Ne nedir kimdir neyin nesidir

Dünya Coğrafyası

BONN « Dünya Coğrafyası

Batı Almanya Federal Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 130.000 dir. Eskiden Roma'lıların küçük bir kalesi olan Bonn, daha sonraları birkaç defa yıkılmış ve yayılmıştır.Hitler Almanyası zamanında onarılmış olan Bonn'un İkinci Dünya Savaşı yıllarında yarısına yakın bir kısmı yıkılmıştır. 1949 yılında Batı Almanya Federal Cumhuriyetinin başşehri Berlin işgal altında bulunduğu için geçici olmuştur. ... Devamı »»»

ADDİS ABABA « Dünya Coğrafyası

Habeşistan'ın başşehri. 1893 de Entotto'nun yerine başşehir olmuştur. Entotto dağlarının güney eteklerinde kurulmuş ve denizden 2424 metre yükseklikte bir şehirdir. 1924 yılında İmparator Naibi zamanında ve İtalyanların işgalinden sonata şehir onarılmış, muntazam yolları, hastaneleri, elektrik santralleri, radyo istasyonu ile modern bir şehir manzarası almıştır. İklimi sağlığa elverişlidir ve 401.915 nüfusa sahip Habeşistan'ın en büyük şehridir. 1936 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilen Addis Ababa,1941 yılında İngilizler tarafından kurtarılarak Habeşistan'a geri verilmiştir. ... Devamı »»»

ADEN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasının güney batısında. Babülmendeb boğazının 180 kilometre doğusunda ve çorak bir yarımadada bulunan bir kıyı şehridir. Doğu Asya'dan gelen gemiler için önemli bir kömür alma istasyonudur. Hint yolu 1839 yılında İngilizler tarafından alınmıştır. İ927 den beri İngiliz Sömürgeler Bakanlığına bağlıdır. Himaye bölgesi ile birlikte yüzölçümü 290.200 kilometrekare ve nüfusu 155.000 tir. Belli başlı ihracat maddeleri tütün, tahıl, tuz, kahve ve şekerdir. Ticaret çoklukla transit ticaretidir. ... Devamı »»»

AFGANİSTAN « Dünya Coğrafyası

Asya devletlerinden biri. Meşruti krallıkla yönetilir. Yürütme erki Kral, Senato ve Millet Meclisi tarafından kullanılır. Senatonun kaydı hayat şartıyla seçilen 50 üyesi, Meclisin 171 üyesi vardır. Memleket 7 büyük ve 4 küçük bölgeye ayrılmıştır ve her bölge bir valinin idaresi altındadır. Yüzölçümü 647.486 kilometrekaredir. Nüfusu en son tahminlere göre 13.800.000 tir. Acemce ve Pastoca en fazla konuşulan dillerdir. Hükümet merkezi Kabil (310.000), Kandehar (195.000) ve Herat (150.000) en büyük şehirlerindendir. Büyük çoğunluğu sünnî müslümandır. İlk ve orta öğretim parasızdır. Üniversite 19... Devamı »»»

BOMBAY « Dünya Coğrafyası

Hindistan Cumhuriyetine bağlı devletlerden biri ve bu devletin merkezi olan şehrin adı. Bombay devletî 299.300 kilometrekare ve yüzölçümü 37.800.000 nüfusludur. Hindistan yarımadasının batı kısmındaki kıyı boyunda bulunmaktadır. Hindistan Cumhuriyetinin A. grubuna giren bir devlettir .Bir vali ve 11 bakandan ibaret bir hükümet tarafından yönetilir. Devletler Konseyinde 17 temsilcisi vardır. Bombay devleti ,1950 yılında İngiliz Milletler topluluğuna bağlı olarak kurulan Hindistan Cumhuriyeti'ni meydana getiren 27 federal devletten biridir. Devletin merkezi olan Bombay şehrinin nüfusu 2.839... Devamı »»»

AKKA « Dünya Coğrafyası

Batı Filistin'de, Beyrut'un 120 kilometre güneyinde bulunan 10.6000 nüfuslu eski bir kasaba ve liman. Musul petrollerini Hayfa limanına akıtan boruların geçtiği yol üzerinde olması sebebiyle yakın zamanlara kadar Ön Asya'nın önemli yerlerinden birisi idi. Haçlı seferleri boyunca bir çok defalar el değiştirmiş ve 1775 - 1804 yıllarında Cezzar Ahmet Paşa tarafından yeniden kurularak epeyce geliştirilmiştir. 1799 yılında Napoleon tarafından kuşatılmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra İngilizlerin eline geçmiş ve İsrail devletinin kurulması üzerine bu devletin sınırları arasına girmiştir. Tar... Devamı »»»

ALABAMA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin Güney - Doğu devletlerinden biri. Yüzölçümü 134.669 kilometrekare, nüfusu 3.266. 740 tır. Kuzeyinde kömür ve demirce zengin dağlar uzanır; orta bölümü 80 -100 metre yükseklikte tepelik bir bölgedir; güneyi kumlu ve bataklıklı ovalarla kaplıdır. İklimi genel olarak yaşamaya elverişli bir bölgede olan Alabama, Amerika Birleşik Devletlerinin önemli ziraat alanlarından biridir. Mısır, pamuk, tütün, sıcak memleketler meyveleri başlıca ürünlerindendir. Çok miktarda hayvancılık yapılmaktadır. Çıkarılan kömür ve demirin yekûnu bir hayli kabarıktır. Başşehri 106.625 nüfu... Devamı »»»

ALAN ADALARI « Dünya Coğrafyası

İsveç ve Finlandiya arasında Botni Körfezinin güney ucunda bulunan yüzlerce ada. Yüz ölçümleri 858 kilometrekare, nüfusu 21.500 dür. Halkın yüzde doksan beşi İsveç'çe konuşur. Adaların iki önemli durumu vardır. Bu adalar, Finlandiya, İsveç veya Rusya'ya yapılacak bir hücumda üs olarak kullanılabileceği gibi, İsveç'ten Alman, yaya yapılan ham demir şevkini de kontrol altında bulundurabilir. Bu bakımdan Baltık devletleri bu adaların silâhlandırılmasına karşı koymuşlardır. 1921 yılında İsveç ve Finlandiya arasın, da çıkan bir anlaşmazlık sonucu, on devlet arasında imzalanan bir anlaşma ile bu ad... Devamı »»»

ALASKA « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın kuzey-batı bölümünde, Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Yüzölçümü 879.600 kilometre, kare, nüfusu 226.167 dir. 1887 yılında Rusyadan 7.200,000 dolara satın alınmıştır. Amerika Dışişleri Bakanı Seward'ın teşebbüsü ile alman ve satış sırasında “Seward Budalığı” ismi verilen bu yerlerde, sonradan o kadar çok altın madeni bulunmuştur ki; 25 yıl içinde bu bölgeden elde edilen altın, ödenen bedelin kırk beş mislini bulmuştur. Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, batı. ya doğru büyük bir yarımada halinde uzanır ve Asya'dan Bering boğazı ile ayrılır. Kuzey Amerika'nın en yüksek noktası... Devamı »»»

ALMANYA « Dünya Coğrafyası

Batı ve Orta Avrupa'daki Almanya Federal Cumhuriyeti ile Almanya Demokrat Cumhuriyetini içine alan ülke. Tarih: Saksonyalı Büyük Otta tarafından 1462 yılında kurulan Cermen -Roma İmparatorluğu 1806 yılına kadarsürmüştür. İkinci İmparatorluk, Fransa - Prusya savaşından sonra 1871 de Prens Otto von Bismarck tarafından kurulmuş, üçüncü İmparatorluk da 1934 yılında Adolphe Hitler tarafından kurulmuştur. Alman tarihi, 1863 den 1945 yılına kadar hep istilâ savaşları ile kaplıdır. 1S64 de Prusya, Avusturya ile Danimarka'ya hücum ederek Şlezvig - Holştayn yarımadasını almış, iki yıl sonra Kuzey Alma... Devamı »»»

AMERİKANIN KEŞFİ « Dünya Coğrafyası

Amerika'ya doğru Atlas Okyanusu'nun batısına açılma teşebbüsü, daha onuncu yüzyılda başlamıştır. Bu yüzyılın sonlarına doğru. Gröenland'ın batı kıyılarına ulaşılmıştır. Bundan sonra Amerika, ilk olarak Cenovalı bir gezgin olan Kristof Kolomb (Christopher Columbus) tarafından keşfedilmiştir, Kristof Kolomb, daha yirmi sekiz yaşlarında iken, dünyayı dolaşarak Asya'ya gitmeyi tasarlamış, bu plânına tatbik alanına koymak için yıllarca imkân aramıştır. İspanya'ya giderek düşüncesini Kraliçe İsabella'ya açmış, uzun tartışmalardan sonra isteği kabul edilmiştir. Bunun üzerine sefer hazırlıklarına ... Devamı »»»

AMSTERDAM « Dünya Coğrafyası

Hollanda'nın başşehri ve en önemli ticaret merkezi. Nüfusu, 1961 sayımına göre 866,342, yakın çevresiyle birlikte yüzölçümü 170 kilometrekaredir. Amstel ırmağının aşağı bölümünde bulunan Amsterdam, 90 dan fazla ada üzerinde kurulmuştur. Şehirde, Amstel ırmağı ile körfez arasında açılan ve uzunluğu 40 kilometreyi bulan birçok kanallar vardır. Bu sebeple, şehrin türlü bölümlerini birbirine bağlamak için 350 köprü yapılmıştır. Amsterdam'ın geniş ve düzgün olan caddeleri, çok kere bu kanalların iki yanında yer almıştır. Her yeri sularla çevrili olan bu yere, Venedik'i andıran bu özelliği yüzünde... Devamı »»»

ANDORRA « Dünya Coğrafyası

Fransa ile İspanya'nın ortaklaşa idaresi altında, Pireneler'de bulunan küçük bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 453 kilometrekare, nüfusu 5,200 dür. Başşehri Andorradır. Halk altı köyde yaşar ve Katalan dili konuşur. Burası, 1278 yılında, Comte de Foi ile bir İspanyol papazı olan Unzel'in beraberce idaresi altına verilmiştir. Bazı aileler tarafından 4 yıl için seçilen 24 kişilik bir Genel Meclis vardır. Bu meclis, İspanya ve Fransa'nın kurduğu daimî heyete kanun tekliflerinde bulunur. Andorra Cumhuriyeti'nin özel bir parası yoktur. Hem Fransız frangı, hem de İspanyol pesetası kullanılır. ... Devamı »»»

ANGOLA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın güneybatısında bir Portekiz sömürgesi. Yüzölçümü 1.246.700 kilometrekare, nüfusu 4.495.000 dir.Baş şehri Loanda'dır. Ülke, yüksekliği 2.500 metreyi geçen bir yayla durumundadır. Fakat, kıyı bölümleri ovalık alanlar halindedir. Kahve, şeker, mısır, bitkisel yağ, hindistan cevizi başlıca gelir kaynaklarıdır. Portekizliler, Angola'yı 1488 yılında keşfetmişlerdir. O tarihten beri bir sömürge olarak kullanılmaktadır. Halkının çoğu Bantu Zencilerinden meydana gelmiştir ... Devamı »»»

ANNAM « Dünya Coğrafyası

Çin Hindi yarımadasının doğu kıyıları boyunca uzanan bir bölge. Doğusunda Güney Çin Denizi, kuzeyinde Ton kin, batısında Laos, güneyinde Koçinçin ve Güney Çin Denizi vardır. Ortalama yüksekliği 1.000 metreyi bulan sıradağlar, ülkenin her yanını kaplar. Kıyı boylarında, şerit halinde ovalar uzanmıştır. İklimi bakımından, Nisan-Ağustos ayları kurak, Eylül ayından Nisana kadar yağışlı geçer. Akarsuları, dar vadilerden geçer, kısa ve hızlı akan sular halindedir. Otlaklar ve savanlar oldukça geniş alan kaplar, dağlarda çok sık ormanlar bulunur. Hayvan toplulukları bakımından da çeşitlilik gösterir.... Devamı »»»

ANTARKTİKA « Dünya Coğrafyası

Güney Kutbu çevresinde, 13.5 -14 milyon km2, yüzölçümünde buzlarla kaplı bir kara parçası. Ortalama yüksekliği 2.200 metredir. Antarktika'yı geniş okyanuslar çevreler ve onu öteki kara parçalarından ayırır. Bu bölgeye en fazla sokulan kıt'a Güney Amerika'dır. İki kıta arasında bazı takımadalar bulunur. Antarktika, Ross ve Weddell denizleri ile iki bölüme ayrılır. Atlas Okyanusu tarafında bulunan Weddell Denizinin ayırdığı bölüme Batı Antarktika, Büyük Okyanus tarafından bulunan Ross Denizinin ayırdığı bölüme de Doğu Antarktika denir. Bunlar arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz bili... Devamı »»»

ARABİSTAN « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneyindeki üç büyük yarımadadan en batıda olanı. Batıda Kızıldeniz ve Akabe körfezi, güneyde Hint Okyanusu, doğuda Umman ve Basra Körfezleri ile kuşatılmıştır.Süveyş Kanalı ile Afrika’ya bağlıdır. Kızıldeniz'i Hint Okyanusuna bağlıyan Bâb-ül-Mendep boğazında Afrika'ya, Basra Körfezini Hint Okyanusuna bağlıyan Hürmüz boğazında İran kıyılarına yaklaşır. Kuzeyde de Suriye ve Mezopotamya arasına sokulur. Yarımada kıyılarının uzunluğu 9.000 kilometre, yüzölçümü, - kuzeyde kesin bir sınır olmadığı için yaklaşık olarak - 2.5 . 3.5 milyon km2 dir. Yüzey sekli: Arabistan yarımadası yüzey şeki... Devamı »»»

ARİZONA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinde bir devlet. Güney - batıda ve dağlık bölgededir. Yüzölçümü 295.134 kilometrekare, nüfusu 1.285.000 dir. Geniş bozkırlarla kaplı bir ülkedir. Yaz mevsimi çok sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık geçer. Buğday, mısır, şekerpancarı ekimi boldur. En önemli gelir kaynağı madenlerdir (bakır, altın, gümüş, çinko). 1850 yılında A.B.D. tarafından 10 milyon dolara Meksika'dan satın alınmıştır. Başşehri, Phoenix'dir. ... Devamı »»»

ARJANTİN « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika devetlerinden biri. Güney Amerika'nın güney bölümünün Ant Dağları doğusunda kalan geniş parçasını kaplar. Yüzölçümü 2.794.000 kilometrekare, nüfusu 20.252.000 dir. Başşehri Buenos Aires'dir. Coğrafya : Arjantin, Bolivya'dan Horn Burnuna kadar uzanan 3.680 km. uzunluğunda, 1.490 km. genişliğinde bir ülkedir. Kuzeyinde Bolivya; kuzeydoğusunda Paraguay, Brezilya ve Uruguay; batısında Şili; güney doğusunda ve güneyinde Atlas Okyanusu vardır. Batıdaki Ant sıradağlardan Atlas Okyanusuna kadar uzanan ovalar ve az yüksek platolar, Arjantin'in küçük bir kısmını kaplar. Bu düzlüklerin en ... Devamı »»»

ARKANSAS « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir devlet. Orta bölümün güneyinde ve Missipi Nehrinin batısındadır. Yüzölçümü 138.132 kilometrekare, nüfusu 1.789.00C dir. Güney - batısı, derin vadilerle parçalanmış bir plato, güney doğusu Missisipi Nehri ve kollarının her yıl sular altında bıraktıkları bataklık çukur bir bölümdür. Yüksek yerler sağlığa elverişlidir. İklim genel olarak ılıktır. Pamuk, mısır, buğday ve tütün ekimi boldur. Çok miktarda hayvan beslenmektedir. Taşkömürü, petrol, bakır, .manganez, önemlidir madenler arasındadır. Endüstri daha çok ağaç ve ormana dayanmaktadır. Başşehri Little Roc... Devamı »»»

ARNAVUTLUK « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasının batısında bir devlet. Yüzölçümü 27.538 kilometrekare, nüfusu 1.510.000 dir. Halkının yarıdan fazlası Müslümandır. Kuzey ve doğuda Yugoslavya ile güney güney - doğuda Yunanistan'la komşudur. Batısında Adriyatik denizi bulunmaktadır. Başşehri Tiran'dır. Arnavutlar, Avrupa'nın en eski milletlerinden biri olup, oturdukları yerlerden ayrılmamışlardır. Bu bölge, Romalıların, Bulgar'ların ve Bizanslıların egemenliği altında bulunmuştur. XV. yüzyıldan itibaren Osmanlıların saldırılarına sahne olmuş ve Arnavutların elinde son dayanak olarak kalan İskodra kalesinin 1479 da, Venedik... Devamı »»»

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ « Dünya Coğrafyası

(A.B.D. United States Of America U.S.A) -Kuzey Amerika kara parçasının ortasında, çok geniş olan ve 50 devletin birleşmesiyle kurulmuş olan federal bir cumhuriyettir. Doğuda Atlas Okyanusu, batıda Büyük Okyanus, kuzeyde Kanada, güneyde Meksika ve Meksika körfezi ile sınırlıdır. Doğu ile batı arasındaki saat farkı 3,5 tur. A.B.D. nin bu sınırları içindeki yüzölçümü 7.839.000 Alaska ve Büyük Okyanus'taki bazı adalarla birlikte. 9.686.000 kilometrekaredir. Çeşitli zenginlik kaynakları ve çok kısa zamanda gelişen makineleşmesi sayesinde ve her bakımdan elverişli coğrafya konumu ile A.B.D. bugün d... Devamı »»»

AFRİKA « Dünya Coğrafyası

Dünyanın beş kıtasından biri ve eski dünyanın bir parçası. Afrika adı Kartaca'ya ilk defa ayak basan, Romalılarca Africani denen oymaklardan alınmıştır. Bu da önceleri yalnız kıyı bölgeleri için kullanılmış, sonradan bütün kıt'a için kullanılan bir ad olmuştur. Akdeniz çöküntü alanı ile Avrupadan, Kızıldeniz'le Asya'dan ayrılır. Güneyden kuzeye 8000, doğudan batıya 7600 kilometre uzunluğunda ve 30 milyon kilometrekare yüzölçümündedir. Dünyanın üçüncü büyük kıtası; ve bütün kıtaların beşte biridir. Yüzey sekli: Avrupa'dan Cebelüttarık boğazı. Asya'dan Süveyş kanalı ile ayrılır. Kıyıları çok a... Devamı »»»

AMERİKA « Dünya Coğrafyası

Dünyanın batı yarısında uzanan karalar kitlesi ve beş kıtadan biri. Bu kitle ve çevresindeki adalar ,batıda Büyük Okyanusu, kuzeyde Kuzey Buz denizi ile çevrilidir. Çevresindeki adalar ve Gröenland’la birlikte yüzölçümü 23.5 milyon kilometre karedir. Yüzey şekilleri bakımından üç büyük bölge ayırt edilir: Doğu kısmı, az yüksek ve üzerleri kubbeleşmiş dağlar veya platolar halindedir. Appalaş kıvrım dağları ile Labrador platosu, bu kısmın en önemli özelliğini meydana getirir. Batı kısmı da dağlar ve platolardan müteşekkildir. Yalnız bu kısımdaki dağlar çok genç ve çok yüksektirler. En kuzeyden ... Devamı »»»

ASYA « Dünya Coğrafyası

Dünya'nın beş kıtasından biri ve en büyüğü. Asya, eski dünyanın da bir parçasıdır. İnsanlığın ve medeniyetlerin eşiğidir. Dünya üzerindeki karaların üçte birini teşkil eder. Yüz ölçümü 44.700 km2, nüfusu 1.6000.000.000 dir. Asya, kuzey, doğu ve güneyde denizlerle kuşatılmıştır. Batıda Akdeniz Karadeniz’le de kıyıları vardır. 1730 da kabul edilen sınırlamaya göre de batı Ural dağlarında Avrupa ile birleşir. Kuzeyini Buz Okyanusu, doğusunu Büyük Okyanus, güneyini Hint Okyanusu, batısını Kızıldeniz, Süveyş kanalı ve Akdeniz kuşatır. Avrupa kıtasından Haz denizi Ural dağları ile ayrılır. Asya düz... Devamı »»»

AVRUPA « Dünya Coğrafyası

Dünya'nın beş kıtasından biri. Avrupa, aynı zamanda eski Dünya kıtalarından biridir. Yüzölçümü 10 milyon kilometrekare, nüfusu 555 milyondur. Avrupa'nın yüzölçümü, Avusturalya'dan biraz fazla olduğu halde, Asya'dan sonra en çok nüfuslu karadır. Dünya medeniyetinin en canlı ve yaratıcı bir yeri olması bakımından Önemi büyüktür. Topraklarının % 90 ı ılıman iklim kuşağında bulunan Avrupa'nın ancak % 10 u soğuk bölgede bulunmaktadır. Enliliği 4.000 kilometre kadardır. Yarımada ve adaları çoktur. Kıyılarının boyu 37.000 kilometreyi bulur. Çok girintili ve çıkıntılı durumu Avrupa'ya denizle yakın a... Devamı »»»

AVUSTRALYA « Dünya Coğrafyası

Dünyanın beş kıtasından biri ve en küçüğü, Yüzölçümü 7.704.000 kilometrekare, nüfusu 10.508.191 idir. Avustralya ,Güney Yarımküre'de Eski dünya kıtalar topluluğunun güney doğusunda büyük bir adadır. Kıyılarının uzunluğu 19.700 kilometredir. Eh büyük girintiler kuzeyde Carpentaria körfezi, güneyde Büyük Avustralya koyudur. Yüzey şekilleri : Bir zamanlar Asya. kıtasıyla bağları olduğuna dair belirtiler bulunan Avustralya, genel olarak yükseltisi az bir kıtadır. Yüksek dağlık alanları azdır. Ortalama yüksekliği 300 metreyi aşmaz. Doğu ve batı kenarları, orta bölümden daha yüksektir. Kıtanın or... Devamı »»»

ATİNA « Dünya Coğrafyası

Eski Yunan medeniyetinin merkezi ve bugünkü Yunanistan'ın başşehri. Nüfusu 568.084 tür. Etrafı tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı açıktır. İskelesi olan Pire'ye 7 kilometre uzaklıktadır. Bugünkü Atina, eski şehrin küçük bir parçasından ibarettir. Akropol denen iç kalesi bir tepenin üzerindedir. Atina, eski çağlardan beri, çeşitli saldırılar karsısında birçok defa yıkılmıştır. İlkin İranlılar, sonra Romalılar, Haçlılar ve Osmanlılar tarafından zapt edilmiş ve kıymetli eserlerinin pek çoğu başka yerlere taşınmıştır. 1458 yılında Fatih Mehmet tarafından alınarak Osmanlı sınırları içine ... Devamı »»»

ADRİYATİK DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in İtalya ve Yunanistan arasından uzanan koludur. Avrupa'nın ikinci derecede bir denizidir. Adını, Po ırmağının denize dökülen yerin yakınındaki Adriye şehrinden almıştır. Uzunluğu 780, eni 230 kilometre ve yüzölçümü 132.000 kilometrekaredir. Daha çok balıkçılığa müsait olan bir denizdir. ... Devamı »»»

AĞRI DAĞI (Büyük) « Dünya Coğrafyası

Anadolunun kuzey.doğusunda, İran, Rusya ve Türkiye sınırlarının birleştiği yerde bulunan Anadolu‘nun en yüksek dağı (5.165 metre.) Din kitaplarına göre Nuhun gemisi, tufan sırasında dünyanın çatısı durumunda olan Ağrı Dağının tepesinde (bulunmaktadır. Büyük Ağrı dağının belli bir yükseklikten yukarısı daima karlarla kaplı bulunmaktadır. Ağrı dağı sönmüş bir volkandır. Buralarda sık sık yer sarsıntıları olmakta ve bazı yerlerden kükürtlü gazların çıktığı görülmektedir. Yamaçlarında tek tük ağaçlara rastlanır. Seyrek olan su kaynakları, çevresindeki ovaları besler. AĞRI DAĞI (Küçük) Büyü... Devamı »»»

AKDENİZ « Dünya Coğrafyası

Güney Avrupa, Önasya, Kuzey Afrika arasında uzanan bir içdeniz. Cebelittarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Çanakkale ve İstanbul Boğazlan ile Marmara ve Karadeniz’e, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e açılır. Uzunluğu (Cebelittarık ile Suriye kıyıları) 3750, genişliği (Lion körfezinin sonu ile Cezayir kıyıları) 742 kilometredir. Tunus'la Sicilya arası 138, Antalya ve İskenderiye arası 640 kilometredir. Batı dillerinde "Karalar arasındaki deniz" anlamından adını alan Akdeniz 2.890.000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Alp kıvrım sistemini kesen birtakım çöküntüler alanı olan Akdeniz, çok e... Devamı »»»

ALP DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Güney Avrupa'da uzanan, en gösterişli ve en yüksek sıra dağlar.Kuzey İtalya'da Cenova'nın kuzeyinde Apeninlerin sona ermesi ile Alp Dağları başlamış sayılır. Buradan güney-batıya doğru uzanan Alpler, az sonra sert bir büklüm yaparak batıya, kuzey batıya ve daha sonra kuzeye yönelir. Mont Blano dan (4810 metre) itibaren kuzeydoğu doğrultusunu tutar. Salaburg meridyeninden sonra doğuya doğru yavaş yavaş birbirinden ayrılır ve en kuzeyde doğuya doğru uzanan sıraların sonunda Karpatların başladığı yere kadar devam eder. Böylelikle, İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre ve Av... Devamı »»»

ALTAY DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Asya'da Sibirya ile Moğolistan'ı birbirinden ayıran büyük bir dağ sıraları topluluğundan birinin adı. Bu dağ sıralarının bir kısmı Rusya, bir kısmı da Çin içindedir. Yükseklik, şekil ve yapı bakımından iki büyük bölüme ayrılırlar. Bunlardan biri, Sovyet toprakları içinde yer alan Kuzeybatı Altay dağlarıdır. (4550 m.) İkinci büyük bölümü ise Dış Moğolistan içerlerine doğru 1.700 kilometre boyunca uzanan ve 3000-3.500 metre yükseklikteki Güney Altay'ları veya Büyük Altay'lardır. Altay dağlan, yer yer genişleyen vadilerle doludur. Topraklan çok verimli, yamaçları sık çam ormanların ile kaplıdır.... Devamı »»»

AMAZON « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın en büyük ve yeryüzünün en çok su boşaltan nehri. Kıvrımları dışında uzunluğu 5.350 kilometredir. Kaynak kolları Andların doğusunda birleşirler. Ekvator sınırı yakınına kadar Andlar arasındaki dar ve uzun vadide kuzeye doğru akar. Bazı yerlerinde 2.000 m. derinliği olan bu vadiye Tunguragua denir. Nehir, Anaların doğu sınırını geçtikten sonra genel olarak doğuya doğru, pek çok menderesler çevirmek suretiyle ve adalar teşkil ederek akar ve Atlas Okyanusuna, dökülür. 200 den fazla kolu olan Amazon nehri bu kolları ile birleştikleri yerlerde delta adaları meydana getirir. Ama... Devamı »»»

AMUDERYA « Dünya Coğrafyası

Batı Türkeli'nin en büyük nehri. Öbür adları Ceyhun veya Oxus'dur. Uzunluğu 2500 kilometredir. Pamir, Hindikuş ve Altay'lardan aldığı kollarla büyüyerek dağlık bölgeden çıkar ve kuzey - batıya yönelir çok geniş bir deltada kollara ayrılarak Aral gölüne dökülür. ... Devamı »»»

AND DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan dünyanın en uzun dağ sırası. Uzunluğu 7.500 kilometredir. Asya'daki dağlardan sonra en yüksek dağlardır. Birçok sıradağlardan meydana gelmiştir. Kuzeyde Orinoko nehrinin ağzı yakınındaki Trinidad adasından, güneyde Horn burnuna kadar uzanırlar. En yük sek yeri, güneyde bulunan Akonkagua (7.010 metre) dağıdır. ... Devamı »»»

