Ne nedir kimdir neyin nesidir

Bitkiler

AĞAÇ « Bitkiler

Odunlaşmış bir gövdesi olan, kökleri ile toprağa tutunmuş ve yapraklardan ya da yapraklı dallardan bir tacı olan bitki. Gövdeleri odunlaşmış da olsa,, ince gövdeli olanlara çalı denir. Bitkiye ağaç karakterini veren odunlaşmış gövde, tam tepesine kadar ya da yapraklı dalların başladığı yere kadar uzanır. Bütün bitkiler gibi ağaçlar da bol besine muhtaçtır. Ağaç besinini, toprağın derinliklerine kadar uzanan kökleri ile alır. Yaprakları ile aldığı güneş ışığını ve karbondioksit gazı ile özümlemeyi yapar. Ağaçlar, yaprakları bakımından ikiye ayrılırlar: Yapraklarını döken ve yapraklarını dökme... Devamı »»»

AKASYA « Bitkiler

Baklagillere bağlı, tropikal ve suptropikal bölgelerde yetişen bir bitki türü. Ağaç ya da ağaççık şeklinde yetişir. Sık yapraklıdır ve baharın sonunda beyaz salkıma benzeyen çiçekler açar.Yapraklan bileşik ve bir sap etrafında kuş tüyü gibi dizilirler. Yolları gölgelendirmek, çorak yerleri yeşertmek için ve süs olarak kullanılır. Bir türünden, eczacılıkta kullanılan arapzamkı elde edilir. ... Devamı »»»

ANANAS « Bitkiler

Bir çeneklilerden ananasgillerden bir bitki. Özellikle tropikal bölgelerde yetişir. Sert ve şerit biçimindeki yaprakları, uç tarafta bir demet meydana getirirler.Meyveleri hoş kokulu ve lezzetlidir. Komposto ve şekerlemeleri yapılır. ... Devamı »»»

ARPA « Bitkiler

Aynı adla anılan, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, memleketimizde çok yetiştirilen buğdaygillerden bir bitki. uzunluğu çeşitli olmakla beraber buğday ve çavdardan daha kısadır. Başak uzunluğu, çeşitlerine göre değişir. Her başak boğumunda üç başakçık bulunur. Arpa'nın ekimi, biçimi ve bakımı, aynen buğdayınki gibidir. Arpa tanelerinde özellikle azotlu maddeler çoktur. Bu sebeple, çoklukla hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Fakat, daha çok genç hayvanlara yedirilir. Bazı ülkelerde siyah ve beyaz arpa unu, ekmek hamuruna karıştırılır. Arpa tanelerin... Devamı »»»

ASLANAĞZI « Bitkiler

İkiçeneklilerden bir bitki. Kuzey Yarımküresinde yetişir, otuz kadar türü vardır. Pembe ve kırmızı renkli güzel çiçekleri vardır. Bir süs bitkisi olarak yetiştirilir. ... Devamı »»»

ASLANDİŞİ « Bitkiler

İkiçeneklilerin bileşikgiller familyasından 50 kadar türü olan otsu bir bitki. Dilimli yapraklı, kısa gövdeli, sarı ya da turuncu renkte çiçekleri olan bir bitkidir. Kıraç yamaçlarda yetişir. ... Devamı »»»

ASLAN PENÇESİ « Bitkiler

İkiçeneklilerin gülgiller familyasından bir bitki.Otsu bitkilerdendir.60 kadar türü vardır.Dilimli yaprakları, sarımtrak renkli çiçekleri vardır.Afrika, Amerika, Avrupa dağlarında yetişir. ... Devamı »»»

ASMA « Bitkiler

Asmagiller familyasından, dalları çardak üzerinde yayılan bitkilere genel olarak verilen ad. 200 kadar çeşidi vardır. Devamlı güneş gören yerlerde kurulan çardaklarda, gölge vermek için yetiştirilirler. Bir süs bitkisi özelliği taşımakla beraber, üzüm yetiştirmek için de istifade edilir. ... Devamı »»»

AFYON « Bitkiler

Gelincikgillerden haşhaş denilen bitkinin iyice ermemiş meyvelerinden elde edilen koyu kahve rengi, baygın kokulu acı bir madde. İçindeki alkaloidlerden dolayı hekimlikte kullanılan en önemli ilâçlardan biridir. İlâç olarak afyondan morfin, kodein, papaverin, protpoin gibi ağrı ve sancıları kesici ilâçlar elde edilir. gramı çocukları, 0,5 - 2 gramı büyükleri öldürebilecek kadar zehirli olan bu maddenin insanlara zarar vermesini önlemek için milletlerarası tedbirler alınmış ve 1912 de Lahey'de, 1931 de Cenevre'de toplanan konferanslarla afyon çıkarılması ve kullanılması birçok şartlara bağlanm... Devamı »»»

AYÇİÇEĞİ « Bitkiler

Bileşikgillerden bir bitki. Çeşitli türleri vardır .Bunlar çok kere uzun gövdeli otsu bitkilerdir. Yaprakları dilimsi; çiçekleri büyücek bir başçık şeklindedir. Ayçiçeğine yurdumuzun bazı yerlerinde “Günebakan” da derler. Süs bitkisi olarak yetiştirildiği gibi tohumlarından yağ çıkarmak içinde yetiştirilir. ... Devamı »»»

BADEM « Bitkiler

Gülgillerden, memleketimizde çok yetişen beyaz çiçek açan kazık köklü, orta boylu, yaprakları kama biçiminde bir ağaçtır. Beyaz çiçek açan ağacın bademi acı, pembe çiçeklinin tatlıdır. Sert bir kabukla örtülü olan meyvesi yenir ve şekercilikte kullanılır. ... Devamı »»»

BAKLA « Bitkiler

Baklagillerden, kazık köklü, yıllık bir bitki, kökleri 110 cm. kadar derinliğe iner. Yan kökleri kuvvetli bir şekilde etrafa yayılır ve üzerlerinde yumrular meydana gelir. Tüysüz olan sapı bir metre kadar yükselebilir. Sap üzerinde sarmalı durumda yaprakları vardır. Çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar. Çiçeklerin kendine has ve hoş bir kokusu vardır. Meyvesi, tohum araları bölmeli ve dolgun bir kapçıktır. Kapçık taze iken yeşil, olgunlaşınca esmerleşir ve sertleşir. Yemeklik olarak kullanılan baklanın Sakız baklası, Sultani bakla, Bayrampaşa baklası gibi çeşitleri vardır ve memleketimizin he... Devamı »»»

BAKLAGİLLER « Bitkiler

Kâpalıt tohumlular altşubesinin, ikiçenekliler sınıfına bağlı ayrı taçyapraklılardan bir bitki familyası. 500 kadar cinsi, 12.000 kadar da değişik türü olan zengin bir familyadır. Dünyanın hemen her bölgesine yayılmıştır. Ağaç, ağaççık ya da ot şeklindedir. Besin bakımından fakir topraklarda bile kolayca yetişir, bu toprakların azot bakımından zenginleşmesine de yardım eder. Bu familyada bakla, fasulye, mercimek bezelye gibi sebzeler, yonca, korunca, acıbakla gibi yem bitkileri; yerfıstığı, meyankökü, gibi sanayi bitkileri; akasya, erguvan, mor ve sarı salkım gibi ağaçlarla bahçelerde yetiştir... Devamı »»»

BALDIRAN « Bitkiler

Maydanozgillerden, nemli yerlerde kendiliğinden yetişen zehirli bir ot. Otsu ve gövdesi oldukça uzun olan bitkilerdendir. Yaprakları çok büyük, fakat her yaprak, tüy gibi ince ve birkaç dilimdir. Bu bitkide “konisin” denilen bir alkoid olduğu için hekimlikte çok kullanılır. Fazla miktarda alındığında felç sonucu solunumunun durması ile ölüm meydana gelir. Sokrates'in, ölüme mahkûm olduktan sonra baldıran içerek kendini zehirlediği ünlüdür. ... Devamı »»»

