Deccal Kimdir? Deccal Nedir?

Deccal Kimdir? Deccal Nedir?

deccal-nedir-deccal-kimdir

Deccal kimdir? Deccal nedir? Deccal hakkında bilinmeyenler ve merak edilen tüm detaylar yazımızda…

Deccal Kimdir?

“de-ce-le” kökünden türeyen Deccal, yalan söylemek, bir şeyi bir şeye karıştırmak, gizlemek ve örtmek manasına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de geçen kıyamet alametlerinden biri de; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Deccal ismini verdiği bir şahsın ortaya çıkışıdır.

Deccal’a bu ismin verilmesi, çok yalan söylediği ve doğruları gizlediği içindir. Deccal’ın bir diğer ismi ise; Mesih’dir.

Mesih’in “doğru söyleyen” ve “doğruyu saptıran, yalancı” gibi birbirinin zıttı olmak üzere 50 tane anlamı bulunmaktadır.

Allah-u Teâlâ iki tane mesih yaratmıştır. Bunlardan ilki, Mesih İsa aleyhisselam’dır. İsa a.s, insanlara doğruyu söyleyen ve doğru yolu gösteren mesih’dir.

İkincisi ise; Deccal’dır. Deccal, insanoğlu için yaratılmış en büyük fitnelerden biridir. Çok yalan söyler ve insanları saptırır. Deccal’a Mesih denmesinin sebebi ise; iki gözünden birinin silik olması veya yeryüzünün tamamını kırk günde dolaşarak ayak basmadık bir yer bırakmayacak olması da olabilir.

Deccal ise, mübalağalı ism-i fail olup anlamı, görülmemiş ve duyulmamış yalanlar söyleyerek hakkı batıla karıştıran, gerçeği ters çeviren demektir.

Deccal Yahudi Milletindendir!

Deccal hakkında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hadislerine şöyle der:

“Deccal, Yahudilerden bir adamdır. Bu ümmetin sonunda ortaya çıkar ve hakkı batılla karıştırıp hakkı gizlemeye çalışır. Deccal, taraftarlarıyla yeryüzünü karıştırır ve küfrünü insanlardan gizli tutar. Deccal, Rab olduğunu iddia eder. İşte bundan dolayı yalancılığı ile isim almıştır. Deccal, insanlara olayları karışık göstermesinden ve batılı örtüp onu süslü göstermesinden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir.

Deccal kendisinin ilahlığını ilan edip, Allah’ın izni ve imtihan gereği olağanüstü şeyler göstererek insanları dinlerinde fitneye düşürecektir! Bazı insanlar onun fitnesine kanıp yolunu saptırırken, Allah, iman edenleri iman üzere sabit kılacaktır. Bu sebeple de mü’minler onun yalan ve fitnesine aldanmayacaklardır. Daha sonra Allah-u Teâlâ, İsa (Aleyhisselam)’ı indirerek onu ve fitnesini ortadan kaldıracaktır.”

Deccal’in Sıfatı

Deccal’i ayırt eden en belirgin özellik; onun sağ gözünün şaşı, sol gözünün sönük ve iki gözünün arasında kâfir yazılı olmasıdır.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

Ben size Deccal’i anlattım hatta onu anlamayacağınızdan korktum. Deccal; ayakları dengesiz ve çarpık, saçı oldukça kıvırcık, bir gözü kör olup ne yüksekçe ne de çukurca olan biridir. Eğer onun durumu size karışık gelirse biliniz ki sizin Rabbiniz kör değildir! Siz ölünceye kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz!” Ebu Davud 4320