ANTİL ADALARI « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'nın adalar topluluğu. Yüzölçümü 234.000 Km2, nüfusu 17.318. 719 dur. Antiller Kuzey ve Güney Amerika arasında, tropikal kuşağın kuzey yarım küreye düşen yerinde ve büyük bölgede yayılmıştır. Büyük ve Küçük Antiller olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır. Büyük bölümün içinde Küba, Haiti, Porto Rico, Jamaika vardır. Küçük bölümün içinde de Bahama, Virgin, Trinidat, Tofoago, Dulda, Yeraltı Martinique adaları yer alır. Bu adalar, denizden yükseklikleri 1000 ile 3000 metre arasında değişen dağlık yerlerdir. Bu dağlar, zamanımızda da yananları bulunan volkanik dağlardır. Bu yapı ile ... Devamı »»»

APENİN DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

İtalyan yarımadasında boydan boya uzanan sıradağlar. Bu sebepten bu yarımadaya “Apenin yarımadası” da denir. Bu dağların uzunluğu 1.250, genişliği 40-41 kilometredir. Ligurva körfezinden Sicilya adasına kadar acık bir yay biçiminde uzanır. Adrivatik denizi kryıları boyunca, kıyıya dik inerler. En yüksek yeri, Orta Apeninlerde Gran Şano (2.914 metre) telesidir. Gerek çöküntülerin, gerekse geniş ölçülü aşınmaların meydana getirdiği büyün enlileme vadilerle, birçok bölümlere ayrılmıştır. Altı narca gösteren Apenînleri şu ana bölümlerde toplamak mümkündür: Kuzey Apeninler, (Ligur-ya ve Etrüsk Ape... Devamı »»»

APPALAŞ DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın doğu bölümünde Alabama'dan St Lawrence boyuna kadar uzanan dağ sıraları. Uzunluğu 2.600, genişliği 200-250 kilometredir. Kuzey Amerika'nın her bakımdan en zengin yerleridir. ... Devamı »»»

ARAL GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Batı Türkistan'da dünyanın dördüncü büyüklükteki gölü. Yüzölçümü 64.500 km2. dir. Denizden yüksekliği 48 metre, en derin yeri 68 metredir. Kıyıları; batıda dik, kuzeyde çok girintili çıkıntılı, doğu ve güneyde düz ve yassıdır. Çevresi bozkır ve yarı çöl olduğundan buralarda nüfus az, şehir yoktur. Hazar Denizi'nden sonra Asya'nın en büyük gölü olan Aral gölüne başlıca Amuderya ve Siriderya ırmakları dökülür. ... Devamı »»»

ARAS NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Doğu Anadolu'nun kuzey bölümünden doğan ve aldığı birçok kollarla büyüyerek Hazar Denizi'ne dökülen ırmak. Uzunluğu 920 kilometredir. Bu uzunluğun ancak 435 kilometresi Türkiye sınırları içindedir. ... Devamı »»»

ARAS DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan dağlara verilen ad. İki ayrı dağ sırası halindedir. Bunlardan birincisi, Aras Fırat vadisinin kuzeyindeki dağlardır. Bu sıradağlar, Şavşat, Çoruh, Oltu, Kop, Yaylı, ve Erzincan dağlarından meydana gelmiştir. Öbür dağ sırası, Araş, Murat su. yu ve Fırat nehirleri vadileri arasında yükselen dağlardır. Bu sıradağların içinde şu dağlar bulunmaktadır: Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Kale, Balıklı Göl, Ziyaret, Perli, Köse, Çakmak, Nalbant, Palandöken, Cemal, Saksak, Ejder, Karagöl. Geniş bir alanı kaplıyan bu sıradağlar, Anadolu yaylasının en yüksek yerlerini meydana getir... Devamı »»»

ASOR ADALARI « Dünya Coğrafyası

Atlas Okyanusu'nun kuzey bölümünde dokuz ada ile birçok kayalıklardan bileşik adalar grubu. Adaların bütün yüz ölçümü 2.388 Km2 nüfusu 230.000 dir. Halkın çoğu Portekizlidir. Aralarında Zenciler, Yahudiler, Holândalılar vardır. Portekize bağlıdırlar. ... Devamı »»»

ATLAS DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın kuzeybatı bölümünde uzanan dağ sıraları. Uzunluğu 2.000, eni 400 kilometre kadardır. Kapladığı yerin yüzölçümü 750.000 kilometrekaredir. Atlas dağları, Tunus'tan Atlas Okyanusu'na doğru uzanırlar.Yükseklikleri 4.000 metreye kadar (Musa Dağı 4.000 metre) ulaşır. İklim bakımından yazları kurak, kışları yağışlı geçen Akdeniz ülkeleri arasında yer alır. Yaklaşık olarak % 40 ı ormanlık, fundalık ve çalılıktır. Geri kalan kısmı ise bozkır ve çöllerdir. ... Devamı »»»

ATLAS OKYANUSU « Dünya Coğrafyası

Avrupa - Afrika ile Amerika karaları ve Kutup'lar arasında uzanan büyük deniz. Atlas Okyanusu, dünyanın en büyük üç denizinden biridir ve Büyük Okyanus'tan sonra ikinci büyük denizdir. Yüzölçümü, kenar denizleri ile birlikte 106 milyon kilometrekaredir. 8.500 met. reye varan derinlikleri vardır. (En derin yeri Porto Rico çukurunda 8.530 metredir). Atlas Okyanusu üzerinde, Alize rüzgarları (tropikal kuşakta), batı rüzgârları ve tuzluluk farkları gibi sebeplerle türlü akıntılar vardır. Gemiciliğe olduğu kadar kıyıların iklimlerine de etki yapan bu akıntıların ön önemlisi Golf Strim adını taşıya... Devamı »»»

AKABE KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Kızıldenizin kuzey ucundan, Sina yarımadasının doğu tarafına uzanmış bir deniz girintisi. Ağzından Akabe kaşa. basına kadar uzunluğu 200, ortalama eni ise 25 kilometredir. Körfezin batısında Sina dağları yükselir. ... Devamı »»»

ANTALYA KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Güney Anadolu'nun, Akdeniz kıyılarında meydana getirdiği geniş bir deniz girintisi. Doğuda Anamur burnundan başlar, batıda Kırlangıç burnuna kadar uzanır. Kumsalları, denize dökülen çağlayanları, uzunluğu bakımından, dünyanın en güzel körfezlerinden biridir. ... Devamı »»»

BAALBEK « Dünya Coğrafyası

Humus - Şam demiryolu üzerinde, Antilübnanların batı eteğinde bir kasaba .Bilhassa harabeleriyle ünlüdür. Kuruluş tarihi M. Ö. 1100 yılma kadar uzanır. Jüpiter ve Bacchos tapınakları ile ünlü ve tarihi bir şehirdir. ... Devamı »»»

BADEN « Dünya Coğrafyası

Güneybatı Almanya'da bir ülke. Yüz ölçümü 25.555 kilometrekare, nüfusu 4.872.333 dür. Dağlık bir yüzeye sahiptir ve Karaorman dağları bu bölgede bulunur. Almanya'nın bahçesi diye de anılan Baden'de tahıl, üzüm, meyve, şekerpancarı, tütün yetişir; Karaorman’da hayvancılık yapılır. 1919 yılında bir cumhuriyet olan bu ülke, Weimar anayasasına benzer bir anayasa ile idare edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünmüş; güney parçası Fransız'ların, öbür kısımları Amerikalıların işgal bölgesine katılmıştır. Federal Alman Cumhuriyeti'nin kurulması üzerine, bu devleti meydana getiren bölge... Devamı »»»

BAĞDAT « Dünya Coğrafyası

Irak Cumhuriyeti'nin başşehri. Basra körfezinden 530 kilometre uzakta Dicle nehri kıyısında bulunmaktadır. Nüfusu 730.000 dur. Bir taraftan nehir ve demiryolları ile Basra'ya, öbür taraftan demiryolu ile Türkiye ve dolayısı ile Avrupa'ya bağlı Irak'ın en önemli şehridir. Bağdat'ta yazlar çok sıcak olur. Ağustosta ısı ortalaması 33° dir. Halk günün sıcak saatlerini evlerin hiç güneş ışığı girmeyen “serdap” denen serin bölümlerinden geçirir. Yağışlar, kışın olur. Büyük ve modern binalar, sinemalar ve tiyatrolar kısa bir zamanda şehrin çehresini değiştirmiştir. Dicle nehri Bağdat'ı kuzeyden gün... Devamı »»»

BAHREYN « Dünya Coğrafyası

Basra körfezinin batı kıyılarında bulunan, bir kısım adaları da içine alan bir devlet. 1861 yılından beri İngiliz nüfuzu altındadır. Yüzölçümü 552 kilometrekare, nüfusu 120.000 dir. Merkezi, adaların en büyüğü olan Bahreyn adasındaki 45.000 nüfuslu Manama şehridir. Bir Şeyhin idaresinde bulunmaktadır. Halkın çoğu müslümandır.Bir miktar da İngiliz Amerikan ve Hintli vardır. Toprak, yetecek kadar verimli değildir.En önemli gelir kaynağı petroldür. 1932 yılında bulunan petrol, İngiliz ve Amerikan şirketleri tarafından işletilmiş ve burada, dünyanın beşinci büyük petrol dağıtma ... Devamı »»»

BAKÜ « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbeycan Cumhuriyeti'nin başşehri. Hazer denizinin batı kıyısında bulunan Baku, 968.000 nüfuslu bir şehirdir. XII. yüzyıl başlarında Şirvanşahlı'ların başşehri oLmuştur. 1501 de Iran hükümdarı Şah İsmail, Safevî tarafINdan zapt edilmiş, 1583 de Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından alınarak 1606 yılına kadar Osmanlıların egemenliği altında kalmıştır. Daha sonraları tekrar İranlı'lara geçmiş ve 1724 de Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan antlaşma gereğince Ruslar'a geçmiştir. Bir aralık tekrar İranlı'ların eline geçmiş ise de 1859 dan sonra Çarlık Rusyası... Devamı »»»

BALKANLAR « Dünya Coğrafyası

Kuzey Kafkasya'da bulunan bir Türk kavmi, Nüfusu 43.000 kadardır. Balkanlar adının, Bulgar'dan geldiği söylenmektedir. Balkanlar kendilerine “Malkar” derler. ... Devamı »»»

BALTIK DEVLETLERİ « Dünya Coğrafyası

1917 yılından sonra ve İkinci Dünya Savaşına kadar bağımsız olan Baltık kıyısı memleketlerine verilen ad. Rus, Çarlığının 1917 yılında dağılması üzerine egemenliğini ilân eden bu memleketler, Estonya, Letonya, Litvanyadır. Üçünün birlikte yüzölçümleri 170.000 kilometrekare, nüfusları 5.800.000 dir. 1940 yılında Rusları'm saldırısına uğramışlar ve Sovyetler Birliği'ne bağlı birer cumhuriyet olmuşlardır. ... Devamı »»»

BANGKOK « Dünya Coğrafyası

Güneydoğu Asya'da bağımsız bir devlet olan Tayland (Siyam)ın başşehri Menam nehrinin iki kıyısında ve ağzından 33 kilometre içerde bir liman seridir. Nüfusu 1.773.000 dur. Tayland'ın daha eski merkezi olan Aguthia'nm yıkılmasından sonra (1765) kral sarayının ve tapmaklarının etrafında bağlayarak gelişmiş ve Tayland'ın en büyük şehri olmuştur. Üniversitesi, spor alanları, millî kütüphanesi, müzeleri ve çeşitli önemli yapıları ile güneydoğu Asya'nın da önemli şehirlerinden ve ticarî limanlardan biridir. ... Devamı »»»

BARCELONA « Dünya Coğrafyası

İspanya'nın kuzey doğusunda bulunan bir şehir. Nüfusu 1.503.062 dir. Roma devrinde kuzey doğu İspanya eyaletinin başşehri olan Barcelona , Emevîler zamanında ve Musa bin Musayr'ın İspanya savaşları (713) sırasında Arapların eline geçmiştir. İşlek bir ticaret limanı olup dokuma, makine ve otomobil fabrikaları vardır. ... Devamı »»»

BATUM « Dünya Coğrafyası

Karadeniz’in doğu kıyısında Sovyetler'e bağlı Acaristan Cumhuriyetinin başşehri. Batum, Çoruh ırmağı ağzından bir kaç kilometre kuzey - doğuda, Türkiye sınırından 15 kilometre uzaktadır. Kafkasya çevresinin önemli bir limanı ve petrol ihraç yeridir. Sıcak ve bol yağışlı bir iklimi olduğundan çay ve çeşitli meyveler bol miktarda yetişir. ... Devamı »»»

BAVYERA « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın Würtemberg doğusunda kalan güney bölümü. Yüzölçümü 70.236 kilometrekare, nüfusu 9.029090 dır. Başşehri 870.000 nüfuslu Münih şehridir. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin bir bölümü olmuştur. ... Devamı »»»

BELÇİKA « Dünya Coğrafyası

Batı Avrupa'da küçük bir devlet. Yüzölçümü 30.451 kilometrekare, nüfusu 9.053.000 dir. Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve Kuzey Denizi arasındadır. Başşehri 958.793 nüfuslu Brüksel şehridir. Tarih : Avrupa'nın küçük ve halkı çalışkan devletlerinden biri olan Belçika, 1815 ten 14 Ekim 1830 tarihine kadar Hollanda’nın bir bölgesi halinde kalmış; bu tarihten sonra Hollânda'dan ayrılmış ve 4 Haziran 1831 de Coburg soyundan prens Leopold'un kral seçilmesi ile bağımsız bir krallık olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Almanlar tarafından (2 Ağustos 1914) işgal edilmiş, ... Devamı »»»

BELGRAD « Dünya Coğrafyası

Yugoslavya'nın başşehri. Nüfusu 470.898 dir. Sava nehrinin Tuna’ya karıştığı yerde ve bu iki nehre hâkim bir yerde kurulmuştur. Macaristan ovasına giden çeşitli işlek yolların kavşağında olduğu için, tarihin eski zamanlarından beri önemli bir şehir olmuştur. Geniş bir alana yayılmış olan şehrin bir kısmı ovada, bir kısmı da ovanın güneyindeki tepeliklerde gelişmiştir. Belgrad M.Ö. III. yüzyılda Keltler tarafından kurulmuştur Romalıların Hunların, Avarların, Bizanslıların eline geçmiş; uzun yıllar Bulgarlar, Sırplar, Macarlar arasında el değiştirmiştir. Murat II. zamanından kuşatılmış sonund... Devamı »»»

BERLİN « Dünya Coğrafyası

Brandenburg eyaletine dahil bir Alman şehri; 1945 yılına kadar Prusya'nın ve Almanya'nın başşehri. Nüfusu 3.273. 975 dir. XII. yüzyılın ilk varışında Spree adası üzerinde bir balıkçı köyü iken ,Prusya ve Almanya'nın değil. Avrupa’nın ve dünyanın birinci derecede büyük şehirlerinden biri olmuştur. Bezlin XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar 20. 000 nüfuslu küçük bir şehir olarak kalmış. XVIII. yüzyılda Prusya'nın bir endüstri şehri olarak gelişmeğe başlamış, 1786 da nüfusu 147.000 e yükselmiştir. XIX. yüzyılın ilk yansırda daha da büyüyen Berlin, 1871 yılında Almanya’nın başşehri olduktan sonr... Devamı »»»

BERN « Dünya Coğrafyası

İsviçre Cumhuriyetinin başşehri. Aare nehrinin iki kenarında kurulmuş 161. 000 nüfuslu bir şehirdir. Orta Avrupa'nın en güzel ve bakımlı şehirlerinden biri olan Bern endüstrisinin ve ilmî müesseselerinin kıymeti ve çalışmaları ile ünlüdür . Bern aynı zamanda İsviçre kantonlarından biri olan Bern kontonun da merkezidir. ... Devamı »»»

BAHAMA ADALARI « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın Florida yarımadası ile Antillerin doğusunda uzanan adalar. Bütün adaların yüzölçümü 11.400 kilometrekare, nüfusu 143.000 dur. Hepsi de büyük Britanya İmparatorluğuna bağlı olan bu adaların sayısı pek çoktur ve ancak 29 unda yerleşilmiştir. 66 sı küçük mercan adaları ve 2.400 kadarı da mercan yığınlarından ibarettir. Bahama Adaları bitki bakımından çok zengindir. Büyük adalarda ormanlar vardır. İklim, meyve ve sebze yetiştirmeye elverişlidir. Buralarda yaşayan hayvanların başında kuşlar gelir; 200'den fazla cins kuş yaşadığı tespit edilmiştir. Ancak, Bahama Adaları başka hayv... Devamı »»»

BAHREYN ADALARI « Dünya Coğrafyası

Basra körfezinin batısında, Arabistan kıyılarının yakınında bulunan adalar grubu. Beşi büyük, üçü küçük sekiz adadan meydana gelmiştir. Yerleşme beş büyük adadır. Bu adadalar Asurlu'lar zamanında zapt edilmiş, Orta Çağ'da Abbasîlerin egemenliğine geç. mistir. Daha sonraları Portekizliler'in, İranlılar'ın Osmanlılar'ın eline geçmiş, 1861 yılından itibaren İngilizler'in egemenliği altına girmiştir. Adalar halkı eski yaşayış ve geleneklerini bırakmamışlardır. İlkel bir medeniyet seviyesindedirler. Gerek petrol yatakları olması bakımından, gerekse stratejik (uçak ve donanma üssü) bakımından öneml... Devamı »»»

BALEAR ADALARI « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in batısında, İspanya'ya bağlı olan altı adanın ortak adı. ispanyanın bir eyaleti olan bu adaların merkezi Majorka adasındaki Palma kasabasıdır. Bu adaların yüzölçümleri toplamı 5.014 kilometrekare, nüfusu 386.173 tür. İklimi, Akdeniz iklimi özelliğindedir. Başlıca zeytin, üzüm, badem, incir ve turunçgiller yetişir. Kömür, demir ve bakır bakımından da zengindir. ... Devamı »»»

BALKAN YARIMADASI « Dünya Coğrafyası

Avrupa kıtasının güneyindeki üç yarımadadan en doğuda bulunan ada. Kuzeyde Balkan dağları zinciri ile sınırlanmıştır. Doğusunda Karadeniz, Batısında Adriyatik denizi, güneyinde Marmara ve Ege denizleriyle Akdeniz bulunur. Yüzölçümü 620.000 kilometrekare, nüfusu yaklaşık olarak 50.000.000 dur. Yarımadanın genişliği, kuzeyden güneye doğru ilkin yavaş yavaş, sonra birdenbire azalır. Yarımadanın büyük bölümü dağlıktır. Yalnız doğuda oldukça geniş çukurovalar bulunur. Ortalarda, birbiri ile ilgisi ve bağlılığı az olan bölümlere ayrılmıştır. Geniş bir merkezî bölgenin bulunmayışı, tabii ola... Devamı »»»

BALKAN DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadası'nın kuzeydoğusunda bulunan sıradağlar. Batıda Timok vadisi ile Karadeniz kıyısındaki Emine Burnu arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 600, genişliği 20-45 kilometredir. Yükseklik 2.300 metreye kadar ulaşır. Balkan dağları üç bölüme ayrılabilir: a - Batı Balkan dağları, Doğu Sırbistan dağlarından Timor vadisi ile ayrılıp İsker vadisine kadar uzanırlar ; b - Orta Balkan dağları, İsker vadisi ile Demirkapı geçidi arasında kalan bölümdür, c- Doğu Balkan dağları, Demirkapı geçidinden Karadeniz kıyısına kadar uzanır. ... Devamı »»»

BALKAŞ GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Asya'nın Aral ve Baykal göllerinden sonra gelen en büyük gölü. Tienşanlar'ın kuzeyinde, Kırgız bozkırlarının güneyindedir. Yüzölçümü 18.400 kilometrekaredir. Uzunluğu 640, genişliği 90 kilometrekare, en derin yeri 20 metre kadardır. Denizden 274 metre yüksek olan Balkaş gölü Kasım ayı sonlarından Nisan başlarına kadar buz tutar. ... Devamı »»»

BALTIK DENİZİ « Dünya Coğrafyası

İskandinavya ve Jütland yarımadalarıyla Avrupa karasuları arasında kalan bir deniz, Yüzölçümü 400.000 kilolu metrekare kadardır. Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı olan Baltık Denizi doğuda Fin ve Riga körfezleriyle karaya sokulmuştur. Batıda Danimarka adaları arasındaki boğazlarla Kuzey Denizi'ne açılır. En derin yerleri 460, ortalama derinliği 70 metredir. ... Devamı »»»

BAYKAL GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Doğu Sibirya'da dağlar arasında bir göl. Geıüşliği33.000 kilometrekare, deniz yüzünden yüksekliği 462 metredir. Kışın, gölün yüzü, kalınlığı 1 metreyi geçen buz örtüsü ile kaplanır. Bu hal Mayısa kadar sürer. Kışın buz örtüsünün üstünden bütün taşıt araçları geçer, yazın da vapurlar işler. ... Devamı »»»

BERİNG BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Asya ile Amerika kıtalarını birbirinden ayıran boğaz. Bering denizi ile Kuzey buz denizi arasındadır. Boğazın en dar yeri, iki kıtayı 100 kilometre kadar birbirine yaklaştırır. Bering boğazını, Danimarkalı Kâşif Bering (1680-1741) 1730 yılında keşfetmiştir. Bu sebeple onun adı ile anılır. ... Devamı »»»

BERİNG DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Asya ile Amerika kıtaları arasında Büyük Okyanus'un bir kolu olan deniz. Bering boğaz ile Kuzey buzdenizine bağlıdır. Yüzölçümü 2.270.000 kilometrekaredir. İklim çok serttir. Kıyılar, genel olarak buz tutar. ... Devamı »»»

BERMUDA ADALARI « Dünya Coğrafyası

Atlas okyanusunun Kuzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri açığında bir adalar topluluğu.Yüzölçümü 50 kilometrekare, nüfusu 43.650 dir. Başşehri Hamilton şehridir. Adalar topluluğu 300 den fazla adadan meydana gelmiştir. Halkının başlıca geçim kaynağını, adayı ziyaret eden turistlerin bıraktığı döviz teşkil eder. Ayrıca sebzecilik ve çiçekçilikte başlıca iş kollarındandır. ... Devamı »»»

BASRA « Dünya Coğrafyası

Irak'ın tek limanı .Basra körfezine dökülen Şatt-ül-Arab nehrinin sağ yakasından ve ağzından 110 kilometre içerde bulunmaktadır. Nüfusu 200,000 e yakındır. Osmanlı İmparatorluğa Samanında ilkin Bağdat'a bağlı bir sancak, sonradan bir il merkezi idi. Hurması ve ipeği ile ünlüdür. ... Devamı »»»

BASRA KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güney -batısında, Hint Okyanusu'nun, Arabistan yarımadası ile İran arasındaki girintisi. Ortalama derinliği 25 metre, yüzeyi 236.800 kilometrekaredir. Bu körfeze dökülen Satt-ül-Arab'ın ağzından Hürmüz boğazına kadar uzanır. Bu boğazda Umman denizine, buradan da Hint Okyanusu'na açılır. Hindistan'a ve güney batı İran petrollerine giden yol üzerinde önemli bir deniz yoludur. ... Devamı »»»

BEYAZ RUSYA « Dünya Coğrafyası

Litvanya, Letonya, Polonya ve Ukrayna arasında Sovyetler Birliğine bağlı bir cumhuriyet. Yüzölçümü 218.000 kilometrekare, nüfusu 8.000.000 dur. Başşehri Minsk'tir. Ana çizgileriyle hafif tepelikler ülkesi olan Beyaz Rusya, da kışlar soğuk ve kurak geçer. Başlıca ekonomik varlığı geniş tarla ekimi, ne dayanır. Çavdar, arpa, keten, patates yetiştirilen başlıca ürünlerin dendir. Bu arada hayvancılık ve orman işletmesi de önemli yer tutar. ... Devamı »»»

BEYRUT « Dünya Coğrafyası

Lübnan Cumhuriyetinin başşehri ve Liman. Doğu Akdeniz'de Lübnan dağların batı eteğinde 500.000 nüfuslu bir şehirdir. Eski bir Fenike şehri olan Beyrut, sonraları İskender'in eline geçmiş, İkinci Halife Ömer zamanında Müslümanlar tarafından zapt edilmiş bir ara Bizanslılarda kalmış, Muaviye zamanında tekrar Arapların eline geçmiştir.Haçlıların eline geçtikten sonra Hacılardan Selâhattin Eyyübi tarafından kurtarılmış, nihayet 1516 tarihinde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Suriye eyaletine bağlı bir mutasarrıflık merkezi, daha sonra bir il merkezi olmuş, 191... Devamı »»»

BHUTAN « Dünya Coğrafyası

Doğu Himalayalar'da bağımsız bir devlet. Yüzölçümü 46.025 kilometrekare, nüfusu 670.000 dir. Tibet ile Hindistan arasında bulunan bu ülke, krallıkla idare edilmektedir ve başşehri Punaka şehridir. Çoğu güneyden kuzeye doğru uzanan ve derin vadilerle yarılan yüksek, kayalık dağlarla kaplıdır. Güneyden kuzeye doğru üç bölgeye ayrılır: En güneydeki bölge sık bitki örtüsü ile kaplı ve çok yağışlı tepelerle kaplıdır. Orta bölgede yüksekliği 1.000 - 3.000 metre olan dağlar uzanır. Nüfusun çoğunun bulunduğu bu bölgede geniş ziraat yapılmaktadır. Kuzey bölge ise 7.000 metre yüksekliğe ulaşan yüksek ... Devamı »»»

BİNGAZİ « Dünya Coğrafyası

Libya Devletinin Berka bölümünün merkezi. Nüfusu 70.533 tür. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine girmiş, uzun zaman Trablusgarp ilinin bir sancağı olarak idare edilmiştir. 1912 yılında İtalyanların saldırısına uğramış ve yapılan savaş sorunda İtalyanlara bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyan idaresinin kalkması üzerine ilkin Berka devletine sonra da yeniden kurulan Libya Birleşik krallığına bırakılmıştır. İşlek kervan yollarının bittiği yerde canlı bir ticaret merkezidir. ... Devamı »»»

BİRMANYA « Dünya Coğrafyası

Çin -Hindi yarımadasının kuzeybatısında kurulmuş bir cumhuriyet. Asıl adı Bağımsız Birmanya Birliğidir. Yüzölçümü 605.277 kilometrekare, nüfusu 20.457.000 dir. Başşehri 711.520 nüfuslu Rangoon şehridir. Birmanya, dağlık ve ormanlık bir bölgedir. İrravadi ırmağı ile sulanır. Pirinç, şeker kamışı ,çay, ipek ve petrol bakımından zengindir. XI. ve XII. yüzyıllarda büyük bir İmparatorluk olan Birmanya'nın egemenliğine Kubilay Han tarafından son verilmiş ve uzun yıllar İngiliz Hindistanın bir bölümünü meydana getirmiştir. 1941 yılında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. 1948 yılında İngiliz İm... Devamı »»»

BOGOTA « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da bulunan Kolombiya Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 765.360 dır. Bogota And dağlarının doğu sıraları arasında, ağaçsız bir yüksek: ovada bulunmaktadır. Deprem tehlikesi sebebi ile evler çoklukla tek katlı, taş ve kerpiçten yapılmıştır. Kahve, muz, tütün ticareti merkezi olmakla beraber endüstri az gelişmiştir. ... Devamı »»»

BOHEMYA « Dünya Coğrafyası

Çekoslavakya'da bir bölge. Yüzölçümü 52,062 kilometrekare, nüfusu da 7.109.376 dır. Çekoslavakya'nın Bohemya ormanı, Erzgebirge, Sudetler ve Bohemya - Moravya yükseklikleriyle kuşatılmış bir bölgedir. Bohemya Baltık ve Kuzey denizleriyle Tuna ülkeleri arasında bir geçit yeridir. ... Devamı »»»