BALLIBABA « Bitkiler

Ballıbabagillerden Asya, Afrika ve Avrupa'da 40 tan fazla türü bulunan bir bitki cinsi Otsu olan bu bitkiler yıllık olacağı gibi, uzun ömürlü de olabilir. Dört köşe olan gövdelerinin üzerleri çoklukla tüylüdür. Yaprakları saplı, yaprak şekilleri yumurta ve kalp biçiminde, kenarları sivri ya da testere gibi dişlidir. Çiçeklerinde balözü bulunduğundan böcekler tarafından çok ziyaret edilir. Bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen ballıbabalar,yurdumuzda yol, hendek kenarlarında, orman ve çayırlarda rastlanır. ... Devamı »»»

BAMYA « Bitkiler

Ebegümecilerden bir bitki. Ilık iklimlerde bir yıllık, sıcak iklimlerde daha uzun ömürlüdür. Afrika ve Asya'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Memleketimizde de eskiden beri yetiştirilmektedir. Sapı, ılık iklimlerde 70-90 cm. sıcak iklimlerde 1-2 metredir. Yapraklar1 el ayası şeklinde, kökleri oldukça derinde, meyvesi ince uzun piramit şeklinde tohumları yuvarlak, oval ve yeşil renktedir. Çiçek açar açmaz toplanır ve ipe dizilerek güneşte kurutulur. ... Devamı »»»

BEZELYE « Bitkiler

Baklagillerden bir bitki. İlk ve orta çağlardan beri bilinen bu bitkinin taze ,yeşil kabuğu ile taneleri, ya da yalnız taneleri yenir. Çoklukla ilkbaharda turfanda bir sebze olarak piyasaya çıkarılan bezelyenin çeşitli türleri vardır. Çiçekleri beyaz, menekşe renginde olabileceği gibi, boyu bodur, yarı yüksek, yüksek olabilir. Bazı türlerinin yalnız iç taneleri yenebileceği gibi, bazılarının da yeşil kabuklarıyla birlikte iç kabukları yenebilir. Memleketimizde öbür sebzeler ve fasulye kadar olmamakla beraber bol miktarda yetiştirilmektedir. ... Devamı »»»

BİBER « Bitkiler

Patlıcangillerden bir çeşit bitki. Avrupa, Afrika ve Asya'da, Amerika'nın keşfinden sonra yayılan bu bitki sıcak yerlerde iyi yetişir. Meyveleri hem taze yeşil, hem de kurutularak, konserve halinde yenebilir. Sivri biber, dolmalık biber, domates biberi gibi çeşitleri vardır. Kırmızı olan bir çeşidi de kurutulduktan sonra öğütülerek toz kırmızı biber şeklinde baharat halinde kullanılır. Memleketimizde oldukça geniş ölçüde kullanılan ve boyu bazen 6 metreye kadar ulaşan bu bitki yaz aylarında en çok yenen sebzelerden biridir. ... Devamı »»»

BİR HÜCRELİ BİTKİLER « Bitkiler

Bazı yazarlar tarafından protofitlere (protophyte) verilen ad. ... Devamı »»»

BİTKİ « Bitkiler

Bir yere tutunmuş yeşil renkli ve renksiz ,çiçekli ve çiçeksiz, meyveli ve meyvesiz, gelişip döl veren, ömrünü tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren canlıların genel adı. Canlılar dünyasının öbür kolu hayvanlardan bitkileri ayırmak kolay görünürse de, ilkel hayvanların ve ilkel bitkilerin yapılarında fark bulmak zorlaşır. İlkel bitkiler ve ilkel hayvanlarda canlılık olayları yalnız protoplâzmad andır. Fakat ,hayvanlar gibi soluyan, çeşitli hareketler gösteren, uyarılabilen bitkiler; gelişmeleri ilerledikçe, hayvanlardan ayrı bir canlılar dünyası olduklarını belirten özellikler kazanı... Devamı »»»

BİTKİLERİN FİZYOLOJİSİ « Bitkiler

Her canlı gibi bitkilerde de beslenme, solunum, büyüme ve üreme faaliyetleri vardır. Beslenme : Bitkilerin beslenmesi de rol oynayan maddeler su, madde tuzları, hava ve güneştir. Bitkiler, klorofil taşıdıklarından, bunları (anorganik maddeleri) organik madde haline getirirler. Su, bitki için en önem maddelerden biridir. Bitkiler, suyu, emici tüyleri vasıtasıyla topraktan alır odun boruları vasıtasıyla topraktan al ve odun boruları vasıtasıyla yapraklar kadar gönderir. Suyun içinde buluna madensel tuzlarla ve havadan aldığı karbondioksitle, güneş ışığı altında Özümlemeyi yaparak ,organik besi... Devamı »»»

BİTKİ SİSTEMATİĞİ « Bitkiler

Ortak özellikte olan, birbirlerine benzeyen, benzer karakterleri olan bitkilerin bir araya getirilmesi ile meydana gelen sınıflandırma. Dünyadaki hayvan ve bitkilerin çokluğundan doğan bu ihtiyaç sonucu, bütün bitkileri, başlıca, karakterleri ile tanımak imkânı sağlanmıştır. Bitkiler dört şubeye ayrılır : Talli bitkiler. Kara yosunları, Eğreltiler (bunlar çiçeksiz bitkilerdir); Tohumlu bitkiler (bunlar çiçeklidir) ... Devamı »»»

BOZKIR « Bitkiler

Sert çayırlarla otların, bunlar arasında serpilmiş çalılarla dikenlerin meydana getirdiği bir bitki topluluğu. Bozkırlar, çoklukla astropik kuşakta geniş yer tutar. Yaz olduğu, böylece bitki topluluklarının yeteri kadar yeşermeğe fırsat bulamadığı alanlarda meydana gelen bozkırlar, bazen ılık iklim bölgelerinde, tropik kuşağa doğru da yer yer sokulurlar. Bozkırlarda yetişen bitkiler, bu iklim şartlarına uymuş, kurakçıl bir yapı gösteren, üstleri balmumu tabakası ile kaplı küçük yapraklı kökleri toprak altında su çekebilmek için derinlere giden tüylü, meşin gibi sert soğuklara karşı dayanıklı, ... Devamı »»»

BÖCEKÇİL BİTKİLER « Bitkiler

Çoğu sıcak memleketlerde olmak üzere 500 e yakın türü bulunan bir bitki grubu. Bu bitkiler kendi kendilerine özümleme yapıp normal beslenebildikleri halde, azot ve fosforlu besin tuzları bakımından fakir olan topraklarda yaşadıklarından topraktan alamadıkları bu maddeleri canlı hayvanları bilhassa böcekleri avlanmak ve sindirmek suretiyle sağlarlar. Bu bitkilerin başlıcaları Drozera, Diyonea, Utrikularya, Nepentes tir. Bunların böcek tutan organları, çoklukla yapraklarından, ya da yaprak kısımlarından ibarettir. Bunlar, çeşitli salgı ve balözleriyle böcekleri kendilerine çekerler. Böylece bi... Devamı »»»

BÖĞÜRTLEN « Bitkiler

Gülgiller familyasından 300 den fazla türü olan bir bitki cinsi. Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve çoğu ağaççık olan bu bitkiler, insan ve hayvanlar tarafından zevkle yenir. Yurdumuzda dere, tarla ve sulak yerlerde bulunur. ... Devamı »»»

BUĞDAY « Bitkiler

Buğdaygiller familyasının en önemli bir bitkisi. Yıllık bir bitki olan buğdayın kökü saçaklı, yaprakları şerit gibidir. Ekilen tohumlar, iyi toprakta bir kaç gün içinde filizlenir. Olgunlaşma zamanı gelince buğday başak vermeğe başlar. Her başakta 10-100 kadar buğday tanesi bulunabilir. Buğday taneleri ilkin yeşil, sonraları koyu krem rengini alırlar. İnsanların, besin olarak kullandıkları en önemli üç- dört cins tahıl arasında bulunmaktadır. Unun ve ekmeğin en çok yapıldığı bitki, buğdaydır. Bu sebeple buğday, ekmek şeklinde dünyanın en medenî bölgelerinde de kullanılmaktadır. Tarihten önce... Devamı »»»

