Ahmet Haşim Kimdir, Biyografisi, Eserleri

Ahmet Haşim Kimdir, Biyografisi, Eserleri

Ahmet Haşim

1885-1933 yılları arasında yaşamıştır. Galatasaray Lisesi’ni bitirmiştir. Güzel Sanatlar ve Harp Akademilerinde öğretmenlik yapmıştır. ilk şiirini 1901’de yazan Ahmet Haşim, şiire öğretmeni Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun etkisiyle başlamıştır. Ahmet Haşim, Önce Fecr-i Ati topluluğuna katılmış, daha sonra müstakil bir şahsiyet olarak yazılarına, şiirlerine devam etmiştir. Kendine has sembollerle, İzlenimcilik akımının etkisiyle aruz vezniyle şiirler yazmıştır. Kendinden sonraki şairleri etkilemiştir.