BOLİVYA « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika devletlerinden biri. Adını, devletin kurucusu olan Simon Bolivar'dan alan bu devletin yüzölçümü 1.069.000 kilometrekare, nüfusu 3.462.000 dir.Başşehri, Lapaz şehridir. Orta Andlarla bunların doğusunda kalan çukur düzlük alanlar ile çevrili ve denizlerle kapalı bir ülke olan Bolivya, dağlık bir ülkedir. Vadilerinde ve ovalık yerlerinde çeşitli ekinlere elverişli toprağı vardır. Maden bakımından, özellikle kalay, gümüş, kurşun ve bakırca zengindir. ... Devamı »»»

BORDEAUX « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın Güney Batısında, önemli bir ticaret merkezi olan şehir. Nüfusu 260.000 dir. Bordeaux, özellikle şarapçılık endüstrisi ile Fransa'da ve dünyada ünlüdür. Kendi adı ile anılan şaraplar, dünyanın en güzel şarapları arasında sayılmaktadır. ... Devamı »»»

BOSNA « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasının kuzeybatı köşesinde bulunan ve Yugoslav federal halk Cumhuriyetini meydana getiren altı Cumhuriyetten biri. Kuzeybatı Yugoslavya'da Hırvanistan, Sırbistan ve Karadağ arasında tarihî bir bölge olan Bosna Hersek'in yüzölçümü 51.500 kilometrekare nüfusu 3.000.000 dur. İdare merkezi Bosnasaray, Osmanlı İmparatorluğu sınırları arasına girmiş uzun yıllar eyâlet daha sonra da il olarak idare edilmiştir. Halkı çoklukla müslümandır. Müslüman olan halka Boşnak adı verilir. ... Devamı »»»

BOSNA – HERSEK « Dünya Coğrafyası

Yugoslavya'nın 6 eyaletinden biri Yüzölçümü 51.564 km. karedir; bunun 41 908 km. karesi Bosna, 9.656 km. karesi de Hersek'tir. Nüfusu 3.127.000'dir. (1960) Bu nüfusun 1.350.000'i Müslüman Boşnaktır, bunun da birkaç bini Arnavut ve Türk'tür Hersek’te toplu halde az miktarda Türk vardır. Bosna - Hersek denizden uzak, dağlık bir ülkedir. Hırvatistan'a ait Dalmaçya şeridi memleketi denizden ayırmıştır. 2.534 m. ye kadar yükselen arazinin kuzey sınırını Sava nehri çizer. Sava'nın Una kolu kuzeybatıdan, Drina kolu da doğudan Bosna'yı sınırlar. Bunların arasında Vrbas ve Bosna ırmakları kuzeyden gü... Devamı »»»

BOSTON « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir şehir. Massachusetts'in başşehridir. Nüfusu, dış semtleriyle birlikte üç milyonu geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yedinci büyük şehridir. Boston, Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlık savaşında, önemli bir yer tutar. Boston, İngiltere'ye karşı muhalefetin, ayaklanma hareketlerinin ve bağımsızlık didişmelerinin merkezi olmuştur. Bugün, eski ve büyük bir liman , önemli bir ticaret , endüstri ve kültür merkezi olmak özelliğini taşımaktadır. ... Devamı »»»

BRANDENBURG « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın Prusya bölgesinde, Alman Demokratik Cumhuriyetine bağlı bir yönetim bölümü ve bu bölgedeki bir şehrin adı. Bölgenin yüzölçümü 26.876 kilometrekare, nüfusu 2.505.000 dir. Elbe’nin kollarından Havel ırmağı kenarında kurulmuş olan Brandenburg şehri, iplik ve dokuma fabrikaları ile önemli bir sanayi şehridir ... Devamı »»»

BRAZAVİLLE « Dünya Coğrafyası

Eski Fransız Ekvator Afrikası'nın, bugünkü Kongo Cumhuriyeti'nin başşehri. Nüfusu 98.000 dir. Kongo nehri üzerinde kurulan bir nehir limanıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Afrika'daki Hür Fransız Kuvvetlerinin merkezi olarak kullanılmıştır. ... Devamı »»»

BREMEN « Dünya Coğrafyası

Batı Almanya'nın en önemli şehirlerinden biri. Nüfusu 640.000 dir. Almanya'nın, Hamburg'dan sonra gelen ikinci büyük limanı ve deniz ticareti merkezidir. Bu arada, Almanya'nın en büyük gemi işletmeleri de Bremen'de bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Almanya'nın en çok hava hücumlarına uğrayan şehirlerinden biri olmuştur. 1945 yılından sonra da, Batı Almanya'nın önemli şehirleri arasında yer almıştır. ... Devamı »»»

BREST « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın kuzeybatısında, Bretanya kıyılarında bulunan önemli bir savaş limanı. Nüfusu 120.000 dir. Şehir, derin bir körfezde, tepeler üzerinde kurulmuş tur. Toprak ürünleri ve balıkçılık, önemlidir. Birinci Dünya Savaşında Avrupa'ya çıkan Amerikan askerlerinin çıkarma üssü olarak kullanılmıştır. ... Devamı »»»

BREZİLYA « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın en büyük devleti. Yüzölçümü 8.516.037 kilometrekare Nüfusu 67.268.000 dir. 1822 yılına kadar Portekizin sömürgesi olmuş, bu tarihten sonra bağımsızlığını kazanmıştır. 1889 yılından beri cumhuriyetle idare edilen birleşik bir devlettir. Başşehri Brasilia şehridir. Tarih : Brezilya 22 Nisan 1500 tarihinde Portekizli gezgin Pedro Alvares Cabrai tarafından keşfedilmiştir. Portekizlilerin,boyacılıkta kullanılan kor renginde ağaçlan olması dolayısıyla Brazil adı verdikleri bu ülke, böylece Portekizlilerin sömürgesi olmuştur. Daha sonraları buralara İspanyol, Fransızlar, Hollândalı... Devamı »»»

BRUNEY « Dünya Coğrafyası

Borneo adasının kuzey bölümünde, İngiliz protektorası altında bulunan bir sultanlık. Yüzölçümü 5.765 kilometrekare, nüfusu 83.869 dur. Kıyı boyunca uzanan dar bir ovanın dışında bütün memleket dağlıktır. Petrol, Bruney'in başlıca ihracat maddesidir ve İngiliz İmparatorluğu toprakları içinde en çok petrol buradan çıkar. ... Devamı »»»

BRUXELLES « Dünya Coğrafyası

Brüksel - Belçika'nın başşehri. Nüfusu 1.385.831 dir. Denizden yüksekliği 15 - 80 metre kadardır. Aynı zamanda memleketin kültürel merkezi olan Brüksel, birer sanat eseri olan binaları, önemli bilim müesseseleri, geniş parkları, bulvarları ve fabrikaları ile ünlüdür. Brüksel'de bilhassa XIX. yüzyılın ortasından sonra birçok milletlerarası kongreler ve konferanslar toplanmış, anlaşmalar imzalanmıştır. ... Devamı »»»

BUDAPEŞTE « Dünya Coğrafyası

Macaristan'ın başşehri. Yüzölçümü 520 kilometrekare, nüfusu 1.807.299 dur. Tuna'nın, Macar Orta dağlarından çıktığı yerin ağzında kurulmuş büyük ve bayındır bir şehirdir. Tuna'nın sağ yakasında bulunan ve eskiden Türklerin bulunduğu zamanlarda Budin denen Buda şehri ile Tuna'nın sol yakasında bulunan Peşte şehrinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kalker kayalıkların yamacında bulunan Buda, kral sarayı, bir çok devlet binaları ve konakları ile; düz bir ovada bulunan Peşte ise sanayi ve ticaret merkezi olmakla ünlüdür. ... Devamı »»»

BUENOS AİRES « Dünya Coğrafyası

Arjantin'in başşehri. Nüfusu 2 milyon 966 bindir. Atlas Okyanusu kıyılarına yakın, Plata ırmağının denize döküldüğü yerde işlek ve önemli bir limandır. Nüfus, ekonomi, ticaret ve kültür bakımından Arjantin'in en büyük merkezi ve Güney Amerikanın en büyük şehridir. Aynı zamanda büyük bir sanayi şehri olan Buenos Aires'te, Arjantin'de bulunan fabrikaların aşağı yukarı üçte biri toplanmıştır. Buones Aires, gerek siyasî, gerek tabiî bakımından, Güney Amerika'nın en önemli şehirlerinden biri olduğu için, büyük bir turistik şehir özelliğini taşır. ... Devamı »»»

BUHARA « Dünya Coğrafyası

Orta Asya'da, Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti'nin bir bölümü. Merkezi Buhara şehridir. Nüfusun çokluğunu Özbekler, Tacikler, Türkmenler, Kazaklar meydana getirir. XVI. yüzyılın başın dan 1868 yılına kadar bağımsız olan Bu. hara, bu tarihten Birinci Dünya Savaşına kadar Rusya'nın himayesinde yarı bağımsız bir Türk hanlığı, 1918 - 24 yıllarında bir Sovyet Cumhuriyeti olmuş, bu tarihten sonra da Özbekistan'a katılmıştır. Buhara şehri, eski devirlerde Türk ve İslâm kültürünün önemli merkezlerinden biri haline gelmiş, aynı zamanda Asya'nın önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştu. Sanat eserleri b... Devamı »»»

BULGARİSTAN « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasında bir halk cumhuriyeti. Yüzölçümü 110.842 kilometrekare, nüfusu 7.905.000 dir. Başşehri 644.727 nüfuslu Sofya şehridir. Tarih : Bulgar milletinin 1500 yıla yaklaşan bir tarihi vardır.IV. yüzyıla doğru Polonya ve Batı Rusya'da oturmakta olan güney İslâvları, Bulgaristan'a inmişler ve VII. yüzyıla kadar yayılmalarına devam ederek Ege denizine, Mora'ya, Arnavutluk'a kadar yayılmışlardır. Bizans İmparatorluğunun zayıf devirlerinden istifade ederek VII. yüzyılın sonlarına doğru ilk Bulgar Hanlığını meydana getirmişlerdir. Fakat 1018 yılında Bizanslar tarafından büyük b... Devamı »»»

BÜKREŞ « Dünya Coğrafyası

Romanya Halk Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 1.236'906 dır. Tuna'nın kollarından Damboviça ırmağı boyunda işlek ticareti, endüstrisi ve petrol tasfiyehaneleri bulunan bir şehirdir. Bir halk geleneğine göre “Bucur” adlı bir çoban tarafından kurulan ve adını bu çobandan alan Bükreş 1659 dan itibaren Eflâk beylerinin merkezi olduktan sonra gelişmiş, daima bir zevk ve eğlence şehri olmuştur. Birkaç defa Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya ve Rusya'nın saldırısına uğramış, Romanya'nın bağımsızlığını kazanarak krallık olmasından (1841) sonra, krallığın merkezi oknus olmuş ve çok gelişmiştir. İkinci... Devamı »»»

BİKİNİ « Dünya Coğrafyası

Pasifik Okyanusunda Halik mercan takım adalarının en kuzeyinde bulunanlardan bir mercan adası. Bilhassa 1946 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan atom bombasının bir filo üzerindeki etkilerini kontrol için yapılan denemelerle ünlüdür. 1529 yılında Saavedri tarafından bulunmuştur. ... Devamı »»»

BORNEO « Dünya Coğrafyası

Malezya takımadalarının en büyük adası. Borneo adası, Endenozya Birleşik Devletlerinin bir bölümünü meydana getirmektedir. Yüzölçümü 735.000 kilometrekare , nüfusu 3.100.000 dır. Dünyanın en büyük adalarından biridir. Ekvator kuşağında bulunduğundan yıllık sıcaklık değişmeleri azdır. Adanın iç bölümlerine girme zorluğu bu bölümlerde yaşayanların ilkel bir durumda kalması sonucunu doğurmuştur.Tütün ,pirinç, kenevir ekimi oldukça ileridir. Başlıca kauçuk, bitki yağları,kopra, kereste, kömür ve tütün yetiştirilir. Borneo iki siyasî bölüme ayrılmıştır. Kuzey kıyılarında oldukça dar bir ... Devamı »»»

BRAHMAPUTRA « Dünya Coğrafyası

Güney Asya'nın en büyük nehirlerinden biri. Uzunluğu 2.900 kilometredir. Himalaya dağlarının 6.000 metreyi bulan yerlerinden, 1.500 metre boyunca Himalayalar arasındaki uzunlama vadiden geçer ve doğuda keskin bir dirsek güneye dönerek Assam ovasına iner. Bu ovada kuzeydoğu - güneybatı yönünde aktıktan sonra tekrar güneye yönelir. Brahmaputra ilkbahar ve yazın, 40 kilometre uzaklara kadar taşar. 1.100 kilometrelik yerinde gemiler işler. ... Devamı »»»

BRİTANYA ADALARI « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın batısındaki ada topluluklarına verilen ad. Bu topluluklar içinde Büyük Britanya, İrlanda, Shetland, Orkney, Hebrid ada gruplarıyla Anglesey, Man, Wiht adaları bulunmaktadır. Britanya adalarının yüzölçümü 312.785 kilometrekare, nüfusu 55.648.983 tür (İrlanda Cumhuriyetinin 2.885.000 nüfusu dahil). Britanya adaları, coğrafya şartları bakımından Avrupa kıtasının bir parçasıdır. Adaları kıtadan ayıran Manş ve Kuzey Denizleri, derinlikleri 100 - 200 metre olan sığ denizlerdir. Adaların yüzey şekilleri ve yapısı, Avrupa'nın batı kuzey-batı bölgesine uyar. Yüzey şekilleri bakımından B... Devamı »»»

BÜYÜK OKYANUS « Dünya Coğrafyası

Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Avustralya arasında uzanan, dünyanın en büyük denizi. Yüzölçümü kenar sahilleri sayılmazsa 164 milyon, kenardenizleri ile birlikte 180 milyon kilometrekaredir. Yeryüzünün bütün karalarının yüzölçümü 149 milyon kilometrekare olduğuna göre, Büyük Okyanus, karalardan da geniş bir alan kaplar. Ortalama derinliği 4.000 metredir. Bununla beraber Filipinler çevresindeki Emden çukuru (10.793 metre) ile dünyanın en derin yerini de içine almaktadır. Büyük Okyanus ana çizgileri ile bir elipsi andırır. Kuzey - güney uzunluğu 14.500 km. doğu - batı boyu 17.000 km. ye yakınd... Devamı »»»

BÜYÜK SAHRA « Dünya Coğrafyası

Afrika’nın kuzey bölümünde, dünyanın en büyük çölü. Yüzölçümü, yaklaşık olarak 10 milyon kilometrekareye yakındır. Bu geniş alana karşılık barındırdığı nüfus 2 milyonu geçmez. Atlas dağlarından Niger ırmağı ve Çad gölü çevresine, Atlas Okyanusundan Nil boyuna kadar uzanan bu büyük çöl, Afrika’nın üçte biri kadar bir alan kaplar. Atlas Dağlan ile Sudan arasındaki kuzey - güney uzantısı 2.000 kilometre, Atlas Okyanusu ile Nil boyu arasındaki uzunluğu 5.000 kilometredir. ... Devamı »»»

BÜYÜK SAHRA « Dünya Coğrafyası

Afrika’nın kuzey bölümünde, dünyanın en büyük çölü. Yüzölçümü, yaklaşık olarak 10 milyon kilometrekareye yakındır. Bu geniş alana karşılık barındırdığı nüfus 2 milyonu geçmez. Atlas dağlarından Niger ırmağı ve Çad gölü çevresine, Atlas Okyanusundan Nil boyuna kadar uzanan bu büyük çöl, Afrika’nın üçte biri kadar bir alan kaplar. Atlas Dağlan ile Sudan arasındaki kuzey - güney uzantısı 2.000 kilometre, Atlas Okyanusu ile Nil boyu arasındaki uzunluğu 5.000 kilometredir. ... Devamı »»»

CAKARTA « Dünya Coğrafyası

Endonezya Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 3.630.000 dir. Cava adasının kuzey ucunda, geniş bir körfez içindedir. Malaya takımadalarının en önemli ticaret merkezi durumundadır. Cakarta, 1918 tarihinde Holândalılar tarafından kurulmuş ve Endonezya'nın 27 Aralık 1949 tarihinde federal bir cumhuriyet olarak tanınması üzerine, başşehir olmuştur. ... Devamı »»»

CAMBRİDGE « Dünya Coğrafyası

İngitere'de üniversitesi ile ünlü olan bir şehir. Londra'nın 91 km Kuzeyinde bulunmaktadır ve Camridgeshire kontluğunun merkezidir. Nüfusu 91.500 dür. Önemli bir tarım pazarı durumunda ise de ekonomik hayatı her şeyden önce üniversitesine bağlıdır. ... Devamı »»»

CANBERRA « Dünya Coğrafyası

Avustralya'nın başşehri Avustralya'nın güneydoğusunda bulunmaktadır. Nüfusu 40.000 dir. Çevresi dağlarla çevrilidir. Kıtanın en uzak bölgelerine kadar uzanan bir demiryolu ve karayolu vardır. ... Devamı »»»

CAPEK Karel CAPETOWN (KAP) « Dünya Coğrafyası

Güney Afrika'nın ikinci büyük şehri. Aynı zamanda Afrika'nın en önemli limanlarından biridir. Nüfusu 752.000 dir. Şehir Avrupa, Uzak Doğu ve Avustralya arasındaki deniz yolu üzerinde bulunduğu için, özellikle İngiltere için büyük önem taşır. Capetown Table dağları eteklerinde kurulmuştur. Plajları ve güzel iklimiyle, bir sayfiye şehri özelliği taşır. Şehir, 1652 de buraya gelen Hollandalılar tarafından kurulmuş, 1795 te İngilizlerin eline geçmiştir. Güney Afrika Birliğinin parlâmentosu bu şehirde bulunmaktadır. ... Devamı »»»

CARACAS « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da Venezüela Cumhuriyeti'nin başşehri. La Guaiara limanının 9 kilometre güneyinde, Andların verimli bir çukurovasında bulunmaktadır. Nüfusu 1.162.000 dir. 1567 yılında Diego de Losada tarafından kurulmuş, 1810 dan sonra Bolivar'ın idaresi altında İspanya'ya karşı girişilen bağmısızlık mücadelesinin merkezi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri büyük bir hızla gelişen Caracas'ın kahve, kakao ve deri ihracı önemlidir. ... Devamı »»»

CAROLİNA (GÜNEY) « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nin üyelerinden biri. Güney Atlantik grubu devletleri içindedir. Yüzölçümü 78,487 kilometrekare , nüfusu 2.370.00 dir. Merkezi Columbia şehridir. Başlıca ekonomisi pamuk ekimine dayanır. Ayrıca hububat, tütün, meyva ve sebze yetiştirilir. ... Devamı »»»

CAROLİNA,(KUZEY) « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nin üyelerinden biri. Güney Atlantik devletleri grubu içindedir. Yüzölçümü 136.521 kilometrekare, nüfusu 4.498.00 dir. Merkezi Ralegt şehridir. Memleket ekonomisinin başlıca bölümünü mısır, buğday, pamuk, tütün ekimi meydana getirir. Amerika Birleşik Devetlerinde en çok tütün yetişen bölgedir. Havvancılık ve kümes hayvanları yetiştiriciliği de önemlidir. ... Devamı »»»

CEBELİTARIK « Dünya Coğrafyası

İspanya'nın güney ucunda ve deniz kenarında bulunan 425 metre yükseklikteki dağın ve bu dağın çevresindeki şehrin adı. Bu bölgenin yüzeyi 5 kilometrekare, nüfusu 25.000 dir. Burasının Cebelitarık (= Tarık Dağı) adını almasının sebebi. 711 yılında İspanyayı fethe çıkan Arapların komutan Tarık bin Ziyad'ın İspanya kıyılarına geçtiğinde ilk tutunduğu yer olmasıdır. Burası, uzun yıllar Endülüs Emevî Devleti'nin sınırları içinde kalmış bu devletin yıkılmasından sonra, İspanyolların eline geçmiştir.1704 yılında İngilizler tarafından alınmış ve bir askeri bölge olarak İngilizler tarafından silahlandı... Devamı »»»

CEBELİTARIK BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Akdenizi Atlas Okyanus'una birleştiren boğaz. İspanya yarımadasının güney ucunda bulunan Cebelitarık (Tarık dağı) ile Afrika kıyılarında bulunan Septe şehri arasındadır. Bazı kere “Septe Boğazı” adı ile de anılır. Cebelitarık ile Septe kıyılarının arası 15 kilometre kadardır. Cebelitarık boğazı, 1704 yılından beri İngiltere’nin kontrolü altında bulunmaktadır. Milletlerarası antlaşmalarla kayıtlar altında bulunan Cebelitarık boğazı, Asya, Avrupa ve Afrika ile Atlas Okyanusu arasındaki en önemli geçit yeri olması bakımından dünyanın en önemli boğazlarından biridir. ... Devamı »»»

CENEVRE « Dünya Coğrafyası

İsviçre'nin güney batı köşesinde bulunan bir sınır kantonu ve bu kantonun merkezi olan şehrin adı. Kantonun nüfusu 203.000, şehrin nüfusu 164.000 dir. Cenevre şehri, Rhone nehrinin Cenevre gölünden çıktığı noktada kurulmuştur. Göl kıyısı boyunca uzanan muntazam yolları, otelleri ile şehri kuşatan geniş ve ağaçlıklı caddeleri, parkları, üniversitesiyle Avrupa'nın en ünlü olan üniversitesiyle Avrupa'nın en ünlü ve güzel şehirlerinden biridir. Eski bir kültür merkezi olması ve dünyanın her yanından pek çok ziyaretçi ve öğrenci çekmesi yüzünden, yabancılar çok fazladır. “Küçük Paris” adı da verile... Devamı »»»

CENOVA « Dünya Coğrafyası

İtalya'da bir şehir. İtalya'nın Ligurya bölgesinin merkezidir. Nüfusu 670.201 dir. İtalya'nın en önemli ticaret limanıdır. Eskiden ünlü bir denizci cumhuriyetinin merkezi idi. ... Devamı »»»

CEZAYİR « Dünya Coğrafyası

Kuzey Afrika'da yeni kurulan bir cumhuriyet. Yüzölçümü 2.204.864 kilometrekare, nüfusu 10.265.000 dir. Akdeniz kıyısı boyunca 1.000 kilometre uzanır ve batıda Fas, doğuda Tunus ile komşudur. Başşehri 335.040 nüfuslu Cezayir (Alger) şehridir. Cezayir, üç yerel bölgeye ayrılır. Kuzey bölgesi batı-güneybatı, doğu -kuzeydoğu yönünde devam ederek Fasın Rif dağlarını ve Orta Atlasları meydana getiren Tell Atlas dağlarının kapladığı alanlar meydana getirmiştir. İkinci bölgeyi 400.1000 metre yüksekliğin de bataklıklı Şot'lar platosu meydana getirir. Üçüncü bölge, güneyde Sahra'ya doğru alçalan ve çöl... Devamı »»»

CİUDAD TRUJİLLO « Dünya Coğrafyası

Dominik Cumhuriyetinin başşehri. Haiti adasının güneyinde bir kıyı şehridir ve nüfusu 182.000 dir. Şeker sanayii ile ünlüdür. ... Devamı »»»

COLOMBO « Dünya Coğrafyası

Seylân adasının başşehri. Adanın güney batısında bulunmaktadır. Nüfusu 423.481 dir. İşlek bir limandır ve Uzak Doğu'ya giden bütün gemilerin uğrak yeridir. İlkin Portekizlilere ait iken XVII. yüzyılda Hollandalılara geçmiş, 1796 da İngilizler tarafından bütün ada ile birlikte işgal edilmiştir. Bugün, İngiliz Milletler Topluluğu içinde bulunan Seylân'ın başşehri durumundadır. ... Devamı »»»

COLOMBİA « Dünya Coğrafyası

Kolombiya Güney Amerika'da cumhuriyetle yönetilen bir devlet. Yüzölçümü 1.139.000 kilometrekare, nüfusu 13.227.090 dir. Başşehri Bogota (nüfusu 765.360) şehridir. Güney Amerika'nın kuzey-batısında, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus ile sınırlı bir ülkedir. Ülkenin batı yönleri, And dağlarının üç kolu ile kaplanmıştır. Bu sıradağlar arasında Canga ve Magdalena vadileri yer alır. Doğu bölümü, Amazon nehrinin suladığı ovalardan meydana gelmiştir. Astropikal iklim bölgesinde olan Colombia'da toprak altı servetlerinin yanında, toprak ürünlerinin verimliliği de önemli bir yer tutar. Zengin petrol ya... Devamı »»»

COLORADO « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerini meydana getiren devletlerden biri. Bütün nüfusu 1.742.000 dir. Başşehri, Denver şehridir. Kayalık Dağlar bölgesindeki devletlerden biri olan Colorado'nun başlıca geçim kaynağı, hayvancılık ve hayvan ürünleridir. ... Devamı »»»

COSTA RİCA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'nın güney bölümünde, Panama ve Nikaragua arasında bağımsız bir cumhuriyet. Yüzölçümü 51.000 kilometrekare, nüfusu 1.035.009 dir. Başşehri, San Jose şehridir. Dağlık bir yüzeye sahip olmakla beraber verimli toprakları vardır. Kahve, muz, şekerkamışı başlıca ürünlerindendir. 1530 yılından itibaren İspanyolların bir sömürgesi olarak yönetilmeğe başlayan Costa Rica, 1821 yılında çıkan bir ayaklanma ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir parçası haline gelmiş, 1839 da tam bağımsızlığını kazanmıştır. ... Devamı »»»

CAPRİ ADASI « Dünya Coğrafyası

İtalya'da, Napoli körfezinin ağzında Sorrento yarımadasından 5 km. kadar Güneydoğuda bulunan küçük bir ada. Yüzölçümü 10,4 kilometrekare, nüfusu 7.500 dür. Havasının yumuşak ve güneşli olması, rutubetinin az olması ve tabiî güzelliklerinin bolluğu yüzünden eskiden beri ziyaretçileri çekmiştir. İtalya'nın önemli turistik bölgelerinden biridir. ... Devamı »»»

CAROLİNA ADALARI « Dünya Coğrafyası

Büyük Okyanus'ta bulunan adalar grubu. Kuzey Pasifik'te batıdan Filipin adaları, doğuda Marshall adaları, güneyde Ekvator, kuzeyde de Marana adalarıyla çevrilidir. 550-680 kadar adadan meydana gelmişlerdir. Kapladıkları deniz alanı yaklaşık olarak 2 milyon kilometrekare kadardır. Birçok küçük ve volkanik adalardan meydana gelmiştir. Nüfusu 25.000 dir. Caroline adaları, 1525 te Portekizli denizci Regio de Rocha tarafından keşfedilmiştir. 1683 yılında İspanyollar tarafından işgal edilmiş ve 1898e kadar İspanyolların egemenliği altında kalmıştır. 1899 da 20 milyon pesete (İsnanyol parası) karşılı... Devamı »»»

CASAKLANCA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın kuzeybatısında bir liman. Fas'ın eskiden Fransa'ya ait olan bölümünün Atlantik kıyısındaki en büyük şehri ve başlıca limanı olan Casablanca'nın nüfusu 682.000 dir İkinci Dünya Savaşı sırasında burada yapılan konferanslarla ünlüdür. ... Devamı »»»

CAVA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneydoğusunda bulunan, Endonezya Birleşik Devletlerine bağlı bir ada. Yüzölçümü 121.622 kilometrekare, nüfusu 59 milyon kadardır. Uzunluğu 1.000 kilometre eni 64-200 kilometredir. Büyük Sunda adalarının en küçüğü, fakat ekonomi bakımından en önemlisidir, aynı zamanda dünyanın en kalabalık bölgelerinden biridir. Kuzeybatıdasında boğazı ile Sumatra'dan, kuzeyde Cava denizi ile Borneo'dan, doğuda Bali boğazı ile Bali adasından ayrılır. Cava, doğu-batı doğrultusunda uzanır ve bir dikdörtgen biçimdedir. Dörtte biri ormanlarla kaplıdır. Orta bölümünde sayısı 121 i bulan yanardağlar vardı... Devamı »»»