BURÇAK « Bitkiler

Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerin baklagiller familyasından bir bitki. Taneleri hayvanlara yem olarak yedirilir. Her yıl tohumdan ekilerek yetiştirilir. Taneleri mercimeğe benzer. Oldukça derine giden bir kazık kökü vardır. Baklaya benzeyen meyvesinde kırmızımtrak renkli tanecikler bulunur. ... Devamı »»»

ÇAKIR DİKENİ « Bitkiler

Maydanozgillerden bir bitki. Deve elması adı ile de bilinir. Tarlalarda ver kır yollarında çok yetişir. ... Devamı »»»

ÇALILIK « Bitkiler

Büyük orman bölgelerinde, ormanlar dışında kalan ya da orman boşluklarında bulunan ve iki metreye kadar yükselebilen bodur ağaçlardan meydana gelmiş, yeşil alanlara verilen ad. Burada bulunan ağaççıklara da “çalı” adı verilir. ... Devamı »»»

ÇAM « Bitkiler

Çamgillerden olan ağaçların genel adı. Çam ağaçlarına, ılıman ve soğuk iklim bölgelerinde, deniz seviyesinden 1500 - 2000 metre yüksekliklere kadar her yerde rastlanır. Yavaş büyüyen ve yetiştirilmesi güç bir ağaçtır. Her zaman yeşil kaldığı .yapraklarını dökmediği için, gösterişli, hoş görünüşlü bir ağaçtır. Ormanlarda toplu olarak bulunduğu gibi, bahçelerde parklarda süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Kerestesi dayanıklı olduğu için yapı işlerinde bol miktarda kullanılır. Yağlı parçalarından çıra, kozalak ve gövde sızıntısı sıvılarından zamk, reçine yapılır. Memleketimizde bulunan çeşitl... Devamı »»»

ÇAVDAR « Bitkiler

Buğdaygillerden bir çeşit bitki. Arpaya benzer. Fakat çabuk ve kolay yetişir. Unu ekmek yapmağa elverişli, fakat besleyici özelliği az olan bir undur. Çoklukla kuzey memleketlerinde iklimi ve toprağı buğday yetiştirilmesine elverişli olmayan yerlerde ve yüksek yaylalarda yetiştirilir. Alkollü içkilerden viski, cin, votka, çavdarlardan yapılır. ... Devamı »»»

ÇAYIR « Bitkiler

Buğdaygillerden birçok bitkilerin bir arada yetiştikleri alanlara verilen ad. Nehir yatakları çevresi, devamlı sular altında kalan yerler, yılın önemli bir bölümünde karlar altında kalan yerler, vadiler devamlı çayırlık alanların bulunduğu yerlerdir. Buralarda kendiliğinden yetişen bitkilerin köklerinin uzun olması, bitkilerin toprak üstünde bulunan bölümlerinin çeşitli sebeplerle harap olması, kesilmesi, hayvanlar tarafından yenilmesi halinde bile, bu alanların yine çayır alanları olmasını sağlar. Çayırlıklar, genel olarak tabiî çayırlıklar ve sun'î çayırlıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Tab... Devamı »»»

ÇINAR « Bitkiler

İki çeneklilerden, gövdesi 30 metreye kadar yükselebilen bir ağaç. Yaprakları enli ve parçalıdır. Yeşilimtrak, gri renkte bir kabukla örtülü olan gövdesi oldukça geniştir.Kışın yapraklarını döker ve baharda yeniden yeşil yaprak bırakır. Çiçekleri küre şeklindedir. Bunlar, tek çekirdekli, üstü dikenli kabukla kaplı bir meyve haline gelir. Çınar, uzun ömürlü ağaçlardan biridir. Haşmetli bir duruşu vardır. Enli yapraklan, uzun ve yaygın dalları ile geniş bir gölge alanı verdiği için bir gölge ve süs ağacı olarak yetiştirilir. Ilıman iklim bölgesinde yetişen ağaçlardan olduğu için, b... Devamı »»»

ÇİÇEK « Bitkiler

Bir bitkinin, göz alıcı renklerle bezenmiş olan, çoğu güzel kokan, üreme organlarını taşıyan bölümü. En çok rastlanılan çiçekler, dört dizi bölümünden meydana gelmişlerdir. Bu dört bölüm, çiçek sapından gelişirler. Bu sapın ucu, bir tablayı hatırlatır ve “çiçeklik” adını alır. Çiçeği meydana getiren dizinin en dış bölümünde, bir çanak meydana getirecek şekilde dizilmiş olan çanak yaprakları vardır. Bunlar, çiçek tomurcuk durumunda iken, tomurcuğun bütün bölümlerini korur çiçek açtığında ona bir desteklik vazifesi görür. Çanağın içinde “taç” denen, göz alıcı renklerden meydana gelmiş taç-yapra... Devamı »»»

ÇİÇEKLİ BİTKİLER « Bitkiler

Bitkiler dünyasının ayrıldığı iki büyük şubeden biri. Bunlar tabiatta en çok karşılaştığımız ve tohumlu olan bitkilerdir. Çiçekli bitkiler şubesi, açık tohumlular ve kapalı tohumlular olmak üzere iki alt şubeye ayrılır. Bu alt şubeler de takımlara, familyalara, cinslere ve türlere ayrılmıştır. ... Devamı »»»

ÇİÇEKSİZ BİTKİLER « Bitkiler

Bitkiler dünyasının ayrıldığı iki büyük şubeden biri. Çiçeksiz bitkiler, 1 - Talli bitkiler, 2 -Karayosunları, 3- Eğreltiler olmak üzere üç şubeye ayrılmıştır. ... Devamı »»»

ÇİMEN « Bitkiler

Su kenarlarında, çayırlarda, ormanlarda tabiî halde bulunduğu gibi, süs bahçe ve parklarında, koru, yol, meydan, kayalık ve su ile çevrili geniş alanlarda yetişen küçük bir bitki cinsi. Bunların yüzlerce türü vardır. Tabiî olarak yetişen çimenlerden başka, özel olarak yetiştirilen sun'i çimenler de vardır. Bunlar, iyi hazırlanmış toprağa, çim bitkilerinin tohumlarının ekilmesi sonucu meydana gelir. Çimenler daima güneşsiz ve bulutlu havalarda sulanır ve bitkilerin tohum tutmalarına meydan vermeyecek şekilde vakit vakit el makasları ya da çimen biçen makinelerle biçilir. ... Devamı »»»

ÇİMLENME « Bitkiler

Bir bitkinin tohumdan gelişmesi. Çimlenme, ya tohumun toprağa düşmesi anından başlar ya da birkaç günlük, birkaç yıllık bir uyuma devresinden sonra başlar. Bu süre çeşitli şartlara bağlıdır. Bu şartların başlıcaları arasında su ve ısı vardır. Suyun ve ısının etkisiyle toprağa düşen tohum, ilkin şişmeğe başlar, bir süre sonra da kabuğu yarılır ve yavru bitkinin kökçük kısmı toprağın içme doğru aşağıya, sapçık kısmı da toprağın yüzüne doğru büyümeğe başlar. Bu büyüme sırasında beslenme, tohumun içindeki yedek besin maddeleriyle olur. Kök ve yapraklar, gelişmelerini kazanınca, bitki kendi besini... Devamı »»»

ÇUHAÇİÇEĞi « Bitkiler

Çuhaçiçeğigillerden bir bitki. Sık sık çiçek açan ve kışın saksılarda yetiştirilen bir bitkidir. ... Devamı »»»

DAL « Bitkiler

Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. Bitkinin yaprakları, dallardan çıkar ... Devamı »»»

