Saddam Hüseyin

Saddam Hüseyin Kimdir?

Saddam Hüseyin ( Doğum Tarihi: 28 Nisan 1937 – Ölüm Tarihi: 30 Aralık 2006 )

Saddam Hüseyin 1979 ile 2003 yılları arasında Irak’ın cumhurbaşkanıdır. Tam ismi Saddam Hüseyin Abdülmecit El-Tikriti’dir.

Baas Partisi üyesidir ve Baasçılığı benimsemiştir. Baasçılık Arap Milliyetçiliği ve Arap Sosyalizminin bir sentezi olarak tanımlanabilir. Baas Partisinin Irak kolunun etkili bir üyesi olarak bu partiyi 1968 darbesiyle iktidara taşımada önemli bir rol oynamıştır.

Her ne kadar devlet başkanlığı 1979 yılında başlamışsa da bu tarihten çok daha önce ülkede uygulamada iktidar idi. Saddam Hüseyin 1970’li yılların hemen başında petrol ve sanayi tesislerini millileştirerek Irak’ın hızla ekonomik olarak büyümesini sağlarken aynı zamanda iktidarını da sağlamlaştırmış oluyordu.

Ülkedeki Sünni Arapları önemli görevlere getirirken, hükümeti devirerek bağımsızlıklarını kazanmaya çalışan Şii ve Kürtlere karşı çok sert bir sindirme politikası uygulamıştır. İsrail’e karşı olan tutumu Arap dünyasında Saddam Hüseyin’i saygın bir konuma getirmiştir. Batı’da ise Saddam Hüseyin acımasız ve zalim bir diktatör olarak kabul edilmiştir.

1980-1988 İran-Irak Savaşı ve 1990-1991 Körfez Savaşı sonrasında bile iktidarını korumayı başarabilmiştir.

2003 yılında başını Birleşik Krallık ve ABD güçlerinin çektiği koalisyon güçleri kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Irak’ı işgal etti. İşgalin üçüncü haftasında Bağdat’ın koalisyon güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin’in iktidarı da son bulmuş oluyordu. Bağdat’ın ele geçmesinden sonra sekiz ay kaçmayı başaran Saddam Hüseyin 5 Kasım 2006 yılında 1982’de 148 Şii’nin ölümünden sorumlu olarak idam cezasına mahkûm edildi ve 30 Aralık 2006 yılında idam gerçekleştirildi.