ÇAD CUMHURİYETİ « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın kuzey yarısında bir cumhuriyet Yüzölçümü 1.247.000 kilometrekare, nüfusu 2.580.000 dir. Başşehri Fort - Lamy'dir. Kuzeyinde Libya, doğusunda Sudan, güneyinde Orta Afrika ve Kongo batısında Kamerun, Nijerya, Nijer Cumhuriyeti bulunmaktadır. Çad Cumhuriyetinin kuzey bölümleri çöl yapıdadır. Güney bölümleri ise, bitki ve hayvan toplulukları bakımından oldukça zengindir. Orta bölümlerinde ise kuru vadiler yer alır. Çad gölü, ülkenin batı sınırı üzerinde bulunur. İlkin Fransızların yerleştiği bir ülkedir. Burada Fransızlar ,1910 yılında yerleşerek bir müstemleke kurmuşlardır, iki... Devamı »»»

ÇEKOSLOVAKYA « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa’da bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 127.827 kilometrekare nüfusu 13.692.692 dir 1.000 kilometre uzunluğunda, 150 kilometre genişliğinde bir şerit halinde Orta Avrupa'nın göbeğine doğru uzanan Çekoslovakya, kuzeyinde Almanya ve Polanya, güneyinde Avusturya ve Macaristan, batıda Almanya doğuda Ukrayna (Sovyetler birliği) il komşudur. Başşehri. 1.000.082 nüfuslu Prag şehridir. Tarih : Çekler ilk olarak V. yüz yılda, bu gün çeya adını taşımakta olan Bohemyaya gelmişlerdir. Kurdukları devlet kısa bir süre sonra bağımsızlığını kaybettiğinden, Almanya’nın idarine girmişlerdir. Böylece 1925 yılı... Devamı »»»

ÇİN « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunda bir devlet .Yüzölçümü 9.736.000 kilometrekare, nüfusu 660.000.000 dur. 1949 yılından beri Komünist Partinin idaresinde ve demokratik bir halk cumhuriyeti rejimi ile idare edilmektedir. Başşehri Pekin'dir. Kuzeyde Sovyetler Birliği ve Moğolistan Halk Cumhuriyeti, kuzeybatıda Sovyetler Birliği, batıda Afganistan, güneydoğuda Hindistan ve Birmanya, güneyde Hindicini yarımadası, doğuda Büyük Okyanus'un kollarından Sarıdeniz, Doğu Çin ve Güney Çin denizleriyle sınırlıdır. Coğrafya : Avrupa kıtası büyüklüğünde bir alan kaplayan Çin başlıca iki bölüme ayrılır : 1 - Asıl Çin, 2 ... Devamı »»»

ÇAD GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Orta Afrika'da, Sudan ile Büyük Sahra sınırında bir göl. Marmara denizinden iki defa daha büyük bir alan kaplar. Derinliği azdır ve yaz aylarında, suları azalır .Çevresi geniş bataklık halindedir. ... Devamı »»»

DAĞISTAN « Dünya Coğrafyası

Kafkasya’nın doğusunda, Hazar denizinin batısında Sovyetler Cumhuriyetine bağlı cumhuriyetlerden biri. Dağlık bir ülkedir. Yüzölçümü 34.000 kilometrekare ,nüfusu 1.500.000 dir. Başşehri Mahaç - Kale şehridir. Halkının özellikle Hazar denizi kıyalarında bulunanları Türk tür. Din bakımından halkın beşte dördü müslümandır. ... Devamı »»»

DAHOMEY « Dünya Coğrafyası

Batı Afrika'da Gine körfezinde bir devlet. Yüzölçümü 115.700 kilometrekare, nüfusu 1.719.000 dir. Başşehri Porto Novo'dur. Geniş bir ova halindedir. Bazı bölgelerindeki dağların yüksekliği 1.500 metreyi bulmaz. Geniş ormanlıklarla kaplıdır. Ülkede yaşayanlar zencilerdir. Tropik meyveler pamuk, kakao, kauçuk başlıca ürünleridir. Dahomey ,1893 yılından . itibaren Fransızların elinde bir müstemleke olarak kalmış 1 Ağustos 1960 tarihinde bağımsızlığa kavuşmuştur. Bugün cumhuriyette yönetilmektedir. ... Devamı »»»

DAKOTA, Güney « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden bir devlet. Nüfusu 644.000, başşehri Bismarc şehridir. ... Devamı »»»

DAKAR « Dünya Coğrafyası

Senegal Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 360.000 dir. Atlas Okyanusunun çok işlek bir limanıdır. Aynı zamanda bir endüstri merkezidir. 1857 yılında Senegal'e yerleşmiş olan Fransızlar tarafından kurulmuş. 1961 de bağımsız bir devlet olan Senegal'in başşehri olmuştur. ... Devamı »»»

DALMAÇYA « Dünya Coğrafyası

Adriyatik denizi kıyılarında bir bölgenin adı. Yugoslavya Halk Cumhuriyetine aittir. İstriya yarımadasının koltuğunda Fiume limanından Arnavutluk sınırına kadar girinti ve çıkıntıları ile birlikte 1,200 kilometre uzunluğundadır. Dağlık bir bölgedir. Çok sık ormanlarla kaplıdır. Memleketin iç bölümleriyle bağlantısı az olduğundan, ekonomi bakımından çok gelişmemiştir. Yugoslavya'nın önemli limanları arasında olan Zara ve Duibrovnik, bu bölgede bulunur. Dalmaçya halkının çoğu Sırplardan meydana gelmiştir. ... Devamı »»»

DANİMARKA « Dünya Coğrafyası

Kuzeybatı Avrupa'da bulunan küçük devletlerden biri. Yüzölçümü 42.936 kilometrekare, nüfusu 4.581.000 dir. Krallıkla yönetilir ve başşehri Copenhague şehridir. Almanya'mn kuzeyinde, Jutland adlı bir yarımada ile Seeland, Foinie, Laaland, Falsler ve Bornholm adlı beş adadan meydana gelmiştir. Coğrafya: Danimarka, iki farklı bölgeye ayrılır: 1 - Batı Jutland kıyıları; Ülkenin en verimsiz ve tenha kısımlarıdır. Alçak kıyılar kumlar ve kumluklarla örtülüdür. Rüzgâra karşı açık olduğumdan ve koruyucu koylardan yoksun bulunduğundan gemiciliğe elverişli değildir. Kıyıdan içerlerde ise, yer yer çal... Devamı »»»

DANZİG « Dünya Coğrafyası

Baltık denizinde bir Polonya Umanı ve şehri. Vistül nehrinin ağzındadır. 1450-1793 yılları arasında Polonya'ya ait bir şehir olarak kalmış, 1793 - 1807 yılları arasında Prusya'nın eline geçmiş, 1815 yılına kadar Fransızların elinde kalmış ve bu tarihten itibaren Polonya'ya terkedilmiştir.1919 da imzalanan Versay antlaşmasına göre Danzig, Polonya'ya verilmemiş ve Doğu Prusya'yı Almanya'dan ayıran bir koridor haline getirilmiştir. Dış münasebetler bakımından Polonya'ya bağlı kalmış, anayasası Milletler Cemiyeti tarafından garanti altına alınmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra defalarca anlaşm... Devamı »»»

DELHİ « Dünya Coğrafyası

Hindistan'da bir şehir ve yönetim bölümü. Yönetim bölümünün nüfusu 1.744.072, şehrin nüfusu 914.973 tür. Hindistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Delhi, Hindistan'daki büyük Türk imparatorluğunun merkezi durumumda idi. 1857 yılında İngilizlerin eline geçmiş ve 1911 de Hindistan'ın başşehri olmuştur. Pencap'ın güney bölümünde, Hindistan'ın iki büyük limanı olan Bombay ve Kalküta'dan eşit uzaklıkta merkezî bir vaziyete olan Delhi birçok demiryolları ile ülkenin her bölümüne bağlanmış durumdadır. Delhi'nin çevresinde bulunan ve yeni yapılmış olan Yeni Delhi şehri (nüf:276. 314) Hindistan Cu... Devamı »»»

DOVER BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Büyük Britanya adasının Avrupadan ayıran dar boğaz. Uzunluğu 185, en dar yeri 31 kilometredir. Bu boğaza Fransızlar Pasde-Clais adını vermişlerdir. Boğazın doğusunda Kuzey denizi, batısında Manş denizi bulunur. Çok eskiden beri, askerî ve iktisadî bakımdan büyük değer taşıyan bir boğazdır. ... Devamı »»»

DİNYEPER « Dünya Coğrafyası

Rusya'nın, Volga'dan sonra en önemli nehri (Eski Türklerce “Özü” nehri olarak anılırdı). Valday yaylasının eteklerinden kaynağını alır ve Beyaz Rusya'yı geçtikten sonra Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 2.146 kilometredir. Birçok bölümleri, gemilerin işlemesine uygun bir hale getirilmiştir. ... Devamı »»»

DİNYEPER « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan önemli nehirlerinden biri. Kaynağını Karpat dağlarından alır. Rumanya ve Ukranya arasında sınır meydana getirdikten sonra Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 1.200 kilometredir. Akıntısı hızlı olan bir nehirdir. Bu sebeple, gemilerin işlemesinde elverişli değildir. ... Devamı »»»

DON NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Rusya'da bulunan nehirlerden biri. Moskova'nın güneyinden kaynağını alarak Azak denizine dökülür. Uzunluğu 2.100 kilometredir. Don nehrinin eski Türklerdeki adı Duna ya da Tula'dır. ... Devamı »»»

DOMİNİKAN CUMHURİYETİ « Dünya Coğrafyası

Amerika'da bir cumhuriyet. Haiti adasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 49.543 kilometrekare, nüfusu 3.013.525 tir. Başşehri Santa Lomingo'dur. Genel olarak dağlık bir ülkedir. Fakat dağlar ormanlarla kaplıdır. Halk daha çok kuzeydeki ovalara yerleşmiştir. Kahve, tütün, limon, portakal ve çeşitli meyvelerin çok bol yetiştiği bir ülkedir. Burası, Cristopher Columbus tarafından keşfedilmiştir (1492) 1697 yılından itibaren Fransızlar ve İspanyollar burada yerleşmişlerdir. Uzun yıllar Fransızların ve İngilizlerin elinde bir sömürge olarak kalmış, 1884 te bağımsızlığını kazanmıştır. ... Devamı »»»

EDİNBURGH « Dünya Coğrafyası

İngiltere'de bir şehir. İskoçya'nın başşehridir. Nüfusu 466.770 dir. Son yüzyıllarda bir fikir merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda, kitap endüstrisi, cam eşya fabrikaları, dökümhaneleri, şatosu ve anıtlarıyla ünlüdür. ... Devamı »»»

ENDONEZYA « Dünya Coğrafyası

Güneydoğu Asya'da Sumatra, Cava, Borneo, Selebes, Modluk adalarında ve Yeni Gine adasının batı bölgesinde yer alan federal bir cumhuriyet. Yüzölçümü 1.900.000 kilometrekare nüfusu 92.000.000 dur. Başşehri Cakarta şehridir. Malaya takım adalarının çoğunu içine alan bir adalar ülkesi olan Endonezya, büyük olan bu adalardan başka üç bine yakın küçük adadan meydana gelmiştir. Yüksek ve volkanik dağlarla kaplı olan bu adalar, yaşamaya elverişli değildir. Asıl kalabalığı barındıran adalar, büyük olanlardır. Büyük adaların hemen hepsinin ortalarına yakın bölümlerinde sönmüş yanardağlar bulunur. Bu da... Devamı »»»

ERİTRE « Dünya Coğrafyası

Doğu Afrika'da bir devlet .Yüzölçümü 119.000 kilometrekare, nüfusu 1.103.000 dir. Başşehri Asmara şehridir.Habeşistan'ın kuzey sınırına komşu olan Eritre, 1870 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, 1937 - 41 yılları arasında, İtalya'nın Doğu Afrika'da bir sömürgesi olarak kalmıştır.İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müttefikler tarafından kurtarılmış ve 1952 yılına kadar İngiltere'nin idaresinde kalmıştır. Bugün, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Habeşistan'a bağlı bir federasyon halindedir. ... Devamı »»»

ERMENİSTAN « Dünya Coğrafyası

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine bağlı bir cumhuriyet. Nüfusu 1.6000.000 başşehri Erivandır. Ermenistan, Trans - Kafkasya yaylasının güneybatısında, Küçük Kafkaslar denen dağlık bir yüzey üzerindedir. Türkiye ile sınırı vardır. İklimi kurak ve sert olmakla beraber, vadilerinde her türlü hububat, pirinç, tütün, pamuk yetişir. ... Devamı »»»

ESTONYA « Dünya Coğrafyası

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine bağlı bir cumhuriyet. Yüzölçümü 45.000 kilometrekare ,nüfusu 1.100.000 dir. Başşehri Tallinn'dir. Kuzeyi Finlandiya körfezi, güneyi Letonya ,doğusu Rusya, batısı Baltık körfeziyle çevrilidir. Yüzeyi ovalıktır. En yüksek yerler 130 metreyi geçmez. Yüzeyinin % 5'i küçük göllerle kaplıdır (1.500 kadar). Bir Tarım memleketidir. Toprak ürünleri ve hayvan yetiştiriciliği, memleketin başlıca geçim kaynağıdır. XV. yüzyılda İsveçliler tarafından işgal edilmiş, 1721 de Rusya'mın eline geçmiştir. Çarlığın yıkılmasından sonra bağımsız bir cumhuriyet olmuş (1918) 1940-41 yıl... Devamı »»»

ETNA YANARDAĞI « Dünya Coğrafyası

Avrupa’nın faaliyet halinde bulunan yanardağlarından biri. Sicilya adasının doğru kıyısında ve Katana şehrinin kuzey batısındadır. 3.129 metre yüksekliktedir. Püskürmelerinin en şiddetlilerinden biri 1909 yılında olmuş ve Mesina şehrinin harap olmasına sebep olmuştur. ... Devamı »»»

EVEREST « Dünya Coğrafyası

Asya'nın ve dünyanın en yüksek tepesi. Everest, Himalâya dağlarının en yüksek tepelerinden biridir. Yüksekliği 8.882 metredir. Yüksekliğini, 1841 yılında ilk olarak Everest adlı bir İngiliz harita subayı ölçmüştür. Everest adı bu yüzden verilmiştir. 1953 yılında da tepesine İngiliz dağcılar çıkmağa muaffak olmuşlardır. ... Devamı »»»

FAS « Dünya Coğrafyası

Kuzey Afrika'da bir krallık. Kuzeyde Akdeniz, batıda Atlas Okyanusu, güney ve güneydoğuda Büyük Sahra, kuzeydoğuda Cezayir ile sınırlıdır. Yüzölçümü 446.579 kilometrekare, nüfusu 11.449.000 dir. Başşehri Rabat'tır. Coğrafya: Tabiat şartları bakımından üç farklı bölgeye ayrılır: 1 - Bunlardan birisi, kıyı ovalarını meydana getirmektedir. Akdeniz kıyılarındaki ovaların dar ve süreksiz olmasına karşılık Atlas Okyanusu kıyılarında uzanan ovalar geniş bir alan kaplarlar. Atlas Okyanusu kıyılarındaki bu ovalar, doğuya doğru, dağlık bölgelerin eteklerine kademe kademe yükselir. Bu geniş ve verimli d... Devamı »»»

FİLADELFİYA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin en kalabalık şehirlerinden biri. Nüfusu 2.071.600 dür. Pennsylvania devletinin sınırları içinde, Atlas Okyanusu kıyılarında büyük ve güzel bir limandır. Çeşitli fabrikaları, maden dokuma makine imalâthaneleri, üniversitesi, tersanesi önemlidir. 1790 - 1890 yılları arasında Amerika federasyon hükümetinin başşehri olmuştur. ... Devamı »»»

FİLİBE « Dünya Coğrafyası

Bulgaristan'ın Sofya'dan sonra ikinci büyük şehri. Nüfusu 162.500 dür. Meriç üzerinde bulunan Filibe, Balkanlara yapılan Türk seferlerinin uğrak yerinde ve Türk ve Müslüman nüfusunun biriktiği tarihî şehirlerden biridir. ... Devamı »»»

FİLİSTİN « Dünya Coğrafyası

Lübnan dağları ile Akdeniz arasında sıkışmış olan dar alana verilen ad. Kuzeyden eski Fenike ülkesiyle (Lübnan), güneyden Lût gölüyle (Ürdün), doğudan Suriye çölüyle, batıdan Akdeniz le çevrilirdir. Buraya, Tevrat diliyle “Arzı Kenan” ve “Arzı Mev'ud” denir. Batı dillerindeki adı ise “Paletsine” dir. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı ülkesine katılan Filistin, imparatorluğun son yıllarında imparatorluktan ayrılarak bağımsız Ku düs mutasarrıflığının meydana geldiği bir bölge olmuş, Birinci Dünya Savaşından sonra Birleşmiş Milletler Cemiyeti tarafından İngiltere'nin mandası olm... Devamı »»»

FİNLANDİYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzey doğusunda Baltık denizi kenarında bir cumhuriyet. Kuzeyden Norveç, doğudan Rusya, batıdan Potni körfezi ve İsveç, güneyden Finlandiya körfezleri ile çevrilidir. Yüz ölçümü 337.000 kilometrekare, nüfusu 4.333.000 dir. Başşehri Helsinki'dir. Coğrafya : Finlandiya, Doğu Avrupa'nın geniş topraklarından Atlas Okyanusuna doğru uzanan büyük yarımadanın bir bölümüdür. Topraklarının onda birini göller meydana getirmektedir. Bütün ülkede 35 bini büyük ve orta çapta olmak üzere 60.70 bin göl vardır. Bataklıklar ise, ülkenin % 30 unu kaplayacak çokluktadır. Bu bataklıkların çoğu da orma... Devamı »»»

FLORANSA « Dünya Coğrafyası

İtalya'da bir şehir. Apenin dağlan eteğinde ve Arna ırmağı kıyılarında kurulmuş, eski çağların önemli sanat merkezlerinden biri olan tarihî bir şehirdir. Nüfusu 321.000 dir. Eskiden resim ve heykeltıraşlık okullarıyla ünlü Floransa'ya “İtalya'nın Atina'sı” denirdi. Floransa, aynı zamanda İtalya Rönesansının doğduğu şehir sayılır. Porselen ve çini fabrikalarıyla, ipekçiliğiyle, tarihî sanat eserleriyle ünlüdür. ... Devamı »»»

FLORİDA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerini meydana getiren devletlerden biri. Nüfusu 2.771.000 ve başşehri Tallahasse'dir. Kuzey Amerikanın doğu güneyinde Atlas Okyanusu ile Meksika körfezi arasına doğru uzanmış ve aynı adla anılan bir yarımadadan meydana gelmiştir. Ilıman iklim bölgesinde olduğu için portakal, limon, üzüm, pirinç, pamuk, tütün yetiştirilir. Aynı zamanda, Amerika'nın önemli bölgelerinden biridir. Miami, Tampa, turist çeken başlıca şehirlerindendir. ... Devamı »»»

FRANKFURT « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın şehirlerinden biri. Main nehri çevresinde kurulmuştur. Nüfusu 581.000 dir. Alman bankacılığının ve endüstrisinin önemli merkezlerinden biridir. ... Devamı »»»

FRANSA « Dünya Coğrafyası

Batı Avrupa'nın büyük devletlerinden biri. Kuzeyden Manş denizi, Calais boğazı ve Kuzey denizi, kuzeydoğudan Belçika. Lüksemburg ve Almanya, doğudan Almanya, İsviçre ve İtalya, güney. den Akdeniz ve İspanya, batıdan da Atlas okyanusu ile sınırlıdır. Yüzölçümü 551.255 kilometrekare nüfusu 44.970.000 dir. Cumhuriyetle yönetilmektedir. Baş şehri Paris'tir. Coğrafya : İspanya gibi Fransa'nın bir kıyısı da Akdeniz'e açılır. Fakat İspanya yarımadasında, Ardenler Kuzey, yazdığı halde Fransa bir Batı Avrupa ülkesidir. Yüzey şekilleri bakımından çok çeşitlilik gösterir. Yüzey, genel olarak dağlık alan... Devamı »»»

FİLİPİN ADALARI « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunda ve Çin denizinde Doğu Hint adaları arasında yer alan yedi binden fazla adacıktan ibaret adalar grubu. Adaların genel yüzölçümü 296.285 kilometrekare, genel nüfusu 22.690.000 dir. Başlıca adalar şunlardır: Luçon (105.704 km2,) Mindanao (95.583 km2), Şamar (12.520 km2), Negros (12.098 km2), Paragua (11.655 km2), Panay, (11.520 km2), Leyte (7.250 km2), Masbate (3.250 km2). Filipin adaları, Ekvatoral bir iklim olduklarından, burada ekvatoral bir iklim hüküm sürer. Bu bakımdan, Filipin adaları, önemli bir tarım ülkesi olarak dikkati çeker. Özellikle pirinç ekimi, adaların en öne... Devamı »»»

FORMOZA ADASI « Dünya Coğrafyası

Çin denizinde bulunan bir ada. Yüzölçümü 36.000 kilometrekare, nüfusu 9.506.000 dir. Bugün Çan-Kay-Şek'in başkanı bulunduğu Milliyetçi Çin hükümetinin topraklarını meydana getirmektedir. Merkezi Taipeh şehridir. İlkin Çinlilere ait bulunan Formoza adası 1895 savaşından sonra Japonların egemenliğinde kalmıştır. Bu tarihten sonra Çin'e geçmiş, Çin'de komünistlerle milliyetçilerin elinde kalan tek yer olmuş ve Milliyetçi Çin'in cumhurbaşkanı Çan-Kay-Şek, ordusu ve güvendiği adamları ile burada hükümetini kurmuştur. Adada kömür ve altın madenleri bulunduğu gibi, çay, pirinç, şeker kamışı ekimi ön... Devamı »»»

GİNE « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 250.000 kilometrekare, nüfusu 3 milyondur. Afrika'nın batısında, Atlas Okyanusu kıyılarındandır. Eskiden Fransız Milletler Topluluğuna bağlı iken, 1960 yılında bağımsızlığa kavuşmuştur. Başşehri Counakry'dir Kuzey bölümleri dağlık, güney bölümleri ise çok verimli ovalıklar halindedir. Tropikal iklim bölgesinde yetişen bütün ürünler yetişmektedir. Maden bakımından da zengindir. ... Devamı »»»

GUATEMALA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir cumhuriyet.Yüzölçümü 108.889 kilometrekare nüfusu 3.822.233 tür. Meksika'nın güneydoğusundadır.Başşehri Guatemala şehridir.Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanan yüksek dağlarla kaplıdır. Orta ve kuzey bölümleri geniş platolardan meydana gelmiştir. Verimli bir ülkedir. Başlıca ürünleri kahve, kakao, şeker kamışı, muzdur.Guatemala 1524 yılında İspanyollar tarafından işgal edilmiş 1821 yılına kadar bir İspanyol sömürgesi olarak kalmıştır. Bir süre Meksika'ya bağlı olarak kalmış 1844 te bağımsızlık kazanmıştır. ... Devamı »»»

GUYAN « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda Atlas Okyanusu kıyılarında bir bölge Venezuelâ, Büyük Britanya, Fransa ve Hollanda arasında bölünmüştür. Bölgenin genel nüfusu 848.000 dir. Guyan'da altın, boksit, elmas madenleri bulunmakta, kahve, şekerkamışı üzüm yetiştirilmektedir. ... Devamı »»»

GÜNEY AFRİKA BİRLİĞİ « Dünya Coğrafyası

Güney Afrika'da bağımsız bir cumhuriyet. Yüzölçümü 1.224.226 kilometrekare, nüfusu 14.841.128 dir. Başşehri Cap şehridir. Nüfusu % 20,9 u beyazlar % 68,9 u Bantu'lar, geri kalan bölümü de melezler ve Asyalılardır. Ümit Burnu, Natal, Oranj, Trasvaal eyâletlerinden meydana gelmiştir. ... Devamı »»»

GÜNEY KORE « Dünya Coğrafyası

Kore yarımadasının güneyinde bağımsız bir cumhuriyet. Yüzölçümü 61. 600 kilometrekare, nüfusu 20.188000 dir. Başşehri Seul şehridir.Güney Kore yarımadası, Japon denizi ile Sarı deniz arasında uzanan bir yarımadadır. Genel olarak dağlık bir yüzeyi vardır. Ancak kıyı boylarında verimli ve iklimi elverişli bölgelerine rastlanır. Pirinç ekimi yanında ipekböcekçiliği önemlidir. Bu arada demir ve bakır madenleri, önemli gelir kaynaklarındandır.Koreliler, uzun yüzyıllar Çin'lilerin egemenliğinde kalmışlar, 1907 yılında Japonların egemenliğine geçmişler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık al... Devamı »»»

GÜNEY VİET-NAM « Dünya Coğrafyası

Viet-Nam'ın 1954 yılında Cenevre'de imzalanan anlaşmaya göre, 17 paralelin güneyinde kalan bölümünde meydana gelen bağımsız devlet. Yüzölçümü 170.230 kilometrekare, nüfusu 14.052.209 dur. Başşehri Saygon şehridir. ... Devamı »»»

GÜNEY - BATI AFRİKA BİRLİĞİ « Dünya Coğrafyası

Güneybatı Afrika'da, Birleşmiş Milletler himayesinde bir bölge. Yüzölçümü 823.926 kilometrekare, nüfusu 418.000 dir. Başşehri Winthoek'tir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Almanya’nın sömürgesi olarak kalmış, Birleşmiş Milletler tarafından Güney Afrika Birliği'nin kontrolüne bırakılmıştır. ... Devamı »»»

GÜRCİSTAN « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliğine bağlı küçük cumhuriyetlerden biri. Karadeniz kıyısındadır ve Türkiye ile sınırlıdır. Nüfusu 4 milyon kadardır. Başşehri Tiflistir. Eskiden Türk ve Müslüman olan halkın çoğu dağıtılmış bir haldedir. Bununla beraber Tiflis'te 30.000 kadar Türk yaşamaktadır. ... Devamı »»»

GİRİT « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in ve dünyanın en güzel adalarından biri. Anadolu'dan 185, Afrika dan 178, Mora'dan 104 kilometre uzaklıkta, doğrudan batıya doğru ince uzun biçimde olan bir adadır. Yüzölçümü 8.618 kilometrekare, nüfusu 386.60 dir. Dağlık bir yüzeyi vardır. En yüksek yeri, ortasındaki İda dağıdır. (2.498. m.) İklimi ılımandır. Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini taşır. Her çeşit bitki, özellikle nefis meyveler yetiştirilmektedir. Osmanlılar, 1645 yılında Venediklilerin elinden Hanya'yı almışlar, sonra da 1648 den 1669 a kadar devam eden şiddetli savaşlarla öbür kalelerini fethetmişler ve bütün Giri... Devamı »»»

GOBİ ÇÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Moğolistanda Sibirya ile Mançuri arasındaki engin çöl. Kapladığı alan 1.280.000 kilometrekaredir. Güneyde kuzey Tibet kenardağları (Nan - Şan ve Ala - Şan), Batı ve kuzeybatıda Altay dağları, Doğuda Dış Moğolistan ile sınırlıdır. Dünyanın en geniş çöllerinden biridir. Güneybatı bölümü genel olarak kum çölü, diğer bölümleri yer yer step halindedir. ... Devamı »»»

GROENLAND « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın doğusunda bulunan Dünyadaki adaların en büyüğü. Yüzölçümü 2.180.000 kilometrekare, nüfusu 24.000 dir. Ada yüzyıllardan beri yığılıp kalmış buz kütleleri ile kanlanmış gibidir. Ancak güney bölümündeki kıyılarında devamlı olarak buzlarla örtülü olmayan alanlar vardır. Bu alanlar 90.000 kilometrekarelik yer kaplar. Groenland Danimarka'ya aittir. Ada halkının başlıca geçim kaynağı balıkçılık ve avcılıktır. ... Devamı »»»

