Tocqueville Kimdir?

Tocqueville Kimdir?

Tam adı Alexis Charles Henri Clerel de Tocqueville olan tarihçi ve siyasi düşünür Tocqueville, 1805 yılında Fransa’nın Paris kentinde dünyaya gelmiştir. Sosyoloji tarihinin önemli isimlerindendir. Çağdaş toplumların bazı yapısal özelliklerinin belirlenmesinden hareket eder ve sonra bu toplumları çeşitli biçimlerinin karşılaştırılmasına geçer. Aynı tür ya da aynı tipe ait toplum çeşitlerinin karşılaştırması ile, önemli olan şeyi ortaya koymaya çalışan karşılaştırmalı sosyologdur. Başlıca iki kitap yazmıştır; “Amerika’da Demokrasi” ve “Eski Rejim ve Devrim”.

Siyasal bakımdan liberal partidendir. Yani Fransız siyasal gelişiminde kavgacı bir doyum bulmada, belki de az şansı olan bir partidendir. Sosyolojik portre yöntemini rejim ve toplum tipleri sınırlamasıyla, küçük sayıdaki olaylardan hareketle, soyut kuramlar geliştirme eğilimiyle birleştirir. Klasik olarak düşünen Comte ve Marx gibi sosyologlara, tarihi öngörmeyi hedefleyen geniş birimleri reddetmesi ile karşı çıkar. Geçmiş tarihin katı yasalar tarafından yönetilmiş olduğuna ve gelecek olayların önceden belirlenebileceğine inanmaz. Montesquieu gibi tarihi anlaşılır kılmak ister, onu ortadan kaldırmak istemez. Oysa Comte ve Marx gibi sosyologlar, her zaman tarihi ortadan kaldırma eğilimindedir.

Hayatına Kronolojik Bir Bakış 

tocqueville-kimdir-hayati

1831: Amerika’ya gider. Amerikan ceza sistemini inceler. 1 yıl sonra döndüğünde iç işleri bakanlığına, Amerikan ceza sistemi raporunu sunar.

1835: Amerika’da Demokrasi isimli eserinin 1. ve 2. cildi yayımlanır. Bu eserler çok dikkat çeker.

1839: Milletvekili seçilir.

1841: Cezayir yolculuğu.

1846: Cezayir’e yeni bir yolculuk.

1847: Seyahatleri sonucu bir rapor daha sunar. Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini savunur. Çünkü, onun için Fransa’nın menfaatleri her şeyin önündedir.

1849: Kısa süreliğine dış işleri bakanı olur.

1853: Amerika’da yaptığı saha çalışmalarını farklı bir sahaya çekerek arşivlere kapanır ve 2-3 yıl çıkmaz.

Tocqueville’in Eserleri

  • Amerika’da Demokrasi
  • Eski Rejim ve Devrim
  • Yolculuklar( Voyages)
  • Ecrits et Discours Politiques