GOGOL Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

GOGOL Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

GOGOL Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Nikolai Vassilievich Gogol 1809’da doğmuş, 1852’de Ölmüştür. Gogol’un kısa süren hayatı müşküller içinde geçti. Ukrayna’da, küçük bir toprağa sahip olan bir ailede 1809 yılında doğdu. Atalarından biri, Polonya krallarının hizmetinde bulunmuştu, fakat ailesindeki bu yabancı izi onu daima mahcup bıraktı. Hayatının oldukça erken bir çağında, Polonya dilini hatırlatan Gogol ]anovsky adım, sadece Gogol olarak kullanmaya başladı. Nikola, henüz on yaşlarmda iken babası öldü; bir dediğini iki etmeyen anası ondan daha uzun yaşadı.

Ondokuz yaşında Nyezin lisesini bitiren Gogol, Saint Peterburg’ a gitti. Bir ara aktör olmayı düşündü ve kısa müddet için de devlet memuru olarak çalıştı. Önemli ilk kitaplarımn konuları Ukrayna hayatından alınmıştır. Ukrayna kır hayatım ve folklorunu anlatan bir kitabı, ona geniş bir okuyucu kitlesi kazandırdı.

Gogol’un Ukrayna’ya beslediği sevgi, nihayet Kazakları konu alan ve Sir Walter Scot’un üslübunda yazılan Taraş Bulba adındaki kabadayıca romanda kendini gösterdi. Viy adındaki romanı (1835) grotesk folklora olan tutkusunu gösterir; roman, şeytanlarm ortadan kaldırdığı bir adamın hikâyesidir. Palto (1842), Rus hikâyeciliğinde önemli bir kilometre taşıdır. Hikâye, güzel bir paltoya sahip olmanın hayali içinde yaşayan bir devlet memurunu anlatır.

Müfettiş adlı kitabının (1836) tezi, devlet dairelerindeki soy. suzlaşmadır. Kitabın (piyes) konusu, hükümet müfettişinin beklediği bir kasabaya gelen sevimli bir sahtekârdır. Bir sürü yolsuz işlerle iştigal eden mahalli devlet görevlileri, onu, kıyafet değiştirmiş müfettiş sanır ve kim olduğu meydana çıkana kadar, bir ziyafetten diğerine davet eder, eğlendirirler. Piyes, hakiki müfettişin beklenmedik bir anda gelmesiyle son bulur.

Bu kitap, birçok hususlarda, Ölü Canlar’ın temelini hazırladı. Aynı yıl, Rusya’dan ayrıldı ve kısa ziyaretler dışında, hariçte yaşadı. Rus hayatının unutulamayacak manzaralarını önümüze seren Ölü Canlar, Roma’da yazıldı.

Gogol’un Başlıca Eserleri

Gogol’un Hikâyeleri

 • Masallar, 1831
 • Burun, 1833
 • Portre, 1834
 • Fayton, 1835
 • Burun (Nos) 1836,
 • Kaput (Shinel) 1940;
 • Palto, 1842
 • Petersburg Hikayeleri
 • Eski Zaman Beyleri
 • Dikanka Yakınlarındaki Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları

Gogol’un Romanları

 • Taras Bulba, 1835
 • Ölü Canlar, 1842

Gogol’un Tiyatro Eserleri

 • Bir Evlenme (Jentiba) 1833-1842,
 • Müfettiş, 1836
 • Kumarcılar (İgroki) 1842,
 • Bir Delinin Hatıra Defteri, 1842
 • Bütün Oyunları (1971).
 • Dava
 • Evlenme