Daniel Defoe Kimdir?  Hayatı, Romanları, Biyografisi Robinson Crusoe Yazarı Kimdir?

Daniel Defoe Kimdir?  Hayatı, Romanları, Biyografisi

Daniel Defoe Kimdir?  Hayatı, Romanları, Biyografisi

Bir kasabanın oğlu olan Daniel Defoe, muhtemelen 1660’da, Londra’da doğdu. Onun, yirmi üç yaşında iken Mary Tuffley ile evlendiği, çorap tüccarlığı yaptığı, Avrupa’da sık sık seyahat ettiği ve 1688’de III. Wiliam’ın ordusuna katıldığı dışında, gençlik yılları hakkında fazla bir şey bilinmiyor.

Defoe, 1702’de, ”Muhalifleri ortadan kaldırmanın en kısa yolu” adh bir broşür yayınlayarak, kendisinin mensubu bulunduğu dini grubun nasıl baskı altında tutulabileceğini istihzalı ve alaylı bir üslupla anlattı. Broşürü, müsamahasızlığı hicvedici olmasına rağmen, Defoe yanlış anlaşıldı. Cezalandırıldı, kendisine işkence yapıldı ve hapsedildi.

Hapishanenin, Defoe’nun karakterine tesir ettiği anlaşılıyor. Artık her şeyden şüphe eden biri oldu ve parasını daha dikkatli harcamaya başladı. Durmaksızın yazdı; yayınlanan broşür ve kitaplarının sayısı 250’den fazla ve bunların birçokları da politika ile ilgilidir.

Robinson Crusoe Yazarı Kimdir?

Robinson Crusoe’nun yayınlanmasından (1719) sonraki beş yıl Defoe’nun, en iyi romanlarından bazılarının yayınlandığı senelerdi. Moll Flanders ve Roxano, ahlaken sağlam olmayan iki kadını konu alan klasik kitaplardır. Bu sırada yayınlanan bir diğer eseri Journal of! He Plague Year (Veba Salgını) idi. Defoe, bu eserinde, realist bir yazar olarak, yeteneklerini tam manasıyla gösterdi. Kitapta, 1665’te, Londra’da binlerce kişinin Ölümüne sebep olan Büyük Taun’u, gözleriyle görmüşçesine anlattı, hâlbuki o yıl, sadece beş yaşında idi. İngiliz edebiyatında roman türünün yerleşmesinde onun muazzam bir rolü oldu. Romanlarında idealleştirilmiş hayaller yerine günlük hayattaki konuların işlenmesi İngiliz romanını derinden etkiledi.

Defoe, aynı zamanda, velud bir gazeteci idi. The Review adlı gazetenin dokuz cildini o yazdı, bu arada başka gazetelerde de yazılar yayınlandı.

Daniel Defoe, 26 Nisan 1731’de, Londra’daki evinde Öldü.