dil Nedir?

Argo, kelimelerin örtük anlamı ile kullanıldığı, dilin bir parçası olan özel bir dildir. Genellikle toplumun belirli bir kesimi tarafından kullanılır ve kendine özgü sözcük, kelime ve kullanımlardan oluşur. Argo kişinin ana dilinden ayrılamaz. Bu özel dil, dil içinde var olan sözcük ve ifadelerin, halk tarafından başka anlamlar yüklenerek, anlamı bozularak geliştirilen bir dildir.

Aslında her dilin bir “argo dili” vardır. Türkçeye baktığımızda ise argo dilin kullanımının yaygınlaşmasının Tanzimat dönemi ile birlikte olduğunu görüyoruz. Şair Eşref’in başlattığı bu kullanımı; Neyzen Tevfik, Ahmet Rasim, Osman Cemal Kaygılı, Hüseyin Rahmi gibi isimler takip etmiştir. Argo dil, aslında gizli bir konuşma aracıdır. Konuşma içinde yer alan ifadeler herkes tarafından anlaşılmaz; toplumun belirli bir kesimi tarafından anlaşılır. Bu özel dilde yer alan sözcükler, ana dilde kullanılan sözcüklere başka anlamlar yüklenmesi ile oluşturulur.

Türkçe’de “inek” sözcüğünün sözlük anlamı dişi sığırdır. Argo’da ise inek sözcüğü, saf ve çalışkan öğrenci anlamına gelmektedir. Kullanımı oldukça yaygınlaşan ve toplumun her kesimi tarafından bilinen bir argo ifade anlamına gelen “inek” sözcüğü, sözlükte gerçek anlamın hemen altında, ikinci sırada yer almaktadır. Bazı argo sözcüklerin kullanımı, zaman içinde o kadar yaygınlaşır ki, argo anlamı ile de sözlüğe girmeyi başarır. Argo dilinin kullanımı özellikle İstanbul’da yaygınlaşmıştır. Konuşmaya ve yazıya canlılık getirmesi ile yaygınlaşan bu özel dil, zaman içinde konuşma dilinden yazı diline de geçmiştir.