DARI « Bitkiler

Buğdaygillerden bir bitki. Kumsal topraklardan hoşlanan, kurağa dayanıklı, ilkbaharda ekilen yazlık bir bitkidir. Tür ve çeşitleri 300'e yakındır. Yeryüzünde buğday ve prinçten sonra en çok kullanılan bir besin maddesidir. Unundan ekmek yapıldığı gibi, çok nişastalı olması bakımından ispirto çıkarılmasında ve mayalandırılması ile de boza yapılmasında kullanılır. Kuşlara yem olarak verildiği gibi, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde en önemli besin maddesi olarak kullanılır. ... Devamı »»»

DEFNE « Bitkiler

Defnegillerden bir bitki. Boyu 8-10 metreye ulaşır. Yaprakları güzel kokuludur ve kış-yaz yeşildir. Çiçekleri, küçük sarı renkli bir buket halindedir ve çiçeklendiğinde çok güzel görünüşlüdür. Ezilen yaprakları, acı bademi andıran bir koku verir. Yapraklarından çıkan buharlar, küçük böcekleri öldürecek kadar etkilidir. Hekimlikte, uyku vermek, sinirleri yatıştırmak için ilâç olarak kullanılır. Yaprakları, bazı yemeklere, iştah açıcı olarak katılır. ... Devamı »»»

DEMİRHİNDİ « Bitkiler

Baklagillerden bir ağaç. Sıcak ülkelerde yetişir. Meyveleri, fasulye gibi uzunca bir kabuk içindedir ve yassı fasulye tanelerini andırır. Bunlardan yemek yapıldığı gibi, üzerlerine seker ekmek suretiyle de yenebilir. Fakat çoklukla, ferahlatıcı özelliğinden faydalanmak için şerbeti kullanılır. ... Devamı »»»

DEREOTU « Bitkiler

Maydanozgillerden bir bitki. Yıllık bir bitkidir. Gövdesi bazen bir metreye kadar yükselebilir. Yaprakları ince ve çam iğnesi gibidir, arı küçük çiçeklidir. Yaprak ve tohumları kokuludur. Dere otunun yaprakları iştah açıcı olduğun, dan salata ve yemeklerde kullanılır. ... Devamı »»»

DEVEDİKENİ « Bitkiler

Bileşikgillerden bir bitki. Eğri, küçük başlı, bataklık, tarla dikenleri gibi pek çok çeşitleri vardır. Başlıca zararlı bitkilerdendir, tarlalarda kendi kendine yetişir. Çiçekleri küçük birer enginar başını andırır, yaprakları iri dikenlidir. Boyu bazen bir metreye kadar bulunur. ... Devamı »»»

DOMATES « Bitkiler

Patlıcangillerden bir sebze. Esas yetişme yeri Amerika dır. İspanyollar aracılığı ile bütün dünyaya yayılmıştır. Sulu ve mayhoş meyvesi için yetiştirilir. Yeşilken turşusu yapıldığı gibi, kızarmışken salatası yapılır, çiğ ya da pişmiş halde yenebilir. Yemeklere lezzet vermek İçin ezmesi, pestili, salçası her mevsimde kullanılır. ... Devamı »»»

EBEGÜMECİ « Bitkiler

Ebegümecigillerden bir bitki. Çiçekleri açık mor renktedir. Çiçeği ve kökü hekimlikte, yaprakları da sebze gibi yemek yapılmakta kullanılır. Çoklukla tarla kenarlarında kendiliğinden yetişen bir bitkidir. ... Devamı »»»

EĞRELTİOTU « Bitkiler

Damarları çiçeksizlerden bir bitki. Gölgeli ve nemli yerlerde yetişen, özellikle nehir, dere, göl gölgeli orman altları, nemli duvar dipleri gibi yerlerde yetişir. Küçük fidanlar halinde bulunanları olduğu gibi, orman ağacı büyüklüğünde olanları da vardır. Yaprakları, toprakaltı gövdesi cin toprak yüzüne yakın yerlerinden çıkar. Hekimlikte, müshil olarak ve barsak kurtlarını düşürmek üzere kullanılır. ... Devamı »»»

ENGİNAR « Bitkiler

Bileşikgillerden bir bitki. Kökü, yıllarca yaşar ve her ilkbaharda toprak üstü kısımları yeşerir. Dikenli bir bitkidir. İri ve topuz biçimindeki yeşil çiçeği vardır. Çiçekliği sebze olarak yemek yapmada kullanılır. ... Devamı »»»

ERGUVAN « Bitkiler

Baklagiller familyasından bir ağaç. Pembe ve kırmızı renkte çiçekler açan, yaprakları çiçekten sonra meydana gelen, fasulye kabuğu şeklinde ince ve yassı bir yemiş veren bir ağaçtır. Bazı türleri sekiz metre kadar boy verir. Çiçeklerinin güzelliği sebebi ile bahçe ve parklarda süs için yetiştirilir. ... Devamı »»»

ERİK « Bitkiler

Gülgillerden, beyaz çiçek açan bir ağaç ve bunun meyvesi. Meyvesi ince zar kabuklu, sarı, kırmızı, yeşil ya da mor renkte, çok defa ceviz büyüklüğünde, mayhoş ya da tatlıca ,eti sulu, tek ve sert çekirdeklidir. Birçok çeşidi vardır. Çiğ yenmekle beraber yaş ya da kurusundan hoşaf ve komposto yapılır. ... Devamı »»»

FASULYE « Bitkiler

Baklagillerden yıllık bir bitki ve bunun yaş ya da kuru meyvesi, Tarlalarda, bahçelerde yetiştirilir. Çiçekleri, beş bileşik çanak yaprak, başka başka boylarda yarı taç yapraklarından yapılmıştır. Asıl tohumu meydana getiren sebze ve kuru halde iken yenen taneler, bu yaprak içinde, yukarıdan aşağı sıralanmıştır. Sebze taze ve körpe iken taneler küçüktür. Meyve yapraktan ayrılmaz. Kuru halde iken ise, taneler yapraktan ayrılabilir. Protein ve vitamin bakımından sebzelerin en zenginlerinden biri olan fasulyenin kuru halde taneleri ve yaş halde yaprağı meyve yaprağı ile meyvesi yenir. Çeşitli yem... Devamı »»»

FINDIK « Bitkiler

Palamutgillerden küçük bir ağaç ve bunun meyvesi. Özellikle Kuzey Yarımkürenin ılık bölgelerinde ve memleketimizde Karadeniz bölgesinde yetişir. Meyvesi, sonradan sertleşen yeşil bir dış kabuk içindedir. Meyve yuvarlak ya da uzunca yağlı ve nişastalıdır. Besleyici özelliği çok olan bir meyvedir. ... Devamı »»»

FISTIK « Bitkiler

Fıstıkgiller familyasından bir cins ağaç ve bunun meyvesi. Akdeniz iklimi bölgelerinde yetişir. Başlıca iki cinsi vardır. Antep fıstığı, dünyanın en çok tanınanıdır. Bizde çoklukla “Şam fıstığı” adı ile de bilinir. Gevrek bir kabuk içinde bulunur ve kuru yemiş olarak yenir.Yer fıstığı, sıcak bölgelerde yetişir. Çiçekleri toprağa gömülerek meyve veren küçük bir bitkidir.Özellikle güney illerimizde bol miktarda yetiştirilen Antep fıstığı, memleketimizin önemli bir ihraç maddesidir. ... Devamı »»»

FİDAN « Bitkiler

Meyveli, meyvesiz, iki ya da daha çok yıl ömürlü ağaç ve ağaçları üretmek üzere kullanılan, tohumundan sürmüş ya da odunlaşmış dalları köklendirmiş genç bitkilere verilen ad. Bunların yetiştirildiği yere “fidanlık”, bunları yetiştirme sanatına “fidancılık” denir.Meyve veren ağaç ve ağaççıkların fidanları kâr ya da zevk amacı ile yapılan meyve bahçeleri ile bağların kurulmasında kullanılır. Meyvesiz ağaç ve ağaççık fidanları ise süs bahçeleri, küçük korular, parkların kurulmasında işe yararlar. ... Devamı »»»