HABEŞİSTAN « Dünya Coğrafyası

Doğu Afrika'da bir devlet. Yüzölçümü 1.219.472 kilometrekare, nüfusu 22.000.000 dir. Başşehri Addis Abada'dır. Kuzeyde ve batısında Sudan, güneyinde Kenya, doğusunda Eritre ve Somali ile sınırlıdır. Coğrafya: Dağlık bir ülkedir. Yüksek dağlar arasında irili ufaklı bir hayli göl vardır. Bunlar başlıca ırmaklar olan Mavi Nil ve Albara'nın kaynaklarının başlıca besleyicileridir. Öbür bölümleri, iklim bakımından yükseltilere göre değişen özellik gösterir. Yükseltisi 1.800 metreye kadar olan bölümler, balta girmemiş ormanların bulunduğu çok sıcak bir bölümdür. Pamuk ve kahve, buraların başlıca ürü... Devamı »»»

HAİTİ CUMHURİYETİ « Dünya Coğrafyası

Haiti adasının batı bölümünde bir cumhuriyet. Yüzölçümü 27.750 kilometrekare, nüfusu 3.505.000 dir. Başşehri Portan Prince'dir. Dağlık bir ülkedir. Kahve, tütün, şeker kamışı ürünleri bol miktarda yetiştirilmektedir. ... Devamı »»»

HALEP « Dünya Coğrafyası

Suriye'nin kuzey bölümünde bir şehir. Nüfusu 476.000 dir. Toprakları verimli, bağlar bahçeler ve meyve ağaçlarıyla çevrilmiştir. Anadolu’dan Suriye ve Irak'a giden yol üzerinde olduğu için önemli bir ticaret merkezidir. Eski bir şehirdir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sınırlarına katılmış, 1918 yılında elimizden çıkmıştır. ... Devamı »»»

HAMBURG « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın önemli şehirlerinden biri. Elbe nehri üzerinde kurulmuştur. Nüfusu 1.700.000 dir. Denize 100 kilometre kadar uzakta olmakla beraber nehir aracı ile gerek denize, gerekse Almanya'nın birçok şehirlerine su yolu ile bağlıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok bombardımanlarla yıkılmışsa da, savaştan sonra yeniden yapılmıştır. ... Devamı »»»

HAVANA « Dünya Coğrafyası

Küba Cumhuriyeti'nin merkezi olan şehir. Nüfusu 785.455 tir. Küba adasının kuzey kıyılarında önemli bir ticaret merkezidir. Bütün dünyada ünlü olan tütünleri ve sigaraları başlıca ihraç maddeleridir. ... Devamı »»»

HAYFA « Dünya Coğrafyası

İsrail'in Akdeniz kıyısında bulunan şehirlerinden biridir. Nüfusu 160. 000 dir. Çevresi zeytin ağacı ile dolu alanlar, bağlar ve bahçelerle çevrilidir. 1918 yılına kadar, Osmanlıların idaresin de bir ilçe merkezi durumunda idi. ... Devamı »»»

HELSİNKİ « Dünya Coğrafyası

Finlandiya'nın başşehri. Nüfusu 428.000 dir. Finlandiya körfezi üzerinde kurulmuş, Kuzey Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir. Üniversitesi, millî tiyatrosu, keresteciliği, ağaç sanayi ile ünlüdür. ... Devamı »»»

HERSEK « Dünya Coğrafyası

Şimdi Yugoslavya ülkesinde kalmış olan eski Bosna vilâyetimizin bir sancağı. Osmanlı idaresinde iken 220.000 kadar nüfusu vardı. ... Devamı »»»

HİCAZ « Dünya Coğrafyası

Arap yarımadasının kuzeybatı bölümünü ve Kızıldeniz kıyılarını kaplayan Suudî Arabistan krallığının bir bölümü. Yüzölçümü 400.000 kilometrekare, nüfusu 2 milyondur. Merkezi 200.000 nüfuslu Mekke şehridir. Öbür önemli şehirleri arasında Cidde, Medine bulunmaktadır. Büyük bir bölümü taşlık ve kuraklıktır. Ekime elverişli bölümleri hemen hemen yoktur. Halkın önemli bir kısmı, hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hicaz'ın en önemli kaynağı, Müslümanlarca kutsal şehirler olarak bilinen Mekke ve Medine'ye gelen ziyaretçilerdir.Hicaz, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı sınırlarına katılmış... Devamı »»»

HİNDİSTAN « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneyinde bir cumhuriyet. Britanya Milletler Topluluğu'nun (Com monwealth) bir üyesidir. Yüzölçümü 3.162.000 kilometrekare, nüfusu 402.750. 000, başşehri Yeni Delhi'dir. Cumhuriyet, 14 devlet ve 6 yönetim bölümünden meydana gelmiştir : (Andhra Pradesh, Assam, Batı Bengale, Bihar, Bombay, Keşmir, Kerala, Madhya Pradech, Madras, Mysore, Orissa, Doğu Pencap, Rahasthan, Uttar Pradesh devletleri ile Delhi, Andaman,Manipur Tripura, Laccadiye, Himachal Pradesh yönetim bölümleri). Ülke, Hind ülkesi denen, Asya'nın güneyindeki üç büyük yarımadadan birisi olan Hindistan yarımadasının büyü... Devamı »»»

HİROŞİMA « Dünya Coğrafyası

Japonya'da bir şehir. Nüfusu 285.700' dür. Hondo ve Shikoku adalarım ayıran iç deniz üzerindedir. Tekstil endüstrisi ile önem kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar, Japonya ile olan savaşları sırasında ilk atom bombasını 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima üzerine (ikinci atom bombası Nagasaki şehrine atılmıştır) atmışlardı. Bu atom bombası 60.000 den fazla Hiroşimalının ölümüne 100.000 den fazlasının yaralanmasına sebep olmuştu.Atom bombasının bu iki şehirde atılmasından meydana gelen korkunç sonuç üzerine, Japonya, kayıtsız şartsız teslim olduğunu bildirmiştir. ... Devamı »»»

HOLLANDA « Dünya Coğrafyası

Batı Avrupa'da küçük bir krallık. Yüzölçümü 34.000 kilometrekare, nüfusu 11.810.000 dir. Kuzeyde ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda Almanya ile sınırlıdır. Başşehri Amsterdam'dır. Fakat kral ve hükümet Den Haag'da oturur. Coğrafya : Yüzölçümü bakımından Konya ilimizden küçük bir memlekettir. (Konya ilinin yüzölçümü 48.681 kilometrekare). Fakat, kilometrekare başına 324 kişiyi bulan nüfus sıklığı ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden biridir. Yüzey şekilleri bakımından sadelik gösterir. Her tarafı düz ovalardan meydana gelmiştir. Holânda'nın yüzey şekillerinin başka bir özelliği... Devamı »»»

HOLLYWOOD « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin California bölgesinde Los Angeles şehrine bağlı Amerika sinema endüstrisinin merkezi. Nüfusu 30.000 kadardır. Amerika sinema şirketlerinin bulunduğu yer olması dolayısıyla bütün dünyaca tanınan bir şehirdir. ... Devamı »»»

HONDURAS « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 114.670 kilometrekare, nüfusu 2.100.000 dir. Nikaragua, Salvador ve Guatemala ile komşudur. Atlas Okyanusu'nda Antil denizinde kıyısı olduğu gibi, Büyük Okyanus'ta da dar bir kıyısı vardır. Başşehri Tegucigalpa'dır.Yüzey şekilleri bakımından dağlık bir ülkedir. Fakat toprakları verimlidir. Kakao, şeker kamışı, tütün, muz ihraç ettiği başlıca maddelerdir. Ormanlarında kıymetli ağaçlar bulunur. Gümüş madenleri, oldukça fazladır. ... Devamı »»»

HONG - KONG « Dünya Coğrafyası

Çin'in güney kıyısında, Si Kiang nehrinin ağzında, Kanton karşısında bir çok adalarla yarımadalar üzerinde bir İngiliz sömürgesinin ve merkezi olan şehrin adı. Bütün adanın nüfusu 3.000. 000 yüzölçümü 1.013 kilometrekare, şehrin nüfusu 450.000 dir. 1841 yılından beri İngilizlerin elindedir. Uzak - Doğu' nun çok önemli bir ticaret merkezidir. ... Devamı »»»

HAİTİ « Dünya Coğrafyası

Atlas Okyanusundan Antil adalarının en büyüklerinden biri. Küba adasının doğusundadır. Yüzölçümü 77.293 kilometrekare , nüfusu 6.O82.9O0 dür. Dağlık bir yüzeyi vardır. Bu sebeple de adı, yerlilerin dilince “dağlık bir ülke” anlamına “Haiti” dir. İlk bağımsız Cumhuriyeti, batı bölümünde Haiti Cumhuriyeti. ... Devamı »»»

HAZAR DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Asya ile Avrupa arasındaki büyük içdenizin adı. Dış denizlerden hiç biri ile ilgisi olmadığı için, onu dünyanın en büyük gölü saymak da mümkündür. Yüzölçümü 423.300 kilometrekaredir. Su yüzeyi Karadeniz’den ve genel olarak öbür denizlerden 26 metre kadar daha alçaktır. Bu alçalma sebebinin, yıldan yıla sularının çekilmesinden olduğu sanılmaktadır. Güneyindeki İran'a ait küçük bir bölümünün dışında bütün kıyıları, Sovyet Rusya toprakları ile çevrilidir. Bir Rus içdenizi durumundadır. Fakat hemen bütün çevresi Türkler ve Müslümanların yaşadığı yerler halindedir. Kuzey bölümünün derinliği az ve ç... Devamı »»»

HİMALAYA DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Hindistan'ın kuzeyinde, Asya'nın ve dünyanın en yüksek tepelerini ihtiva eden dağ zinciri. İndüs vadisinden Brah-maputra vadisine kadar uzanır ve birbirine paralel iki sıra meydana getirirler. Uzunlukları, doğudan batıya 2.400 kilometre kadardır. Hindistan'ı Tibet yaylasından ve Asya'nın öbür bölümlerinden ayıran Himalaya dağlarının en yüksek yeri olan Everest tepesi (8.882) metre) dir. Ondan başka Gavrizanlar (8.143 m.), Davalagiri (8.180 m.) Kinçinga (8.580 m.) gibi önemli tepeleri vardır. ... Devamı »»»

HİNDİKUŞ DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Orta Asya'da büyük bir dağ sırası. Tibet sınırında Karakurum dağlarından ayrılır ve güneşe doğru uzanarak Afganistan'da Kabil şehrinin kuzeybatısında, biri Herat'a, öbürü Kandmar'a giden iki kola ayrılır, 650 kilometre boyunca uzanır. Yükseklikleri 6.000-7.500 metre arasındadır. Volkanik bir toprağı vardır. Zümrüt, yakut gibi değerli taşlar bulunur. ... Devamı »»»

HİNT OKYANUSU « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneyinde, Afrika'nın doğu kıyılarıyla Avustralya kıyıları arasında uzanan engin deniz. 74.900.000 kilometre karelik bir alan kaplar. Büyüklük bakımından okyanusların üçüncüsüdür. Derinliği ortalama olarak 3.600 metredir. Umman denizi, Bengal körfezi, Basra (İran) körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun girintileridir. Mevsim rüzgârları (Muson) bu okyanusun en önemli özelliğini meydana getirir. ... Devamı »»»

IRAK « Dünya Coğrafyası

Türkiye'nin güney doğusunda bir cumhuriyet. Doğusunda İran, güney doğusunda Basra (İran) körfezi, Kuveyt, güneyinde Arabistan yarımadası, batısında Suriye, kuzeyinde Türkiye ile sınırlıdır. Yüzölçümü 4.859.000 dir. Başşehri Bağdat şehridir. Coğrafya : Yüzey şekilleri bakımından sadelik gösterir. Kuzeyinde Güneydoğu Toros dağları, doğusunda Zagros dağları yükselir. Batı ve güneybatı yöreleri, Suriye ve Arabistan çöl düzlüklerinin bir devamlı halindedir. Bu düzlüklerle Zagros dağları arasında kalan bölüm, Basra körfezine doğru yavaş yavaş alçalan büyük bir çukurluk halindedir. Ülkenin iki öneml... Devamı »»»

İNDİANA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Nüfusu 3.934.200 dür.Başşehri İndianapolis şehridir. İndiana, bir tarım ülkesidir. Petrolü, kömürü ve endüstrisiyle ünlüdür. ... Devamı »»»

İNGİLTERE « Dünya Coğrafyası

Batı Avrupa'da bir krallık. Adalardan meydana gelmiş bir ülkedir. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı unvanını taşır. Çok değişik şekilde idare edilen sömürgeler himaye altında bulunan memleketler, bağımsız birer devlet özelliğinde olan dominyonları ile birlikte Britanya İmparatorluğu'nu meydana getirir. İngiltere (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) dört kısımdan meydana gelmiştir: Başşehri Londra olan asıl İngiltere ve Gal ülkesi, başşehri Balfast olan Kuzey İrlanda. Bu dört ülke, bağımsız bir cumhuriyet özelliğinde olan ve Britanya Milletler Topluluğu na ba... Devamı »»»

İRAN « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneybatısında, Türkiye'nin doğusunda bir krallık (İran hükümdarlarına “Şah” denir). Yüzölçümü 1.621.866 kilometrekare, nüfusu 24.000. 000 dur. Başşehri Tahran şehridir. Kuzeyinde Rusya ve Hazar denizi, batısında Türkiye Irak, güneyinde Basra (îran) körfezi doğusunda Pakistan ve Afganistan bulunmaktadır. Coğrafya : İran çevresi az çok yüksek dağlarla çevrilmiş büyük bir yayladır. Pek verimli toprakları varsa da, topraklarının önemli bir kısmı, Afrika'daki çölleri andıracak özellikte büyük çöller halindedir (Deşti kebir, Deşti Lüt gibi). Topraklarının verimli bölgelerinde buğday, arpa... Devamı »»»

İRLANDA « Dünya Coğrafyası

Britanya adalarının en batıda olanı. İngiltere'den kuzey kanalı ile ayrılır. Doğusunda İrlanda denizi, güneyinde ve batısında Atlas Okyanusu ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 82.429 kilometrekaredir.Kuzeyi granitli ve çoğu yeri bataklıktır. Adanın ortası geniş ve düzlüktür. Bu düz ve bataklık ova göller ve turbalarla örtülüdür. Kuzeyde dağlık bir bölge yer alır. Güneyde de yükseltisi az olan dağlar bulunur. Kuzey bölümü, İngiltere’ye bağlıdır. Geri kalan bölümlerinde İrlanda Cumhuriyeti bulunmaktadır. ... Devamı »»»

İRLANDA CUMHURİYETİ « Dünya Coğrafyası

İrlanda adasının güneyinde bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 70.782 kilometrekare, nüfusu 2.885.60ü dür. Başşehri Dublin'dir.1937 yılımdan itibaren Büyük Britanya'ya bağlı bir dominyon olmuş, 1949 yılında bağımsız bir cumhuriyet haline gelmiştir. ... Devamı »»»

İSKENDERİYE « Dünya Coğrafyası

Mısır'ın kuzeyinde ve Akdeniz kıyısında 925.000 nüfuslu bir şehir. Önemi bir ticaret limanıdır. M.Ö. 331 yılında Büyük İskender tarafından kurulmuştur. İlkçağlarda, Akdeniz medeniyetinin önemli merkezlerinden biri durumunda idi. Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı sınırlarına katılmış, 1798 de Fransızlar, 1801 de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bugün Mısır'ın önemli şehirlerinden biridir. Pamuk, tahıl, pirinç ve şeker, en çok ihraç edilen maddelerdir. ... Devamı »»»

İSKOÇYA « Dünya Coğrafyası

Büyük Britanya adasının en kuzey en yüksek, en rutubetli ve en sisli bölgesi. Yüzey şekilleri bakımından Kuzey - Batı İngiltere'ye benzer. Büyük Britanya Birleşik Krallığını meydana getiren 6 devletten biri ve İngiltere'den sonra en önemlisidir. Büyük Britanya adasının kuzeyindedir. Üç tarafı denizle çevrilidir. Yüzölçümü 78.740 kilometrekare, nüfusu 5.400.000, başşehri Edinburg'dur. Genel olarak dağlık bir yüzeyi vardır. En güneyinde Cheviot dağları ile Büyük Britanya'dan ayrılır. Kuzey kıyılan daha az engebelidir. Batı Avrupa deniz ikliminin etkisi altındadır, yağış boldur, yer yer küçük or... Devamı »»»

İSLANDA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzey batısında bir ada ve bir devlet. Groenland adasının güney doğusundadır. Yüzölçümü 103.000 kilometrekare nüfusu 103.000 dir. Baş şehri Reykjavik'tir. Büyük bir bölüm buzlarla kaplıdır. Halkı marina balık avcılığı ve koyun yetiştiriciliği ile geçinmektedir. İslanda, ilkin Norveç, sonrada Danimarka ile birleşmiş, 1918 yılından sonra Danimarka tarafından yönetilen tarafsız bir krallık haline getirilmiştir. 1944 te bağımsız bir Cumhuriyet olmuştur. ... Devamı »»»

İSPANYA « Dünya Coğrafyası

Güneybatı Avrupa'da bir devlet. İberik yarımadasının büyük bir bölümünü kaplar. Fransa'dan Pirene Dağları ile, Afrika'dan Cebeli tank Boğazı ile ayrılır. Kuzeybatıda Atlas Okyanusu, batıda Portekiz, güneydoğu ve doğuda Akdeniz ile sınırlıdır. Yüzölçümü 505.521 kilometrekare, nüfusu 31.500.555 dir. Başşehri Madrit'tir. Coğrafya : İspanya, çoğunluğu ağaçsız ve kireçli topraklardan meydana gelmiş, denizden yüsekliği 300 — 900 metre arasında değişen bir yayla ülkesidir. Bu yayla, dağlarla kuşatılmıştır. Kuzeydeki Pirene Dağlan, İspanya ile Fransa arasında doğal bir sınır durumundadır. Bu dağların... Devamı »»»

İSRAİL « Dünya Coğrafyası

Orta Doğu'da bir devlet. Doğusunda Ürdün, kuzeyinde Suriye ve Lübnan, güneyinde Suudî Arabistan ve Mısır, batısında Akdeniz bulunmaktadır. Yüzölçümü 20.860 kilometrekare, nüfusu 2.260.000 dir. Başşehri Kudüs'tür. Coğrafya : İsrail, Filistin topraklarının bir bölümünde bulunmaktadır. Doğu Akdeniz havzasının güneydoğu köşesinde yer alır. Akdeniz'de 200 kilometreye yakın kıyıları vardır. Batı bölümünde, Akdeniz kıyılarında, güneye doğru gidildikçe genişleyen alçak bir ova uzanır. Kıyı çok düzdür. Kıyı ovasının doğusunda dağlar ve platolar yer alır. Bunların yükseklikleri 800 - 1.000 metre kadard... Devamı »»»

İSVEÇ « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzeyinde, İskandinavya yarımadasının doğusunu kaplayan bir krallık. Doğusunda Baltık denizi, doğu kuzeyinde Finlandiya, batısında Norveç bulunmaktadır. Yüzölçümü 449.165 kilometrekare, nüfusu 7.680.000 dir. Başşehri Stockholm şehridir. Coğrafya: Yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır: Kuzey İsveç, Orta İsveç, Güney İsveç. Kuzey İsveç bir yayla bölgesidir. Bu yayla, Norveç sınırında 2.000 metre yüksekliğe ulaşır. Doğuda ise Baltık Denizine doğru alçalır. Bu bölgede bulunan dağlar çok sık ormanlarla kaplıdır. Tarım, ancak dar olan kıyı ovalarda yapılır. Demir bakımından da ze... Devamı »»»

İSVİÇRE « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa'da bir federal cumhuriyet. Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında sıkışmış gibidir. Yüzölçümü 41.925 kilometrekare, nüfusu 5.576.000 dir. Başşehri Bern'dir. Coğrafya: Dağlık bir ülkedir. Yüzey şekilleri bakımından a - Alpler, b - Juralar, c - İsviçre ve yaylaları olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Alpler, ülkenin güney ve güneydoğusunu kaplar. Büyük bir dağ sırası meydana getirirler. Aralarında derin vadiler bulunmaktadır. Juralar, Alplere paralel olarak güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanırlar. Genç dağlar olmakla beraber, Alpler kadar yüksek değildirler. Bu iki dağlık bölge ... Devamı »»»

İTALYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın güneyinde bir cumhuriyet. Akdeniz'in içine doğru, çizme biçimli bir yarımada şeklinde uzanmıştır. Kuzeydoğuda Yugoslavya, kuzeyde İsviçre, Avusturya, kuzeybatıda Fransa ile sınırlıdır. Yanmada, Adriyatik denizi ile Akdeniz arasında uzanmış ve doğuya doğru çevrilmiş bir durumdadır. Yüzölçümü 324.000 kilometrekare, nüfusu 50.708.00 dir. Başşehri Roma'dır. Coğrafya :İtalya, gerek tabiat şartları, gerek nüfus ve ekonomik hayatı bakmından birbirinden farklı iki bölgeye ayrılır: a - Kuzey İtalya, b - Yarımada ve adalar. Kuzey İtalya, yarımadanın kıtaya bağlandığı bölgedir. Kuzeyde Frans... Devamı »»»

İBERİK YARIMADASI « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in batısında, Avrupa'nın Akdeniz'e doğru uzanan üç yarımadasından en batıda olanı. Fransa'dan Pirene dağları.Afrika'dan Cebelitarık boğazı ile ayrılmıştır. Yüzölçümü 584.000 kilometrekaredir. İspanya ve Portekiz ülkelerinin bulunduğu yarımadadır. Akdenize ve Atlas Okyanusu'na kıyıları vardır. ... Devamı »»»

İSKANDİNAVYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın en büyük yarımadası. Kuzeybatı Avrupa'da bulunmaktadır. Kuzey Kutup dairesi yarımadanın üstünden geçer. Yüzölçümü 771.000 kilometrekaredir. Batı cephesinde Norveç, doğu cephesinde İsveç bulunur. Batı taraflar dağlık bir yarımadadır. Bu dağlar, batıda derin körfezlerle parçalanmıştır. Doğuda ise alçak platolar ve ovalar yer alır. ... Devamı »»»

İSKENDERUN KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Anadolu'nun güneyinde, Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda, doğuda Amanos, batıda Misis dağ sıralarının arasına girmiş geniş bir körfez. Doğu kıyılarında İskenderun şehrinin bulunması sebebi ile bu adı almıştır. İskenderun körfezi çevresinin zenginliği ile eski devirlerden beri büyük ticarî önem taşıyan bir özellik taşır. ... Devamı »»»

JAPONYA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunu çevreleyen adalarda kurulmuş imparatorluğun adı. Dört büyük adadan meydana gelmiştir. Merkez adası olan Hondo (Nippon) Hokkaido (Yeso) Shikoku, Klıu Shu. Fakat, irili ufaklı Japon adalarının sayısı dört bine varır. Bu adaların toplam, yüzölçümü 379.510 kilometrekare, nüfusu 94.500.000 dir. Başşehir Tokyo'dur. Coğrafya : Japonya'yı meydana getiren dört büyük adanın Asya'ya bakan yüzü ile Asya kıtası arasındaki deniz derinliği az olmasına rağmen, bu adaların Büyük Okyanus'a bakan yüzlerindeki deniz derinliği çoktur. Hâttâ Japon kıyılarının hemen yakınlarında yeryüzü denizleri... Devamı »»»

JAMAiK ADASI « Dünya Coğrafyası

Antil adalarından Küba’nın güneyin de İngilizlere ait bir ada. Yüzölçümü 12.169 kilometrekare, nüfusu 1.800.000 dir. Dağlık bir yüzeyi olan Jamaik adasında muz, şeker kamışı ve tütün yetiştirilir. ... Devamı »»»

LA HAYE « Dünya Coğrafyası

Hollanda'nın önemli şehirlerinden biri. Kuzey denizi kıyılarında güzel bir şehirdir. Nüfusu 800.000 dir. Milletlerarası çeşitli konferansların yapıldığı ve Milletlerarası Adalet Divanı'nın toplandığı yerdir. ... Devamı »»»

LAOS « Dünya Coğrafyası

Hindi çini’de bir krallık. Yüzölçümü 231.400 kilometrekare, nüfusu 2.250.00 dir. Doğusunda Viet. Nam, batısında Tayland, güneyinde Kamboçya, kuzeyinde Çin bulunmaktadır. Başşehri Vien - Tien'dir. Dağlık bir yüzeyi vardır, ilkel bir ülke durumundadır; Kahve, çay, tütün başlıca geçim kaynağıdır.1893 yılında Fransa himayesine gitmiş 1949 da bağımsızlığını kazanarak krallık olmuştur. ... Devamı »»»

LAPONYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın en kuzeyindeki bölgeye verilen ad. Lâponya'nın siyasî bir varlığı yoktur. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya arasında bölünmüştür. Halkına Lâpon denir. Soğuk iklim bölgesin de olan bir bölgedir. Lâponlar çoklukla göçebe halinde yaşarlar, balıkçılıkla ve orman ürünleri ile geçinirler.Yüzölçümü 400.000 kilometrekare, nüfusu 150.000 dir. ... Devamı »»»

LEOPOLD VİLLE « Dünya Coğrafyası

Afrika'da Kongo'nun başşehri. 368. 000 den fazla nüfusu vardır. Halkın çoğu zencidir. Önemli bir ticaret ve havayolları merkezidir.Şehre Leopoldvil adı, Belçika kralı Leopold II. nin şerefine verilmiştir. Leopoldvil, 1923 te Belçika Kongosunun başşehri olmuş bundan sonra da Avrupa'dan Afrika'ya yapılan uçak seferlerinin merkezi durumuna gelmiştir. ... Devamı »»»

LETONYA « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliğine bağlı cumhuriyetlerden biri. Baltık denizi kıyılarındadır. Kuzeyinde Estonya, doğusunda Sovyetler Birliği, güneyinde Litvanya, batısında Baltık denizi bulunmaktadır. Yüzölçümü 66.465 kilometrekare, nüfusu 2.094.000 dür. Başşehri Riga'dır. Ormanlık ve tarım ülkesidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren Sovyetler Birliğine girmiştir. ... Devamı »»»

LİBERYA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın batı kıyıları’nda, halkı zenci olan bir cumhuriyet. Kuzeybatısında Sierra Leone, doğusunda Fildişi kıyısı, kuzeyinde Guinea, güneyinde Atlas Okyanusu (Guinea körfezi) vardır. Yüzölçümü 95.400 kilometrekare, nüfusu 2.600.000 dir. Başşehri Monrovia'dır Balta girmemiş ormanları olan bir ülkedir. Şeker kamışı, muz, kahve önemli ihraç maddeleridir. Demir ve altın madenleri önemlidir. Liberya, 1822 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin serbest bıraktığı zenciler tarafından kurulmuştur. ... Devamı »»»

LİBYA « Dünya Coğrafyası

Kuzey Afrika'da bir krallık.İkinci Dünya Savaşından sonra (1951) doğmuş bir krallıktır. Yüzölçümü 1.759.000 kilometrekare nüfusu 1.190.000 dir Başşehri Trablusgarp'tır. Kuzeyinde Akdeniz, doğusunda Mısır, batısında Fransız Sahra'sı güneyinde Çad ve Nijerya Cumhuriyeti vardır. Coğrafya : Libya, basamak basamak Akdeniz'e doğru açılan Büyük Sahra platosunun bir parçasıdır. İç bölümlerinde 900 metreye kadar yükselen bu plato en güneyde Tibesti dağlarının kuzey yamaçlarına dayanır. Bu bölgeler geniş çöl alanlarıdır. Akdeniz kıyılarında ise, bazen daralan, bazen genişleyen bir ova yer alır. İklim b... Devamı »»»

