Halide Edip Adıvar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Kitapları, Eserleri Halide Edip Adıvar Kimdir, Hayatı, Biyoğrafisi, Kitapları, Eserleri

Halide Edip Adıvar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Kitapları, Eserleri

Halide Edip Adıvar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Kitapları, Eserleri

1884’te İstanbul’da doğmuş, 9 Ocak 1964’te İstanbul’da ölmüştür. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ni bîİİI’di (1901), Kur’an, Arapça, Farsça, musiki dersleri aldı. Özel olarak Rıza Tevfikten felsefe ve sosyoloji, Salih Zeld’den matematik öğrendi. Öğretmenlik, müfettişlik, Darülfünun’da batı edebiyatı hocalığı yaptı. Milli Mücadele’ye katıldı; onbaşı ve çavuş rütbeleri aldı. 1923-1938 yıllan arasında kocası A. Adnan Adıvar ile birlikte Avrupa ve Amerika’da bulundu.

1939’da yurda dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörlüğüne getirildi. 1950-1954 döneminde İzmir milletvekili oldu. Yazı hayatına 1908’den itibaren çeşitli dergilerde Halide Salih imzasıyla başlamıştı. İncelemeler, tenkit ve denemelerden sonra hikâyeler yazdı. 1909’dan sonra romanlar yazmaya başladı. Sinekli Bakkal romanı ile CHP roman yarışmasında birinci oldu. Onun bu eseri en çok okunan ve basılan romanlarımızın başında gelir. Bazı romanları filme alınmıştır.

İlk yazdığı romanlarda aşk duygusu ile kadın ruhu ön plândadır. Giderek Türkçülük akımım benimsedi. Milli Mücadele’yi, Osmanlı Devleti’nin son dönemini, İstanbul’un mahallî hayatını aksettiren romanlar yazdı. Gençlik yıllarında yazdığı romanlarda doğu kadınlarının duygu ve hayal dünyasını aksettirdi.

Olgunluk döneminde ise batılı hayat anlayışı, cemiyet görüşü, bilgi ve görgü unsurlarını birleştirdi. Çok iyi bildiği İngilizcesi ve İngiliz edebiyatı kültürü onun romanları üzerinde olumsuz tesirler meydana getirmiştir. Çağdaşları onun üslübunu çapraşık, aksak ve pürüzlü bulmuşlardır. Eserlerinin büyük çoğunluğu kitap halinde yayınlanmadan önce gazete ve dergilerde tefrika edilmiştir.

 

Halide Edip’in romanları

1909 Heyulâ

1909 Raik’in Annesi

1910 Seviyye Talip

1912 Handan

1913 Yeni Turan

1918 Mev’ud Hüküm

1923 Ateşten Gömlek

1923 Vurun Kahpeye

1924 Kalp Ağrısı

1928 Zeyno’nun oğlu

1936 Sinekli Bakkal

1937 Yolpalas Cinayeti

1939 Tatarcık

1946 Sonsuz Panayır

1954 Döner Ayna

1958 Akile Hanım Sokağı

1958 Kerim Usta’nın Oğlu

1959 Sevda Sokağı Komedyası

1961 Çaresaz

1963 Hayat Parçaları

 

Halide Edip’in hikayeleri

1911 Harap Mabetler

1922 Dağa Çıkan Kurt

1963 İzmir’den Bursa’ya

1974 Kubbede Kalan Hoş Seda

 

Halide Edip’in anı kitapları

1962 Türk’ün Ateşle İmtihanı

1963 Mor Salkımlı Ev

 

Halide Edip’in yazdığı tiyatro oyunları

Kenan Çobanları (1916)

Maske ve Ruh (1945)