Falih Rıfkı Atay Kimdir? Eserleri Nelerdir ?

Falih Rıfkı Atay Kimdir? Eserleri Nelerdir ?

Falih Rıfkı Atay Kimdir? Eserleri Nelerdir ?

1894 yıhnda İstanbul’da dünyaya gelen Falih Rıfkı fıkra, makale, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve Özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazandı. İlk yazıları, Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında yayımlanan Falih Rıfkı’mn Tecelli(1911) dergisi ile Süleyman Bahri’nin yönettiği Kadın (1912) dergisinde Cenap Sahabettin ile Ahmet Haşim’in eserlerini hatırlatan şiirleri çıktı.

I. Dünya Savaşında yedek subay olarak Suriye’ye gitti; 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa’nm hususi kâtipliğini yaptı. Suriye ve Filistin’deki savaş anılarını ”Ateş ve Güneş” (1918) kitabında topladı.

Kurtuluş Savaşı sona erdiği sırada İzmir’de Atatürk ile görüşmeye gelen gazeteciler arasındaydı. Atatürk’ün isteği üzerine İkinci Büyük Millet Meclisi’ne Bolu’dan milletvekili seçildi. (1922) Daha sonra uzun yıllar Ankara milletvekili olarak TBMM’de bulundu. Hâkimiyeti Milliye, Milliyet ve Ulus gazetelerinin başyazarlığım yaptı.

Yeni Türk Alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeni’ nde görev aldı.

irinci Dünya Savaşı’na ilişkin yazılarını Ateş ve Güneş (1918) kitabında topladı.

Kazım Şinasi Dersan, Necmettin Sadak ve Ali Naci Karacan’la birlikte çıkardıkları Akşam gazetesinde (1918), Günün Fıkraları başlığı altında sürekli yazılar yazdı. Burada Kurtuluş Savaşı’nı, Mustafa Kemal’i destekleyen yazılarından dolayı idam isteğiyle Divanıharbe verildi. Yargılamanın uzaması, ardından da İnönü Zaferi’nin kazanılması üzerine serbest bırakıldı.

Falih Rıfkı Atay’ın Eserleri

Fıkra

 • Eski Saat (1933)
 • Niçin Kurtulmamak (1953)
 • Çile (1955)
 • İnanç (1965)
 • Pazar Konuşmaları (1966)
 • Kurtuluş (1966)
 • Bayrak (1970)

Anı (Hatıra)

 • Ateş ve Güneş (Suriye ve Filistin savaş anıları, 1918)
 • Zeytindağı (1932)
 • Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri (1955)
 • Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin (1955)
 • Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955)
 • Çankaya (1961)
 • Batış Yılları (1963)
 • Atatürk’ün Hatıraları, 1914-1919, (1965)
 • Atatürk Ne İdi? (1968)

Gezi

 • Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (1930)
 • Deniz Aşırı (1931)
 • Yeni Rusya (1931)
 • Moskova-Roma (1932)
 • Bizim Akdeniz (1934)
 • Taymis Kıyıları (1934)
 • Tuna Kıyıları (1938)
 • Hind (1944)
 • Yolcu Defteri (1946)
 • Gezerek Gördüklerim (1970)

İnceleme

 • Başveren İnkılapçı (Ali Suavi Üzerine, 1954)
 • Atatürkçülük Nedir? (1966)
 • Londra Konferansı Mektupları (1933)
 • Türk Kanadı (1941)
 • Kanat Vuruşu (1945)

Monografi

 • Babanız Atatürk (çocuklar için, 1955)