FİDE « Bitkiler

Odunlaşmayarak yaşayan ot halindeki bitkilerin bazılarını yetiştirmek amacı ile özel yerlerde tohumlarından ya da yetişmiş olanların dallarının köklendirilmesinden meydana gelen genç bitkilere verilen ad. Bunların yetiştirildiği yere “fidelik”denir. Fide, çoklukla, tohumları kıymetli ya da az miktarda olan bitkilerle iyi hazırlanmış topraklar üzerinde dikkat isteyerek yetiştirilmesi gereken bitkilerin üretilmesini sağlamış olur. ... Devamı »»»

GÜL « Bitkiler

Güller familyasının örneği olan çiçek ve onun ağaç ya da fidanı. Çiçeklerin en güzeli ve en çok çeşitlisidir. Rengi, kokusu, biçimi, boyu bakımından 4.000 kadar çeşidi bulunduğu söylenir. Renklilerinin güzelliği ve kokusunun hoşluğu sebebi ile bir süs bitkisi olmasının yanında, çok güzel kokulu yağı bulunması sebebi ile parfümeride başta gelen ilk maddedir. Ayrıca çiçek yapraklarıyla, reçel, tatlı, şurup ve likör yapılır. Parfümeride (esansçılıkta) kullanılan gülyağı önemli bir ticaret maddesidir. Memleketimizde özellikle Isparta ve Burdur'daki geniş gül bahçelerinde oldukça bol miktard... Devamı »»»

HANIMELİ « Bitkiler

Hanımeligiller familyasının örneği olan bitki. İlkbaharda başlayarak yazın bir kaç defa çiçek açar. Salkım halindeki sarı kırmızı çiçekleri güzel koktuğu için bahçelerde, duvar kenarlarında, ağaç diplerinde yetiştirilir. Tırmanıcı özelliği olduğu için duvar kenarlarını, ağaç gövdelerini ve çardakları süsler. ... Devamı »»»

HARDAL « Bitkiler

Turpgillerden bir bitki. Tadı sert ve yakıcı tohumları vardır. Hekimlikte ve yenecek, içecek bazı maddelerde kullanılır. ... Devamı »»»

HAŞHAŞ « Bitkiler

Gelincikgillerden bir bitki. Afyonun elde edildiği bitkidir. Kapalı ve açık başlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Kapalı başlı olanlar, olgunlaştıktan sonra tohumlarını dökmezler; açık başlı olanlar ise tohumlarını kolayca dökerler. Haşhaş bitkisinin başları, çiçeklerini döktükten 35 - 40 gün sonra (Mayıs, Haziran aylarında) özel çakılarla sabahları işçiler tarafından yanlamasına çizilirler. Kesilen damarlardan, beyaz ve kıvamlı bir sıvı akar. Rengi ilkin beyaz olan bu sıvı, sonra esmerleşir, pıhtılaşır. Ertesi sabah bu pıhtılar bitkiden alınarak bir araya toplanır ve yoğrulur. Bu elde edilen,... Devamı »»»

HAVUÇ « Bitkiler

Maydanozgillerden bir bitki. Kökü uzunca, koni biçiminde ve etlidir. Sebze olarak yenen bitkilerdendir. % 88 i su olan havuçta % 10 kadar şekerli maddeler, nişasta ve azotlu maddeler bulunur. Sonbahar ve kışın çıkar. Çiğ olarak salatalarda ve pişirilerek yemeklerde kullanılır. ... Devamı »»»

HIYAR « Bitkiler

Kabakgillerden bir bitki. Sebze ile meyve arası bir bitkidir. Meyvesi, yeşili ince kabuklu, uzunca bir yeşillik salatasıdır. Turşusu yapıldığı gibi, tuzlanarak da yenir. Halk arasında “salatalık” da denir. ... Devamı »»»

HİNDİBA « Bitkiler

Salata ve sebze olarak yenen mayhoşça yapraklı bir bitki. Çoklukla çayırlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişir. Ak ve kara olmak üzere iki çeşidi vardır. Kökü toz haline getirilerek bazen kahveye karıştırılır. ... Devamı »»»

HİNT KAMIŞI « Bitkiler

Sıcak iklimlerde yetişen buğdaygillerden bir bitki. Bambu adı da verilir. Pek çabuk uzayan gövdesi 25.30 metreye kadar yükselebilir. Her yıl ya da bir kaç yıl ara ile çiçek açan çeşitleri vardır. El sanatlarında ve sanayide çok kullanılmaktadır. Tütün tabakaları, vazolar, pipo, koltuk, çerçeve, sepet kürdan, süpürge, v.s. yapımında kullanılır. ... Devamı »»»

HİNT YAĞI BİTKİSİ « Bitkiler

Sütleğengillerden, ağacı andıran bir bitki. Çoklukla süt bitkisi olarak yetiştirilir. Boyu, bir kaç metreye yükselebilir. Yaprakları pençe biçimlidir. Sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir.Bu bitki, asıl tohumlarından çıkarılan ve “hintyağı” denen yağı ile önemlidir. Hekimlikte kuvvetli bir müshil olarak kullanıldığı gibi, sabunculukta ve uçak motörlerini yağlamakta kullanılır. ... Devamı »»»

HİNT YAĞI OTU « Bitkiler

Sütleğengillerden bir bitki. Boyu çoklukla bir kaç metreyi bulur. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Boyu uzadığı zaman “kene otu” adını alır. Sıcak ve ılıman bölgelerde yetişir. Tohumlarından hintyağı çıkarılır. ... Devamı »»»

IHLAMUR « Bitkiler

Ihlamurgiller familyasından büyük bir gölge ağacı. Ilıman bölgelerde yetişir. Kerestesi beyazdır, iyi cila aldığı, işlemeye elverişli olduğu için marangozlukta çok kullanılır. Çiçeğinin kokusu pek hoştur. Çiçeği kurutularak çay gibi kaynatılır ve soğuk algınlıklarında ter vermek için içilir. ... Devamı »»»

ISIRGAN « Bitkiler

Isırgangillerden bir ot. İnce bir zarla örtülü geniş yaprakları vardır. Bu yaprakları vücuda dokunduğundan bir yangı meydana getirir. Bu yangı, yaprakların üzerinde bulunan tüy ve dikenlerin, karınca asidi taşımalarından ileri gelmektedir. ... Devamı »»»

ISPANAK « Bitkiler

Ispanakgillerden bir bitki. Kış sebzesi olarak yetiştirilir. Çeşitli vitaminler bakımından zengindir. Hafif ve sindirimi kolay bir sebzedir. Çeşitli yemekleri yapılmaktadır. ... Devamı »»»

ITIR « Bitkiler

Yapraklarının kenarı tırtıllı bir süs bitkisi. Çiçekleri çoklukla beyazdır. Asıl güzel kokan yerleri yapraklarıdır. Yaprakları elde biraz ovulunca, uzun süre devam eden bir güzel koku elde edilmiş olunur. ... Devamı »»»

LALE « Bitkiler

Zambakgillerden bir süs bitkisi. Yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri türlü renklerde ve kadeh biçimindedir. Akdeniz bölgesi bitkilerindendir. XV. yüzyılda bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Bugün özellikle Hollanda’da geniş ölçüde yetiştirilmektedir. Yurdumuzda özellikle XVII. yüzyıl'da lâle yetiştirilmesine büyük bir önem verilmiş, lâleler, İstanbul Saraylarının en güzel süsü durumuna gelmiştir. Lâle, Osmanlı İmparatorluğunda bir devre adı verilmiş bir süs bitkisidir. ... Devamı »»»

LİMON « Bitkiler

Yaprakları güzel kokulu bir ağaç ve bunun sarı renkli meyvesi, sarı renkli, yumurta biçimli, kabuğu güzel kokulu içi ekşidir. Özellikle C vitamini bakımından faydalıdır. Ülkemizde bol miktarda yetiştirilen bir ağaçtır. ... Devamı »»»

