ALZHEİMER NEDİR?

ALZHEİMER NEDİR?

ALZHEİMER NEDİR?

Hastalık nöron denen beyin hücrelerinin ölümü sonucu ortaya çıkar. Bunun nedeni olasılıkla genetik yatkınlıktır. Beyin hücrelerindeki ölüm, hastalık bulguları ortaya çıkmadan uzun yıllar önce başlar. Ortaya çıkan hücre yıkımı geri dönüşümsüz“ Hücre yıkımının en belirgin olduğu beyin bölgeleri hafıza konuşma (lisan) ve işitme merkezlerinin bulunduğu temporal bölge ve “5“ süreli hafıza merkezi olan hinokampal bölgedir.

Ayrıca düşünme, karar verme kişilik, hareket gibi fonksiyonlardan sorumlu frontal bölge ve diğer beyin bölgelerinde de hücre kaybı onaya çıkar, Hastalığın nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, Alzheimer hastalığı için temel risk faktörü anan yaştır. Bazı araştırmacılar ailesel yatkınlığın önemini vurgulamaktadırlar. Gerçekten Alzheimer hastalığının ailenin birçok kuşağında yoğun olarak göründüğü ve hastalığın genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıktığı I aileler vardır.

alzheimer belirtileri

DNA analizleri bu ailelerin bazılarında kromozom 14 ve 21 de bazı anormallikler olduğunu göstermiştir. Kromozom 19’da anormallik saptanan ancak hastalığın daha geç yaşta ortaya çıktığı ailelerde vardır. Bu oldukça nadir ailesel Alzheimer hastalığı olgularını bir tarafa bırakırsak ailesinde Alzheimer hastalığı olan bir kişinin ileri yaşlarda Alzheimer hastalığı olma riskinin, ailesinde Alzheimer hastalığı olmayan bir kişiye göre sadece % 1 daha fazla olduğu ortaya konmuştur.

alzheimer tedavisi

Alzheimer hastalığı son yıllarda hastalığın seyrini değiştiren bazı tedavi seçenekleri ortaya çıkmış olmasına rağmen, iyileştirilebilir ya da düzeltilebilir bir hastalık değildir. Ancak hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmak, hastalık seyri sırasında ortaya çıkan bazı rahatsız edici bulguları düzeltmek, ortadan kaldırmak mümkündür. Erken dönem Alzheimer hastalan genellikle aileleri yanında yaşamaktadır.

Ülkemizde ileri dönemde de bu hastaların bakımı büyük oranda ailesi tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden tıbbi tedavinin yanında ailenin bilgilendirilmesi önemlidir. Ülkemizde halk sağlığından ‘ sorumlu kuruluşları tarafından bu konuda yaygın destek servislerinin kurulması gereği de konunun çok önemli bir başka boyutudur.