Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Kimdir ? Hayatı, Biyografisi Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Kimdir ? Hayatı, Biyografisi

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Kimdir ? Hayatı, Biyografisi

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Kimdir ? Hayatı, Biyografisi

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, 1893 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk tahsilini Çarşamba, orta tahsilinin ilk yıllarım İstanbul’da yaptı. 1914’ten itibaren tahsilini yarıda bırakarak yedek subay sıfatıyla dört yıl Kafkas cephesinde savaştı. Orta tahsilinin geri kalan kısmını Paris Buffone Lisesi’nde tamamladı. (1921) Yüksek Öğrenimine Grenoble Hukuk Fakültesi’nde devam etti. Paris Hukuk Fakültesi’nde ”Boğazlar Meselesi” konulu teziyle doktor oldu; ayrıca Paris Siyasi İlimler Okulu ile Edebiyat Fakültesi’nden diploma aldı. Lahey Devletler Hukuku Akademisi’ninkurlarına devam ederek burayı bitirdikten sonra yurda döndü.

1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde açılan imtihanı kazanarak doçent oldu. Bir yıl sonra aynı fakültenin Roma Hukuku profesörlüğüne tayin edildi. 1933 yılımn sonlarına kadar Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku, Gazi Terbiye Enstitüsü’nde Medeniyet Tarihi dersleri okuttu. 1939yılında ordinaryüs profesör oldu. 10 Nisan 1961’de emekliye ayrıldı. 17 Nisan 1967’de vefat etti; kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.