LAHANA « Bitkiler

Turpgillerden kışın yetiştirilen bir sebze. Üstü yeşil içi beyaz, büyük ve kat kat sarılıdır. Etle pişirilir, dolması, salatası ve turşusu yapılır. ... Devamı »»»

KABAK « Bitkiler

Kabakgillerden bir bitki. Geniş yapraklı, yerde sürünen bir bitkidir. Meyvesi sebze olarak yenir. Çeşitli türleri vardır. En çok kullanılan sakız kabağıdır. Bundan başka asma kabağı, balkabağı gibi türleri de makbuldür. ... Devamı »»»

KAFUR AĞACI « Bitkiler

Gülgillerden bir çeşit taflan. Genel olarak Uzak Doğu ülkelerinde yetişir. Hekimlikte çok kullanılan “kâfuru”, bu bitkiden elde edilmektedir. Kısa boylu, bodur bir ağaççıktır. Kesilerek ufak parçalara ayrılır ve suda kaynatılır. Kaynama sırasında çıkan buharlar, yoğunlaştırılır. Elde edilen yağlı bir bileşikten kâfuru, basınçla ayrıştırılır ve kristallendirilir. Elde edilmiş olan kâfuru, renksiz, saydam, acımtırak ve yakıcı lezzetlidir. Hekimlikte çeşitli ilâçların yapımında kullanılır. ... Devamı »»»

KAHVE « Bitkiler

Sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve meyve çekirdeği. Çekirdek kavrulup dövüldükten sonra kaynatılıp içilir. Sinirlere hareket, zihne uyanıklık ve canlılık verir. İçindeki kafein maddesinden dolayı, kahvenin ilkin Habeşistan'da bir rastlantı sonucu bulunduğu söylenir. Bütün dünyaya da Arabistan aracılığı ile yayıldığı sanılır. Kahvenin Türkiye'de yayılması XVI. yüzyılda Kanunî Süleyman zamanındadır. Fransa ve öbür ülkelerde de XVII. yüzyılın sonlarına doğru yayılmağa başlamıştır. Bugün en çok kahve yetiştiren ülkelerin başında Brezilya gelmektedir. ... Devamı »»»

KAKAO « Bitkiler

Sıcak iklim bölgelerinde yetişen bir bitki ve bunun meyvesi içindeki çekirdeklerine verilen ad. Çekirdekleri kahve gibi içmek için kullanıldığı gibi çikolata yapımında da kullanılır.Kakao, yapraklarını dökmeyen büyük bir ağaçtır. Meyveleri, gövdesinden ve dallarından tomurcuk gibi çıkar. Kalın bir hıyar biçimindedir. Her birinde 20-25 kadar çekirdek bulunur. ... Devamı »»»

KAKTÜS « Bitkiler

Kurak ve sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç. Yapraksız ve iri kalın dilimli, dikenli yapraklı cinsleri vardır. Dev kaktüsü denen çeşidi 10-15 metre kadar yükselir. Büyük çalılar halinde olanları, sıcak ülkelerde, tarla duvarı halinde bol yetiştirilir. Küçük boyda olanları süs bitkisi olarak saksılarda ve serlerde yetiştirilir. ... Devamı »»»

KAMELYA « Bitkiler

Çayırgiller familyasından kalın yapraklı bir ağaççık. Az çok gül biçiminde, iri ve çoklukla beyaz renkli çiçekleri olan bir süs bitkisidir. Asya'nın doğu taraflarından Avrupa'ya ve dünyaya yayılmıştır. ... Devamı »»»

KAMIŞ « Bitkiler

Buğdaygillerden, sıcak yerlerde yetişen bir bitki. Dallarının içi boş ve düğümlü, yaprakları çok uzun ve serttir. Kalınlığı ve başka özellikleri bakımından şeker kamışı, bambu gibi bir çok çeşitleri vardır. ... Devamı »»»

KARABİBER « Bitkiler

Karabibergillerin örnek bitkisi ve onun meyvelerinin kuru, küçük ve siyah taneleri. Bu tanelerin keskin kokusu, yakıcı bir lezzeti vardır. Dövülüp toz haline getirilerek yemeklere çeşni vermek üzere kullanılır. Karabiber bitkisinin fidanı tırmanıcı, yaprakları yürek biçimindedir. ... Devamı »»»

KARABUĞDAY « Bitkiler

Karabuğdaygillerin örnek bitkisi. Salkımsı olan çiçekleri beyaz, kırmızı renktedir. Yaprakları yürek biçimlidir. Meyvesi yeşilken hayvan yemi olarak kullanılır. Unundan ekmek yapılır. ... Devamı »»»

KARANFİL « Bitkiler

Karanfilgiller familyasının örneği olan bitki. Çiçekleri pembe, kırmızı ya da alaca renkte güzel kokulu bir süs bitkisidir. Üç yüz kadar türü vardır. ... Devamı »»»

KASIMPATI « Bitkiler

Bileşikgillerden bir süs bitkisi Çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte olur. Sonbahardan kış ortasına kadar açar. Pek çok çeşitleri vardır. Kokusu yoksa da çiçeklerinin güzelliği bakımından ihtişamlıdır. ... Devamı »»»

KAVAK « Bitkiler

Söğütgillerden çoklukla sulak yerlerde yetişen bir ağaç. Boyu otuz, kırk metreye kadar yükselebilir, Kerestesi işlenip bazı eşya için kullanılır. Yaprakları genişçe, yaprak sapları ince ve uzun olduğu için, hafif rüzgârlarda bile titreşir ve hava hareketlerini haber verir. ... Devamı »»»

KAYIN « Bitkiler

Kayıngillerin örnek bitkisi olan bir ağaç. Kurşunî renkteki gövdesi dümdüz olur ve gövdesi 40 metreye kadar yükselebilir. Beyaz kerestesi sağlam ve yumuşak olur. Marangozlukta çok kullanılır. ... Devamı »»»

KENEVİR « Bitkiler

Kendirgillerden iki evcilikli bir bitki .Sapındaki tellerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılır. Tohumları da kuş yemi olarak kullanılır. ... Devamı »»»

KETEN « Bitkiler

Ketengiller familyasının örnek bitkisi. Sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir. Mavi çiçekler açar ve tellerinden yapılan sağlam iplikleri dokumacılıkta kullanılır. ... Devamı »»»

KINA « Bitkiler

Kına ağacı bitkisinin kuruyan yapraklarını dövmekle elde edilen bir toz. Doğu'da, kadınlar, bu tozu hamur haline getirerek parmak uçlarını, ellerini, saçlarını boyarlar. ... Devamı »»»

KÖK « Bitkiler

Bitkiyi toprağa bağlayan topraktan su ve besin tuzları alan organ . ... Devamı »»»

NANE « Bitkiler

Ballıbabagillerden bir bitki. Yapraklan sapsız, çiçekleri beyaz ya da menekşe renginde, küçük bir bitkidir. Yemeklere tat ve koku vermek için yas ya da kuru olarak kullanılır. ... Devamı »»»

NERGİS « Bitkiler

Nergisgillerin örnek bitkisi. Çiçekleri ayrı ya da bir köksap üzerinde şemsiye durumunda bir süs bitkisidir. Çiçeklerinin renkleri çeşitli olur. Lâle gibi soğan köklüdür. ... Devamı »»»

NİLÜFER « Bitkiler

Nilüfergillerden bir bitki. Yaprakları tekerlek biçiminde ve geniş, çiçekleri beyaz sarı, mavi, pembe renkte olur; durgun sularda ya da havuzlarda gelişir. Bir su bitkisidir. ... Devamı »»»

NOHUT « Bitkiler

Baklagillerden bir bitki. Bileşik yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, meyvesi baklamsı, bol nişasta ve çift tohumlu bir bitkidir. Meyvesi yemek olarak kullanıldığı gibi, kuru yemiş olarak da yenir. ... Devamı »»»