LİTVANYA « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliği'ne bağlı cumhuriyetlerden biri. Baltık denizi kıyılarındadır. Kuzeyinde Letonya, doğu ve güneyinde Polonya doğusunda Doğu Prusya ve Baltık denizi vardır. Yüzölçümü 77.900 kilometrekare, nüfusu 2.713.000 dir. Başehri Vilnius'tur. Göl ve ormanlarla kaplı büyük bir ova halindedir. Bir tarım ülkesidir. Tahıl ve patates yetiştirir. Hayvancılığı, süt ve sütten yapılan maddeleri önemlidir. XIV. yüzyılda bir Prenslik olmuş 1886 da Polonya’ya bağlanmış 1879.1918 de bağımsızlığını ilân etmiş, fakat İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler tarafından tekrar işgal edilmiştir. ... Devamı »»»

LİZBON « Dünya Coğrafyası

Portekiz'in başşehri. Tagus nehri ağzında, denizden 15 kilometre içerde bir şehirdir.Nüfusu 790.000 dir. Dünyanın en güzel limanlarından biridir. ... Devamı »»»

LONDRA « Dünya Coğrafyası

LONDRA İngiltere'nin ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun başşehri. Avrupa'nın en büyük ve en kalabalık şehridir. Ticaret bakımından da dünyanın başta gelen şehirlerindendir. Taymis nehrinin iki yakasına kurulmuştur, nüfusu 5.000 000 (çevresi ile birlikte 8.364.000) dur. Şehir, Taymis nehrinin iki yakasında ve nehrin ağzından 65 kilometre içerdedir. Londra'da, Taymis nehrinin üzerinde tekerlekli araçlar ve yayalara ait 12 köprü, demiryollarına ait 6 köprü, nehir altında da tekerlekli araçlar için 5, elektrikli trenler için 3 tünel bulunmaktadır. Şehirde 1500 kilise 400 tren ve metro istasyonu,... Devamı »»»

LOZAN « Dünya Coğrafyası

İsviçre'de bir şehir. Nüfusu 107.000 dir. Cenevre gölünün yakasında kurulmuş tarihî katedrali, üniversitesi, müzeleri ile ünlü dünyanın en güzel şehirlerinden biridir.Türkiye ile Müttefikler arasındaki anlaşma, 24 Temmuz 1924 yılında burada imza edilmiştir. ... Devamı »»»

LÜBNAN « Dünya Coğrafyası

Yakın - Doğu'da bir cumhuriyet. Akdeniz'in doğusunda, batısında ve kuzeyinde Suriye, güneyinde İsrail ile sınırlıdır. Yüzölçümü 10.700 kilometrekare, nüfusu 1.760.000 dir. Başşehri Beyrut'tur. Lübnan, dağlık bir ülkedir. Yükseklikleri 3.000 metreyi bulan dağlar kuzeyden güneye doğru bir dağ sırası halinde uzanırlar. Dağların Akdeniz'e bakan taraflarında dar bir kıyı ovası uzanır. Kıyılarda girinti ve çıkıntı çoktur. Dağların doğu eteklerinden itibaren Suriye düzlükleri başlar. Kıyı bölgesinde ve dağların kıyıya bakan yüzlerinde Akdeniz iklimi ve bu iklimin bitki örtüsü görülür. Doğu tarafları... Devamı »»»

LÜKSEMBURG « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzeybatısında küçük bir devlet. Kuzey ve batısında Belçika, güney de Fransa, doğuda Almanya ile sınırlıdır. Yüzölçümü 2.568 kilometrekare, nüfusu 333.000 dir. Başşehri Lüksemburg şehridir. Dukalıkla yönetilir.Kuzey bölümü yaylalar ve ormanlar, güney bölümü çok verimli ovalar halindedir. İklimi serttir. Bir endüstri ülkesi olmakla beraber, asıl geçim kaynağı tarımdır.1867 Londra Antlaşması ile bitaraflığı teminat altına alınmış olan Lüksemburg Dukalığı, Almanların işgali altında kalmıştır. ... Devamı »»»

LYON « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın, Paris ve Marsilya'dan sonra üçüncü büyük şehri. Nüfusu 500.00 dir. Fransa'nın en büyük ticaret ve imalat şehirlerinden biridir. Özellikle ipekli dokumaları bütün dünyada ün kazanmıştır.İkinci dünya savaşı yıllarında büyük yıkıntılara uğramış, Alman işgalinden 1945 yılında müttefikler tarafından kurtarılmıştır. ... Devamı »»»

LUT GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

İsrail ile Ürdün arasında bir göl. Dünyanın en tuzlu gölüdür. Uzunluğu 5 genişliği 16 kilometredir. Batı dillerinde “ölü deniz” adıyla bilinir. Ürdün nehriyle beslenir. Suyunun çok tuzlu olması yüzünden içinde tek bir hayvan yaşayamaz. Lût gölünün, bu özelliklerinden başka, en önemli özelliği, deniz yüzünde” 392 metre aşağıda, bir çukur alanda bulunmasıdır. ... Devamı »»»

LÜZERN GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

İsviçre'nin orta kesiminde bir göl, Lüzern şehrinin yanında olduğu için yabancılar “Lüzern Gölü” derlerse de İsviçreliler için bu gölün Fransızca adı, “Dört Kanton Gölü” anlamına gelen “Le Lac des Quatre Cantons” dur. Lüzern Gölü'ne bu ad, etrafını çeviren dört kantondan dolayı verilmiştir. Bu kantonlar Lüzern ,Unterwald, Uri, Schwyz'dir. Çevresinde sarp kayalık dağlar bulunması göle ayrı bir güzellik verir. Bu dağların en önemlileri, gölün kuzeyindeki Rigi, güneybatısındaki Pilatus tepeleridir. Lüzern Gölü bir haç biçimindedir. Güney doğuya doğru uzanan kolu Uri Gölü'nü meydana getirir; bat... Devamı »»»

KABİL « Dünya Coğrafyası

Afganistan'ın başşehri. Kendi adı ile anılan nehrin üzerinde 250.000 nüfuslu bir şehirdir. Kervan uğrağı olduğu için ticareti işlek bir yerdir. ... Devamı »»»

KAFKASYA « Dünya Coğrafyası

Asya ile Avrupa arasında, Karadenizle Hazar denizinin çevrelediği yüksek dağ zincirlerinin yamaç ve ovalarındaki ülkelere verilen ad. Aşağı ve Yukarı Kafkasya olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bir bölümü Avrupa'dan, bir bölümü Asya'dan sayılır. Yüzölçümü 472.520 kilometrekaredir. Çok dağlık bir bölge olan Kafkasya'da aşılması çok zor olan dağlar, sürekli bir engel meydana getirirler. Bu yükselti, güneye doğru artar . Kuzeye doğru yüksek bir plato halinde devam eder. Bin metre, den alçak olan yerlerde, her türlü ürün yetiştirilir. 1500 - 2000 metre arasındaki yerlerde çok geniş ormanlar bulunur.... Devamı »»»

KAHİRE « Dünya Coğrafyası

Mısır Cumhuriyetinin başşehri .Nil nehri üzerinde ve deltanın başladığı yerdedir. 4.000.000 nüfusu ile Afrikanın en kalabalık şehridir. Akdeniz kıyısından 200 kilometre içerde ve İskenderiye’nin güneydoğusundadır. Milâttan 525 yıl önce Babil göçmenleri tarafından kurulmuştur. Şehre “El Kahire” adını, Fatımîlerin komutanı Cevher vermiştir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından çıkarak Mısır vilâyetinin merkezi haline getirilmiştir. Bugün modern yapıdaki binalarıyla, Afrika'nın en güzel şehirlerinden biri olmuştur. ... Devamı »»»

KALİFORNİYA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri devletlerinden biri. Büyük Okyanus kıyılarında, geniş bir alana yayılmış önemli ve zengin bir devlettir. Yüzölçümü 419.973 kilometrekare, nüfusu 16.685.000 tür. Birleşik Devletlerin, Teksas'dan sonra ikinci büyük devletidir. İkliminin güzelliği, ürünlerinin çeşitliliği ve bolluğu, madenlerinin zenginliği yönlerinden Birleşik Devletler arasında eşi yoktur. Başşehri Sacramento'dur. ... Devamı »»»

KANADA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin kuzeyinde, bağımsız bir federasyon halinde bulunan ve Britanya Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan ülke. Kuzeyini Kuzey Buz denizi, doğusunu Atlas Okyanusu, batısını Büyük Okyanus çevirir. Kuzeybatısında Alaska yarımadası vardır. Yüzölçümü 9.964.000 kilometrekare (Avrupa kıtasına yakın) nüfusu 19. milyondur. Federasyon merkezi Ottowa' dır. Coğrafya : Yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır: Doğu bölgesi, platolardan meydana gelir. Bu platolar, Hudson körfezini her taraftan çevirir ve Atlas Okyanusu'na kadar uzanarak bütün Labrador yarımadasını kaplar. B... Devamı »»»

KARADAĞ « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasında Yugoslavya ile Arnavutluk arasında bulunan ve Venedik körfezinde de bir miktar kıyısı bulunan dağlık, taşlık bir memleket. Sarp arazisinin özelliğinden dolayı hayli eski zamanlardan beri küçük bir prenslik halinde oldukça bağımsız yaşamış, Osmanlılığın istilâ devirlerinde Bosna eyaletine bağlı bir kaza haline getirilmişti. Bununla beraber ortadaki prenslik idaresi Vladika denilen metropolittik şekline, çevrilerek oldukça nüfuzlu varlığın muhafaza etmişti. Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'da zayıflamaya başladığı zamanlarda öteki Balkan milletleri gibi Karadağ'da da kıpırd... Devamı »»»

KARADENİZ « Dünya Coğrafyası

Asya ve Avrupa arasında bir iç deniz. Güneybatısı İstanbul Boğazı Marmara denizi, Çanakkale Boğazı aracı ile Ege denizi ve Akdeniz'le birleşir. Yüzölçümü 435.000 kilometrekaredir. Kuzeydoğuda bir iç deniz meydana getirir. Bu, Kerç boğazıyla Karadeniz'e karışan Azak denizidir. Kuzeyinde, doğusunda Rusya'ya, güneyinde Türkiye'ye, batısında Bulgaristan ve Rumanya'ya ait kıyılarla çevrilidir. Bu denize başlıca Tuna, Dinyester, Dinyeper. Don Kızılırmak, Sakarya nehirleri dökülür. Suyu Akdeniz sularından daha az tuzlu ve ondan soğuktur. Ortalama derinliği 1.700 metredir. En derin yerleri 3.200 metre... Devamı »»»

KARTACA « Dünya Coğrafyası

Afrika'da şimdiki Tunus şehrinin bulunduğu yarımadanın yakınlarında Milâttan sekiz yüzyıl önce Fenikeliler tarafından kurulmuş eski bir şehrin ve bu şehri başkent yapan medeni ve kuvvetli bir cumhuriyetin adı. Kartaca'nın kuruluşundaki efsane tarihlere geçmiştir: Fenike şehirlerinden Sayda'da hüküm süren Belus'un kızı ve Pygmalion' un kız kardeşi Didonya da Elissa, kocasının öldürülmesi üzerine kendisine bağlı kalanlarla birlikte Kuzey Afrika'ya kaçmış ve oralarda hüküm süren kraldan kendisine bir öküz derisinin kaplayacağı kadar yer verilmesini rica etmiş. Bu öküz derisi iznini aldıktan sonra... Devamı »»»

KARTACA « Dünya Coğrafyası

Afrika'da şimdiki Tunus şehrinin bulunduğu yarımadanın yakınlarında Milâttan sekiz yüzyıl önce Fenikeliler tarafından kurulmuş eski bir şehrin ve bu şehri başkent yapan medeni ve kuvvetli bir cumhuriyetin adı. Kartaca'nın kuruluşundaki efsane tarihlere geçmiştir: Fenike şehirlerinden Sayda'da hüküm süren Belus'un kızı ve Pygmalion' un kız kardeşi Didonya da Elissa, kocasının öldürülmesi üzerine kendisine bağlı kalanlarla birlikte Kuzey Afrika'ya kaçmış ve oralarda hüküm süren kraldan kendisine bir öküz derisinin kaplayacağı kadar yer verilmesini rica etmiş. Bu öküz derisi iznini aldıktan sonra... Devamı »»»

KERBELA « Dünya Coğrafyası

Irak'ta Fırat ırmağı kıyılarında, 70.000 nüfuslu bir şehir. Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Peygamber Muhammed'in torunu Hüseyin, Emevî hükümdarlarından Muaviye' nin oğlu Yezid'in gönderdiği asker tarafından burada şehit düşmüştür. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı sınırları içine girmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Türk egemenliğinden çıkmıştır. Kerbelâ faciasının hâtırası, her yıl muharrem ayında büyük matem törenlerine vesile olmaktadır. ... Devamı »»»

KOSTARÎKA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da küçük bir cumhuriyet. Nikaragua ile Panama arasındadır. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda Atlas Okyanusu bulunmaktadır. Yüzölçümü 51.000 kilometrekare, nüfusu 1.362.000 dir.Başşehri San Jose'dir. Dağlık bir ülkedir. Fakat topraklarının verimi çoktur. Kahve, muz, mısır, şekerkamışı, kakao, tütün bol miktarda yetişir.Kostarika, Kristof Kolomfo'un dördüncü, gezisi sırasında (1502) keşfedilmiştir. Uzun süre İspanyolların sömürgesi olarak kalmış, 1840 yılından itibaren bağımsız bir devlet olmuştur. ... Devamı »»»

KUDÜS « Dünya Coğrafyası

İsrail Devleti'nin başşehri. Nüfus 160.000 dir. Tarihin en ünlü şehirlerin den biridir, îsrailoğullarından çok öne kurulmuş olan Kudüs M.Ö. 1049 yılındı Davut tarafından hükümet merkezi haline getirilmiş Peygamber Süleyman zamanında tapınakları sarayları ve çeşitli yapıları, ile Filistin'in em önemli şehri olmuştur. Uzun süre, Romalıların elinde kalmış, 630 yılında Araplar tarafından alınmıştır. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı împatorluğu'na katılmıştır. 1917 yılında İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Filistin'in merkezi haline getirilmiştir. İsrail Devleti'nin kurulma... Devamı »»»

KUZEY KORE « Dünya Coğrafyası

1948 yılında Kore'nin ikiye bölünmesinden sonra kurulmuş bir cumhuriyet Yüzölçümü 74.996 kilometrekare, nüfusu 8.229.000 dir. Başşehri Pyongyang'dır. 1945 - 48 yıllan arasında Sovyetler Birliği'nin yönetiminde kalmış bu sebeple bağımsız bir devlet olduğu zaman, komünist bir hükümet kurul, muştur. Bugün, Sovyetler Bloku içinde bir ülke durumundadır.1950 yılında, Güney Kore üzerine bir saldırıda bulunmuş, fakat bu saldırı, Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen askerî kuvvetlerle önlenmiştir. Hidroelektrik santralleri,pamuk ipliği sanayi ve çimento sanayi önemlidir. ... Devamı »»»

KÜBA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir devlet. Antil denizinin en büyük adası olan Küba adasındadır. Yüzölçümü 114.524 kilometrekare, nüfusu 7.000.000 Başşehri Havana'dır. Küba adası, doğudan batıya uzanan uzun bir adadır. Yüzeyi özellikle doğu güney taraflarında dağlık, öbür bölümlerinin de platolar ve ovalar halin, dedir. Şekerkamışı, tütün ve kahve bakımından, dünya ticaretinde önemli rol oynar. Küba, 1511 yılından itibaren İspanyolların bir sömürgesi olmuş, 1898 de Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına katılmıştır. Ancak, 1932 yılından itibaren Batista adlı bir diktatörün yönetir. Lise öğrenimini İstanb... Devamı »»»

KUVEYT « Dünya Coğrafyası

Basra (İran) körfezi kıyılarında, Basra şehrinin güneyinde bir Arap emirliği. Yüzölçümü 18.000 kilometrekare, nüfusu 300.000 dir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı imparatorluğu sınırlan içinde bulunuyordu. 1918 yılından sonra İngiltere’nin yönetimine geçmiştir. Dünya petrol istihsalinde önemli rol oynayan bir petrol ülkesidir. ... Devamı »»»

KAFKASYA DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Karadeniz'den Hazar denizine kadar uzanan büyük bir dağ zinciri. Bu dağların boyu 1.200 kilometre sürer. Genişlik ortalama 90 kilometredir. En yüksek yeri Elbrüz dağı (5.467 metre) dir. ... Devamı »»»

KANARYA ADALARI « Dünya Coğrafyası

Atlas Okyanus'unda, İspanya'ya ait takımadalarına verilen ad. Afrika kıyılarının açığında, Büyük Sahra'nın 60 inil kadar uzağında ve kuzeybatısındadır. Yüzölçümü 7.273 kilometrekare, nüfusu 739.000 dir. İlk defa 1402 de Normandiyalı Jean de Bethancourt tarafından keşfedilmiştir. Toprağı çok verimli iklimi her türlü bitkinin yetişmesine elverişlidir.İspanya'nın iki yönetim bölümünü meydana getirmektedir. Merkezlerinden biri Las Palma, öbürü Santa Cruc'dur. ... Devamı »»»

KIRIM « Dünya Coğrafyası

Karadeniz'in kuzeyinde, Rusya steplerinden Preskop berzahı ile ayrılan bir yarımada. Karadeniz'le Azak denizi arasında bulunur. Yüzölçümü 25.700 kilometrekaredir. En eski devirlerde Îskit Türklerinin yeri olan Kırım, daha sonraları Yunanlıların, Venediklilerin Cenevizlilerin sömürgesi olmuş. Hunların idaresinde bulunmuş. Kıpçak devletinin bir yönetim bölümünü meydana getirmiştir. Bir yönetim bölümü olduğu yıllarda hanlıkla idare edilmiş. Osmanlıların yönetimi altında bulunmuş, 1783 ten itibaren Rus çarlığının eline geçmiştir.Bugün Kırım, Sovyetler Birliğine bağlı bulunmaktadır. ... Devamı »»»

KIZILDENİZ « Dünya Coğrafyası

Asya ile Afrika arasında, Süveyş kanalından Babülmendep boğazına kadar uzanan bir iç deniz. Uzunluğu 2.200 kilometre, eni kuzeyde 340, güneyde 460 kilometredir. Denizlerin içinde suyu en çok tuzlu olanıdır. Bu sebeple “Şap denizi” adını da alır. Birçok yerleri mercan döküntüleriyle dolu olduğu için geçimi zor bir denizdir. Osmanlı İmparatorluğunun Akdeniz egemenliğini elinde tuttuğu yıllarda. Karadeniz gibi Osmanlı topraklarının bir iç denizi durumunda idi. 1869 da Süveyş kanalının açılmasıyla Uzak Doğu Avrupa'ya birleştiren yolun üzerinde çok önemli bir geçit denizi ölmüştü. ... Devamı »»»

KİLİMANCARO « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın doğrusunda büyük bir dağ zinciri. Zanzibar ülkesinin doğusunu kaplar. Yüksekliği 6.010 metredir. ... Devamı »»»

KORE « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunda, Japon deniziyle,Sarı deniz arasında bir yarımada. Yüzölçümü 221.741 kilometrekaredir. Dağlık bir yüzeyi vardır. Eskiden bağımsız bir krallık halinde idi. 1905 yılında Japonya’nın himayesine girmiş, 1910 da tamamen Japonya'ya geçmiştir, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere iki bağımsız devlete ayrılmıştır. ... Devamı »»»

KORFU « Dünya Coğrafyası

Yunanistan'ın batı kıyıları karşısında ve Yunan denizinde bulunan bir ada. Korfu kanalı ile Arnavutluk kıyılarından ayrılır. Yüzölçümü 949 kilometrekaredir. Dağlık bir yüzeyi vardır. Fakat bağları ve zeytinleri çoktur. ... Devamı »»»

KORSİKA « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in batısında, İtalya kıyıları karşısında bir ada. Fransa'ya aittir. Yüzölçümü 8.722 kilometrekare, nüfusu 292.000 dir. İdare merkezi batı güneyindeki Ajaccio şehridir. Büyük bir bölümü dağlıktır. Fakat, dağların çoğu ormanlarla kaplıdır. Halkın geçimi kerestecilik, hayvancılık, balıkçılık ve turizmle sağlanır. ... Devamı »»»

NAGAZAKİ « Dünya Coğrafyası

Japonya'da Kysu-shu adasında bir liman şehri. Nüfusu 400.000 dir. Japonya'nın en önemli limanlarından biridir. İkinci Dünya Savası yıllarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından ikinci atom bombası buraya atılmış ,(9 Ağustos 1945) ve binlerce kimsenin ölümüne sebep olmuştur. ... Devamı »»»

NAPOLİ « Dünya Coğrafyası

İtalya'da bir liman şehri. Nüfusu 1.500.000 dir. Şehir, Napoli koyunun en güzel bir yerinde kurulmuştur. Vezüv yanardağının yakınındadır. Akdeniz'in en güzel ve turistik özelliği olan şehirlerden biridir. ... Devamı »»»

NEBRASKA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinde bir devlet. Ülkenin ortalarında yer alır. Nüfusu 1.500.000 dir. Başşehri Lincoln şehridir. Tarım ve hayvancılık önemlidir. ... Devamı »»»

NEW YORK « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden bir devlet. Yüzölçümü 127.438 kilometrekare, nüfusu 18.000.00 dur. Birleşik Devletler topraklarının doğu bölümünde yer alır. Atlas Okyanusu'na kıyıları vardır. Büyük bir tarım ve endüstri bölgesidir. NEW YORK Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli şehri. New York devleti topraklarında, Atlas Okyanusu kıyısında, Hudson nehri ağzındadır. Nüfusu 7.892.000 dir. (Banliyöleri ile nüfusu 12 milyona ulaşır.) Dünyanın en kalabalık şehridir. Modern yapılan, bilim kurumları, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin bulunduğu yer olması bakımlarından dünyanın da en önemli ... Devamı »»»

NİJER CUMHURİYETİ « Dünya Coğrafyası

Batı Afrika'da 1960 yılında bağımsız olmuş bir devlet. Yüzölçümü 1.297. 000 kilometrekare, nüfusu 2.600.000 dir. Kuzeyinde Cezayir ve Libya, batısında Çad, güneyde Nijerya ve Dahomey, batıda Yukarı Volta bulunmaktadır.Eski Fransız Batı Afrikası'nın bir bölümünü meydana getirirken bağımsız olmuştur. Topraklarının önemli bir bölümünü çöl toprakları meydana getirir. Tarım ve hayvancılık önemlidir. ... Devamı »»»

NİJERYA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın en kalabalık devleti. Bata Afrika'da bağımsız bir federasyondur. İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlıdır. Yüzölçümü 922.113 kilometrekare, nüfusu 38.000.000 dir. Kuzeyde Nijer Cumhuriyeti, kuzeydoğuda Çad gölü, doğuda Kamerun, güneyde Gine körfezi, batıda Dahomey ile komşudur. Ekvatoral iklim kuşağındadır. Kakao, kauçuk, muz, pamuk, deri, palmiye yağı başlıca ticaret ürünleridir. ... Devamı »»»

NİKARAGUA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir devlet. Yüzölçümü 148.000 kilometrekare, nüfusu 1.500.000 dir. Cumhuriyetle yönetilir. Başşehri Managua'dır. Kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika, batıda Büyük Okyanus, doğuda Karayip Denizi ile sınırlıdır.Orta Amerika devletleri arasında yüzeyi en az olan devlettir. Ülkenin doğu bölümü ekvator iklimi içindedir. Batıya gidildikçe dağlık alanlar artar. Halkın önemli bir bölümü tarımla uğraşır. Pamuk, muz, tropik bitkileri başlıca gelir kaynağıdır. ... Devamı »»»

NORVEÇ « Dünya Coğrafyası

Kuzey Avrupa'da, İskandinav yarımadasında bir ülke. Krallıkla yöneltilir. Kuzey ve batısında Kuzey denizi, doğusunda İsveç bulunmaktadır. Kuzeydoğuda, Finlandiya ile de komşuluğu vardır. Yüzölçümü 324.000 kilometrekare, nüfusu 3.696.000 dir. Başşehri Oslo'dur. Coğrafya: Norveç, kuzeyden güneye doğru, birbirinden farklı üç bölgeye ayrılır: Kuzey Norveç, Orta Norveç, Güney Norveç, Kuzey Norveç, Kutup dairesinin ötesinde kalan bölgedir. Yüksek dağlar ve derin oyulmuş vadileriyle yüzey görünümleri Alpleri andırır. Bu dağlar, kuzeye doğru, platolar halinde devam ederler. Kuzey Norveç, göller, turb... Devamı »»»

NİAGARA « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'da Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri sınırı arasında bir nehir. Genişliği 530 ile 3.000 metre arasındadır. Erie gölünün suyunu, “Niagara şelâleleri” denen iki şelâleden sonra Ontario gölüne boşaltır. Niagara adı, asıl bu şelâleleri ile ünlüdür. Yükseklikleri 50 metre kadar olan, Amerika'dakinin genişliği 334 metreye, Kanada’dakinin genişliği 940 metreye ulaşan bu şelâleler, hidroelektrik santralleri ve manzaralarının güzelliği ile ünlüdür. ... Devamı »»»

NİGER NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Tropikalararası Afrika'nın büyük nehri. Mandingo'lar ülkesinden çıkarak Büyük Sahra'ya doğru kuzeye ve kuzeydoğuya, daha sonra güneydoğu ve güneye akarak muntazam bir delta ile Gine körfezine dökülür. ... Devamı »»»

NİL « Dünya Coğrafyası

Doğu Afrika’nın büyük nehri. Ana kolu Victoria - Niyansa gölünden çıkar, bataklık bir bölgeden geçer, bir kaç şelâle meydana getirdikten sonra Mvutan - Nzige gölüne girer, oradan “Dağ nehri” adıyla çıkar. Burada Orta Sudan'ın sularını getiren Gazeller nehrini alarak, “Beyaz nehir” adını alır. Beyaz nehir, Hartum çevresinde, Nil'in öbür kolu olan “Mavi nehir”i alır, kuzeye doğru Mısır topraklarını sulayarak akar, Kahire'den geçerek büyük bir delta ile Akdeniz'e dökülür. Nil'in uzunluğu 6.700 kilometredir. ... Devamı »»»

MACARİSTAN « Dünya Coğrafyası

Orta Avrupa'da bir ülke. Kuzeyinde Çekoslovakya, Doğusunda Romanya ve Rusya, Batısında Avusturya, güneyinde Yugoslavya bulunmaktadır. Yüzölçümü 93.011 kilometrekare, yüzölçümü 10.050.000 Başşehri Budapeşte'dir. Coğrafya: Macaristan, Batı ve Kuzeyinde bulunan tepelik yerlerin dışında, ovalardan meydana gelmiştir. Hemen her tarafta sadelik ve birlik görülür. Alplerin Doğu kenarları, Karpatlar ve Yugoslavya'daki dağlar arasındaki geniş ovalar Macaristan'da kalır. Bu ovalarda Tuna ile önemli kollarından biri olan Tisza akar. Ovalar Doğuda Romanya sınırından Tuna'ya kadar kesintisiz uzanırlar. Büt... Devamı »»»

MADRİT « Dünya Coğrafyası

İspanya'nın başşehri. Denizden 640 metre yükseklikte, verimsiz bir yayla da, Manzanares suyu üzerinde ve ülkenin ortasında bir şehirdir. Nüfusu 1.618.400 dür. Tarihî yapılan ile ünlü dür. ... Devamı »»»

MAGELLAN BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika ile Tierra del Fuego arasındaki boğaz. Uzunluğu 576 kilometre, genişliği 4.28 kilometre arasındadır. 1520 de Magellan tarafından keşfedilmiştir. ... Devamı »»»

