Akupunktur Nedir?

Akupunktur Nedir?

Akupunktur Nedir? Hangi Rahatsızlıkların Tedavisinde Etkili Bir Yöntemdir? Akupunktur (iğneli uyarım), vücudun kimi noktalarına çok ince uçlu iğneler batırılarak yapılan bir tedavidir. Çin tarihinin yazılı döneminden çok eskilere dayandığı öne sürülür. İğnelerin kullanımından çok önce bian denilen keskin kenarlı taşların kullanıldığı Han Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 206-M.S_ 220) kaleme alınmış kitapta ifade edilir. Zamanla bian taşlarının yerine kemik veya bambudan yapılan iğneler kullanılmaya başlanmıştır. Shang Hanedanlığı (M.Ö. 16. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar) döneminde bronz döküm tekniği geliştirildiğinde bronz iğne kullanım imkânı ortaya çıkmış ve metal iğnelerin kullanımı önem kazanmıştır. Akupunkturun uygulanışı hakkındaki en geniş ilk bilgi Çin’de Savaşan Eyaletler Döneminde (M.Ö. 475-221) yazılan Huangdi Neijing adlı tıbbi risalede verilir. Eserde hem o dönemde uygulanan teknikler hem de kadim dönemden aktarılan bilgiler yer alır.

Akupunktur nedir?

Doğu ve Batı Tsin Hanedanlıkları döneminden (M.S. 265420) Güney ve Kuzey Hanedanlıkları (M.S. 420-589) dönemine değin akupunktur uygulanışı yaygınlaşarak gelişmiş ve bu dönemde kaleme alınan kitapta akupunkturda kullanılan meridyen noktalarının tam yeri ve isimleri belirlenmiştir. Kitapta ayrıca her bir noktanın özellikleri ve diğer noktalarla ilişkisiyle manipülasyon metotları da anlatılmıştır.

Akupunktur faydaları nedir?

Tang Hanedanlığı döneminde kraliyet tıp akademisinde akupunktur öğrencilere öğretilmeye başlanmış ve akupunkturun gelişmesinde önemli rol oynayan doktorlar eğitilmiştir.

Akupunktur ilk olarak Dabry (1853) ve Morant (1927) tarafından Batı’ya tanıtıldı.

Akupunktur tedavisi, bedende derinin hemen altından geçen on dört ayrı enerji kanalı ve bu kanallar üzerinde bulunan direnç noktalarının ilintili bulunduğu organlar arasındaki ilişkileri temel alır. Analitik mantığa dayalı bilimlerden farklı bir bilgiye bağlı olarak hareket eden akupunktur tedavisinin nasıl iş gördüğü Batı tıp bakış açısıyla tam olarak açıklanamaz. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü’nce de kabul edilmiş yüz ellinin üzerinde rahatsızlığın tedavisinde ve bazen ameliyatlarda da yan etkisi olmadığı için anestezi olarak uygulanır.

Akupunkturun tarihi?

Geleneksel Çin Tıbbı, bilimsel Batı tıbbından farklı bir bilgi üzerine kuruludur: Doğu bilimleri, Batı’da olduğu gibi bilimi analitik neden-sonuç ilişkisi içinde ele almaz. Her şeyin birbiriyle bir enerji bağı taşıdığı bütünlükçü bakışa dayanan Doğu bilimlerinde hareket, yin ve yang ilkeleriyle açıklanır. İnsan da doğa gibi bu enerjinin bir parçası olarak içinde bulunduğumuz soğuk, sıcak, nemli veya kuru vb. iklimsel veya başka türlü enerjilerden doğrudan etkilenir. Maruz kaldığı enerjilerle, kendisi de enerjiler bütünü olan bedenimiz etkileşim süreciyle bir uyum yakalar. Her bireyin, farklı enerjisel ortamlara maruz kalması yüzünden yakaladığı uyumlar da farklılık gösterecektir.

Doğu bilimleri, enerjileri yin ve yang ilkeleriyle olduğu kadar Beş Dönüşüm (simgesel adları: ateş, toprak, metal, su ve odun) kuramıyla da daha ayrıntılı inceler. Akupunkturda da yin ve yang ilkeleri, 5 Dönüşüm kuramının yanı sıra enerji boylamları; dolu ve boş organlar kuramları tedavi için kullanılır. Doğu bilimlerinin parça ve bütünün birbirinden bağımsız açıklanamayacağı yaklaşımı doğrultusunda Doğu tıbbı, psikolojiyi ve bedeni ayrı ayrı incelemez. Herhangi bir organsal rahatsızlık, belirli bir psikolojik rahatsızlığı tetikleyeceği gibi; herhangi bir psikolojik rahatsızlık da organsal bir rahatsızlığın göstergesi olur. Rahatsızlık ise organsal iç enerjiyle (Çi), dış enerjilerin uyumunun bozulması durumudur. Bu durum, enerji boylamlarında akan Çi’nin direnç noktalarında tıkanmasına yol açar. Noktalardaki tıkanıklıklar yine Doğu’ya özgü iğneli uyarım gibi değişik yöntemler kullanılarak açılır ve rahatsızlık giderilir.

Bu tedavinin etkilerine gelince;

Analjezik Etki: Akupunkturun en çok bilinen ve kullanılan etkilerinin başında baş, bel ve romatizma ağrıları gibi ağrılardaki ağrı kesici etkisidir.

Sedasyon Etkisi: Akupunktur tedavisi sırasında alınan EEG’lerde hastaların beyin dalgalarında değişimler tespit edilmiştir. Uykusuzluk, epilepsi gibi problemlerin tedavisinde akupunkturun bu etkisinden yararlanılır.

Homeostazis Etki: Vücudun sempatik, parasempatik** ve endokrin*** sistemlerinde denge kurulmasına yardımcı olur.  bağışıklık sistemini güçlendirir.

Psikolojik Etki: Beyindeki dopamin ve seratonin seviyesi akupunkturla artar.

Motor Tamir Etkisi: Oluşan paralizilerde motor iyileşme akupunkturla hızlanır.

Rejenerasyon (Yenilenme) Etkisi: Bölgesel kan akımını arttırarak hücre yenilenmesini sağlar.