MANOLYA « Bitkiler

Manolyagillerden bir süs ağacı. Yapraklan iri ve parlak yeşil renkte çiçekleri çok iridir. Çiçekleri beyaz olur ve limon çiçeği kokusunu andırır güzel kokulu bir çiçektir. ... Devamı »»»

MANTARLAR « Bitkiler

Tatlı bitkilerden bir sınıf. Kök, sap, yaprak gibi organları yoktur. Şapkalılar, küfler ve birhücreliler olmak üzere üç takıma ayrılırlar. Şapka mantarlar, kırlarda, nemli çayır ve gübreliklerde yetişen, renk renk şapkalarıyla görülen mantarlardır. Toprak üstü bölümleri bir sap ile değişik renkli bir şapkadan ibarettir. Bu takımın mantarları, yiyecek olarak kullanılır. Zehirli ve zehirsiz cinsleri vardır. Zehirli olanların üzerleri lekelidir ve gümüş kaşığı karartır. Küf mantarlar, bunlar daha çok miçelyum ipliklerden meydana gelmiş mantarlardır. Patates, ekmek, peynir gibi yiyeceklerin üzer... Devamı »»»

MAYA « Bitkiler

Bazı besinlerin yapımında gerekli olan mayalanmayı sağlamak için kullanılan maddelere verilen ad. Mayalar, bitkilerin bir hücreli olan mantarlarından başka bir şey değildir. Örnek olarak, bir hücreli mantarlardan bira mayası, mikroskop altında incelendiğinde, bunun, yumurta biçiminde tek hücrelerden meydana geldiği görülür. Bunlar, zincirleme tomurcuklanarak ürerler. Mayalar, bulundukları ortamda, çeşitli tepkimelere yol açarlar, örnek olarak bira mayası, kapalı yerlerde, şekerli suyu ayrıştırıp alkole çevirirler. Alkollü içkiler, bu yolla elde edilir. Kapalı şişeler içinde dinlendirilmeye bı... Devamı »»»

MAYDANOZ « Bitkiler

Güzel kokulu bir bitki. Gölgelik sulak yerlerde yetişir. Yaprakları bileşik, çiçekleri de bileşik, şemsiye biçimindedir. Küçük, ince dilimli yeşil yaprakları, tat vermek için yemeklere katılır. Kökünden, meyvelerinden da hoş kokulu bir yağ çıkarılır. ... Devamı »»»

MENEKŞE « Bitkiler

Menekşegillerin örneği olan bitki. Yürek biçimini andıran yaprakları sapsız olduğu için hemen hemen hiç boy vermez. Çiçekleri, küçük, değişik koyu renklerde ve güzel kokuludur. Menekşe, hemen her bahçede bulunan bir süs bitkisidir. ... Devamı »»»

MERCİMEK « Bitkiler

Baklagillerden bir bitki. Özelikle kumlu topraklarda yetişir. Beyazımtırak morumsu çiçekler açar. Taneleri, fasulyede olduğu gibi bir torba içindedir. Her bir torbadan iki tane çıkar. Bu tanelerin rengi koyu yeşil ya da kirli kırmızıdır. Kuru yada yaş olarak yemeği, çorbası yapılır. Önemli besinlerimizden biridir. Mercimek, eski çağlardan beri bilinen ve yetiştirilen bir bitkidir. İlk defa yetiştirildiği yerler, özellikle Akdeniz ve Batı Asya ülkeleri olmuştur. İçinde azotlu ve demirli maddeler bulunduğu için, besleyiciliği çoktur. ... Devamı »»»

MISIR « Bitkiler

Buğdaygillerden bir bitki. Gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu iki metreye kadar çıkabilen, erkek çiçekleri tepede salkım halinde ,dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında bulunan, bir bitkidir. Bunun bir koçan üzerinde sıralanmış taneleri çoğu yerlerde buğday yerine kullanılarak ekmeği yapılır. Bu tanelere “mısır buğdayı” da denir. Ülkemizde çok yetiştirilen bir bitkidir. ... Devamı »»»

MİMOZA « Bitkiler

Güzel kokulu bir süs bitkisi. Özellikle sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı, beyaz ve menekşe renklerinde olabilir. 350 kadar çeşidi vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. ... Devamı »»»

MİNE ÇİÇEĞİ « Bitkiler

Mine çiçeğigiller familyasından bir bitki. Kırlarda kendiliğinden yetişir. Çeşitli renkte çiçekleri vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. ... Devamı »»»

MUŞMULA « Bitkiler

Gülgillerden bir bitki. Gövdesi eğri büğrü, dallı budaklı küçük bir ağaçtır. Çürüdükten sonra yenebilen mayhoş, beş çekirdekli meyvesi vardır. ... Devamı »»»

MUZ « Bitkiler

Sıcak ülkelerde yetişen bir bitki 3 - 8 metre yüksekliğinde olur. Bitkinin gövdesi ağaç gövdesine benzemez, uzun liflerle örtülüdür. Bu bitkinin meyvesi olan muz, salkımlar halindedir. Hoş kokulu, tatlı, besleyici kalınca kabuklu, yumuşak dır meyvedir. ... Devamı »»»

ÖZÜMLEME « Bitkiler

Bitki içerisine giren bir besin maddesinin, bitki vücudunda, bitkiye faydalı bir şekle sokulmasına verilen ad. Özümleme olayları içerisinde en önemlisi havadan alınan (C02) nin özümlemesidir. Çünkü yeşil bitkiler, güneş ışığından faydalanarak, karbon dioksit (C02) maddesini, yeryüzündeki hayatın devamı için gerekli glikoz ve nişasta şekline sokmuş olmakla kalmaz, aynı zamanda bu iş sonunda yapmış oldukları sentez sonucunda, kozmik enerjiyi, kimyasal enerji halinde depo etmiş olur. Bitki, karbonhidratlar şeklinde depo edilmiş olan bu enerjiden, gereğinde bunları yakmak suretiyle kendi vücudunda... Devamı »»»

PALMİYE « Bitkiler

Sıcak ülkelerde yetişen ve çok çeşidi olan bir bitki. Çeşitlerinin çoğunda uzun bir gövde ve bol yapraklı dallar bulunur. Bazı cinsleri ise bodur bitkiler özelliğindedir. Saksılarda süs bitkisi olarak yetiştirilenleri de vardır. ... Devamı »»»

PAMUK « Bitkiler

Ebegümecigillerden yıllık bir tarım bitkisi ve bunun tohumlarını kaplayan uzunca, yumuşak ve beyaz tüyler. Kısa boylu bir bitkidir. Sıcak iklimlerde yetiştirilir. “Pamuk” adı verilen beyaz tüyleri endüstride ve çeşitli yerlerde kullanılan önemli bir maddedir .Yorgan, yatak yapmakta, iplik haline getirildikten sonra çeşitli pamuklu kumaşlar dokumacılığında, barut yapımında kullanılır. ... Devamı »»»

PANCAR « Bitkiler

Ispanakgillerden iki yıllık bir bitki. Kapalı tohumları çift çenekli, çiçekleri taçsız, yumru köklüdür. Tohumundan ilk yıl yumru bir kök meydana gelir. Aynı yıl, toprak üzerinde yürek biçiminde yapraklar görülür. İkinci yıl ise uzun bir gövde olur. Bunun ucunda çiçekler açar.Pancarın çeşitli cinsleri vardır. Bu cinslerin en önemlisi “şeker pancarı” dır. Bunun etli kökleri daha şişkin ve beyazdır. İçinde % 8-19 oranında şeker bulunur. Bu pancar, şeker elde etmekte kullanılır. ... Devamı »»»

PAPATYA « Bitkiler

Bileşikgillerden, kapalı tohumlu, çift çenekli, bitişik taç yapraklı bir yıllık kır bitkisi ve onun beyaz, sarı yapraklı çiçeği. Kırlarda, tarla ve yol kenarlarında, baharda kendi kendine yetişir. Çiçeğinin kokusu kuvvetlidir, bazı böcekleri sersemletir. ... Devamı »»»