MAKEDONYA « Dünya Coğrafyası

Balkanlarda, Yunanistan'ın kuzeyindeki ülkeye verilen ad. Bu bölgede Miladdan önce kurulmuş olan Makedonya krallığı bir süre bütün Yunanistan'a egemen olmuş, fakat M. Ö. 146 dan IV. yüzyıla kadar Romanın bir yönetim bolümü olarak kalmıştır. 1352 den sonra Osmanlıların eline geçmiş, 1912 -13 Balkan Savaşlarından sonra Yugoslavya, Yunanistan arasında bölünmüştür. Birinci Dünya Savaşından sonra, büyük bir bölümü Yugoslavya'da kalmak üzere yeniden bölünmeye uğramış, İkinci Dünya Savaşında Almanların işgalinde kalmışsa da, yeniden eski bölünme şeklini almıştır. ... Devamı »»»

MANÇURYA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın Doğusunda, Çin'in bir bölümünü meydana getiren ülke. Yüzölçümü 801.600 kilometrekare, nüfusu 58 milyondur. Büyük Okyanus'a kıyıları olan bu bölgede yaşamaya, tarıma ve ticarete daha elverişli tabiat şartları yer alır. Pasifikten gelen yaz musonları yeter derecede yağış sağlar. İklim az karasal dır. Toprak ürünleri arasında tahıl, pamuk, keten, kenevir, tütün önemlidir. Endüstri bakımından iki dünya savaşı arasında çok gelişmiştir. ... Devamı »»»

MAVERAÜNNEHİR « Dünya Coğrafyası

Amu Derya ile Siri Derya arasında kalan ünlü tarihî Türk ülkesi. Bugün buralarda on milyona yakın Türk yaşar. Bu bölgelerde, çok eski çağlarda başka kavimler yaşarken, 2.200 yıl kadar önce, Mete zamanında buralarda Türkler yerleşmiştir. O tarihten sonra Türklerin Anayurdunun bir bölümü haline gelen Maveraünnehir, Türk medeniyet izlerini halâ taşıyan bir bölge olarak kalmıştır. ... Devamı »»»

MEDİNE « Dünya Coğrafyası

Suudî Arabistan'ın Hicaz'da bulunan bir şehri. Nüfusu 50.000 dir. İslâm dünyasının Mekke'den sonra en kutsal şehridir. Asıl adı “Yesrib” iken, Peygamber Muhammed'in, Mekke'den buraya hicret etmesinden sonra Peygamber'in Şehri anlamına “Medine tün Nebiû” adını almış, Medine de bu addan kısalmıştır. Şehrin ortasına yakın yerinde Peygamberin kabri ve mescidi bulunmaktadır. ... Devamı »»»

MEKKE « Dünya Coğrafyası

Suudî Arabistan'ın Hicaz bölgesinde 200.000 nüfuslu bir şehir. Hazreti Muhammed'in doğduğu yer olması ve içinde Kabe'nin bulunması dolayısıyla, İslâm dünyasının kutsal şehridir. Bu sebeple “Mekke-i Mükerreme”adı da verilir. Yalnız Hicaz bölgesinin değil, Arabistan yarımadasının en önemli şehirlerinden biridir. İslâmlığın beş şartından biri olan “hac” gereğince, Müslümanların ziyaret etmesi gerekli bir yerdir. ... Devamı »»»

MEKSİKA « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletlerinin güneyinde federal bir cumhuriyet. Amerika Birleşik Devletleri ve Guatemala arasındadır. Doğusunda Meksika körfezi (Atlas Okyanusu), batısında Büyük Okyanus bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.969.000 kilometrekare, nüfusu 37.500.000 dür. Başşehri Meksiko şehridir. Coğrafya: Meksika, yüksek dağ sıraları ile çevrilmiş geniş yaylalardan meydana gelmiştir. Bu dağ sıralarında yer yer volkan konileri yükselir. Kıyılarda çok dar şeritler halinde kıyı ovaları yer alır. Bu ovalar, özellikle doğu kıyılarında, Yukatan yarımadasında oldukça geniş alanlar ka... Devamı »»»

MEZOPOTAMYA « Dünya Coğrafyası

İki nehir arasındaki yer anlamına gelen bir deyim. Fakat Mezopotamya adı, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alanlara verilen ad olarak kullanılmaktadır. Mezopotamya bölgesi, genel olarak kuzeyde Türkiye sınırından güneyde Basra körfezine kadar uzanan iki nehir arası topraklarla, güneyde ŞattülArap'ın iki yakasında ve İranın batı alanında bulunan bölgeleri içine alır. Mezopotamya bölgesi, Milâttan önceki devirlerde yeryüzünün en büyük medeniyetinin bulunduğu bölgeleri içine almakta idi. Bu bölgede, Âmir, Babil gibi medeniyetler gelişmiştir. ... Devamı »»»

MISIR « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın kuzeydoğusunda bir ülke. Şimdi, cumhuriyetle yönetilmektedir. Yemen krallığı ile birlikte “Birleşik Arap Cumhuriyeti” ni meydana getirmektedir. Mısır Devleti'nin yüzölçümü 1 milyon kilometrekare, nüfusu 27.550.000 dir. Başşehri Kahire'dir. Kuzeyinde Akdeniz doğusunda Kızıl deniz ve Suudî Arabistan, İsrail, batısında Libya, güneyinde Sudan bulunmaktadır. Coğrafya : Yüzey şekilleri bakımından sadelik gösterir. Çöl düzlükleri ve onun içinde açılmış bulunan Nil vadisi olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır. Mısır, Afrika'nın kuzey kısmında Büyük Sahradan Kızıl denize kadar uzanan çöl ... Devamı »»»

MİCHİGAN « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nden biri. Ülkenin kuzeyortasında, Büyük Göller bölgesindedir.Yüzölçümü 150.158 kilometrekare, nüfusu 8.900.000 dir. Başlıca şehirleri arasında, otomobil endüstrisiyle ünlü olan Detroit ve Fiint yer alır. Halkın çoğunluğu çiftçilikle uğraşır. Özellikle ormanları, en önemli gelir kaynakları arasındadır. ... Devamı »»»

MİSSİSSİPPİ « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletleri'nden biri. Ülkenin güneyinde yer alır. Yüzölçümü 121.470 kilometrekare, nüfusu 2.179. 000 dir. Özellikle bir tarım ülkesidir. ... Devamı »»»

MOĞOLİSTAN « Dünya Coğrafyası

Orta Asya'nın çöl ve bozkır halinde olan yaylâsına verilen ad. Çin'in bir yönetim bölümünü meydana getirmektedir. Yüzölçümü 2.700.000 kilometrekaredir. Moğolistan, bugün iki siyasal bölüme ayrılmış durumdadır: Dış Moğolistan, 3.921 yılından itibaren bağımsız bir cumhuriyet halinde bulunurken. 1945 yılında yapılan bir plebisitle Çin'e katılmış ve Moğolistan Halk Cumhuriyete adını almıştır. Bu bölgenin yüzölçümü 1.621.000 kilometrekare,, nüfusu 1 milyon kadardır. Moğolistan'ın öbür bölümü, iç Moğolistan'dır, ve 1947 yılından beri Çin'in bir yönetim bölümü halindedir. Bu bölgenin nüfusu 6.100.00... Devamı »»»

MONACO « Dünya Coğrafyası

Avrupa'da bir prenslik. Fransa'nın Alpes - Martimes yönetim bölümü içinde yer alan, 1,5 kilometre yüzölçümünde, 20400 nüfuslu bir şehir halindedir. Başşehri, 1819 yılından beri Monaco şehridir. 1715 yılından beri bir prenslik kilinde yönetilmektedir. 1911 yılından beri de meşrutî bir hükümdarlıktır. Tabiat güzellikleri, modern kumarhanelerinin kendisine çektiği büyük turist akımı, ülkenin başlıca geçim kaynağını meydana getirmektedir. ... Devamı »»»

MOSKOVA « Dünya Coğrafyası

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin başşehri. Volga üzerinde tarihi bir şehirdir. Nüfusu 4.839.000 dir. Petersburg' un kurulmasından önce imparatorluğun da başşehri olmuş, 1918 yılından sonra da Sovyetler Birliği'nin Başşehir olmuştur. Rusya'nın en büyük ve en bayındır şehirlerinden biridir. ... Devamı »»»

MADAGASKAR « Dünya Coğrafyası

Hint Okyanusu'nda büyük bir ada ve devlet. Afrika'dan Mozambik kanalı ile ayrılır. Yüzölçümü 590.033 kilometrekare, nüfusu 5.400.000 dir. Başşehri Tananarive'dir. Ada, büyük bir yayla halindedir. Ada'nın Doğusu ormanlarla kaplı dağlık bir alandır. Batısında çok verimli ovalık alanlar yer alır. Ada'nın kıyıları boyunca iklim sıcak ve rutubetlidir. İç bölgeler daha ılımandır. Hayvancılığın yanında pirinç, kahve, mika, graft, kakao başlıca ihraç maddeleridir.1896 yılında Fransa'nın bir müstemlekesi olmuş, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1943 - 45) İngilizlerin işgali altında kaldıysa da, savaşt... Devamı »»»

MALAKA YARIMADASI « Dünya Coğrafyası

Asyanın güneyinde, Çin denizi ve Hint Okyanusu arasında uzanan bir yarımada. 1824 yılından beri İngiltere'ye aittir. 1957 den beri, bir federasyon haline gelmiş ve Britanya Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olmuştur (Malaya Federasyonu). ... Devamı »»»

MALEZYA TAKIMADALARI « Dünya Coğrafyası

Asya'nın Güney ucundan Avustralya'nın Kuzey ucuna kadar iki sıra halinde uzanan adalar grupu. Halkı “Malay” olduğu için, bu adalara Malay adaları da denir. Borneo, Filipinler, Cava, Sumatra, Bali, başlıca adalardandır. Bu adalar grubunun içinde İngiltere'ye ait olanlardan başka Endonezya ve Filipinler Cumhuriyetlerini meydana getiren adalar da yer almaktadır. ... Devamı »»»

MALTA « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'de Sicilya ile Afrika arasında bir ada. Yüzölçümü 321 kilometrekare, nüfusu 326.000 dir. Ilıman bir iklimi vardır. Bodos şövalyelerinin elinde iken 1798 de Napoleon tarafından alınmış, 1800 de İngilizlerin eline geçmiştir. O tarihten bu yana İngiltere'nin önemli bir deniz üssüdür. ... Devamı »»»

MANŞ DENİZİ « Dünya Coğrafyası

İngiltere ile Fransa arasındaki deniz. Atlas Okyanusu'nun koludur. Doğuda Dover boğazı ile Kuzey denizine karışır. ... Devamı »»»

MERCAN DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Avustralya'nın kuzeydoğunda bulunan bir deniz. Aslında Büyük Okyanus'un bir parçasıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Japonların Avustralya'yı elde etmek için yaptıkları saldırıda. Amerikalılar'ın deniz ve hava kuvvetleri ile yapmak zorunda kaldıkları büyük savaş, bu denizde olmuştu. ... Devamı »»»

MERİÇ NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Rumeli'nin en büyük nehirlerinden biri. Rodop dağının kuzey eteği yakınlarından çıkar. Bulgaristan'ın Filibe ovasını, Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra, Ege Denizine dökülür. Uzunluğu 490 kilometredir. Bunun 172 kilometresi Türkiye'dedir. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. ... Devamı »»»

MİDİLLİ « Dünya Coğrafyası

Ege denizinde, Edremit körfezi içinde Yunanistan'a ait bir ada. En fazla uzunluğu 74, en fazla genişliği 55 kilometrekare, nüfusu 154.700 dür. 1462 yılında Türkler tarafından alınmış, Sevr antlaşmasıyla Yunanistan'a verilmiştir. Adanın başlıca geçim kaynağı şarapçılık ve zeytinciliktir. ... Devamı »»»

MİSSİSSİPPİ NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinde büyük bir ırmak. Minnesota devletinde. İtasca gölünden çıkar ve geniş bir delta meydana getirdikten sonra çeşitli ağızlarla Meksika körfezine dökülür. Bir çok kolları vardır. Kaynağından ağzına kadar olan uzunluğu 7.200 kilometredir.(Bu boyu ile dünyanın en uzun nehridir). Bir ova nehri özelliğindedir ve gemilerin seferlerine elverişlidir. ... Devamı »»»

MEKSİKA KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın, Atlas Okyanusundan bir parça alan içdenizi. Bu deniz, A. B. D. Meksika, Antil adalarıyla çevrilmiştir. ... Devamı »»»

OKLAHOMA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Güneybatı bölümünde yer alır. Yüzölçümü 181.447 kilometrekare, nüfusu 2.233. 000 dir. Nüfusunun önemli bir bölümünü Kızılderililer meydana getirir. Amerika Birleşik Devletlerinin geniş ölçüde petrol çıkarılan devletlerinden biridir. ... Devamı »»»

OSLO « Dünya Coğrafyası

Norveç krallığının başşehri. Nüfusu 444.000 dir. Büyük bir endüstri ve ticaret şehridir. ... Devamı »»»

OBİ « Dünya Coğrafyası

Sibirya'nın en büyük nehri. Altay dağlarından çıkar bir çok kollarla birlikte İrtiş'in de sularını alır ve Kuzey Buz denizine dökülür. Uzunluğu 5.200 kilometredir. ... Devamı »»»

OKYANUSYA « Dünya Coğrafyası

Büyük Okyanus'un güneyine ve orta bölümlerine düşen adalar topluluğuna verilen ad. Avustralya ile birlikte dünyanın beş büyük bölümünden birini meydana getirmektedir. Okyanusya, Asya ile Amerika arasında yer almaktadır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sıralanmış paralel büyük diziler halinde bir adalar âlemidir. Okyanusya'nın nüfusu 14.800.000, kapladığı alan da 9.000.000 kilometrekaredir. Okyanusya, iki büyük bölüme ayrılır : Malezya ve Polinezya. Bu bölünme daha çok etnografik ve coğrafik bir bölünmedir. Doğal görünüşleri bakımından Okyanusya beş bölüme ayrılır: 1 - Doğal görünüşleri Avust... Devamı »»»

ÖZBEKİSTAN « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliğine bağlı Cumhuriyetlerden biri. Türkmenistan ile Kazakistan arasındadır. Yüzölçümü 299.000' kilometrekare, nüfusu 7.3000.000 dir. Başşehri Taşkent'tir. ... Devamı »»»

PAKİSTAN « Dünya Coğrafyası

Hindistan'daki iki bağımsız devletten biri. İki ayrı bölümden meydana gelmiştir. Bölümlerden biri Kuzeydoğuda Bengale ve Silhet bölgelerini içine alır ve “Doğu Pakistan” olarak adlandırılır. Öbür bölümü, Afganistan, İran ile sınırlıdır ve “Batı Pakistan” olarak adlandırılır. Genel yüzölçümü 1.014.024 kilometrekare, nüfusu 92 milyondur. Başşehri Karaşi'dir. Coğrafya : Pakistan'ın, bölümleri, birbirinden çok büyük farklar gösterir. Batı Pakistan, yüzey şekilleri bakımından iki farklı bölgeye ayrılır. Bu bölgenin Batı bölümü dağlıktır. Burada, “Bülücistan platosu” geniş alan kaplar. Bu platonun ... Devamı »»»

PANAMA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 74.000 kilometrekare, nüfusu 1.200.000 dir. Başşehri Panama şehridir. Güneydoğusunda Kolombia, kuzeybatısında Kosta-Rika bulunur. Öbür sınırları Büyük okyanus ve Karayib denizi iledir. Dağlık bir yüzeyi vardır. Ülkenin iç bölümleri ormanlıktır. İklimi çok sıcaktır. Plato özelliği olan bölgelerinde muz ve kakao yetiştirilir. Panama, 1903 yılına kadar Kolombiya'nın bir yönetim bölümü iken çıkan bir ayaklanmada bağımsızlık kazanmış ve cumhuriyet olmuştur.Fakir bir ülkedir. Yalnız Panama kanalı, ekonomisine önemli bir fayda sağlar. ... Devamı »»»

PANAMA KANALI « Dünya Coğrafyası

Kuzey ve Güney Amerika kıtalar arasında bir kanal. Dünyanın en uzun kanalıdır. Uzunluğu 68 kilometre, genişliği ortalama 90 metredir. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birleştirir Kanalın açılmasına, bir Fransız şirketi tarafından 1881 yılında başlanmış, fakat bu şirket, üçte ikisini açtıktan sonra 1889 da iflâs etmiştir. Bir süre sonra kanal açılması işine başka bir şirket başlamış, fakat o da tamamlayamamıştır. Sonunda, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti kanal açma işini 1899 da üzerine almış, 15 Mayıs 1914 te ilk vapurun geçiş deneyleri yapılmış, 12 Haziran 1920 tarihinde de resmî törenl... Devamı »»»

PARAGUAY « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da bir cumhuriyet .Bolivya, Brezilya, Arjantin arasında bulunmaktadır. Yüzölçümü 417 000 kilometrekare, nüfusu 1.850.000 dir. Başşehri Asuncion'dur. Coğrafya: Yüzeyi genel olarak basık, çok yeri bataklık, fakat çok verimli bir özellik gösterir. Ormanlar, geniş alanlar kaplar. Ülkenin başlıca ürünleri arasında mısır, kahve, tütün, portakal, şekerkamışı, pamuk, bulunmaktadır. Hayvancılık da önemlidir. Magnezyum, demir ve bakır madenleri önemlidir. Tarih: 1527 yılında İspanyollar tarafından keşfedilmiş, 1608 yılında Cizvitler tarafından bir çeşit dinî cumhuriyet haline getir... Devamı »»»

PARİS « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın başşehri. Seine nehri üzerinde, bu nehrin Marne nehriyle olan kavşak noktasından biraz geride kurulmuş bir şehirdir. Nüfusu 2.850.000, çevresiyle birlikte 5.155.000 dir. Paris, Londra ve Berlin'den sonra Avrupa'nın en büyük şehridir. Geniş caddeleri, bulvarları, tarihî sarayları, binaları, parkları ve meydanlarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olmasının yanında, uzun yüzyıllar, dünyanın kültür merkezi olması özelliğini de üzerinde taşımıştır. ... Devamı »»»

PERŞEMBE « Dünya Coğrafyası

Çin'in başşehri. Nüfusu 3.455.000 dir. Çin'in en büyük ve en güzel şehirlerinden biridir. M.Ö. 1.000 yılında kurulmuştur. Uzun süre Çin'in başşehri olarak kalmış, 1937 yılında Japonlar tarafından işgal edilmiş, ancak 1945 yılında kurtarılmıştır. Bugün Komünist Çin Cumhuriyeti'nin başşehridir. Çok eski sanat eserleri ve tapınakları ile ünlüdür. ... Devamı »»»

PERU « Dünya Coğrafyası

Güney Amerikada bir Cumhuriyet. Kuzeyinde ekvator, doğusunda Brezilya ve Bolivya, batısında Büyük okyanus bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.290.000 kilometrekare, nüfusu 11.000.000 dir. Baş şehri Limadır. Coğrafya : Peru yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır: Costa adı verilen kıyı bölgesi, kısmen ovalık, kısmen tepelik ve bataklıklar alanıdır. Bu bölgede pamuk ve şeker kamışı yetiştirilen en önemli ürünlerdir. Daha içerideki yaylalar halk dilinde “Sierra” adı ile anılır. Kıyıya paralel olarak uzanan And dağlarının meydana getirdiği bu bölge Peru'nun yükseltisi en fazla olan bölgesidir. Bu d... Devamı »»»

PİSA « Dünya Coğrafyası

İtaya'da Arno nehri üzerinde bir şehir. Nüfusu 77.700 dür. Üniversitesi ve tarihî binalarıyla İtalya'nın en güzel şehirlerinden biridir. Fakat asıl ünü. XII. Pisa Kulesi yüzyılından kalma eğri kulesinden gelmektedir. Kulenin sonradan meydana gelen eğriliği 4.30 metredir. Pisa Galilenin doğduğu şehirdir. ... Devamı »»»

POLONYA « Dünya Coğrafyası

Doğu Avrupa'da bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 311.730 kilometrekare, nüfusu 30.400.000 dir. Başşehri Varşova şehridir. Kuzeyinde Baltık denizi, doğusunda Rusya, güneyinde Çekoslavakya, batısında Almanya bulunmaktadır. Coğrafya : Polonya, yüzey şekilleri bakımından genel olarak bir ovalar ülkesidir. Güney bölümlerinde Karpat dağları bulunur. Bu yükseltilerin dışında Polonya, aynı görünüşte olmamakla beraber, ovalık alanlar halinde bulunur. Yüzey şekilleri bakımından üç bölüme ayrılır : Güneyde bulunan Polonya Kar-, patları, az yüksektir. En yüksek nokta Tatra kütlesi üzerinde 2.663 metredir. Karpat... Devamı »»»

POMPEİ « Dünya Coğrafyası

İtalya'da Vezüv yanardağı eteğinde eski bir şehir. Eskiden Roma zenginlerinin dinlenme ve eğlence şehri idi. 79 yılında bütün şehir, Vezüv yanardağının püskürmesi sonucu tamamen lâvlar altında kalmıştır. 1748 yılında bir köylünün Pompeide heykeller bulması üzerine kazılar yapılmış ve eski şehrin beşte ikisi meydana çıkarılmıştır. Bugün şehrin harabeleri, turistlerin başlıca gezi yerlerinden biridir. ... Devamı »»»

PORTEKİZ « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın İberik yarımadasının güneybatı bölümünde bir ülke. Yüzölçümü 91.721 kilometrekare, nüfus 9.000.000 dir. Başşehri Lizbon şehridir. Kuzey ve doğusunda İspanya, güney ve batısında Atlas Okyanusu ile sınırlıdır. Coğrafya : Portekiz, genel olarak dağlık ülkedir. İberik yarımadasının sıradağlarımın ikinci zincirleri olan dağlarla (Sierra de Garez, Sierra de Kstralla) engebelidir. Kıyılar çokluk kumsal gölcüklerle kenarlaşmıştır ve alçaktır.İklimi ılımandır. Atlas Okyanusu kıyılarında oldukça yumuşaktır. Portekiz, genel olarak bir tarım ülkesidir. Meyve yetiştiriciliği, tahıl ve pirinç ek... Devamı »»»

PRAG « Dünya Coğrafyası

Çekoslovakya'nın başşehri, Nüfusu, 1 milyondur. Bohemya'da Moldau nehri üzerinde kurulmuştur. Tarihî özelliği olan sarayları, kiliseleri, katedrali ve üniversitesi ile ünlüdür ... Devamı »»»

PRUSYA « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın eski adı. Yüzölçümü 294.000 kilometrekare idi. ... Devamı »»»

RABAT « Dünya Coğrafyası

Fas krallığının merkezi olan şehir. Atlas Okyanusu kıyılarında, Bu - Regreg nehri ağzında 156.200 nüfuslu bir şehirdir. XII. XIII. XIV. yüzyıllardan kalma tarihi yapıları ile ünlüdür. ... Devamı »»»

RİGA « Dünya Coğrafyası

Letonya' nın başşehri. Riga körfezi üzerinde kurulmuş bir liman şehridir. Nüfûsu 565.000 dir. ... Devamı »»»

RİO DE JANEİRO « Dünya Coğrafyası

Brezilya'nın başşehri. Nüfusu 2.303.100 dür. Atlas Okyanusu kıyılarında, işlek bir liman şehridir. Kahve ve kauçuk ticareti önemlidir. Şehir. Buenos Aires'ten sonra Güney Amerika'nın en çok gelişmiş, en önemli şehirlerinden biridir. ... Devamı »»»

ROMA « Dünya Coğrafyası

İtalya'nın başşehri. Tiber nehri üzerindedir. Nüfusu 1.810.1000 dir. Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olan Roma Milâttan önceki Roma medeniyetinden kalma yapıları, tapınakları, üniversitesi ve her çeşit sanat şaheserleri ile tarihi önemi büyük bir şehirdir. Tarih : Roma tarihi, az çok efsânevî bir devre ile başlar. Cumhuriyetin ilân edildiği tarihe kadar geçen devrede (M. Ö. VI. yüzyıl başları) Etrüskler, asıl egemen kavim durumunda bulunuyordu. Cumhuriyetin kurulması ile krallığa ve Etrüsklerin egemenliğine son verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Romalılar, çevrelerindeki Lâtinlerl... Devamı »»»

ROMANYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın güneydoğu bölümünde, Karadeniz'e kıyıları olan bir devlet. Yüzölçümü 237.384 kilometrekare, nüfusu 18.400.000 dür. Başşehri Bükreş'tir. Komünizm bloğu içinde, cumhuriyetle yönetilen bir halk cumhuriyetidir. Romanya'nın kuzeyinde Rusya, doğusunda Karadeniz, güneyinde Bulgaristan bulunmaktadır. Coğrafya : Romanya, Avrupa'da kapladığı alanlar bakımından Balkanlar'ın en önemli devletlerinden biridir. Orta Avrupa'dan İspanya'ya kadar uzanan en kısa yol, Romanya'dan geçer. Orta bölümlerini, yükseklikleri yer yer 2.500 metreyi bulan dağlar kaplar. Transilvanya Alpleri, Doğu Karpatlar, iç... Devamı »»»

RHEIN « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın ve Avrupa'nın en önemli nehirlerinden biri. Uzunluğu 1.293 kilometredir, İsviçre’de başlar, Almanya ve Hollânda topraklarını suladıktan sonra Kuzey denizine dökülür. ... Devamı »»»

RHONE « Dünya Coğrafyası

İsviçre ve Fransa'da akan bir nehir. Uzunluğu 821 kilometredir, İsviçre’de bir buzuldan kaynağını alır, Cenevre yakınlarında Fransa'ya girdikten sonra büyük bir delta meydana getirerek Akdeniz'e dökülür. ... Devamı »»»

RODOS « Dünya Coğrafyası

Ege denizinde, Anadolu'nun güney batısında bir ada. Yunanistan'a aittir. Uzunluğu 74, en geniş yeri 38 kilometredir. Nüfusu 61.800 dür. Dağlık bir yüzeyi vardır. Şarap meyve ve tahıl en önemli gelir kaynaklarıdır. Rodos, 1523 yılında Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı sınırlarına katılmış, 1612 yılından sonra İtalyanların eline geçmiştir. 1948 yılına kadar İtalyanların elinde bir ada olarak kalmış, bu tarihten sonra Yunanistan'a bırakılmıştır. ... Devamı »»»

ŞAM « Dünya Coğrafyası

Suriye'nin başşehri. Nüfusu 383.200 dür. Dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sınırlarına katılmış ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğunda bir şehir olarak kalmıştır. ... Devamı »»»

ŞİLİ « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da bir ülke. Yüzölçümü 74.767 kilometrekare, nüfusu 7.339.546 dır. Başşehri Santiago şehridir. Güney Amerika'nın batısında, Ant dağları ile Büyük Okyanus arasında bir şerit gibi uzanır. Kuzeyinde Peru, kuzeydoğusunda Bolivya, doğusunda Arjantin ile sınırlıdır. Batı kıyıları, baştan başa Büyük Okyanusa bakar, Ant dağları ve bu dağlarla deniz arasında bir şerit halinde uzanan kıyı ovaları, ülkenin başlıca yüzey şekillerini meydana getirir. Akarsuları azdır ve düzgün akış yapamadan denize ulaşırlar, iklimi değişik özellikler gösterir. Çeşitli madenler (bakır, gümüş, altın, krom, bor... Devamı »»»

QUEBEC « Dünya Coğrafyası

Kanada'da bir şehir bir yönetim bölümünün adı. Yönetim bölümünün nüfusu 4.056.000, şehrin nüfusu 164.000 dir. Fransa'nın bir müstemlekesi olmuş, 1759 yılından sonra İngiltere'nin eline geçmiştir, ikinci Dünya Savaşı yıllarında (1943) İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan konferansla ünlüdür. ... Devamı »»»

