Nesir Nedir? Süslü Nesir’in ilk temsilcisi kimdir?

Nesir Nedir? Süslü Nesir’in ilk temsilcisi kimdir?

nesir

Şu sıralar gündemde olan Nesir nedir? Ne anlama gelmektedir? Süslü Nesir’in ilk temsilcisi kimdir? İşte detaylar…

Nesir Nedir? Süslü Nesir’in ilk temsilcisi kimdir?

Nesir, sözlük anlamı ile; yaymak, saçmak ve dağıtmak anlamına gelmektedir. Bugün ‘düzyazı’ terimiyle karşılanmaktadır, nesir yazarlarına eskiden “nâsir” denmekteydi.

Divan Nesri’nin Özellikleri

Divan Nesri, dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatlarının etkisinden gelmektedir. Divan Nesri’nde Konu ve düşünceden çok, söyleyiş güzelliğine önem verilir. Dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. Söz sanatlarına ve mecazlara önem verilir. Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur. Cümlelere yerleştirilen secilerle (uyaklı sözlerle) şiirdekine benzer bir ahenk yaratılmaya çalışılmaktadır.

Divan Nesri’nde noktalama işareti kullanılmaz. Düzyazıda dini-ahlaki konular ağırlıklı olarak işlenir. Tarihi olaylar, gezi izlenimleri, toplumsal sorunlar, bireysel duygular gibi konuların da işlendiği olur.

Divan Nesri 3 ayrı bölüme ayrılmaktadır.

  • Sade Nesir

Halkı bilgilendirmek amacıyla yazılan düz ve sade sanatsız bir dille yazılan yapıtlardan oluşmaktadır.

Genel olarak tefsir ve hadis kitapları, din ve tasavvuf konularında yazılanlarla tarih, menakıpname ve destan niteliği taşıyan yapıtlar bu türdendir. Mercimek Ahmet’in Farsçadan çevirdiği “Kabusname” adlı yapıtı sade nesrin başarılı bir örneğidir.

  • Orta Nesir

Günlük konuşma dilinden ayrılmış, zaman zaman süslü nesrin niteliklerini taşıyan anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde ortaya koyan yapıtlardır.

Öğretici bir amacı olan, bilim ve kültür konularında yazılmış yapıtların çoğu orta nesir niteliğini taşır.

  • Süslü (Sanatlı) Nesir

Hüner ve marifet göstermek amacıyla yazılmış, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, “seci”lerin kullanıldığı, söz ve anlam sanatlarıyla dolu, bağlaçlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş, oldukça güç anlaşılır bir nesirdir.

Divan edebiyatında süslü nesir türünün karşılığı olarak “inşa” sözü kullanılır.

Süslü nesrin ilk örneğini “Tazarruname” adlı yapıtıyla Sinan Paşa kaleme almıştır.