PAPİRÜS « Bitkiler

Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki. Uzun ve geniş bir sapı vardır. Sapının içindeki yumuşak öz, lifler halinde kesilerek düz bir yere konur ve basınç altında kâğıt özelliği kazanır. Papirüsü kâğıt şeklinde kullanmak, Milât'tan binlerce yıl önce Mısırlılar tarafından uygulanmıştır. ... Devamı »»»

PATATES « Bitkiler

Patlıcangillerden yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki ve bunun toprak altında meydana gelen yumrusu. Dünyada çok yaygın bir besin maddesidir. Yumruları nişasta bakımından zengindir. ... Devamı »»»

PATLICAN « Bitkiler

Patlıcangillerin örnek bitkisi ve bunun sebze olarak yenen yemişi. Meyvesi uzunca ya da toparlak mor renkte kabuklu olur. Pek çeşitli yemekleri yapılır. Patlıcan, ikiçeneklilerden otsu bir bitkidir. Yaprakları çift çift karşılıklı, oymalıdır. Çiçekleri menekşe renginde ve salkım biçimindedir. ... Devamı »»»

PİRİNÇ « Bitkiler

Sıcak ve sulak topraklarda yetiştirilen kapalı ve iki çenekli tohumlarda buğdaygillere bağlı bir bitki ve onu başaktan, kabuktan ayrılış taneleri. 20-25 santimetre su içinde bırakılmış ve sıcaklığı yirmi dereceden aşağı olmayan tarlalarda yetiştirilir. Tarladaki su, pirinç başaklarının toplanacağı zamana kadar kalır. Hasat mevsiminde suyu çekilmiş tarlada pirinç başakları toplanır, başaklardan da taneler ayrılmak suretiyle kabuklu ve buğday tanesi büyüklüğünde pirinç taneleri meydana çıkmış olur. Pirinç, bütün dünyada kullanılan önemli besin maddelerinden biridir. ... Devamı »»»

PROTOFİT « Bitkiler

Bir hücreli bitkilere verilen ad. Bitkiler âlemi de bir hücreli bitkiler, çok hücreli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Rose adlı bir müellif, bitkileri, aktif hareketi olanlar (protofit), aktif hareketi olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır. Aktif hareketi olan bitkiler, bir hücreli olduklarından, sonradan bu ayırmanın bir önemi kalmamıştır. ... Devamı »»»

ŞEBBOY « Bitkiler

Turpgillerden bir bitki. Yalın kat ya da katmerli, güzel kokulu, kırmızı, menekşe, açık sarı renkte çiçekler açan bir süs bitkisidir. Bahçelerde ve saksılarda yetiştirilir. ... Devamı »»»

ŞEKERKAMIŞI « Bitkiler

Buğdaygillerden, çiçekleri salkım durumunda başaklar meydana getiren bir bitki. Boyu on metre kadar uzayabilir, kamışı andırır özelliktedir. Sıcak iklim bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Şeker çıkarılmakta kullanılır. ... Devamı »»»

SAKKAKOZ « Bitkiler

Şeker pancarında, şeker kamışında ve hurma gibi birçok bitkilerde rastlanan bir disakkarit. Kamış şekeri, çay şekeri adları ile anılır. Bir molekül levülozdan, bir molekül su çıkarmakla elde edilmiştir. ... Devamı »»»

SARDUNYA « Bitkiler

Sardunyagillerin örnek bitkisi. Aynı adla anılan iri ve güzel kokulu çiçekleri dolayısıyla saksılarda ve bahçelerde yetiştirilir. ... Devamı »»»

SARMAŞIK « Bitkiler

Sarmaşıkgillerden bir bitki. Yeşil renkli ve değişik şekilli yaprakları vardır. Sap ve yapraklarından çıkan küçük ek köklerle dik ve düz yerlere yapışarak tırmanır, duvarları kaplar. Çok yetiştirilen bir bitkidir. ... Devamı »»»

SEDİR « Bitkiler

Kozalaklılardan bir orman ağacı. Boyu kırk metreye kadar varabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılabilen bir ağaçtır. Özellikle Suriye ve Lübnan dağlarında bulunur. Kuzey Afrika'da Atlas dağlarında ve Himalayalar'da yetişenleri de önemlidir. ... Devamı »»»

SELÜLOZ « Bitkiler

En çok bitkilerde bulunan bir polisakkarit. Bitki hücrelerinin zarları selülozdan ibarettir. Keten, kenevir, mürver özü, pamuk, eski çamaşırlar, oldukça saf selülozdur. Ağaçlarda selüloz “linyit” maddesiyle karışık bir halde bulunur, özellikle pamuk ve odundan, içindeki yabancı maddeler temizlenmek suretiyle elde edilir. Beyaz renkte, kokusuz, tatsız bir maddedir. Karbondioksit ve su buharı çıkarmak suretiyle yanar, geriye kömür bırakır.Selüloz, sanayide, kâğıt yapımında, nitro selüloz ve ürünlerini hazırlamakta, yapma ipek yapımında kullanılır. ... Devamı »»»

SÖĞÜT « Bitkiler

Söğütgillerden ,akarsu kenarlarında yetişen yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç. Odunu yumuşaktır. Fıçı çemberi yapıldığı gibi, ince dallarından da sepet örülür. ... Devamı »»»

TALLI BİTKİLER « Bitkiler

Bitkilerin ayrıldığı başlıca dört şu beden biri. Yüksek bitkilerdeki gibi kök, gövde, sap ve yaprakları yoktur. “Tal” denen ilkel bir yapıdan ibarettirler. Mantarlar, likenler, algler, tallı bitkilerdendir. ... Devamı »»»

TURP « Bitkiler

Turpgillerden, yaprakları karşılıklı çiçekleri beyaz sarı ya da mor renkte ve salkım durumunda olan meyvesi acımsı bir bitki. Kökü çiğ ve salata halinde yenmektedir. Pek çok çeşitleri vardır. ... Devamı »»»

TÜTÜN « Bitkiler

Sıcak ülkelerde yetişen bir bitki. Yerden yüksekliği iki metre kadardır. Yapraklarının bileşiminde nikotin bulunan ve kıyılıp sigara şeklinde ya da çubukta, pipoda yakılarak dumanı ciğerlere çekilen bir özelliği olduğu için, çok makbul olan bitkilerden biridir. Avrupalılarca Amerika kıtası keşfedildikten sonra tanınmıştır. ... Devamı »»»

VANİLYA « Bitkiler

Salepgillerden, çiçekleri beyaz ve kokulu olan tırmanıcı küçük bir bitki. Vanilyanın, bazı tatlılara güzel koku vermek için kullanılan yemişi de aynı adla anılır. ... Devamı »»»

YONCA « Bitkiler

Baklagillerden, çiçekleri kırmızı ya da mor renkte ve başak durumunda olan bir çayır bitkisi. Çoklukla yem olarak yetiştirilir. Karayonca, melezyonca, yaban yoncası gibi türleri vardır. ... Devamı »»»

ZAKKUM « Bitkiler

Zakkumgillerden bir bitki. Çiçekleri beyaz ya da kırmızı renkli, büyük ve gösterişlidir. Kurumuş dere yataklarında kendi kendine çok yetişen, saksılarda süs bitkisi olarak da yetiştirilen zehirli bir bitkidir. ... Devamı »»»

ZAMBAK « Bitkiler

Zambakgillerden bir bitki ve onun çiçeği. 50 kadar türü vardır. Çiçekleri güzel ve iridir. Genel olarak süs bitkisi olarak kullanılır. ... Devamı »»»



Nicknizi Yazip:
nedirkimdir | turkchat | sevda | hikaye | hikayeler | Sohbet | mIRc | cet | haberler | Muhabbet | Chet | Sohpet | Guzel Soz | Sohbet | Saglik |