SALVADOR « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da Büyük Okyanus kıyılarında bir Cumhuriyet. Honduras ve Guatemala ile sınırlıdır. Yüzölçümü 2.613.000 dür. Başşehri, San Salvador şehridir. Yüzeyi, genel olarak dağlık ve volkaniktir. Ülkede, sönmemiş pek çok yanardağ vardır. Sıcak iklimi vardır. Yağış boldur. Özelikle kıyı ovalarımın verimi boldur. Pirinç, şekerkamışı, kahve, tahıl yetiştirilen başlıca ürünlerdir. 1821 yılında Guatemala ile birleşmiş, 1839 yılından itibaren bağımsız bir cumhuriyet olmuştur. ... Devamı »»»

SAN FRANSİSCO « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinde bir şehir. Kaliforniya'da, Büyük Okyanus kıyılarında 775.400 nüfuslu önemli bir şehirdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı için ilk milletlerarası konferans, 1945 yılında bu şehirde toplanmıştır. ... Devamı »»»

SELANİK « Dünya Coğrafyası

Yunanistan'da Ege denizinin meydana getirdiği Selanik körfezinde bulunan bir şehir. Nüfusu 216.800 dür. XV. yüzyılın ilk yarısında, Murat II. zamanında kesin olarak Osmanlı ülkesine katılmış, 1912 yılındaki Balkan Savaşı'na kadar bir Türk şehri kalmıştır. Bu tarihten sonra, Yunanistan'ın önemli şehirlerinden biri olmuştur. Çeşitli tarihî yapılar, Türk mahalleleri ile, uzun yıllar bir Türk şehri olmanın bütün özelliklerini taşıyan Balkan şehirlerinden biridir. Selanik, birçok Türk büyüklerinin olduğu gibi, Büyük Atatürk'ün de doğmuş olduğu bir şehirdir. ... Devamı »»»

SEMMAL « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 200.000 kilometrekare, nüfusu 2.214.000 dir. Başşehri Dakar'dır. Afrika'nın batısında bulunmaktadır. Senegal'in başlıca servet kaynağı tarımdır. Geniş bir kısmı deniz seviyesinden 200 m. gibi alçak ovalarla kaplıdır. Önemli nehirleri, Senegal, Salum, Hambie'dir. En önemli ihracat maddesi yer fıstığı, petrol ve sakızdır. Senegal; darı, pirinç ve pamuk da yetiştirir. 1697 - 1723 arasında Senegal bir Fransız sömürgesi haline geldi, 1959 da bağımsızlığına kavuştu ve 1960 yılında Sudan'la birlikte Mali Federasyonuna katıldı. ... Devamı »»»

SIRBİSTAN « Dünya Coğrafyası

Güney Avrupa'nın, Tuna nehrinin sağ kıyısında yer alan eski bir devleti. Nüfusu 4 milyon kadardı. Başşehri Belgrat'tır. Sırbistan bugünkü Yugoslavya’nın toprakları içinde bulunmaktadır. Sırbistan, Kosova Meydan Muharebesinden sonra (XIV. yüzyıl sonları) Osmanlı egemenliğine geçmiş, uzun yıllar kargaşalıklar içinde bocalayan bir ülke olmasına rağmen, 1815 yılma kadar Osmanlılarda kalmıştır. Bu tarihten sonra bağımsız bir prenslik olmuş, 1918 yılında kurulan Sırp - Hırvat - Sloven krallığından sonra, 1929 yılında kurulan Yugoslavya Krallığının toprakları içinde kalmıştır. ... Devamı »»»

SİBİRYA « Dünya Coğrafyası

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Asya'daki topraklarına verilen ad. ... Devamı »»»

SİYAM « Dünya Coğrafyası

Güneydoğu Asya'da bir krallık. Hindicin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 25.519.965 dir. Başşehri Bangkok'tur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık olan kuzey bölgelerinde geniş ormanlar yer alır. Doğu bölümleri savanlar bölgesi halindedir. Pirinç, tütün kenevir, pamuk, kauçuk başlıca ürünlerdir. Siyam'ın başka bir adı da Tayland'dır. ... Devamı »»»

SOFYA « Dünya Coğrafyası

Bulgaristan'ın başşehri. Nüfusu 525.800 dür. Verimli bir ovanın ortasında bulunan, Bulgaristan'ın en bayındır şehridir. Aynı zamanda, Türkiye ile Avrupa arasındaki yolun da üzerinde bulunmaktadır. Şehir, eski ve yeni olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir. Eski kısımda, Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma tarihî yapılar, dikkati çekecek kadar çoktur. Uzun yüzyıllar, Osmanlı egemenliğinde kalmış Balkan şehirlerinden biridir. ... Devamı »»»

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın doğu ve kuzeyinde, Asya'nın kuzeyinde, çok geniş topraklar üzerinde yer almış federasyon halinde bir Cumhuriyet. 15 Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin birleşmesinden meydana gelmiştir. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Ermenistan, Azerbeycan, Türkmenistan Özbekistan, Kazakistan, Kırgız, Gürcistan, Tacikistan, Estonya, Litvanya, Letonya, Modavya, Batıda Polonya ve Baltık denizinden doğuda Büyük Okyanus kıyılarına kadar uzanır. Kuzeyde hemen hemen bütün Kuzey Buz denizi kıyılarına sahiptir. Güneyde, doğudan batıya doğru, Çin, Afganistan, İran, Türkiye, Romanya Çekoslovakya, Polonya ile sınır... Devamı »»»

STOCKHOLM « Dünya Coğrafyası

İsveç'in başşehri. Malar gölünün meydana getirdiği adalar kümesi üzerinde bulunmaktadır. Nüfusu 768.000 dir. “Kuzeyin Venedik” adı ile de bilinir. Tarihî yapıları ile ünüdür. İsveç'in ve Baltık denizinin en önemli şehirlerinden biridir. ... Devamı »»»

SUDAN « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 2.500.000 kilometrekare, nüfusu 10,550.000 dir. Başşehri Hartum'dur. Kuzeyinde Mısır, doğusunda Eritre ve Habeşistan, batısında Şat, Kenya, Uganda ve Kongo bulunmaktadır. Nil nehri, ülkeyi, güneyden kuzeye ve boydan boya geçer. Bazı madenler bakımından zengin olmakla beraber bağlıca servet kaynağı, susam, darı, yer fıstığı, pamuk ve kauçuktur. Araplar, zenciler ve melezlerden meydana gelmiş olan Sudan halkı,tarımla uğraşır. 1899 ve 1936 yıllarında yapılan anlaşmalar gereğince, Sudan, İngiltere ve Mısır'ın birlik idaresi altında kalmış, Ocak 1956 dan itiba... Devamı »»»

SURİYE « Dünya Coğrafyası

Güney sınırlarımıza komşu olan bir ülke, Batısında Akdeniz ve Lübnan, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün, kuzeyinde Türkiye bulunmaktadır. Yüzölçümü 8.860.500 kilometrekare, nüfusu 4.555.267 dir. Başşehri Şam'dır Cumhuriyetle yöneltilmektedir. Coğrafya: Suriye, yüzey sekileri bakımından, batı - doğu doğrultusunda üç farklı bölgeye ayrılır : a - Akdeniz kıyılarında, Ensariye sıradağlarının meydana getirdiği dağlık bir bölge yer alır. Dağların önünde Akdeniz kıyıları çok düzgündür ve doğal limanlar bulunmaz. b - Suriye çukurluğu, bölgesi, yer yer biraz genişlemekle beraber, genel olarak dar bir bö... Devamı »»»

SUUDİ ARABİSTAN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasını kaplayan bir krallık. Yüzölçümü 1.750.000 kilometrekare, nüfusu 6.036.000 dir. Başşehri Riyat şehridir. Doğusunda İran körfezi, güneyinde, Umman denizi, batısında Kızıldeniz kuzeyinde Ürdün, Irak ve Kuveyt bulunmaktadır. Çöllük bir ülkedir ve iklim çöl iklimi özelliği taşır. Hurma, kahve ve arpa, belli başlı toprak ürünleridir. Asıl gelir kaynakları, Müslümanların kutsal şehirleri olarak tanıdıkları Mekke ve Medine'ye yapılan ziyaretlerden elde edilen gelirler ile, geniş bir alana yayılan petrol kuyularından elde edilen gelirdir.Uzun yıllar Osmanlı imparatorluğu sınırla... Devamı »»»

SYDNEY « Dünya Coğrafyası

Avustralya'nın en büyük şehri ve en önemli limanı. Nüfusu 1.897.000 dir. Maden işleri, gemi yapımı, makine endüstrisi ve biracılık başlıca gelir kaynaklarındandır. ... Devamı »»»

SALOMON ADALARI « Dünya Coğrafyası

Büyük Okyanus'ta, Melenezya takımadaları içinde İngiltere'ye ait olan adalar grubu. Adaların yüzölçümü 33.340 kilometrekare, nüfusu 103.000 dir. Adalar grubu, başlıca yedi ada ile pek çok adalardan meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından İşgal edilmiştir. ... Devamı »»»

SARIRMAK « Dünya Coğrafyası

Çin'in büyük nehri. Tibet'in kuzeyindeki dağlardan çıkar ve pek dolambaçlı bir yolla Sarıdeniz'e dökülür. Uzunluğu 4.160 kilometredir. Gemilere elverişli olmayacak kadar hızlı ve düzensiz akar. Getirdiği çamurlarla sarımsı kirli bir renk almıştır. Suladığı alan, dünyanın en verimli bölgelerini meydana getirir. ... Devamı »»»

SEİNE « Dünya Coğrafyası

Fransa'da bir nehir. Uzunluğu 776 kilometredir. Langres yaylasının Tasselor tepesinde bir noktadan çıkar, birçok nehirler suladıktan sonra, çok dolambaçlı bir akışla Manş Denizine dökülür. Gemilerin işlemesine elverişli bir nehirdir. ... Devamı »»»

SEYLAN « Dünya Coğrafyası

Hindistan yarımadasının güneydoğu kıyılarının karşısında bir ada. Yüzölçümü 65.607 kilometrekare, nüfusu 9.165.000 dir. Britanya Milletler Topluluğuna bağlı bir adadır. Çay ve baharat, adanın başlıca ürünleridir. ... Devamı »»»

SİCİLYA « Dünya Coğrafyası

Akdeniz de, İtalya'nın güneybatısında yer alan bir ada. İtalya’dan Mesina boğazı ile ayrılır. Üçgen biçimli bir adadır. Yüzölçümü 25.740 kilometrekare, nüfusu 4.681.3000 dür. Kuzey bölümleri Apenin dağlarının bir devamı özelliği taşır ve dağlıktır. Güney bölümlerinde ise verimli topraklar yer alır. Kuzeydoğusunda, büyük bir yanardağ (Etna yanardağı, 3.274 m.) bulunur. Tahıl, üzüm, zeytin, portakal yetiştirilen önemli ürünlerdir. ... Devamı »»»

SİNGAPUR « Dünya Coğrafyası

Malaya yarımadasının bir adası ve şehri. Yüzölçümü 534 kilometrekare, nüfusu . 1.467.000dir. Önemli bir ticaret limanıdır. 1942 - 45 yılları arasında Japonya'nın işgalinde kalmıştır. İngiltere’ye aittir. ... Devamı »»»

SUMATKA « Dünya Coğrafyası

Malenezya takımadalarından sonra takımadasının en batıda bulunanının adı. Yüzölçümü 471.500 kilometrekare, nüfusu 12.000.000 dur. ... Devamı »»»

SÜVEYŞ KANALI « Dünya Coğrafyası

Kızıldeniz'le Akdeniz'i birleştiren kanal. Fransız mühendisi Ferdinand de Lesseps'in teşebbüsüyle 1869 yılında açılmıştır. Kanalın Portsait'ten Süveyş şehrine kadar olan uzunluğu 168 kilometredir. Genişliği, su yüzünde 80 – 135 metre, su dibinde 45 – 100 metredir. Derinliği 11 – 12 metreye ulaşır. Süveyş kanalının XIX. yüzyılın sonlarında işletmeye açılması ile Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus yolu, Avrupa’ya çok yaklaşmıştır. Bu yolla İngiltere ile Hindistan arasındaki deniz yolu, yarı yarıya kısalmıştır. Süveyş kanalının, deniz yolunda sağladığı bu büyük fayda sonucu, dünyanın siyasal, ekonom... Devamı »»»

TAHRAN « Dünya Coğrafyası

İran'ın başşehri. Nüfusu 1.513.000 dir. Yüksek surlarla çevrili olan şehirde şahın geniş sarayı, çarşılar, camiler ve modern yapılar vardır. XVIII. yüzyıldan beri İran'ın başşehri bulunmaktadır.İşlenmiş deri, işlenmiş bakır, şehrin başlıca ticaret konularıdır. ... Devamı »»»

TEBRİZ « Dünya Coğrafyası

İran Azerbaycan’ının merkezi olan şehir. Nüfusu 290.000 dir. Tebriz, İslâm medeniyeti devrinde, Doğu'nun pek bayındır ve önemli şehirlerinden biri durumunda bulunuyordu. Halı ve şalları ünlüdür. ... Devamı »»»

TİBET « Dünya Coğrafyası

Orta Asya'da bir ülke. Çin'in bir yönetim bölümü halindedir. Büyük çöller ve yüksek platolar ülkesidir. Dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar, burada bulunur. Yüzölçümü 1.215.000 kilometrekare, nüfuzu 1.174.000 dir. Başşehri, Lassa'dır. Ülke, dinî bir özelliği olan Dalaylama'lar tarafından yönetilir. Eski çağlardan beri devam eden geleneksel hayatlarını devam ettiren insanların bir ülkesi özelliğindedir. ... Devamı »»»

TRABLUSGARP « Dünya Coğrafyası

Libya krallığının başşehri. Nüfusu 144.000 dür 1912 yılına kadar uzun yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir şehir olan Trablusgarp bu tarihten sonra İtalyanların eline geçmiş İkinci Dünya Savaşından sonra da yeni kurulmuş olan Libya krallığının başşehri olmuştur. Kuzey Afrika’da Akdeniz kıyılarında güzel bir şehirdir, ... Devamı »»»

TRAKYA « Dünya Coğrafyası

Kısmen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kısmen de Yunanistan'da bulunan, Avrupa'nın güneydoğusundaki Balkan yarımadasının Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara denizi, Çanakkale Boğazı, Eğe Denizi ile çevrelenmiş güneydoğu bölümüne verilen ad. Türkiye sınırları içinde bulunan ve Meriç nehri ile ayrılan parçasına Doğa Trakya, Yunanistan'da bulunan parçasına Batı Trakya adı verilir. Türkiye sınırları içinde bulunan bölümünün yüzölçümü 23.485 kilometrekaredir. Bu topraklar içinde iki milyondan fazla nüfus barınır. Trakya, 1912 yılındaki Balkan Savaşı'na kadar, Doğusu ve Batısı ile Osmanlı sın... Devamı »»»

TUNUS « Dünya Coğrafyası

Kuzey Afrika'da Akdeniz yakınlarında bir cumhuriyet. Yüzölçümü 156.000 kilometrekare, nüfusu 4.198.000 dir. Başşehri Tunus şehridir.Tunus, büyük bir tarım ülkesidir. Başlıca ürünleri buğday, arpa ve yulaftır. Zeytin ağaçları ve buğday, Tunus'un başlıca gelir kaynağıdır.1574 yılında Türkler tarafından zapt edilmiş, Tunus beyinin yönetiminde, kısmen Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bağımsız bir devlet durumunda kalmıştır. 1881 yılında, Fransızlar tarafından işgal edilmiş, 1956 yılında bağımsız bir cumhuriyet olmuştur.Başşehri olan Tunus, Akdeniz kıyılarında 68.000 nüfuslu güzel bir şehirdir. ... Devamı »»»

TÜRKİYE « Dünya Coğrafyası

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra topraklarının büyük bir çoğunluğu kaybederek tarihe karışmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine, bir millî mücadele olan Kurtuluş Savaşından sonra kurulan ve cumhuriyet yöneltilen devlet. Yüzölçümü 767.110 kilometrekare, nüfusu 27.754.820 dir. Başşehri Ankara'dır 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilân edilmesi ile kurulmuştur .Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Büyük Atatürk'tür. COĞRAFYA: Türkiye topraklarının bir bölümü Avrupa da Trakya adını alan bölgeden, öbür bölümü, Asya'da Anadolu yarımadasından meydana gelmiştir. Trakya'da bulunan toprakların yüzölçüm... Devamı »»»

TUNA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'da bir nehir. Kara ormandan çıkar, Güney Almanya'yı Avusturya'yı, Macaristan'ı Yugoslavya'yı geniş menderesler çizerek sular. Buradan Rumanya'ya geçer ve üç ağızla Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 2.900 kilometredir. Volga'dan sonra Avrupa'nın en uzun nehridir ... Devamı »»»

UKRAYNA « Dünya Coğrafyası

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'ne bağlı bir cumhuriyet. Güney batısından Dniester ırmağı ile, güneyden Karadeniz ve Azak denizi ile sınırlıdır. Yüzölçümü 61.000 kilometrekare, nüfusu 41.869.000 dir. Başşehri, Kiev şehridir. Hayvan yetiştiriciliği, buğday, arpa, şeker pancarı tarımı ve çeşitli madenleri önemlidir. Sovyetler Birliği'nin büyük iktisadî bölgelerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kurtarılmıştır. ... Devamı »»»

URUGUAY « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da Brezilya, Atlas Okyanusu ve Arjantin arasında yer alan bir cumhuriyet. Yüzölçümü 187.000 kilometrekare, nüfusu 2,846.000 dir. Başşehri Montevideodur. Fazla engebeli olmayan toprakları vardır. Sığır, koyun, at başlıca gelir kaynaklarını meydana getirir. Et ve konserve, buğday, mısır, şarap, tütün, başlıca ihraç maddeleridir. 1814 yılından beri bağımsız bir ülkedir. ... Devamı »»»

UMMAN DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Hint Okyanusu'nun Arabistan yarımadası, İran yaylasının güney kıyıları, Hindistan arasında meydana getirdiği büyük körfez. Umman denizine İran körfezi, Hürmüz boğazı aracılığı ile açılır. ... Devamı »»»

URAL DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Avrupa ile Asya arasında bulunan 2.400 kilometre uzunluğundaki sıra dağlara verilen ad. Bu dağların en yüksek noktaları, 1,600 metreyi aşmaz. Ural dağları, çeşitli maden kaynakları bakımından, özellikle altın, platin manganez, nikel demir, bakır madenleri bakımından çok zengindir. ... Devamı »»»

ÜRDÜN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasında bir krallık. Yüzölçümü 95.000 kilometrekare, nüfusu 1.516.000 dir. Başşehir Amman şehridir. Kuzeyinde Suriye ve İsrail, doğusunda Irak ve ve Suudi Arabistan, güneyinde Suudi Arabistan, batısında İsrail bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyinden ortalarına kadar olan bölüm, yükseklikleri en fazla 1.200 metreye kadar ulaşan dağlık alanlarla kaplıdır. Geri kalan bölümleri, geniş çöller halinde uzanır. Çiftçilik ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynaklarıdır. Bir bölümü şehirler de oturur, bir kısmı yarı göçebe, bir kısmı da tam göçebe halindedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce... Devamı »»»

ÜSKÜP « Dünya Coğrafyası

Yugoslavya’da bir şehir. Nüfusu 121.600 dür. Makedonya'nın en güzel şehirlerinden biridir. Vardar nehri üzerinde kurulmuştur. Yıldırım Bayezit devrinde, Timurtaş Paşa tarafından fethedilmiş, uzun yüzyıllar Osmanlıların elinde kalmış, 1912 yılında Osmanlı sınırlarının dışında kalmıştır. ... Devamı »»»

VARŞOVA « Dünya Coğrafyası

Polonya Halk Cumhuriyetinin baş şehri. Nüfusu 1.172000 dir. Orta Vistül nehri üzerinde kurulmuştur. Avrupa'ma tarihî yapıları ile ünlü önemli ve güzel şehirlerinden biridir. Tarihi boyunca bir kaç defa yabancı devletlerin işgalinde kalmıştır. En son işgali, İkinci Dünya Savaşı yıllarında (26 Eylül 1939) Almanlar tarafından olmuştur. ... Devamı »»»

VATİKAN « Dünya Coğrafyası

Katolik kilisesinin ruhanî lideri olan Papaların yönetiminde bağımsız bir devlet. Roma'da Vatikan çevresinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 44 hektardır. Nüfusu da yaklaşık olarak 1.500 kişidir. 1929 yılında Mussolini ile Papalık arasında imza edilen bir bağımsız bir şehir devleti olduğu kabul edilmiştir. Dünyanın en küçük bağımsız devleti durumundadır Vatikan sarayı, müzesi büyük kilise, bir istasyon, bir kaç resmî daire, bir kaç bina, bu devletin sınırları içinde bulunmaktadır. ... Devamı »»»

VENEDİK « Dünya Coğrafyası

İtalya'da Adriyatik denizinin Venedik körfezini meydana getiren gölcükler üzerine kurulmuştur. Nüfusu 330. 555 dır. 122 adacık üzerine kurulmuş bir şehirdir. Şehir kıyıya bir demiryolu köprüsü ile bağlıdır. Şehirde kayıkla dolaşılır. Bu sebeple tarihî ve tabiî güzellikleri ile Avrupa'nın turist çeken en güzel şehirlerinden biridir. ... Devamı »»»

VENEZUELA « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın kuzeyinde bir cumhuriyet. Kolombiya, Brezilya, İngiliz Guayanası ve Atlas Okyanusu ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 912.000 kilometrekare, nüfusu 7.361704tür. Başşehri Caracastır. Ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısı dağlıktır. Merkezde kahve, kakao, şekerkamışı ve çeşitli ağaçlar yetiştiren verimli bir havası vardır. Deniz kıyıları genel olarak alçak ve bataklıktır. Dünya fazla oranda petrol ihraç eden ülkelerinden biridir. 1498 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiş, 1547 yılından itibaren İspanya'nın bir sömürgesi olmuştur. 1810 yılından beri de bağımsız bir cumhuriyet ha... Devamı »»»

VEZÜV « Dünya Coğrafyası

İtalya’da Napoli'nin sekiz kilometre güney - doğusunda ,1.280 metre yükseklikte bir yanardağ. Bu yanardağın tarihte ilk püskürmesi 79 yılında olmuş ve Herculanum, Pompei şehirlerini lâvlarıyla örterek yok etmiştir. O zamandan beri yanardağ kül ve lâvlar saçmıştır. ... Devamı »»»

VİETNAM « Dünya Coğrafyası

Hindiçini yarımadasında bulunan bir ülke. 1884 yılından 1940 yılına kadar Fransız egemenliğinde kalmış, İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında komünistler bir bağımsızlık cephesi kurmuşlar ve Fransızlara karşı mücadeleye girişmişlerdir. Uzun süren bu mücadeleden Fransızlar yenilgi ile çıkmışlardır. Ancak, bu ülkede devam eden çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, 1954 yılında Cenevre'de Vietnam, Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır. Kuzey Vietnam, komünistlerin yönetiminde bir devlet olarak kalmıştır. Bu devletin yüzölçümü 164.000 kilometrekare... Devamı »»»

VİYANA « Dünya Coğrafyası

Avusturya Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 1.619.668 dir. Tuna'nın kolları üzerinde kurulmuş, tarihî bir şehirdir. Eskiden Avusturya İmparatorluğunun merkezi idi. Bir çok zengin kütüphaneleri, imparatorluk sarayı, belediye ve opera binaları gibi tarihî özelliği olan yapıları ile Avrupa'nın ünlü şehirlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanların işgalinde kalmış, savaştan sonra Avusturya Cumhuriyetinin başşehri olmuştur. ... Devamı »»»

VOLGA « Dünya Coğrafyası

Rusya ve Avrupa'nın en uzun ırmağı. Uzunluğu 3.694 kilometredir. Valday yaylasından çıkar, uzun bir yol takip ederek ve gemilerin geçebileceği büyük bir su yolu meydana getirerek Hazar denizine dökülür. ... Devamı »»»

YEMEN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasının güney - batısında Kızıldeniz boyunca uzanan bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 195.000 kilometrekare, nüfusu yaklaşık olarak 5 milyondur. Bu ülkenin yüksek bölümleri, Arabistan yarımadasının en verimli yerleridir. Buralarda, arpa, buğday, darı ve kahve yetiştirilir. Özellikle kahve, en önemli ihraç maddesidir. 1962 yılının son aylarına kadar, “İmam” adı verilen Krallarla yönetilen Yemen'de askerî bir ayaklanma olmuş ve Cumhuriyet ilân edilmiştir. ... Devamı »»»

YENİ ZELANDA « Dünya Coğrafyası

İngiliz Milletler Topluluğu içinde bağımsız bir devlet. Okyanusya'da birbirinden çok boğazıyla ayrılan iki adadır. Yüzölçümü 284.480 kilometrekare nüfusu 2.414.064 tür. Başşehri Wellington'dur. Güzel ormanları ve otlakları olan bol miktarda tahıl yetiştirilen, altın, gümüş, bakır ve kömür madenleri bakımından zengin olan bir ülkedir. Hayvan yetiştiriciliği büyük bir endüstri haline gelmiştir. 1962 de Hollândalılar tarafından keşfedilmiş, 1840 tarihinden itibaren de İngiltere'nin bir sömürgesi haline gelmiştir. 1956 yılından itibaren ,İngiliz Milletler Topluluğu içinde bağımsız bir devlet olmu... Devamı »»»

YUGOSLAVYA « Dünya Coğrafyası

Orta ve Güney Avrupa'da altı federal devletten meydana gelmiş bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 255.000 kilometre, nüfusu 18.512.805 tir. Başşehri Belgraddır. Balkanların ve Tuna Nehri ülkelerinin en genişi durumundadır. Coğrafya : Üç büyük bölüme ayrılarak incelenir. 1 - Kuzeyde Tuna ile Güneyde İlirya arasında yer alan alüvyonlarla örtülü verimli ovalar bölgesi, 2 - Balkanlar ve Moravya Vardar çukurluk alanları. Bu alanlar yüksek dağlarla çevrili tektonik çöküntü alanlarıdır. 3 - Yugoslavya Alpleri ve Dalmaçya'nın Karst yaylası. Bütün bu tabiat şartları içinde Yugoslavya, geniş ölçüde bir tarı... Devamı »»»

YUNANİSTAN « Dünya Coğrafyası

Balkan Yarımadası ülkelerinden biri. Krallıkla yönetilir. Yüzölçümü 133.000 kilometrekare, nüfusu 8.357.526 dır. Başşehri Atina şehridir. Coğrafya : Büyük kısmı dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu dağlar, Yunanistan Balkan Yarımadasının diğer kısımlarından ayırdıkları gibi, memleketin muhtelif bölgelerini de birbirinden ayırırlar. Yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Sarp ve çıplak dağlar, tatlı eğimli tepecikler, verimli alüvyon ovaları halindeki havzalar derin körfezler, sayısız yarımada ve adalar hemen hemen daima dar bir alanda yan yana bulunurlar. Yüzey şekilleri bakımından bazı kısımları ayırmak... Devamı »»»

WASHİNGTON « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin başşehri ve Columbia bölgesinin merkezi. Nüfusu 802.200 dür. Büyük bir idare şehri özelliğindedir. Federal kuvvetler, cumhurbaşkanına oturduğu, Temsilciler Meclisi ile Senatonun bulunduğu yerdir. Bu şehir halkı, doğrudan doğruya cumhurbaşkanına ve kongreye bağlıdır. ... Devamı »»»

ZAMBEZİ « Dünya Coğrafyası

Güney Afrika'da bir nehir. Bir çok çaylar ve göller sularının birleşmesiyle Lunda yaylasından iner, çağlayanlar meydana getirdikten sonra Mozanbik kanalına dökülür. Uzunluğu 2.660 kilometredir. Çağlayanlarının en önemlisi Viktorya çağlayanıdır. ... Devamı »»»Nicknizi Yazip:
nedirkimdir | turkchat | sevgiden | hikaye | hikayeler | Sohbet | mIRc | cet | haber | Muhabbet | Chat | Sohbet | Guzel Sozler | Sohbet | Saglik | Radyo Dinle | izle |